2021. április 01., csütörtök 05:33

A mennybemenetel életünk fordulópontjára is emlékeztet bennünket – A Szent László Imaszövetség áprilisi elmélkedése

A Szent László Imaszövetségbe eddig 1050 imádkozó kérte felvételét. Amint ismeretes, főpásztorunk, Palánki Ferenc püspök atya 2019 advent első vasárnapján alapította meg a Szent László Imaszövetséget azzal a céllal, hogy a tagjai minden nap imádkozzanak el egy tized rózsafűzért, és elsőcsütörtökönként vegyenek részt szentségimádáson, amelyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel. A szentségimádást el lehet végezni akadályoztatás esetén a hét bármelyik napján is.

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy népszerűsítsék ezt a kezdeményezést, és szorgalmazzák a hívek belépését az imaszövetségbe. Híveink ilyen formában is kifejezhetik, hogy felelősségteljesen szívükön viselik a papi hivatások szolgálatát egyházmegyénkben. Az aktuális tized rózsafűzért az imaszövetség szándékával a szentmisék előtt a hívek közösen is elimádkozhatják.

Az egyházmegye honlapján, és a Facebook felületünkön minden hónapban közzé tesszük Németh István atyának az imádkozandó tizedről szóló elmélkedését. Egy fohásszal mondjunk köszönetet István atyának a szolgálatáért, papi hivatásáért is!

Az alábbiakban az április hónapra vonatkozó elmélkedést olvashatjuk.

 

„Aki a mennybe felment”

„Ezután kivezette őket Betánia közelébe és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük és fölment a mennybe. Azok leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe.” (Lk 24,50-52)

„E szavak után szemük láttára fölemelkedett és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként emelkedik az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. „Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe tért.” (ApCsel 1,9-11)

A mennybemenetel egyszerre vég és kezdet. Az evangéliumi elbeszélések végét jelenti, mint például Lukács evangéliumának is az utolsói szavai írják le a történetet. Ugyanakkor kezdet is, hiszen az Apostolok cselekedetei pedig a mennybemenetel elbeszélésével indít, az első fejezet első részében számol be róla a szerző. Úgyis lehetne mondani, hogy a mennybemenetel egy igazi fordulópont. Lezárja Jézus földi működésének azt a szakaszát, amikor napról napra a tanítványokkal volt, de egy teljesen új fejezetet nyit, amikor is a tanítványok elkezdik élni az életüket és hirdetik Jézust a világnak.

A tanítványoknak biztos nem volt egyszerű a mennybemenetel. Hiszen Jézus eddig végig ott volt velük, beszélt hozzájuk, segítette őket, megszabta nekik az irányt és egyszer csak eltűnik, felmegy a mennybe. Mégis úgy gondolom, hogy szükségük volt erre a változásra. Jézus egy kicsit hátrébb lépett és hagyta, hogy a tanítványok most már sokkal több önállósággal hirdessék az evangéliumot. Egy igazi nagy feladatot kaptak az apostolok a mennybemenetellel: most már ti jöttök. Rajtatok van a sor!

Milyen üzenete lehet a mennybemenetelnek a mi életünkben? Nekünk is sokszor szükségünk van fordulópontokra. Sokszor nehezen zárunk le történeteket és rengeteg mindenhez tudunk foggal-körömmel ragaszkodni. De így talán észre se vesszük, hogy beragadunk egy szinten, döcögősen tudunk csak előre jutni. Meg is tudjuk szokni életünknek az ilyen állapotait: érezzük, hogy nem teljesen jól működik minden, sokkal több van bennünk, még sok más mindent is meg tudnánk tenni, de inkább csak megmaradunk egy szinten, mert az kényelmesebb.

Kellenek a fordulópontok, amikor lezárjuk életünk egy bizonyos részét és egyből belépünk egy másikba. Biztos, hogy az új mindig kiszámíthatatlan, tele van nehézséggel, kockázattal. De a mennybemenetel üzenete az, hogy ebben az újban se hagyja el a tanítványokat Jézus, ő velük marad. A mennybemenetel szeretne minket is siettetni: nézd meg, mi az a te személyes történetedben, amit le kell zárnod, aminek a végére pontot kell raknod és merj egyből belemenni az újba. Jézus pedig mindig veled lesz.

 

Németh István atya

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • az_ur_mennybemenetele