2021. február 26., péntek 09:04

Egyházmegyénkben is gyűjtenek a katolikus iskolák javára

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 28-án, a hónap utolsó vasárnapján.

A 336 katolikus köznevelési, szakképzési intézmény 733 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 183 óvodát, 257 általános iskolát, 102 gimnáziumot, 24 szakképző iskolát, 41 technikumot, 14 szakgimnáziumot, 10 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 45 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és két egyéb egyházi szervezet. A Magyar Katolikus Egyház a 2020/2021 tanévben összesen 137.154 fiatal oktatásáról gondoskodik 13.516 pedagógus, oktató közreműködésével.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében tíz katolikus köznevelési intézmény található, mely területileg és szakmailag (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzés, szakkollégium) is széles palettát kínál az oktatás terültén.

Megköszönjük a Kedves Hívek eddigi lelki és anyagi támogatását egyházmegyei fenntartású iskoláink működése érdekében. Iskoláink száma az elmúlt években jelentősen növekedett. A 10 oktatási-nevelési közintézmény működtetése — az állami normatívák és a nyertes pályázatok mellett — egyre több ráfordítással jár egyházmegyénk részéről.

Ebben a tanévben hozzávetőleg 5600 gyermek katolikus neveléséről és színvonalas oktatásáról gondoskodunk intézményeinkben. Mindnyájunk közös ügye, hogy iskoláinkban a jó személyi és korszerű tárgyi feltételek biztosításával elmélyüljön az eredményes oktató-nevelő munka. Ehhez kérjük február 28-án nagylelkű perselyadományaikat.

Katolikus iskoláink nélkülözhetetlenek jelenünk és jövőnk öntudatos, hitvalló és egyházhű katolikus nemzedékeinek kinevelésében, és ezekből az iskolákból jó eséllyel várhatók papi és szerzetesi hivatások.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • KERO8651-1