2021. augusztus 27., péntek 19:30

A nevelés legfontosabb feladata, hogy a gyermekeket az életre, a szeretet képességére neveljük – Megnyitották a 2020/21-es tanévet az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen Debrecenben

Veni Sancte szentmisével vette kezdetét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő tíz köznevelési intézmény közös tanévnyitó ünnepsége, augusztus 27-én, Szent Mónika ünnepén Debrecenben, a Megtestesülés-templomban. A 2021/22-es tanév ünnepélyes megnyitóján több mint 700 fővel vettek részt az intézmények alkalmazotti közösségei: lelkivezetők, pedagógusok, a nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítők, valamint a technikai dolgozók.

 7M7A4973

A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be. Bevezető gondolataiban köszöntötte a résztevőket, és kiemelte Szent Mónika kitartó imáját, aki 18 éven keresztül fohászkodott fia, Szent Ágoston megtéréséért. A püspök atya kérte a jelenlévőket, hogy ők is imádkozzanak türelemmel azon gyermekek Istenhez fordulásáért, akiket a Jóisten rájuk bízott.

A főpásztor homíliájában örömét fejezte ki azért, mert látja a pedagógusok lelkesedését, akik nagy szeretettel készülnek a gyermekekkel való találkozásra, hogy felkészítsék őket az életre. A püspök atya visszautalt az evangéliumból felolvasott szakaszra (ld. Mt 25,1-13), amely éppen a világ végének eljöveteléről beszél, azt hangsúlyozva, hogy az élet bizonytalan. „Mi mégis az életre készítjük a ránk bízottakat, mert tudjuk, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem hisszük, hogy örök életre lettünk meghívva” – fogalmazott.

Ferenc püspök a Szentlecke soraival pedig arra biztatott bennünket, hogy szentek legyünk (ld. 1Tessz 4,1-8), vagyis Istenhez tartozók, Aki örök, így Belőle merítve a mi életünk is örökélet lesz. Ő a mi boldogságunk, amire mindannyian vágyunk. A boldogság másik kifejezése a megelégedettség. Életünk körülményein nem nagyon tudunk változtatni, legalábbis személyenként nem. Ferenc pápa erről így fogalmazott 2020 nagyböjtjében: „Senki sem menekülhet meg egyedül, önmagában”, de ha közösségben vagyunk, összefogunk, akkor van rá esélyünk. Jézus ezért jött el, hogy az Egyház közösségébe gyűjtsön bennünket.

„Éppen ezért az Egyházról ne beszéljünk úgy, mintha rajtunk kívüli valóság lenne, hiszen mi is a tagjai vagyunk e közösségnek, amelyben ha valami történik az mindannyiunknak öröm, vagy fájdalom” – figyelmeztetett a püspök atya, majd hozzátette, Isten népének tagjai vagyunk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is, amelynek egy jelentős létszáma az iskolarendszerünkhöz tartozik. Felelősen kell tehát a gyermekek Istenre irányuló életét kimunkálni, akik leginkább az őket körülvevő nevelők példájából tanulnak.

7M7A4999

„A természet az, amire a természetfölötti kegyelem tud építeni.” – Ferenc püspök Aquinói Szent Tamás gondolatával nyomatékosította, hogy igazi emberségre kell nevelni a gyermekeket, és először is arra, hogy legyenek jó emberek, majd döbbenjenek rá, hogy ők Isten gyermekei, az örök életre meghívottak, vagyis szent emberek.

Ezután a püspök atya az augusztus 23-25-ig tartó pécsi papi zarándoklatra tekintett vissza, ahol többek között a máriagyűdi és a bátai kegyhelyen imádkoztak az egyházmegyénkért, országunkért, népünkért. Máriagyűdön Bíró László nyugalmazott tábori püspök atyával is találkoztak, aki előadásában többek között a közösség jelentőségéről beszélt. Kifejtette, ott tapasztalhatjuk meg emberségünket, istengyermekségünket.

Palánki püspök atya ezt úgy összegezte, hogy vannak, akiket ránk bíztak, akiket szerethetünk, és akik bennünket szeretnek, elfogadnak. Ebben a szeretetáramlásban kapunk képet emberségünkről. A nevelés legfontosabb feladata tehát, hogy a gyermekeket az életre, az egymásért áldozatot hozó szeretetképességre neveljük.

A szentmisét követően Némethné Székely Julianna EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) tanfelügyeleti főigazgató, majd Türk László oktatásszervezési főigazgató köszöntötték a jelenlévőket és tartották meg előadásukat.

