2021. szeptember 13., hétfő 13:53

Pásztor Károly atyát köszöntötték 90. születésnapján

Pócspetri egyházközség hívei szeptember 5-én szentmise keretében ünnepelték Pásztor Károly nyugalmazott plébánosuk 90. születésnapját.

A szerény és alázatos Károly atya éltes kora ellenére örökké úton van, mindig megy, ha hívják helyettesíteni, temetni, gyóntatni, ajtaja éjjel-nappal nyitva áll az hívei előtt. Hűséges szolgálatáért is köszönetet mondott Holp György, az egyházközség gondnoka, aki aszentmise előttaz egyháztanács képviselőtestülete és a hívek nevében köszöntötte a 21 éven át Pócspetriben szolgáló egykori plébánosukat.

A köszöntőben elhangzott: „Papnak lenni annyi, mint állandóan úton lenni. Az Isten útján. Mi hívők pedig rászorulunk az “útravalóra”,  sőt megköszönjük, ha “tarisznyánkba” beletesznek olyan szellemi, lelki táplálékot,  amellyel Károly atya is minden szentmisében, a szentségek kiszolgáltatásakor vagy a vele való találkozásokkor  ajándékoz nekünk, figyelmeztetve a lényegre: ne felejtsük el, hogy az élet csupán egy híd, amit Isten épített fel nekünk, ezen végig kell haladnunk, és akarva, akaratlanul, egyszer mindenki eljut a híd másik oldalára, csak idő kérdése.

Nagy úr az idő, de még nagyobb az idő Ura.  Minden napunkat neki kell megköszönnünk, és neki kell számot adni arról, hogyan használtuk fel azt fel, amelyet Tőle kaptunk. Szent Ágoston írja: „Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk. Használjuk fel az időt – és az szent idővé válik.”

A mi időnkben, vagyis életünkben vannak olyan események, évfordulók, amelyek különösen is hálaadásra és számadásra indítanak minket. Minden pap életében ilyen alkalom a pappá szentelésének az évfordulója, illetve a születésnapja is. Tavaly ünnepelte, ünnepeltük pappá szentelésének 65.évét, vasmiséjét, és most hálát adunk születésének kerek évfordulóján.

A 90 esztendőből mi, pócspetriek és máriapócsiak 21 évet kaptunk, hogy lássuk, megtapasztaljuk Isten jóságát, tevékeny szeretetét az Ön alázatos jelenléte, tettei és imái által e két település plébánosaként. Egy éve azt nyilatkozta az Öröm-hír egyházmegyei újságban a vasmiséjére készülve: a Szűzanya ajándékának tartja, hogy nyugdíjas éveit Máriapócson a nemzeti kegyhely közelében töltheti. Úgy gondolom, hogy ez nekünk is nagy ajándék. Hiszen településeinktől nem szakadt el, segít, amikor szükség van a szolgálatára, ajtaja továbbra is nyitva áll a hívek előtt.

Szent József évében gyakran felidézzük Vianney Szent János életpéldáját, tanításait. A plébánosok védőszentje így beszél a papságról szóló katekézisében:

„A szentség az embert Istenhez emeli. A pap olyan ember, akit Isten minden hatalommal felruház. Elmondhatjuk, hogy minden boldogság, minden kegyelem, minden mennyei ajándék a pap által érkezik el hozzánk. A pap, nem érti meg hivatása nagyságát, míg el nem jut a mennybe. Ha már itt a földön megértené, bele is halna, de nem a félelembe, hanem a szeretetbe!”

Kedves Károly Atya! Hálával tartozunk Istennek, hogy megőrizte Önt egyházmegyénkben, egyházközségünkben. Mennyi emlék, történet merül fel az itt élőkben, szinte alig akad olyan ember, akit ne ismerne ezen a vidéken. Így fogadja köszöntő szavaimat nem csak az itt egybegyűltek, hanem az egész település, Pócspetri, Máriapócs, a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Általános Iskola és Óvoda, valamint korábbi szolgálati helye Baktalórántháza hívei nevében is!

Szűz Mária, az Egyház Anyja, Szent József az ő jegyese erősítsék meg Károly atyát hitében és papi szolgálatában, kísérjék kitüntetett figyelemmel további egyházi szolgálatát, és adjanak neki hozzá erőt, egészséget, türelmet és a Szentlélek kegyelmét.

Isten éltesse sokáig!”

A köszöntő gondolatok után Károly atya mutatta be a szentmisét. Homíliájában többször visszautalt az elhangzottakra, miszerint az idő nagy úr, de még nagyobb az idő Ura. Hiszen minden út Hozzá, a Jóistenhez vezet.

Az ünnepelt plébános megköszönte a 90 évet elsősorban szüleinek, testvéreinek, de leginkább a Jóistennek.

A szentmise zárásaként Tamás György Pócspetri polgármestere, Pekkné Póti Szilvia, a Pócspetri Gondozási Központ vezetője és Májer Józsefné, a helyi nyugdíjas egyesület vezetője is köszöntötte Károly atyát.

A szentmisét követően az ünneplés a Büszkeségpontban állófogadással fejeződött be.

 

Holp Andrea sajtóapostol, Pócspetri

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 1
    • szent lászlós zarándokok2
    • szent lászlós zarándokok3
    • szent lászlós zarándokok5