2021. május 27., csütörtök 11:21

Fatima üzenete a megtérést sürgeti – Engesztelő Imaestek Mátészalkán

„Amikor Mária Istentől kapott küldetésére indul, az nem jelentéktelen ügyben történik, hanem mindig a világ sorsa és az emberek megváltása a tét” – írja D. Antonio dos Santos Marto bragai segédpüspök a Fatima története című értekezésének a „Fatima és a mai kor” 3. részében.

Hogyan lehetünk mi, hívek segítői Máriának e küldetésében? Követjük a Fatimai jelenésekben hozzánk intézett kéréseit.

A fatimai üzenet lényegében az emberiség megtérését sürgeti. Ez tökéletesen egyezik az Úr Jézus Krisztus nyilvános működését összefoglaló evangéliumi fölhívással: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Minden egyéb ezzel függ össze az üzenetben.

Fatima Msz 20210513 0007

Az imák között a fatimai üzenetre támaszkodó imádság ma a rózsafüzér, amely a világ megmentésének eszköze. Tudjuk, hogy lényégében krisztusi ima, a Szűzanya szemével és pártfogásával. Megannyi imamódja van, és két eszköze, de elég a kezünk is. Sajátos fatimai ima, a rózsafüzér tizedei után, a dicsőséghez kapcsolt fohász, amelyet a Szűzanya tanított a látnokokkal: „Ó, Jézusom, bocsásd meg vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra!”

A megtéréshez kapcsolódik a vezeklésre és engesztelésre szólító fölszólítás, valamint a fölajánlás. A szentmisében kenyeret és bort ajánlunk föl, hogy legyenek számunkra Jézus Krisztus teste és vére. Hasonlóan ajánlhatjuk föl életünket. Tegyen vele a Jóisten bármit, ami a világ üdvösségére szolgál, de erőt is kérünk hozzá. Fatima üzenetéről részéletesebben egyházmegyénk honlapján olvashatunk: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2957-a-fatimai-jelenesek-uzenete-seregely-istvan-ersek-2017-ben-a-szazeves-centenariumon-elhangzott-gondolatai-a-fatimai-boldogsagos-szuz-mariarol

Fatima Msz 20210513 0045

Hat hónapon át májustól októberig, minden hónap 13. napján Fatimai Engesztelő imaestre jönnek össze a hívek az egyházmegyénk területén Nyíregyháza-kertvárosi-templomban és a mátészalkai Ráczkerti-templomban, és együtt imádkoznak szívük-lelkük megújulásáért.

Mátészalkán már 24 éves hagyományra tekint vissza ez az imaest, amelyen az egyházmegye más településéiről és határon túlról is érkeznek zarándokok. A pandémiát megelőzően volt, hogy több százan fohászkodtak együtt a Szűzanyához.

A hagyományokhoz híven az imaalkalom 18 órakor, a Lorettói Litánia énekes imádságával kezdődik, majd népi imádságokkal folytatódik. 19 órakor a görög katolikus imádságot, a Parakliszt Papp Zoltán görög katolikus parókus, a 19.30-kor kezdődő Rózsafüzér imádságot pedig a jelenlévő római katolikus papok vezetik, Mária hathatós közbenjárását kérve. Ezután ünnepi szentmise következik.

Fatima Msz 20210513 0013

Minden alkalommal más-más vendég szónok elmélkedését hallhatják a résztvevők a szentmisén. Idén, az első fatimai imaesten, május 13-án Varga Lóránt demecseri plébános, korábbi mátészalkai káplán mutatta be a szentmisét és mondta el a homíliát.

A szentmise végén énekes gyertyás körmenettel folytatódik a program, majd szentségi áldásban megerősödve, békében, szeretetben feltöltődve térnek haza a hívek, hogy tovább adják az isteni üzenetet, a szeretet evangéliumát.

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,34-35).

 

Fotó: Czine Árpád

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • Fatima_Msz_20210513_0001
  • Fatima_Msz_20210513_0002
  • Fatima_Msz_20210513_0003
  • Fatima_Msz_20210513_0007
  • Fatima_Msz_20210513_0011
  • Fatima_Msz_20210513_0013
  • Fatima_Msz_20210513_0015
  • Fatima_Msz_20210513_0020
  • Fatima_Msz_20210513_0021
  • Fatima_Msz_20210513_0023
  • Fatima_Msz_20210513_0038
  • Fatima_Msz_20210513_0039
  • Fatima_Msz_20210513_0041
  • Fatima_Msz_20210513_0042
  • Fatima_Msz_20210513_0045
  • Fatima_Msz_20210513_0053
  • Fatima_Msz_20210513_0056
  • Fatima_Msz_20210513_0058
  • Fatima_Msz_20210513_0063
  • Fatima_Msz_20210513_0064
  • Fatima_Msz_20210513_0065