7M7A5059

Némethné Székely Juliannát Palánki Ferenc megyéspüspök 2021. augusztus 1-i hatállyal nevezte ki az EKIF tanfelügyeleti főigazgatójának.

Némethné Julianna pedagógus férjével, Istvánnal 32 éve élnek házasságban. Három gyermekük van, István, Péter és Lilla. István római katolikus pap, jelenleg Nyíregyházán káplánként szolgál.

A kinevezett főigazgató asszony 30 éves pedagógusi szolgálata alatt 5 évet tanítóként, majd 25 éven át a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusaként dolgozott, ebből az utolsó kilenc éven át igazgatóhelyettesként vett részt az intézmény vezetésében.

A főigazgató asszony előadásában tanácsaival látta el a jelenlévőket.

Visszatekintett az elmúlt tanévre és felidézte az iskolákban elhangzott leggyakoribb szavakat: classroom, digitális oktatás, RedMenta, koronavírus, maszk stb., amelyek idegenként hangzottak, de bizonyos tevékenységeken keresztül rá voltak kényszerítve alkalmazásukra.

„Nem tudjuk, hogy a 2021/2022-es statisztika hogyan fog alakulni, azonban ne felejtsük el azt, hogy bármilyen is legyen az életünk, egy valami meghatároz és összeköt minket egymással: mi keresztények vagyunk, az iskoláink katolikus iskolák. Ez pedig meghatározza azt, hogy hogyan reagáljunk bizonyos dolgokra a világból“ – fogalmazott Némethné Julianna, majd a katolikus iskolában legfontosabb szavak gyakorlására kérte a résztvevőket:

„Az Ámen szót imáink, Istennel való beszélgetésünk végén mondjuk. Katolikusként a legnagyobb felelősségünk egyike, hogy a tanítványainkat rávezessük az Istennel való élő kapcsolatra, arra, hogy a gyerekek, a körülöttünk élő emberek felfedezzék annak a nagyságát, hogy van Isten“ – hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy e nem egyszerű feladat ott kezdődik, hogy nekünk is foglalkoznunk kell az Istennel való kapcsolatunkkal. Találjuk meg az Istent az életünkben, merjünk beszélgetni Vele. Ha ez sikerül, akkor hitelesebben tudunk segítséget nyújtani tanítványainknak, embertársainknak.

7M7A4889

Ezután azt is elmondta, hogy fontos szerepet tulajdonít a pozitív pedagógiának, mégpedig a dicséretnek. Éppen ezért mondjuk ki gyakran az ügyes szót. „Katolikusként a tudatában vagyunk annak, hogy az embert az Isten saját képmására, jónak teremtette: tehát mindenkiben van valami, ami dicséretre méltó. Dicsérjük a gyerekeket, és ne csak akkor, ha nagyon jó dolgozatokat írtak, vagy kiemelkedően jól végezték a munkájukat, hanem akkor is, ha magukhoz képest fejlődtek, vagy észreveszünk bennük valami jót: a munkához való hozzáállásukban, személyiségükben, esetleg tanulmányaikban. Azonban ne csak a gyerekeket dicsérjük, hanem a kollégáinkat is. Különbözőek vagyunk, különböző technikákat, metódusokat használunk, és ha valakiben felfedezünk valami dicséretre méltót: dicsérjük meg.”

A harmadik és egyben talán a legfontosabb, amivel embertársainkhoz fordulhatunk, a „Segíthetek?” kérdés, amelyet soha ne felejtsünk el – hangsúlyozta a főigazgató, majd hozzátette: „Istennek oka volt arra, hogy minket, embereket közösségbe teremtett. Érezzük emberként azt, hogy nem vagyunk képesek mindenre, de vannak körülöttünk, akik tudnak segíteni. Legyünk olyan emberek, akik észreveszik azt, ha valaki segítségre szorul. Merjünk segíteni a tanítványainknak, kollégáinknak, a szülőknek! Hiszen a katolikus iskola egy fontos lenyomata kell hogy legyen annak, hogy mi egymást előre visszük azzal, hogy segítünk a másiknak.”

Végül Némethné Székely Julianna Irving Stone szavaival fejezte be előadását, és reményét fejezte ki, hogy az előttünk álló idő, a közös munka, együtt haladás segíteni fog mindannyiunknak a hivatásunk útján, hogy ezen keresztül is megtaláljuk személyes boldogságunkat:

„Senki nem lehet biztos mindig mindenben. (...) Az ember csak egyet tehet: bátran és teljes erejével cselekszi azt, amiről úgy véli, hogy helyes. A végén kiderülhet, hogy tévedtünk, a fontos mégis csak az, hogy amihez hozzákezdtünk, elvégezzük. Legjobb meggyőződésünk szerint kell cselekedjünk, aztán bízzuk Istenre, hogy Ő mondjon ítéletet munkánk végső értéke felett.”

