2021. augusztus 01., vasárnap 14:36

Akit te szent Szűz Szentlélektől fogantál – A Szent László imaszövetség augusztusi elmélkedésének titka

Az egyházmegyei alapítású Szent László imaszövetség tagjaként Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya is fohászkodik papjainkért és újabb papi hivatásokért.

Az alábbiakban Nándor püspök atya osztja meg velünk gondolatait a rózsafüzér imádságról.

Szent II. János Pál pápa a Rózsafüzér imádságról így tanít a Rosarium Virginis Mariae című körlevelében:

1. A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében (…) az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének „evezz a mélyre” késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus, az Úr és Üdvözítő, „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), „az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak”. A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus (Krisztusra irányuló). Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe, és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

2. (…) Én magam nem mulasztottam el egyetlen alkalmat sem, hogy a rózsafüzér gyakori imádkozására buzdítsak. Ifjú éveimtől kezdve fontos helye volt ennek az imádságnak lelki életemben. (…) A rózsafüzér elkísért engem örömben és próbatétekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá, és mindig bátorítást találtam benne. (…) „A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! (…) Ugyanis az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. Ezen események az örvendetes, a világosság, a fájdalmas és a dicsőséges titkok összességét adják, s eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal – mondhatnánk – az Ő Anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát.”

*****

Palánki püspök úr húsz hónappal ezelőtt elindította a Szent László Imaszövetséget, hogy közösen és kitartóan imádkozzunk egyházmegyénk lelki megújulásáért, papjainkért, papi hivatásokért. Naponta elmondunk egy tizedet ebből a szép imádságból. Ezzel meghívott és beíratott minket, papokat és híveket, „Mária iskolájába”, hogy a Szűzanyával szemléljük Krisztus arcát, és általa kérjük Krisztus éltető kegyelemeit a magunk és egyházmegyénk számára.

Most augusztus hónapban az Örvendetes Rózsafüzér első titkával folytatjuk imádságunkat: Jézus: akit te szent Szűz Szentlélektől fogantál. Isten üdvözítő szeretetét Jézus hozza a világba, Mária pedig „igent” mond erre, és Anyja lesz az Üdvözítőnek. Az Üdvösségre szóló meghívásunk kezdete ez. Minden hivatás (papi vagy bármely más hivatás) a Szentlélekben indul, és akkor teljesedik be, amikor az ember elfogadja és teljesíti azt, mint a Szűzanya.

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Ámen

Fotó: Magyar Kurír

 

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • img1.php.jpg3