2021. augusztus 27., péntek 19:52

Molnár Katalin leköszönő főigazgató 40 éves pedagógiai munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és a Szent Gellért-díj arany fokozatát kapta

Palánki Ferenc megyéspüspök Szent Gellért-díjakat adott át az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen augusztus 27-én, a debreceni Megtestesülés-templomban.

Molnár Katalin leköszönő EKIF főigazgató a Szent Gellért-díj arany fokozatában, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem szakmai elismerésében részesült.

Plósz Ferenc Gézáné a geszterédi Szent Anna katolikus óvoda óvodapedagógusa és Suba István, a kisvárdai Szent László köznevelési intézmény pedagógusa a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesültek.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

 

Molnár Katalin 1982-ban szerzett diplomát a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar –éne-zene szakán. Szakmailag folyamatosan képezte magát, sőt mások számára is továbbadta tréningeken megszerzett tudását. Személyisége, szakmai felkészültsége, gyermekkel, kollégával való kapcsolata példaértékű, kiváló szakmaiság, példamutató hivatástudat jellemezte. Munkájának középpontjában mindig a lelkiismeretesség, segítőkészség, megújulás, a minőségi munkára való törekvés állt.

Rendkívüli elhivatottsága, szakmai felkészültsége intézményvezetői szintre emelte: 1993-2013. között a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolát vezette.

Szakmai fejlődésének utolsó szakasza az egyházmegyei szolgálat. 2013 augusztusa óta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója. Kezdetben hat, később 10 oktatási intézmény munkáját koordinálta. A meghívás egyben kihívást is jelenthetett, hiszen egy új szervezetet kellett felépíteni. Magas szintű szakmaisággal segítette az intézmények vezetőit, szaktanárait. Nagy szerepet vállalt az intézményvezetők közösséggé formálásában, az óvodákban, iskolákban folyó szakmai munka hatékonyságának növelésében. Segítette az intézmények szervezeti kultúrájának formálódását, az új intézmények integrálódását a nagyobb közösségbe. Pályája során szerzett tapasztalatait átadta a kollégáknak, támogatta a pedagógusok megújulási szándékát.

Nevéhez kapcsolódik az Egyházmegye oktatási stratégiájának kidolgozása, az egyházmegyei táborok szervezése, az intézmények közötti szakmai munkaközösségek megalakulása, egyházmegyei versenyek szervezésének kezdeményezése.

Mindezeken túl pedagógusi hivatásának esszenciáját így összegzi az Öröm-hír következő számában megjelenő vele készült interjúban: „A pedagógus legfontosabb feladata a gyerekekkel való bizalom kiépítése, leginkább ettől lesz valakiből jó pedagógus, függetlenül attól, hogy milyen módszerrel dolgozik.

Életével, a pedagógus pályán elért eredményeivel, a gyermekek felé történő szeretetteljes odafordulásával, hitbeli elkötelezettségével példaként áll az egyházmegye oktatási intézményeinek tanulói és dolgozói előtt.

A pedagógus legfőbb ismertetőjegye a gyermekek szeretete. Évekig figyelemmel kísérheti testi-lelki-szellemi fejlődésüket, és ez cserében örök fiatal szívvel áldja meg a hivatását megélő pedagógust. Molnár Katalin 40 évnyi pedagógusi szolgálata alatt ebben élt, és az elmúlt egy évtizednyi egyházmegyei igazgatás feladatai sem szakították el a gyermekektől. Ha mélyebbre megyünk, elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag első osztályos korától kezdve, pedagógus szülei támogatásával, mindvégig az iskolapad, a katedra közelében telt az élete. 

A pedagógus lét nem csupán egy munkát, hanem életformát, szellemiséget, egyfajta filozófiát, egy egész életre szóló elhivatottságot jelent. A gyermek oktatása, nevelése, az értékek átadása, a tehetségek felismerése, kibontakoztatása a legszebb, s talán az egyik legnehezebb kihívásokkal, sokszor kudarccal, de igen gyakran sikerekkel és örömökkel járó vállalások egyike.

Molnár Katalin pedagógusi pályájának 40 évében ezt vállalva, soha fel nem adva, mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját.

 

Türk László oktatásszervezési főigazgató - EKIF

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 7M7A5108