 7M7A5092

„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges és máris azt fogod tenni, ami  lehetetlen." Assisi Szent Ferenc üzenetével kezdte előadását Türk László, amely gondolat, mint mondta, az elmúlt tanévben sokszor eszükbe juthatott, hiszen lehetetlennek vélt helyzeteket kellett megoldanunk, de közösségben ezeket is meg tudtuk tenni.

A főigazgató bevezető gondolataiban mindenekelőtt örömét fejezte ki, hogy együtt tudják elkezdeni az új tanévet, majd megköszönte a dolgozóknak az elmúlt időszakban a pandémia ideje alatt tanúsított felelősségteljes, áldozatos munkáját. Hozzátette, az elmúlt tanévben jelentősen befolyásolták a munkájukat a kormányrendeleti intézkedések, a rendkívüli jogrendben előírt 33 jogszabály, elrendelve rendkívüli szüneteket, tantermen kívüli digitális munkarendet és a köznevelési intézmények működését érintő egyéb további veszélyhelyzeti intézkedéseket is.

7M7A4956

Türk László előadása három fő pontra irányította a jelenlévők figyelmét. Táblázatokon keresztül rövid útmutatást adott a létszámok tekintetében, érintette a tanulmányi eredményeket, majd az elmúlt tanév fejlesztéseiről és a következő tanév feladatairól is képet kapott a hallgatóság.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeinek alkalmazotti létszáma összesen 917 fő. 628 pedagógus, 113 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és 176 technikai dolgozó vesz részt az intézmények munkájában. A főigazgató itt jegyezte meg, hogy minden alkalmazottnak egyaránt fontos a feladata, és megköszönte a technikai dolgozóknak is az emberfeletti munkájukat.

Az intézményi feladatellátásról is képet kaptak a résztvevők. Míg az általános iskolai képzés minden intézményünknek sajátja, addig a szakképzés csak egy intézményben található. A főigazgató elmondta, igaz, hogy tíz köznevelési intézmény működik az egyházmegye fenntartása alatt, de mindezeket összesen 29 intézményegység alkotja.

111

A tanulók létszámáról is képet kaptak a jelenlévők, ennek alapján jelenleg összesen 6564 gyermek tartozik intézményeinkhez. Ezután az egyházmegyei tanulmányi átlagot is nyomon követhettük a 2013/14-es tanévtől kezdődően a 2020/2021-es tanévvel bezárólag, amely a 4 egész és 4,14 közötti átlagot jegyezve, 2017 óta folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

222

Az intézményi tanulmányi átlagot tekintve a legmagasabb, 4,61-es átlaggal kiemelkedik a nyíregyházi Szent Imre, majd 4,49 átlaggal a nyírbátori Báthory István köznevelési intézmény.

333

A diákok teljesítménye, elért eredményei magas színvonalú oktató-nevelő munka jelenlétét igazolják.

2018-ban 957, 2019-ben 1197, majd 2020-ban 1065 diákot köszönthettünk a kitűnő tanulók sorában. Ebből a 2020/21-es tanévben a legtöbb kitűnő tanulóval, mintegy 289 fővel a mátészalkai Széchenyi István általános Iskolai képzéssel bíró köznevelési intézmény büszkélkedhet.

444

Ezután Türk László főigazgató további adatokkal szolgált, többek között a tantárgyi átlagokról, nevelőtestületi dicséretekről, nyelvvizsgával rendelkezők számáról, országos, regionális, helyi versenyeredményekről.

(A további táblázatokat megtekinthetjük augusztus 31-én, az egyházmegye honlapján.)

Az elmúlt tanév kiemelt programja volt a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program, amelynek keretén belül 2021. március 1-től 2021. augusztus 31-ig bezárólag összesen 1610 fő 1-8 osztályos gyermek táborozott, és a programon belül e-learning képzésen vett részt közel 200 pedagógus.

555

Türk László előadásának befejező részében képekkel mutatta be az egyházmegyei tagintézményekben történt infrastrukturális fejlesztéseket és új tagintézmények létesítését. Kiemelte a debreceni Szent József köznevelési intézményhez tartozó Debrecen-Józsa városrészen épült négycsoportos tagóvodájának ünnepélyes átadását, amelyre augusztus 31-én kerül sor, valamint a geszterédi Szent Anna köznevelési intézmény ünnepélyes tanévnyitóját, amelyen átadják az új udvart, a sportudvart és a játszóteret, valamint a felújításra került tornatermet. A geszterédi ünnepség szeptember 1-én lesz.

