Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei
2017. október 31., kedd 09:06

Halottak napja – november 2.

A halottak tisztelete az emberiség életéhez hozzátartozó esemény. Ennek minden nép a maga sajátos módján tett és tesz eleget. Az Egyház ősi gyakorlata volt, hogy imádkozott a megholtakért, majd kialakult az a szokás, hogy a harmadik, hetedik és harmincadik napon külön szentmisével is megemlékeztek az elhunytról.

Az ünnep mai formája a cluny-i bencés szerzetesektől származik, akik már a 10. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtról. Az Egyház élő hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket”.

Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést tartanak a megholtakról. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett”. E napon sokszor mondjuk: „Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!”

 

November 2-án, Halottak napján este 6 órakor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Szent Anna-székesegyház altemplomában mutat be szentmisét.

 

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

2017. október 31., kedd 09:03

Mindenszentek ünnepe - November 1

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.

Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó küzdő egyház.

 

November 1-én szerdán, Mindenszentek ünnepén 15.30-kor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutat be szentmisét a Debreceni Köztemetőben a 2. számú ravatalozó előtti téren.

 

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” 

Assisi Szent Ferenc

2017 őszén befejeződött a Napkori Római Katolikus Templom felújítása. A 2012-ben kezdődött teljes külső és belső felújítás záróakkordja a templom orgonájának felújítása, megáldása volt. Mindez a napkori plébános Zubály Lajos atya kezdeményezésére és koordinálásával állami pályázatból, egyházmegyei segítséggel és nagyrészt az egyházközség tagjainak nagylelkű felajánlásából valósult meg.

Az öt éve tartó folyamat méltó lezárása volt 2017. október 23-án a Muka Gábor csávolyi plébános (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) és Faller Balázs csávolyi kántor, hittanár által felújított orgona megáldása. A szentmisét Muka Gábor csávolyi, Burányi Roland keceli (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye), Verebélyi Árpád doroszlói (délvidéki Szabadkai Egyházmegye) és Zubály Lajos napkori plébános mutatta be.

A szentbeszédben Roland atya a kitartásra irányította a figyelmünket. Beszédét a minden körülmények közötti kitartásra, Isten iránti bizalomra, a „soha ne add fel” gondolatra fűzte. Ez a kitartás jellemezte Kapisztrán Szent Jánost (október 23-a szentje) és a nándorfehérvári vitézeket 1456-ban, ez vezette az 1956-os forradalom hőseit, és ez a kitartás kellett a templom, és az orgona felújításához, szebbé tételéhez is.

Isten dicsőségére és a hívek örömére a megújult templomban újra megszólalhatott az orgona.  A felújítás ideje alatt mindenki megérezte Kodály Zoltán gondolatának igazságát: „Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” Ezért külön öröm volt, amikor a szentmise után Faller Balázs és Muka Gábor atya orgonajátékát hallgathatták meg a jelenlévők.  

(A szentmiséről és a koncertről készült képek és videók megtekinthetők a Napkori és Apagyi Római Katolikus Egyházközségek Facebook–oldalán.)

Kovácsné Török Tímea

hittanár

Életek az életért címmel életvédő konferenciát tartottak 2017. október 28-án Pócspetriben a KOSZISZ fenntartása alatt működő Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében. A ma különösen is aktuális témákkal (meddőségkezelés, családvédelem, várandóság, termékenységvédelem, Ovulációs Módszer) foglalkozó tudományos tanácskozást — amelyet a Vianney Testvérek Közössége és a 25 éves Magyarországi Billings Központ szervezett —, nagy érdeklődés övezett. Többek között határon túlról is érkeztek a témában avatottabb, az életvédelemmel foglalkozó szakemberek, meddő párok, akik a családtervezésükben a katolikus egyház által is elfogadott módszerek mellett döntenek, de jelen voltak a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium tanárai is, mivel — Magyarországon egyedül álló módon — intézményükben oktatják a Billings Módszert.

