2021. június 22., kedd 18:10

Tudtam, szeret. És ennyi az egész – Szenes József atya pappá szentelése 50 éves évfordulóját ünnepelte a debreceni Szent László-templomban

Szenes József atya aranymiséjére gyűltünk össze 2021. június 20-án a Szent László-templomban. Közösségünk jól ismeri őt, hiszen számtalanszor imádkozhattunk vele együtt szentmiséin, amikor helyettesítette a domonkos atyákat, hallgathattuk gondolatait Jézus Szentséges Szívéről, és főleg az Isteni Irgalmasságról, Fausztina nővérről. József atya az Isteni Irgalmasság missziós apostola, így sokat segített ezen lelkiség megismertetésében és elfogadásában a mi híveink körében is. 2010-ben, a plébániánkon rendezett Isteni Irgalmasság regionális konferencia egyik aktív résztvevőjeként beszélt többek között a Faustinum néven szereplő magyarországi társulatról, melyhez a plébániánk hívei közül is többen csatlakoztak. Ha Debrecenben járt, nem mulasztotta el beköszönni a plébániára vagy az irodába, szívesen beszélgetett bárkivel, nekünk is juttatott kis kiadványaiból.

Az ünnepi szentmisén hívatása összefoglalójaként Mécs László: Csak ennyi az egész című versét hallhattuk Majos Pius OP atya tolmácsolásában:

Mécs László: Csak ennyi az egész (részlet)

„Csak annyit tudtam, Valaki szeret.

Valaki nagyobb minden boldogságnál,

minden csendnél és minden szerelemnél,

nagyobb a Földnél és nagyobb az égnél.

Tudtam, szeret. És ennyi az egész.

Hagytam magam szeretni, mint a gyermek,

a Jézus Krisztus ember-ideálja.

Hagytam magam vezetni, mint a gyermek.

A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség,

csak megy, ha küldik, s nem tudja miért.

És küldtek. Mentem. Ennyi az egész.”

József atya szentbeszédében emlékeztetett arra, hogy az ószövetségi korban parancs volt: nem jelenhetsz meg Isten előtt üres kézzel. Az Újszövetségben viszont Jézus kinyilatkoztatta szívét. A szív az egész ember, szívünkkel kell Istenhez emelkednünk. Ezért halljuk-mondjuk minden szentmisében: Emeljük fel szívünket – Felemeltük az Úrhoz.

Úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta(oda), hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16) – az Egyház ebből él, ebből kell tanulni, erőt meríteni, megújulni az Isten és ember iránti szeretetben.

Ki a hiteles keresztény? – tette fel a kérdést József atya. Aki jól imádkozik, és imája kapcsolja őt az Istenhez. Egy elgondolkodtató történetet mesélt el vendégünk, melyet egykor Tempfli József püspöktől hallott. Egy sebésznek egy este hirtelen meg kellett operálnia egy ötéves gyermeket, akinek perforált a vakbele. A műtét előtt elmondta a gyermeknek, hogy most elaltatja, s amire felébred, már meggyógyult. A gyermek viszont azt mondta, hogy ő elalvás előtt mindig imádkozik, s most is szeretne. El is mondta esti imáját az altatás előtt. A sebészt, aki már régóta leszokott az imáról, annyira meghatotta a gyermek és az imája, hogy azóta újra imádkozik, újra az Istenhez fordul.

A mai rohanó világban sajnos, megfeledkezünk a lelki dolgokról – folytatta József atya, de szükséges mindennap rendezni Istennel való kapcsolatunkat, és gyűjteni a lelki kincseket, melyek elvisznek majdan az Úrhoz. Hiteles keresztényekre van szükség, akik életükkel példázzák az evangéliumot. Az Egyház megmarad a világ végéig, ahogy XII. Piusz pápa fogalmazott: „Az Egyházat bántani és vádolni lelet, de legyőzni nem, mert az ereje Istentől van”. A mi feladatunk Isten szeretetparancsának engedelmeskedve hiteles keresztényként élni a világban, mert ezzel járulunk hozzá az Egyház megmaradásához.

József atya végül kértre, hogy vele együtt mondjunk hálát Harsányi Lajos: A levita énekel c. versével: (részlet)

„Engem az Úr ragadott el magához,
Õ tette Szent palástját vállaimra,
Azóta látok minden égi titkot,
enyém az arany, tömjén és a mirha…

Az Ő hatalmas Szent aranykeze most,
miként örök tűz, pihen áldva rajtam,
Én választottam a legszebb világot,
a legbölcsebb igéket mondja ajkam…”

A szentmise végén Foltin Ernő akolitus mondta el köszöntő, hálaadó gondolatait:

„Az ember keresi magát, keresi az Istent. Ugyanakkor Isten is keresi az embert. Ez a kölcsönös keresés 50 éve egy igenben csúcsosodott ki, és ez a határozott igen végigkísérte József atyát egész életében.

Aki ismeri József atyát, tudja, mennyire mély és stabil alapokon nyugszik hite és elkötelezettsége. Istentől kapott feladatát 50 éven át nagy szívvel és önzetlen szeretettel végezte az Egyház és a hívek szolgálatában.

Nagy hálával a szívünkben szeretnénk megköszönni mindazt, amit kaptunk József atyától, és azt, hogy hű szolgája és építője volt és magyar Egyházának és hazájának.

Kérjük, hogy a Jóisten áldása és kegyelme kísérje József atyát további életében, hogy az ő életében is beteljesedjenek Szent Pál apostol szavai, melyek szerint: „… akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem Annak, aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor 5,15).

Isten áldja József atyát!”

 

Havas Lászlóné

Fotók: Kakas Edit

Szent László Domonkos Plébánia – Debrecen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 05
  • 06
  • 07