2021. szeptember 21., kedd 11:29

Váljunk mindannyian Mátékká, és a Jóisten szemével tekintsünk egymásra! – Palánki Ferenc megyéspüspök hálaadó szentmisére hívta munkatársait

Palánki Ferenc, egyházmegyénk főpásztora szentmisében adott hálát a Jóistennek az elmúlt hat év szolgálatáéért, munkatársaiért, az egyházmegyéért és a megvalósított feladatokért megyéspüspöki kinevezésének napján, szeptember 21-én, Szent Máté apostol és evangélista ünnepén. A szentmisén jelen voltak főpásztor közvetlen munkatársai: Fodor András püspöki helynök atya, dr. Törő András atya, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, valamint a hivatal dolgozói.

A szentmise elején Ferenc püspök örömét fejezte ki a közös imáért, hogy együtt adhatunk hálát az elmúlt évekért, és kérte Szent Máté közbenjárását feladatunk, hivatásunk teljesítésére.

7M7A8171

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a szentmise homíliájában visszatekintett a 2010. december 27-i napra, a püspöki kinevezésére, amikor azon tűnődött, hogyan lehet, hogy Isten rá gondolt. Istennek vannak meglepő gondolatai – fogalmazott, majd Máté apostol és evangélista történetét kiemelve hangsúlyozta, Isten egészen másként néz az emberekre, mint ahogyan mi egymásra tekintünk.

Megyéspüspöki kinevezésekor Alberto Bottari de Castello, Magyarország akkori apostoli nunciusa megkérdezte tőle, melyik napot választja kinevezésének a kihirdetésére. A püspök atya Szent Máté ünnepe mellett döntött, mert ő közel áll hozzá. Máté eredeti neve Lévi, jelentése: körülfont, ragaszkodó. Ebből lett Máté, jelentése: Isten ajándéka.

A főpásztor kifejtette: „Mátét nyilvános bűnösként tartották számon, lenézték őt, irigykedtek rá, és amikor Jézus arra ment: „…meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: „Kövess engem!” (LK 5,27). Egy kívülálló bűnös embernek látja Lévit, hiszen elárulta a népét, mert kiszolgálta a római elnyomóikat. Majd jön Jézus, aki nem a bűnösre tekint, hanem egy emberre, akiben látja a benne rejlő lehetőségeket. Nincs benne előítélet.”

7M7A8157

Majd püspök atya kérte a munkatársait, hogy ők is úgy tekintsenek egymásra, ahogyan a Jóisten lát bennünket. Máté, Jézus felszólítására „mindenét otthagyva követte őt” (Lk 5,28), feladva addigi életét, gazdagságát, mindent, ami addig körülfonta őt, amihez addig ragaszkodott, mert rádöbbent arra, hogy mindaz semmit nem ér ahhoz képest, Akiből erő sugárzik, és Aki annak látja őt, akivé Jézus formálni és változtatni akarja.

Szent Máté ünnepén kérjük a Jóistent, segítsen bennünket, hogy küldetésünk, hivatásunk, szolgálatunk teljesítése közben mi is úgy tudjunk egymásra nézni, ahogyan Jézus néz ránk. Ne azt lássuk, ami kívülről látszik, amit megismertünk a másikból, hanem ahogyan Isten néz ránk, aki a szent lehetőségét, azt látja bennünk, amire teremtett.

Ha így tudjuk egymást segíteni, akkor meglátjuk a másikban a Mátét, Isten ajándékát, akit nem véletlenül rendelt közénk, és állította oda ehhez a szolgálathoz. A Jóistenre hagyatkozva, benne bízva váljunk mi is Mátévá, ajándékká egyházunk számára – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

 

***

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

Születési helye, ideje:
Balassagyarmat, 1964. március 11.
Papszentelés helye, ideje:
Esztergom, 1994. június 18.
Püspökszentelés helye, ideje:
Eger, 2011. február 26.

Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát.
1989 és 1994 között végzi tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szerez licenciátust.
1994. június 18-án pappá szentelése Esztergomban.
1994. augusztus 1-től a Váci Egyházmegyébe inkardinálódott.
Káplán:
1994 és 1996 között Balassagyarmaton.
Plébános:
1996-tól 2000-ig Dorogházán.
2000-2005 között Püspökszilágyon.

2000. Kánonjogi licenciát szerez.
2005 és 2010 között a Váci Propedeutikus Szemináriumban spirituális.
2010. augusztus 1-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa.
2010. december 27-én a Szentatya az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki és a fidolomai címzetes püspöki címet adományoz neki.
2011. február 26-án  püspökké szentelése az egri bazilikában.
2011. augusztus 1-től Miskolc-Mindszenti plébános.
2013 decemberétől az Egri Főegyházmegye általános helynöke.
2015. szeptember 21. megyéspüspöki kinevezése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe
2015. november 14. püspöki beiktatása Debrecenben a Szent Anna székesegyházban

Jelmondata: „JESUS EST
RESURRECTIO ET VITA” – Jézus a feltámadás és az élet

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A8157
  • 7M7A8159
  • 7M7A8160
  • 7M7A8164
  • 7M7A8165
  • 7M7A8169
  • 7M7A8171
  • 7M7A8172
  • 7M7A8173
  • 7M7A8176
  • 7M7A8179
  • 7M7A8180
  • 7M7A8181
  • 7M7A8182
  • 7M7A8183
  • 7M7A8185
  • 7M7A8186