2021. június 03., csütörtök 08:42

Az idősotthonokban is megszűnt a látogatási tilalom

A járványügyi helyzet enyhülésével az idősotthonokban megszűnt a látogatási tilalom. Ez tette lehetővé, hogy az egyeki Idősek Otthona lakói hosszú idő után ismét szentmisén vegyenek részt, szentségekhez járuljanak. Heten a betegek kenetében is részesültek. A szentmisét Papp László egyeki plébános mutatta be.

Aki a szentségben részesül, azt megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi az embert arra, hogy a betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, illetve kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon).

A betegek kenete az élők és a holtak szentsége egyszerre

Gyakran utolsó kenetként említik, és ez sokakat elriaszt a szentség felvételétől. Rossz beidegződés az is, amikor azt gondolják, hogy akihez papot hívnak, az a végóráján van. Nagyon fontosnak tartom, hogy változtassunk ezen a szemléleten, és higgyünk a szentség erejében!

László atya homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy az idős kor sok szempontból már a készület ideje, és nem mindegy, milyen lélekkel közelítünk a végórához. Bíztatta a résztvevőket a Biblia olvasására, minél mélyebb megismerésére, hiszen ha Jézus életét megismerjük, Rajta keresztül megismerjük az Atyát, aki vár ránk az örök hazában.

László atya a Tóbiás könyvéből Tóbit példáját állította a jelenlévők elé, aki becsületes, igaz emberként is őszinte bűnbánatot tudott gyakorolni:

„Ne állj bosszút bűneim és hanyagságaim, sem pedig atyáim bűnei miatt, amelyeket elkövettek előtted.”

Az olvasmány második részében Sárát, Ráguel leányát hozta elénk követendő példaként, aki megalázott, kiszolgáltatott helyzetében is tudott az Atyához imádkozni, és áldani az Ő nevét.

„Légy áldott, Uram, irgalmas Istenem, legyen áldott szent és tiszteletreméltó neved mindörökké!”

A mai evangélium üzenete is - Szent Márk könyvéből - mintha az idős lakóknak íródott volna:

„A halállal nem szűnik meg az ember élete, csak megváltozik….. Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké.”

Ezekkel a gondolatokkal erősítette, bíztatta László atya a jelenlevőket a bűnbánatra, a kiengesztelődésre, életünk, kapcsolataink rendezésére, a betegek szentségének felvételére, abban a reményben, hogy a végső óra így nem készületlenül ér bennünket.

A szentmise után szerény agapéval, beszélgetéssel zártuk a találkozást.

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor – DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

 

  • Galéria:
    • 1
    • 33