2021. június 05., szombat 21:28

Június 6-án pedagógusnap - Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök levélben köszönti az egyházmegye pedagógusait

A fotó 2018 augusztusában, az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen készült 

Idén június 6-án vasárnap köszöntjük a pedagógusokat. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ebből az alkalomból köszönti az egyházmegye fenntartásában működő tíz köznevelési intézmény dolgozóit, pedagógusait az alábbi üzenetben.

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

Ha valaki fölfedezi, hogy Isten hívja valamire, vagyis hogy mire lett teremtve (…), akkor tudja a legjobban kibontakoztatni áldozatkészségét, nagylelkűségét és odaadását. Annak tudata, hogy a dolgokat nemcsak azért tesszük, hogy meg legyenek téve, hanem jelentésük van (…), lehetővé teszi, hogy ezek a tevékenységek a szívet a teljesség különleges érzésével töltsék be (Christus vivit, 273- –Ferenc pápa Krisztus él kezdetű apostoli buzdítása).

Hálás szívvel tekintek a pedagógusokra, akik fölfedezték Istennek ezt a hívását, amely által ki tudják bontakoztatni mindazt a jót, amelyet Isten megkezdett bennük. Különös időket élünk meg napjainkban, amikor világot ostromló jelenségek – köztük a pandémia – nehezítik meg a helytállást. Erős és szilárd munkatársakkal azonban folyamatosan készen állunk arra, hogy a világot az elveink és hitünk szerint formáljuk, és ne hagyjuk, ahogy a külső körülmények, a világ jelenségei alakítsanak át bennünket. Hálával a szívemben szemlélem, hogy pedagógusaink ezekben a határhelyzetekben is arra törekednek, hogy megtanítsák a következő nemzedéket emberré válni, amely az első lépcsője a keresztény értékek továbbadásának, majd útra indításának a világ színterén, ahol szomjazzák Krisztust. Ezzel a szolgálattal a pedagógusok az élet tanítóivá is válnak, biztos alapokat rakva Isten országának.

Tisztelettel köszönöm meg a tanárainknak azt, hogy napról napra felismerik: oktatni nem elegendő, sokkal inkább nevelnünk kell a ránk bízottakat. Gondoljunk bele egy pillanatra: mekkora a különbség aközött, hogy valakit kioktatunk, vagy kinevelünk! Biztatok mindenkit arra, hogy továbbra is Isten munkatársai legyünk ebben a növekedést szolgáló nevelésben, valamint napról napra megéljük a hivatás felismeréséből fakadó munka örömét és méltóságát, megfontolva Dániel próféta szavait: „akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön- örökké, miként a csillagok” (Dán 12,3),

Életükre, munkájukra és családjukra Isten áldását kérem és kívánom!

                                                                                                                                       PALÁNKI Ferenc, sk., debrecen-nyíregyházi 

                                                                                                                                      megyéspüspök

 

 

  • Galéria:
    • 7M7A0434