 

P. Szenes István FSV plébános, prior (Viennay Testvérek Közössége) köszöntötte a résztvevőket, elmondta, a tanácskozásra azokat hívták, akik számára az élet titka a fogantatástól a természetes halálig szent, védendő és mindennél fontosabb. A tisztuló lelkekért imádkozó közösség számára különösen is fontos e témában való közös gondolkodás, amely vallási felekezettől és világnézettől függetlenül tisztulásra szorul a fejekben, lelkekben, az ifjúság, a család és szenvedő emberekben egyaránt.

A megtermékenyülés csodája

 

A nyitó előadást Lukács Krisztina, a Magyarországi Billings Központ igazgatója tartotta, „Billings Ovulációs Módszer Magyarországon” címmel. Az előadó a természetes családtervezés Ovulációs Módszerének egyszerűségét is hangsúlyozta, amelyet még az egyszerű törzsi emberek is el tudnak sajátítani. Ezt minden nőnek, házaspárnak ismernie kell.  A női önismeret fontos része, hogy tudja, mi működik a szervezetében, mikor kezdődik és mikor van vége ciklusában a termékenységi időszaknak. Lukács Krisztina a katolikus egyház által elfogadott és támogatott három családtervezési módszert is bemutatott, az ovulációs, és az ezt támogató creighton, valamint a tüneti hőmérőzés módszerét. Ezek sajnos a mesterséges módszerek (tabletták, mechanikus eszközök) mellett kevésbé ismertek. 

Az előadó hangsúlyozta, az Isten azért teremtette meg a Billings Módszert, hogy ne halljon ki az emberiség, vagyis úgy alkotta meg a női szervezetet, hogy a legegyszerűbb életet élő nő előtt is ismert legyen a méhnyak által termelt nyák szerepe a megtermékenyülésben. Semmi más nem rendelkezik hasonló információval. Lukács Krisztina kiemelte, az egyház tehát nem maradi, amikor a test biológiai működésének ismeretére figyelmeztet, amellyel védi a nő egészségét, az életet.  A módszer megismertetésével foglalkozó alapítvány arra törekszik, hogy, minden magyar nő tudja, mi ez a nyák, amely üzen a termékeny időszakról, hiánya pedig annak ellenkezőjéről.

Kevésbé ismert az a sajnálatos tény is, hogy a fogamzásgátló tabletták hatása éppen a teremtés e csodájának, a nyák megszűnését okozzák és hosszan tartó alkalmazásuk megrövidíti termelődésének időtartamát. Az előadó elmondta, 1 év tablettaszedés 5 évet öregít a cervixen, vagyis a méhnyakon, ahol a megtermékenyülésben kulcsfontosságú nyák termelődik.  Sajnos ezeket a tablettákat már tizenéves korban pattanásos bőrre is felírják.

Ha szárazság van nincs élet, ha esik az eső, van élet

Az Ovulációs Módszer ismeretében tehát a termékeny, illetve a terméketlen időszakot egyszerűen tudjuk követni. Az egyszerű törzsi afrikai népeknél úgy tanítják, hogy ha szárazság van, vagyis nem esik az eső, akkor nincs élet, de ha esik, akkor van élet, vagyis termékenység áll fenn.  Az ő nyáktáblázatuk különleges módon jelöli ezt.  Pápua-új-guineai törzsek női tagjai futónövényként is ismert kongói szőlőt, fűzérszerűen felakasztják kívülről a kunyhójukra, majd a menstruációs időszakban piros virágokat kötnek rá, a terméketlen, száraz időszakban száraz virágot, a nyák megjelenésekor babért és a csúcs napon fehér virágot, amely még háromnapi termékenységet jelent.  A férfiak is ismerik ezeket a jelzéseket, és tiszteletben tartják.

Lukács Krisztina érdekes előadásában a megtermékenyítést egy csodálatos kalandtúrának is nevezte, hiszen több száz hímivarsejtnek kell nem egyszerű módon hosszú utat megtenni, hogy eljusson az érett petesejthez, a végső állomáshoz pedig már csak kétszáz érkezik és ezekből csak egy termékenyíti azt meg.  Az előadó zárójelben megjegyezte, ilyenformán az udvarlás is kódolva van, hiszen nem a petesejt megy a hímivarsejthez, hanem fordítva.