Végül az oktatásszervezési főigazgató az új tanév kiemelt feladatairól szólt, többek között felhívta a figyelmet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvételre, amelyen egyházmegyei iskoláinkból több mint 1000 diák és közel 400 iskolai dolgozó vesz részt.

7M7A5108 

Az ünnepség záró mozzanataként Palánki Ferenc megyéspüspök Szent Gellért-díjakat adott át pedagógusoknak munkájuk elismeréseként:

Molnár Katalin, leköszönő EKIF főigazgató a Szent Gellért-díj arany fokozatában, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem szakmai elismerésében részesült.

Plósz Ferenc Gézáné a geszterédi Szent Anna katolikus óvoda óvodapedagógusa és Suba István, a kisvárdai Szent László köznevelési intézmény pedagógusa a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesültek.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

A tanévnyitó ünnepségen két intézményvezetői megbízatás átadására is sor került. Palánki Ferenc megyéspüspök Dienes Béla intézményvezetőt pályáztatás nélkül újabb két évre bízta meg a mátészalkai Széchenyi István köznevelési intézmény vezetésére, valamint Törő András intézményvezetőt szintén pályáztatás nélkül további két évre bízta meg a geszterédi Szent Anna köznevelési intézmény vezetésére, egyben kifejezte köszönetét eddigi magasabb vezetői munkájukért, példamutató elkötelezettségükért.

Palánki Ferenc megyéspüspök atya zárszavában, megragadva a lehetőséget, köszöntötte és bemutatta a két új tagintézmény egység vezetőit: Kissné Hajósi Anikót, az egy éve működő nyírbátori és Mézesné Makó Zsuzsát, a most induló Debrecen-Józsai óvoda vezetőit, és munkájukhoz Isten áldását kérte.

A Szent Gellért-díjban részesült pedagógusok méltatását a következő oldalakon közöljük.

 

Kovács Ágnes

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 111
  • 222
  • 333
  • 444
  • 555
  • 7M7A4880
  • 7M7A4882
  • 7M7A4886
  • 7M7A4889
  • 7M7A4895
  • 7M7A4909
  • 7M7A4915
  • 7M7A4917
  • 7M7A4923
  • 7M7A4930
  • 7M7A4932
  • 7M7A4937
  • 7M7A4940
  • 7M7A4943
  • 7M7A4948
  • 7M7A4949
  • 7M7A4953
  • 7M7A4954
  • 7M7A4955
  • 7M7A4956
  • 7M7A4960
  • 7M7A4965
  • 7M7A4968
  • 7M7A4969
  • 7M7A4973
  • 7M7A4980
  • 7M7A4981
  • 7M7A4988
  • 7M7A4991
  • 7M7A4999
  • 7M7A5002
  • 7M7A5004
  • 7M7A5008
  • 7M7A5010
  • 7M7A5013
  • 7M7A5015
  • 7M7A5017
  • 7M7A5026
  • 7M7A5028
  • 7M7A5033
  • 7M7A5034
  • 7M7A5038
  • 7M7A5041
  • 7M7A5047
  • 7M7A5051
  • 7M7A5057
  • 7M7A5059
  • 7M7A5060
  • 7M7A5064
  • 7M7A5065
  • 7M7A5067
  • 7M7A5071
  • 7M7A5072
  • 7M7A5074
  • 7M7A5076
  • 7M7A5077
  • 7M7A5078
  • 7M7A5079
  • 7M7A5081
  • 7M7A5085
  • 7M7A5092
  • 7M7A5108
  • 7M7A5121
  • 7M7A5122
  • 7M7A5123
  • 7M7A5131
  • 7M7A5141
  • 7M7A5152
  • 7M7A5158
  • 7M7A5167
  • 7M7A5175
  • 7M7A5179
  • 7M7A5182
  • 7M7A5185
  ZAGYVA KLÁRA FOTÓI:
  • DSC_4490a
  • DSC_4494a
  • DSC_4496a
  • DSC_4515a
  • DSC_4530a
  • DSC_4537a
  • DSC_4548
  • DSC_4587
  • DSC_4591
  • DSC_4596
  • DSC_4601
  • DSC_4605
  • DSC_4607
  • DSC_4612
  • DSC_4617
  • DSC_4623a
  • DSC_4629
  • DSC_4641
  • DSC_4642