2021. május 14., péntek 08:27

Szent József folytatja a családlátogatását Egyeken

Az egyeki Szent József Plébánia közössége templomuk felszentelésének 250 éves jubileuma alkalmából 2018-ban indította útjára a Szent József vándorszobrot, hogy a település családjainak békét és áldást vigyen. Szent József-évében újra elindították útjára a szent látogatását a családokhoz, hogy lelki feltöltődést, elmélyülést a szeretetben, a család megbonthatatlan egységének tudatát erősítse.

 A Szent József-szobor érkezését követően nagyon jó beszélgetések alakultak ki az esti imaalkalmaink során. Elgondolkodtunk, hogy milyen kevés említést teszünk arról a személyről, aki Jézus életében igen nagy szerepet töltött be a Szűzanya mellett. Igazi férj és apa, akire egy családnak szüksége van. Hisz az ép, rendezett apakép segítheti Istenhez való közeledésünket. Egy hét alatt nőtt tiszteletünk és szeretetünk Szent József iránt – fogalmazta meg tanúságtételét Záborszki Enikő, aki édesanyjával együtt fogadta otthonában a szobrot.

A Ferencz családnak szintén nagy lelki élményt jelentett a szobor látogatása: Mindhárman szerettük volna, a mi otthonunkba is ellátogat a Szent József-szobor.  A frissen festett, átalakított, felújított szoba központi helyére került. A gyermekszoba eddig nem volt használva. Amióta hozzánk került a szobor, a szoba kis tulajdonosa minden este ott alszik, nem hagyja magában Szent Józsefet.

A bérmálás szentségében részesültem azon a napon, amikor a szobor hozzánk érkezett. Ezeket a dátumokat nem szándékosan igazítottuk egymáshoz, de ez sem lehet véletlen.

A mi családunk minden este együtt szokott imádkozni. Most sem volt ez másképp, csak most a Szent József-szobor jelenlétében tettük mindezt. Imádság után sokat beszélgettünk Jézus édesapjáról.

Jó érzésekkel bocsájtjuk útjára a szobrot. Köszönjük, hogy alkalmasnak találtak minket a befogadására!

A Hegyi család így írta le az átélt élményeit: Abban a megtiszteltetésben részesülhettünk ismét, hogy néhány napra otthonunkba fogadhattuk és vendégül láthattuk egyházközségünk védőszentjét, Szent Józsefet, hogy családunkat pártfogásába, oltalmába vegye.

Imáinkban is erre kértük Őt, hogy járjon közben értünk, példaképként álljon előttünk és segítsen bennünket is a krisztusi úton maradni. Példája rávilágít arra, hogy Isten minden nehézségünk, küzdelmeink közepette sem hagy magunkra, velünk van gondjainkban, örömünkben, bánatunkban, elhagyatottságainkban is. Az elcsendesedés perceiben az együtt töltött imaalkalmakban Isten szeretete ölelt át bennünket. Szent József pedig csendesen őrködött és vigyázott ránk, mint ahogy védte és óvta Máriát és Jézust egész életén át.

Kívánom, mindenkinek, hogy az imádság által tapasztalja meg Jézus végtelen szeretetét, gyógyító, összetartó erejét! „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

A Szalai család első alkalommal fogadta otthonában a Szent József-szobrot. Így fogalmazták meg élményeiket: Óvodás gyermekeink minden nap örömmel mondták el a közös imáinkat Szent József előtt. Római katolikus vallásuk alapját biztosítja a helyi óvoda, de az Isten iránti elkötelezettség, a tisztelet, a példamutatás mégiscsak a családban sajátítható el leginkább.

Szent József ebbe az edukációba pillanthatott be nálunk töltött napjai alatt. A gyermekeink őszinte és tiszta lelkének hangjával szólt az ima.

Szent József és a Szent Család a legjobb példa az egymás iránti feltétlen bizalomra, kölcsönös tiszteletre, erős hitre és szeretetre.

Igyekszünk mi is arra törekedni, hogy ezek a fő pillérek a mi családunkban is megvalósulhassanak. Hálásan köszönjük ezt az áldott hetet és várjuk vissza jövőre is Szentünket.

„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról a házadban vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz.” (5Móz 6,5-7)

Tóthné Szincsák Erika

Szent József vándorlásának koordinátora

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

  • Galéria:
    • 1
    • 20210410_113427.
    • 20210424_083616-
    • szt j szobor-