A konferencián további előadások hangzottak el: 

P. Szenes István SFV plébános, prior: Az élet értelmessége és értéke mint feladat,

Fr. dr. Borbély Ádám SFV: Az élet sava borsa,

Fr.dr. Fodor Ákos SFV: A várandóság belgyógyászati aspektusai,

Dr. Megyeri Valéria: Termékenység-védelem,

Dervarics Boros Ágnes, Schaffler Orsolya: Creighton Módszer és a NaPro Technológia.

 

Kovács Ágnes

Sajtóiroda — Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Magyarországi Billings Központot a Pócspetri székhelyű Fília Alapítvány működteti, vezetői: Lukács Krisztina és Lukács László. Az alapítvány célkitűzései között szerepel a fiatalok keresztény nevelése, a családok támogatása, valamint a természetes családtervezés Billings Ovulációs Módszerének terjesztése.
A központ akkreditált oktatói plébániai jegyesoktatáson, családos közösségek találkozóin és iskolai „családi életre nevelés” órákon tanítják a módszert. Meghívásra, előzetes egyeztetés alapján egyházi és világi intézményekben, különböző rendezvényeken ismertetik, oktatják az érdeklődőket vagy igény szerint egyéni konzultációs alkalmak keretében.

A módszert egy ausztrál orvos házaspár, Evelyn és John Billings fedezte fel 1953-ban. Egy klinikai és kutató orvosokból álló nemzetközi csoport több évtizedes munkájának köszönhetően a módszer tudományos bizonyítást nyert. Az Egészségügyi Világszervezet 1971-ben indított több országra kiterjedő átfogó vizsgálata alapján került sor hivatalos elismerésére valamint a „Billings Ovulációs Módszer” név felvételére. Megbízhatóságát és szilárd tudományos alapjait az is bizonyítja, hogy belőle nőtt ki egy új reprodukciós tudomány, a Szent II. János Pál pápa által is támogatott Creighton Módszer (NaProTechnológia – Natural Procreative Technology), melyet Thomas Hilgers szülész-nőgyógyász professzor dolgozott ki az Egyesült Államokban az 1970-es évektől kezdve. Ez a módszer a meddőségkezelésnek a leghatékonyabb, az egyház által is támogatott formája - a 80%-os sikerességi arány messze felülmúlja a mesterséges reprodukciós eljárásokét.

„A Billings Módszert a XX. század egyik legnagyobb felfedezéseként fogják számon tartani az orvoslás történetében” (Prof. T. Hilgers, VI Pál Pápa Intézet alapító igazgatója). Könnyű megtanulni és alkalmazni. Ingyenes, semmilyen eszközt, gyógyszert vagy belső vizsgálatot nem igényel. Minden kultúra és vallás részéről elfogadható. Nem véletlen, hogy ez a módszer terjedt el az egész világon: több mint 100 országban oktatják, használják.

A Billings Módszer alapja az önmegfigyelés. A női szervezetben lévő, a termékenységre utaló egyetlen specifikus jelnek, a méhnyak által termelt nyák változásainak a figyelemmel kísérését és ennek az ismeretnek a ciklus különböző szakaszaiban történő alkalmazását jelenti, mely képzett oktató segítségével könnyen elsajátítható.

Elérhetőség:
Magyarországi Billings Központ
4405 Nyíregyháza, Pásztor u. 5

www.billings.hu

www.billings.life

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel. 30 422 9889

Fília Alapítvány
4327 Pócspetri, Iskola u. 21
Tel. 30 456 4553
Adószám: 18030129-1-15

2017. október 30., hétfő 13:56

Jubileumi nap a Szent Imrében

2017. október 27-én jubileumi Szent Imre-napra gyűltek össze a Szent Imre Katolikus Gimnázium pedagógusai, diákjai, öregdiákjai és meghívott vendégei. 25 éves múltért adtak hálát a jubileumi szentmisén, melyet az alsó tagozatosoknak lelki vezetőnk, Bákonyi János atya, az 5-12. évfolyamnak Felföldi László helynök atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa mutatott be.

