2021. június 24., csütörtök 13:21

A Katolikus Egyház szerepvállalása a szenvedélybetegek ellátásában – Szakmai konferenciát rendezett a 30 éves debreceni Forrás Egyesület

Forrás Lelki Segítők Egyesülete megalakulásának 30. évfordulóján „A Katolikus Egyház szerepvállalása a szenvedélybetegek ellátásában” címmel szakmai konferenciát rendezett június 24-én, a Svetits Intézetben.

7M7A1841 

A konferencia résztvevőit Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nevében is köszöntötte dr. Krakomperger Zoltán általános helynök atya, aki bevezető gondolataiban elmondta, a karitatív tevékenységnek új formái születtek az évszázadok előrehaladása során a Katolikus Egyházban, ezekben egymásba kapcsolódik kiegyensúlyozottan a szeretetszolgálat és az evangelizáció. Ebben a szolgálatban a célt így fogalmazhatjuk meg: „Egy igaz humanizmus, amely az emberben felismeri Isten képmását és segíteni akar neki, hogy életét ezen méltóságának megfelelően valósítsa meg.” Igaz, mert Istenhez méltó, és mert az ember méltóságának mindenben megfelelő.

Zoltán atya a szenvedélybetegek szolgálatát illetően kifejtette, mindenekelőtt pótolhatatlanul szükség van a szakmai illetékességre, kompetenciára, hogy – amire a Katolikus Egyház is törekszik –, a jót jól tudják megtenni, értelmének megfelelően célba juttatni. Ez a szolgálat egyik pillére – fogalmazott.

A szakmai illetékesség mellett a felebaráti szeretet is elengedhetetlen. Ennek gyönyörű összefoglalása az irgalmas szamaritánus példája. Zoltán atya azt hangsúlyozta, hogy aki a szenvedélybetegek gyógyulási folyamatából kiveszi a részét, kisebb-nagyobb mértékben az irgalmas szamaritánus bánásmódját követve, a bajba jutott embernek lesz a felebarátja, és nem kérdezi, hogyan jutott abba a helyzetbe, ki okozza a nyomorúságát, egyszerűen mellé áll és fel akarja őt emelni. Mindez már tartalmazza azt a szeretetet, amelynek mértéke maga Jézus Krisztus. Ez egyben minden Krisztusban hívő ember cselekvési programja is. Mindazok tehát, akik a szenvedélybetegek szabadításában részt vállalnak, ezt a programot követik, még akkor is, ha ez nem tudatosul bennük.

Mindez előrevetíti azt, hogy a Katolikus Egyház keresi a lehetőséget, a kapcsolódási pontokat minden jóakaratú civil kezdeményezéssel a szenvedélybetegek szabadításában. Erre mindkét részről a megfelelő válasz tehát nem az elzárkózás, a visszautasítás, hanem az együttműködés keresése – zárta gondolatait a helynök atya.

7M7A1849

Ezt követően dr. Papp Csaba, a Debrecen Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A szakember elmondta, a kábítószerügyi egyeztető fórumot a korábbi években azért hozták létre, hogy koordináljon egy olyan feladatot, amely megfoghatatlan és nehéz. Kifejtette, mindehhez hármas összefogásra, a civil kezdeményezésekre, az egyházra és a városra van szükség. Az ebben való küzdelem egyik nélkül sem megy. Ennek az összefogásnak köszönhető, hogy a kábítószerügy a designer-drog irányába nem robban Debrecenben.

A legnagyobb küzdőteret az alkohol problémája jelenti, amelyben szinte minden család érintve van, ahol az egyik legfontosabb tényező a szeretet. Kétszer annyira kell szeretni a szenvedélybeteg embereket, akik elismertségért, megértésért küzdenek. Papp Csaba figyelmeztetett a már megszületett alfa-generációra is, akik a virtuális világ valóságában élnek majd, és még nehezebb lesz őket utolérni, esetenként segíteni rajtuk.

7M7A1857

A Forrás Lelki Segítő Egyesület 30 éve szolgálja a várost. Berényi András klinikai szakpszichológus, az egyesület elnöke a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátásának kezdeteire tekintett a konferencián, amely egészen 1989-re tekintett vissza. Ekkor volt lehetőség ugyanis a civil szervezetek alakulására, ebben az időszakban éledezett újra a Magyar Katolikus Karitász is.

Debrecenben 10-15 fő: orvos, pedagógus, szenvedélybetegség ellátásban dolgozó szakember, kolléga a Biblia azon részéről kezdett elmélkedni, amely az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről, a számonkérés idejéről szól. Feltették maguknak a kérdést, mennyire tudják felvállalni a mindennapi életben az elesettek támogatását. Akkor azt gondolták, fontos lenne ezt Debrecenben megvalósítani, hiszen itt a 90-es éveket megelőző időszakban még családsegítő szolgálat sem működött.

Akkor kapott helyet az alakuló Forrás Egyesület a helyi pártszékházban, de még mindig nem szervezetben, egyesületben gondolkodtak. Abban az időben a Német Karitász munkatársai Magyarországon jártak, és segítségüket felajánlva tapasztalatokat gyűjtöttek a segítő szervezetek létrehozásában. A legnagyobb hiányosságot a szenvedélybeteg ellátásban látták, nem volt egy olyan szemléletű pszichoszociális ellátás, amely együtt tud működni az egészségüggyel.

A Német Karitász küldöttsége tehát úgy döntött – látva az itteni szakemberek lelkesedését –, hogy ezen a területen indítja el a pszichoszociális ellátás képzési programját Debrecenben együttműködve a Forrás alakuló egyesületével. Ez nemcsak az emberek kiképzését jelentette, hanem szemléletformáló ereje is volt.

Ilyen előzményekkel indult el a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, amelyhez alapul szolgált az Istenbe vetett hit, és mint a forrás, folyamatosan keresi az útját. Ennek köszönhetően Magyarországon elsőként kezdték meg működésüket, benne a szenvedélybetegek nappali ellátásával, közösségi, családsegítői, pszichiátriai közösség nappali ellátásának szolgáltatásával, illetve egy olyan ellátórendszert építettek ki, amely előkészítette a bejutást a rehabilitációs otthonba, valamint innen kilépve egy védett helyet is biztosítanak a betegeknek, mielőtt újra visszalépnek az életbe.

A szakmai konferencia további előadói

Siposné Koháry Szilvia vezető, RÉV szenvedélybeteg-segítő Szolgálat – Eger; Szarka György sorstárs-kísérő, Hivatásőrző Ház – Leányvár; Farnas István Géza intézményvezető, RÉV szenvedélybeteg-segítő Ambulancia – Székesfehérvár; Frankó András intézményvezető, családterapeuta, Fogadó Pszichoszociális Szolgálat, Máltai Szeretetszolgálat; Kálóczy Andrea intézményvezető, RÉV Szenvedélybeteg segítő Ambulancia – Szekszárd; Márton Andrea szociológus, Szent Erzsébet Karitász Központ – Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Fazekas György római katolikus pap, Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat.

A konferencián a debreceni kábítószerügyi egyeztető fórum nevében dr. Papp Csaba adta át az elismeréseket a Szenvedélyes Juniális verseny díjazottjainak: Tönkő Zsófiának, Németh Viktóriának és Czeglédi Anitának az elismeréseket.

A rendezvényt moderálta: Nyikos-Fegyveres Andrea

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • 7M7A1824
  • 7M7A1827
  • 7M7A1833
  • 7M7A1834
  • 7M7A1835
  • 7M7A1836
  • 7M7A1841
  • 7M7A1849
  • 7M7A1853
  • 7M7A1857
  • 7M7A1860