2021. augusztus 27., péntek 19:59

Plósz Ferenc Gézáné óvodapedagógus a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesült

Palánki Ferenc megyéspüspök Szent Gellért-díjakat adott át az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen augusztus 27-én, a debreceni Megtestesülés-templomban.

Molnár Katalin leköszönő EKIF főigazgató a Szent Gellért-díj arany fokozatában, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem szakmai elismerésében részesült.

Plósz Ferenc Gézáné a geszterédi Szent Anna katolikus óvoda óvodapedagógusa és Suba István, a kisvárdai Szent László köznevelési intézmény pedagógusa a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesültek.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

 

Plósz Ferenc Gézáné, Kirimi Jolán Geszteréden született 1962. május 18-án, édesanyja, Nagy Mária háztartásbeliként tartotta össze a családját. Édesapja Kirimi József kisiparos volt. Sajnos sem a szülei, sem József, testvérbátyja, sem szeretett férje nem él már. Néhai férje, Plósz Ferenc Géza mezőgazdasági végzettséggel őstermelő volt. Öt gyermekük született Balázs, Rita, Kinga, Jolán és Ferenc. A „legkisebb fiú”, Ferenc a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola kollektíváját erősíti történelem-testnevelés szakos pedagógusként. Négy idősebb gyermek már családot alapított, megajándékozva a nagymamát hat csodálatos, érdeklődő, figyelmes, izgő-mozgó unokával.

Plósz Ferenc Gézáné Újfehértón érettségizett 1980-ban, rövid ideig Tégláson, majd 1986-tól 2021-ig a geszterédi óvodában foglalkozott a gyerekekkel. Az évek alatt rendszeresen részt vett képzési lehetőségeken. Az intézményben eltöltött idő alatt óvodapedagógusi hivatása mellett rövid ideig megbízott vezetőként is tevékenykedett. Ezen idő alatt a legfontosabb nevelési feladatként az érzelmi nevelés fontosságát hangsúlyozta, azon felül a gyermekek sokoldalú fejlesztését és harmonikus nevelését is célul tűzte ki.

Elhivatottsága, emberi tartása példaértékű. Szerény, nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért érzett felelősség. Következetességével, felkészültségével követendő mintát mutat. Kedves, vidám egyénisége, következetes nevelőmunkája miatt munkatársai és a gyermekek is megbecsülik, szeretik. Kollégáival harmonikus kapcsolatot alakított ki, tudását szívesen megosztja velük, mindig készen áll az együttműködésre. Mindennapi munkájában a nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára törekszik. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a gyermekek érdekeit tartja a legfontosabbnak. Nagy empátiával és sok-sok türelemmel fordul a gyerekek felé, akik szeretik, tisztelik, ragaszkodnak hozzá. Megbízható, áldozatos munkájának köszönhetően többször kiérdemelte a nevelőtestület és a szülők megbecsülését. Észrevételei, tanácsai mögött szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik, ezért hiteles minden megnyilvánulása. Életpályáját a színesség, a sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemezte.

A személyiségfejlesztésre, közösségépítésre számos lehetőséget teremt. Az óvodán kívüli nevelés lehetőségeivel élve, közösségépítő programok, kirándulások, aktív résztvevője, alkalmazza a közösségépítés kötetlenebb formáit, módszereit.

Katolikus családban nőtt fel. Gyermekeit és a rábízott óvodásokat is katolikus szellemben nevelte. A templomi műsorok készítésében mint szervező és mint előadó aktívan részt vett.

Embersége, biztonságot sugárzó személyisége munkatársainak erőt adott, s a gyermekek iránti szeretete, munkába vetett hite, társai tisztelete pedig megmutatta számunkra a helyes utat.

Mindig erre a pályára készült. Célja az volt, hogy a gyermekek óvodai életét szebbé és tartalmasabbá tegye, a lehető legjobb és leghatékonyabb módszerekkel segítse őket életkoruknak megfelelően a fejlődés útján. Példaként áll intézménye és az egyházmegye óvodapedagógusai előtt.

 

Törő András

intézményvezető - Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Geszteréd

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 7M7A5152