A korosztályokhoz igazodó sporttevékenységek, kézműves foglalkozások, előadások számos élménnyel gazdagították a nap résztvevőit. 25 év – 25 kilométer örömfutásban váltották egymást az alsó tagozatosok a tizenévesek, nagygimnazisták. Egy másik, 30 fős csapat 25 kilométert kerekezett Nyírtelekig s vissza, az iskoláig. Ezzel párhuzamosan az osztályok képviselői Kő-papír-olló stratégiai játékban vettek részt.

A hálaadó szentmise után az alsó tagozatos diákokat a tanító nénik által szervezett kézműves foglalkozások várták, ahol védőszentünk, Szent Imre jelképével, a fehér liliommal díszített könyvecskét, üvegfestés technikájával liliomos rózsaablakot, színes papírból hajtogatott, ragasztott képet alkottak a kisdiákok, így emlékezve az általános iskola 10 éves évfordulójára. Az 5-7. évfolyamos diákokat a 11. a osztály által szervezett lovagi torna várta, mely a mocsárjárástól a sárkányetetésig, a várostromtól a titkok barlangjának felfedezéséig számos élvezetes próbát rejtett. Szent Lászlóról is megemlékezett a torna egy-egy állomása. A 7-12. évfolyamos fiatalok szentimrés öregdiákokkal vehettek részt pályaválasztási beszélgetésen. Egyetemi hallgatók, villamosmérnök, mentőtiszt, nyelvész, közösségszervező andragógus mellett végzett számítástechnikai szakember, agrármérnök, közgazdász segítette a tájékozódást a hivatások világában. A Határtalanul! pályázat témanapja is várta a 7-12. évfolyamosokat, melynek során a délvidéki projektünkben részt vett diákok tájékoztatták társaikat a Határtalanul! program adta lehetőségekről. A szerbiai 5 napos utunk során megismerkedtünk a szecesszió délvidéki fővárosával, Szabadkával, Tóthfalu közösségmegőrző magyarságával, közös szentmisén vehettünk részt a település fiataljaival. A zentai csata emlékműve, a csúrogi magyarság holokausztjának mementója, Pétervárad, Zimony, Nándorfehérvár, Szendrő vára, a nagybecskereki Arany-ballada projekt, színházlátogatás, ismerkedés a város fiataljaival, az aradi vértanúk emléke és az aracsi pusztatemplomhoz vezető viszontagságos utunk élményeit ppt bemutató segítségével elevenítettük fel. A délelőtt zárásaként a forgószínpad elvén szervezett foglalkozásokon megismert délvidéki éneket adtuk elő közösen a kápolnában, majd a különböző tevékenységek aktív résztvevői emléklapot vehettek át.

Elérkezett a délután, a jubileumi gálaműsor ideje, ahol a nézőtér újra megtelt diákjainkkal és meghívott vendégeinkkel. Molnár Katalin főigazgató asszony köszöntője után Megyesi Mária igazgatónő vette át a szót, majd a színpad fokozatosan benépesült az erdő lakóinak örömünnepére érkező tanítványainkkal, akik előadóművészetekben csiszolt tehetségükről adtak tanúbizonyságot. Jaczkó Szilvia klasszikus balett oktató csoportjától a Szent Imre Kicsinyek kórusa vette át a stafétát, szerepeltek versmondóink, mesélőink, alapfokú művészeti iskolánk magánénekes és hangszeres növendékei és a Topogó táncegyüttes néptáncosai is Ugyan Attila néptánc oktató vezetésével. A gálaműsor végén valamennyi fellépő örömtáncot lejtett, így ünnepelve a negyedszázados évfordulót. A gálaműsor rendezője Tormássiné Kapitány Ágotha igazgatóhelyettes, koreográfusa Béres Tímea magyartanár volt, az AMI-s diákok produkcióját Pur Tibor intézményegység vezető fogta össze. A gálaműsor végén a meghívott vendégek a jubileumi kiállítótérben emelték poharukat az újabb 25 évre.

