2021. november 19., péntek 08:29

Minden hónap 3. csütörtökén a Gyermekklinikán szentmisén imádkoznak a betegekért és az egészségügyben dolgozókért

Tóth László plébános, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezető lelkésze szentmisét mutatott be a betegekért és az egészségügyben dolgozókért munkatársak és orvosok jelenlétében, november 18-án, a Gyermekklinika kápolnájában. A jövőben minden hónap 3. csütörtökén lesznek szentmisék ezen a helyen.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának 1924-ben átadott nyugati épületszárnya 2005-ben saját erőből került átalakításra, illetve bővítésre. A felújítás során adományból kápolnát is létesítettek, amely ökumenikus módon ad helyet a különböző felekezetek alkalmainak.

Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd – mondta – legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét. (Jézus megsiratja Jeruzsálemet – Lk 19,41-44).

Tóth László atya az elmélkedésében az érző Jézusról beszélt. Többek között elmondta, hogy az evangéliumokban Jézus két alkalommal sírt: amikor megpillantotta Jeruzsálemet, és akkor, amikor barátja, Lázár meghalt. Ugyanígy velünk érez, amikor bajban, megpróbáltatásban van részünk, kérdés, hogy felismerjük-e, hogy Ő van mellettünk. Milyen hihetetlen kegyelemben volt része az akkor élt embereknek, hisz az Isten Jézusban a földre szállt, és közöttük élt, dolgozott, tanított. Felismerték-e Benne akkor az Istent? Felismerjük-e mi, mai emberek a velünk élő Istent?

A szinodiális folyamatra utalva egy diák kérdését idézte Tóth László Atya: „Vajon Isten nem bánta meg, hogy feláldozta egyszülött fiát a világért? Hiszen a világ egyáltalán nem lett jobb azóta sem…” Imádkozzunk a világért, magunkért, betegeinkért!

László atya az elmélkedését a Erdő Péter bíboros a ma is nagyon aktuális imájával fejezte be:

258783256 1693829627675176 3504926785996467468 n

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

Berényiné dr. Felszeghy Márta

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

koordinátor

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 258207251_642287293469649_7609522811174909718_n
    • 258783256_1693829627675176_3504926785996467468_n