2021. július 28., szerda 09:44

Ha nem tekintjük szentnek a családot, akkor ellehetetlenül a társadalom élete, és reménytelenné válik a jövő – Korzenszky Richárd bencés elöljáró debreceni prédikációja meghallgatható

Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság kiérdemesült elöljárója mutatta be az ünnepi szentmisét július 26-án, a debreceni Szent Anna-székesegyház búcsúján. A bencés elöljáró atya homíliájában a búcsúi prédikációktól eltérően nem jámbor beszédet mondott. Mint fogalmazott, ebben a zűrzavaros világban kell, hogy a szavaknak ereje, éle legyen.

Richárd atya prédikációjában több kérdést is feltett. Többek között arról beszélt, hogy milyen az emberképünk. Ferenc pápa megfogalmazása szerint súlyos antropológiai deficitben szenved, vagyis nincs világos emberképünk.

Továbbá reagált azon, a társadalomban jelen lévő nehézségekre, amelyek megkérdőjelezik a szülő jogát és kötelességét a gyermeke nevelésében. Kemény kihívásokkal kell szembenéznünk, amikor furcsa érdekek éppen demokratikus jogokra hivatkozva próbálják megfosztani az embert attól, ami biztonságot tudna adni az életének – fogalmazott a szónok.

Jézust a növekedésében szülői szeretet veszi körül. Mindenkinek kivétel nélkül szüksége van erre a szeretetre, amelyben megtapasztalja a bizalom légkörét. A bizalom a családban születik, ami nélkül lehetetlen az élet, lehetetlen igazán emberré nőni.

Hogy mi az élet, arról szavazni nem lehet. Mindenkinek egyformán természet adta joga, hogy éljen. Ez a jog megilleti a már megfogant és meg nem született embert, és megilleti a már semmi hasznot nem hajtó öreg embert is.

A bencés elöljáró atya – utalva a Ferenc pápa által első ízben meghirdetett nagyszülők és idősek világnapjára – azt is hangsúlyozta, hogy a nagyszülők ugyanúgy hozzátartoznak a családhoz, mint a többi tagja. Nem mindegy, milyen mintát lát a felnövekvő gyermek, hogyan gondozzák a szülei a nagyszülőket. Az egymásért való felelősség, a szolidaritás, a bizalom legelső megtapasztalása nem másutt, hanem a családban történik. Ha nem tekintjük szentnek a családot, akkor ellehetetlenül a társadalom élete, és reménytelenné válik a jövő.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • 7M7A3265