                Boldog 25 éves születésnapot, Szent Imre eszményeihez méltó újabb negyedszázadot kívánunk minden volt, jelenlegi és jövendő szentimrésnek! 

2017. október 30., hétfő 10:04

Tudományos konferenciát tartottak Geszteréden

A Geszterédi Aranyszablya Társaság szervezésében neves régész tudósok tartottak előadásokat „A geszterédi aranyszablya történeti jelentősége” címmel 2017. október 13-án, a település Gajdos János Művelődési Házában.

Rácz János, a Geszterédi Aranyszablya Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Gondolataiban elmondta, 1868 óta a településen nem volt ennyi régészeti tudós, szakember, mint ezen a tanácskozáson.  A konferenciát azért szervezték, hogy emléket állítsanak annak a honfoglaló vezérnek, akit Geszteréden temettek el az aranyszablyával együtt, és tiszteletüket tegyék a honfoglaló hősök előtt. A vezér sírját 90 évvel ezelőtt 1927. május 4-én tárták fel, ekkor került elő a 106 felbecsülhetetlen értékű honfoglalás kori lelet együttes is. Rácz János megemlékezett Kiss Lajosról, a Józsa András Múzeum akkori igazgatójáról is, aki a feltárási munkákat irányította. A tanácskozáson megemlékeztek továbbá Józsa András nagykállói tiszti főorvosról, ő 1868-ban részt vett a megye első régészeti ásatásán, Geszteréden, és ennek sikerein felbuzdulva Báró Vécsey József főispán támogatásával megalapította a Szabolcs Vármegyei Régész Egyesületet, a megyei múzeum elődjét. A geszterédiek tehát büszkén kimondhatják, hogy a megyei múzeum létrejötte a település határában történt ásatásoknak is köszönhető.  

A társaság elnöke azt is hangsúlyozta, hogy fontos feladatuknak tekintik az aranyszablya emlékének ápolását, ismertté tételét.  Terveik között szerepel a szablya hiteles másolatának elkészítése is. Ebben régészek és a történelemtudomány képviselőiből álló szakmai kör is segítséget nyújt. A szablya leírását dr. Németh Péter régész, címzetes főiskolai tanár végezte el.

Lelkes érdeklődők sora foglalkozik jelenleg is a korai történelem, a honfoglalás és az árpádkor történetével, amely népszerű téma kiemelt figyelmet élvez a társaság részéről is.  Ezért szerveznek rendezvényeket, programokat, amelyen a széleskörű nyilvánosság is részt vehet.

A tanácskozáson részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, ezt a kezdeményezést örömmel vette. A képviselő hangsúlyozta, a térség bejáratott hely volt őseink által, olyan természeti adottságokkal rendelkezik, amely már őseinknek is kívánatos életfeltételeket biztosított. A kezdeményezésre nem a gyökerek keresése, hanem azok feltárása történik. A képviselő hozzátette, a gyökerek megvannak, csak feltárásra várnak. Erről szól a társaság törekvése, amely jeles és kiváló munkát jelent, példát ad a többi település előtt, akiket hasonló feladat elé állíthat. Simon Miklós megköszönte a társaság tagjainak az áldozatos munkáját, a tudományos tanácskozás megszervezését is.  

Szabó József Geszteréd polgármestere folytatta a köszöntők sorát, elmondta nagy előrelépés a település életében, hogy a régészeti történelmi szakma kutatói, neves szakemberei elfogadták az 1400 lelkes településen lévő társaság meghívását, öregbítve Geszteréd hírét. Az aranyszablya történetéről Varga Gyulának, a társaság tiszteletbeli tagjának, a helyi általános iskola nyugdíjas tanárának köszönhetően már a korábbi évtizedekben tudomást szereztek a lakosok. Azóta is várták, hogy tudományos keretek között, szakszerűen is foglalkozzanak e történelmi jelentőségű tárggyal. Így alakult meg 2015-ben 70 fővel a Geszterédi Aranyszablya Társaság.   


