2021. november 24., szerda 11:25

Elkezdődtek az 50+ című csoport alkalmai a debreceni plébánián

Több mint húsz fő részvételével indították el az 50+ című (50 éves kor fölöttiek részére meghirdetett) csoportot a debreceni Szent László Plébánián a DNYEM Kórházlelkészi Szolgálata és a Plébánia munkatársainak szervezésében az elmúlt héten.

A csoport tagjai heti rendszerességgel, keddi napokon találkoznak a plébánia Szent II. János Pál termében. Az alkalmakat bibliaolvasással és rövid elmélkedéssel indítják, majd egy-egy előre megbeszélt témával foglalkozunk. Az idei évben még négy alkalommal lesz erre lehetőség (11.23., 11.30., 12.07., 12.14.) majd 2022 januárjában folytatják a közös munkát.

„Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” A legutóbbi alkalmon Gorski Jacek atya elmélkedésével (Jn 18.33-37) indították a beszélgetést:

Mi az igazság?

Az én országom nem evilágból való – mondja Jézus. A nagypénteki passióban minden évben találkozunk ezzel a szakasszal. Pilátus, Palesztina helytartója, a Római Birodalom képviselője a kihallgatás során először találkozik Jézussal.

„Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus ezt felelte: „Magadtól mondod ezt vagy mások mondták neked rólam?” „Hát zsidó vagyok én? – tört ki Pilátus. – Saját néped és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél?” Jézus így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok – mondta Jézus. – Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”

Milyennek képzeljük Isten országát? Szeretnénk, ha Isten országa megvalósulna itt a földön. – De mit szeretnénk valójában? Mit jelent számunkra egyénileg, nekem személyesen, hogy Jézus mégiscsak király?

A királyság együtt jár a felelősséggel, az áldozatvállalással, a küldetéssel, a méltósággal, az erővel. Nem hatalom, hanem szolgálat.

Ha Isten igéje személyesen nekem szól, hogyan látom Jézust, aki megalázva, ártatlanul elítélve ott áll Pilátus előtt? Krisztus a szívek királya, lelki értelemben vett király, uralkodó.

Az elmélkedést beszélgetés, a gondolatok megosztása követte, majd rövid szünet után kiscsoportokban gondolkoztak együtt a jelenlévők, hogy milyen témákkal, programokkal szeretnének találkozni az elkövetkezendő időszakban. A jó hangulatú találkozót imával zártuk.

Következő találkozás: 2021.11.23. 9.00 órakor, a Szent László Plébánia II. János Pál termében lesz. A bibliai elmélkedést követően a téma: Az élet ajándéka – méltósággal megöregedni.

Továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat az idős(ödő) érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznának egy induló, formálódó közösséghez.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Berényiné dr. Felszeghy Márta koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálata

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíergyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 11
    • 253948315_1511913935828753_5180258660071538159_n
    • 254115366_254148443438505_4874683757692716635_n
    • 256409976_4676489709096036_2647966572732709723_n