2021. június 05., szombat 16:34

Az összetartozás ünnepén áldották meg a székesegyház megújult orgonáját

Hálaadó szentmisén áldotta meg Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyház felújított Aquincum-orgonáját a templom felszentelési évfordulójának  (június 5.) előestéjén, 2021. június 4-én.

A szentmise után Kovács Szilárd orgonaművész, a pécsi székesegyház orgonaművésze, zenei igazgatója orgonaavató koncertjén mutatta be az orgona új hangjait.

Az orgona felújítási munkálatai során az elektronika, a játszóasztal és az új regiszter, a Trompete real beépítésére, valamint a 3. manuálba beépítendő új regiszter, az oboa beépítésére került sor.

07

Az ünnepi szentmise elején dr. Krakomperger Zoltán általános helynök, plébános köszöntötte a jelenlévőket, Pour László és Kis Zoltán orgonaépítő mestereket, és azokat, akik lelkiekben és anyagiakban egyaránt összefogtak az orgona felújításában. Ezután kérte a főpásztort, áldja meg az orgonát, amely ösztönzi majd a híveket arra, hogy imádságukkal, éneklésünkkel Istenhez emeljék a szívüket. A hívekhez fordulva azt kérte, éljék át az orgona hangján keresztül a mennyei harmóniát, a teljes Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségét.

Ezután a főpásztor ünnepélyesen megáldotta az orgonát, áldást kérve a hívekre is, hogy a Szentlélek indíttatására hallgatva hűségesek maradjanak az Egyházhoz.

08

Isten és az ember között a bűn következtében áthatolhatatlan szakadék keletkezett – kezdte elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök az ünnepi szentmisén. Az ember saját erejéből nem tudott volna eljutni Istenhez. Ezért maga az Úr jön el kinyilatkoztatva magát, a szeretetét, jóságát, leereszkedik hozzánk, hogy kapcsolatot létesítsen velünk. Mi alulról valók vagyunk, Jézus pedig felülről való. Ha hozzátarozunk, mi is felülről valók leszünk, részünk lesz az Ő országában. Ezután a főpásztor a templomról, mint a megszentelődés helyéről beszélt, ahol az ember kapcsolatba kerülhet az Istennel:

 

04

Amikor Jézus azt mondja, három nap alatt felépíti a templomot, saját testéről beszél, és jelképesen megtisztítja a jeruzsálemi templomot, hogy bennünket is erre hívjon. Tisztítsuk meg mi is a lelkünk templomát. „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor 3,16). Már az Ószövetségben is találkozunk e szent hely megáldásával, amikor Salamon király kéri Isten áldását a templomra.

Legyen áldás minden megkeresztelt ember élete is a többiek számára. Erre kaptunk meghívást, ezért fontos, hogy megtisztítsuk lelkünk templomát, Isten lakóhelyét, hogy tovább tudjuk adni a kapott áldásokat.

IMG 0037 1

A Szent Anna-templom felszentelésének 275. évfordulóját ünnepeljük. Arra gondolunk, hogy ezer és ezer ember létesített itt kapcsolatot Istennel, felfogva az Ő szeretetét, beengedve a szívébe, lelkének templomába, továbbadva Őt embertársainknak.

A templom bejáratához vezető lépcső jelképezi azt, hogy a magunk szintjét elhagyva felemelkedünk Isten világába. Isten országát jelképezi a templom, ahol Istennel létesítsünk kapcsolatot, és azokkal is, akikkel együtt lépünk oda be.

Nem véletlen, hogy éppen az összetartozás napját ünnepeljük, ráirányítva a figyelmet az egymás iránti szeretetünkre, felelősségünkre nemzetünkért, magyarságunkért.

A szeretetnek és az irgalomnak van jövője fogalmazott Szent II. János Pál pápa: „Az ember a maga belső emberi identitását azzal a kötelékkel kapcsolja össze, amellyel egy nemzetnek a tagja. Azt akarja, hogy honfitársaival együtt végzett munkája a közjót is gyarapítsa. Így válik tudatossá benne, hogy munkájával az egész emberiség családjának örökségét, az összes földön élő ember javát szolgálja.”

IMG 0061 1 (1)

Az összetartozás napján a megújult orgona ajándékában részesül a székesegyház. Az orgona arra való, hogy hangjával az embert Istenhez emelje. A templomban minden eszköz, berendezési tárgy ezt a célt szolgálja. Ezért az ajándékért is hálát adunk, de legfőképpen Istenért, aki az Eucharisztiában nekünk adja önmagát, hogy lelkünk temploma egyre szebb, méltóbb lakóhelye legyen Istennek, aki meghívott bennünket az örök életre – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

22

A szentmise után az orgonahangverseny kezdetén Dobos Mihály, a Szent Anna-székesegyház kántor karnagya szólt, és háláját fejezte ki az orgona megújulásáért, megköszönve az egyházmegye, az egyházközség, a hívek és a Filharmónia Magyarország támogatását.

Külön köszönetet mondott Pour László és Kis Zoltán szakemberek munkájáért, akik 1993-ban építették ezt az orgonát.

26

Megköszönte az orgonistáknak a 2017-ben elkezdődött jótékonysági hangverseny-sorozatot hozzájárultak az orgona bővítéséhez. Az első koncert éppen Kovács Szilárd nevéhez, a Pécsi székesegyház orgonaművészéhez, zenei igazgatójához kötődik, aki a pécsi diákjaival elindította a hangverseny- sorozatot. Dobos Mihály azt is elmondta, hogy Kovács Szilárdhoz közel áll a Szent Anna-székesegyház orgonája, hiszen éppen 20 évvel ezelőtt ebben a templomban diplomázott.

Az orgonaművész az orgonaavató koncerten megszólaltatta a hangszer új hangjait, többek között a spanyol trombitát, az oboát.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 6fea5c4b1fab94f3aac037afc504df8a_XL
  • 9b0a073061df042e77ac7d8156a52b48_XL
  • IMG_0024-1
  • IMG_0037-1
  • IMG_0061-1 (1)