A konferencia levezető elnöke Dr. Németh Péter régész, címzetes főiskolai tanár volt, előadást tartottak:
Dr. Istvánovits Eszter régész-muzeológus (Jósa András Múzeum):  A geszterédi legendától egy múzeum  születéséig,

Dr. Fodor István címzetes főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum): A geszterédi és a bécsi szablya,

 Dr. Révész László tanszékvezető egyetemi docens (Szegedi Egyetem): A geszterédi lelet és a 10. századi fejedelmi kíséret kapcsolatai,
Dr. Bíró Ádám tudományos munkatárs (MTA BTK Régészeti Intézet): A geszterédi szablya jelentősége a 10. századi magyar fegyverzetben,

Beleznai Gabriella grafikus - Jakab Attila régész, osztályvezető (Jósa András Múzeum):
Gondolatébresztő felvetés a geszterédi 10. századi sír egyik veretéről.

A konferencián részt vett továbbá Kemény József, a település alpolgármestere, Nagy Márta, a Jósa András Múzeum igazgató helyettese,  Varga Gyula, a társaság tiszteletbeli, valamint az alapító tagjai, a település lakosai, az általános iskola felső tagozatos diákjai. 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2017. október 27., péntek 11:55

Imaiskolát indítottak Egyeken

Az egyeki Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és AMI pedagógusai a 2017/2018-as tanévben egy eddig ismeretlen, de annál ígéretesebb formáját választották annak, hogy az ima segítségével közelebb kerüljenek Istenhez. A hagyományos lelkinap kereteit kitágítva úgy döntöttek, hogy részt vesznek a Papp László atya és Tomka Magdolna segítő nővér által létrehozott Ima Iskola szemináriumán.  Ez egy öt alkalmas mondhatni „bátorítás” lesz arra, hogy megismerve az imádság többféle módját, sokan eljussanak arra az útra, amin keresztül képesek lesznek közelebb kerülni a szerető Atyához.

Ennek a „bátorításnak” volt az első állomása 2017. október 25-én 17 órai kezdettel az egyeki Szent József Plébánia közösségi termében tartott kis összejövetel, melynek témája a napi ima gyakorlata volt. László atya és Magdi nővér mellett jelen volt még Jakab Éva segítő nővér is, s miután megtörtént a rövid bevezető, a megjelent pedagógusok három csoportot alkotva hallgatták meg   Jairus lánya feltámasztásának történetét (Lk 8,40-56). Amíg a csoport tagjai csöndben többször is meghallgatták az evangéliumot, kiegészítve azt kérdésekkel, elmélkedésekkel, addig volt idejük arra, hogy átjárja őket a történet, érzéseket váltson ki belőlük, azonosuljanak valamelyik szereplővel, esetleg gondolják tovább az eseményeket, fogalmazzanak meg a történettel kapcsolatos kérdéseket. Ezt követően a három csoport tagjai, megalkotva a maguk kis közösségét, elmondhatták, hogy kiből mit váltottak ki az elhangzottak, esetleg milyen tanulságot sikerült levonniuk a történetből.

Az evangéliumi történet fő üzenetét, központi igazságát a hallgatóság közül többen megértették, magukévá tették, miszerint: Jézusnál semmi sem lehetetlen. Ne félj, csak higgy! A félelem ellenszere a hit!

Ezzel az útravalóval távozott az első ima iskolai foglalkozásról mindenki,  s talán azzal a tanulsággal, hogy  minden lehetséges a hívőnek– mind a beteg asszonynak, mind Jairusnak, akik hittel mentek az Úr Jézushoz. A hit nélkülözhetetlen kapocs Istenhez. Az evangéliumi történet rámutatott arra, hogy imádságunkhoz hitre van szükség. Más szóval: hit nélkül nincs imádság-meghallgatás. A hit olyan, mint a kulcs, mellyel az ajtót kinyitjuk.

Mi az Imaiskola? A különféle imamódok (belső ima, napi ima alkalmak, elmélkedés, közbenjáró ima, zsoltárok imádkozása, rózsafüzér, szentmise, szentségimádás) elméleti ismertetése és gyakorlati módon történő alkalmazása. Célja: elmélyíteni az imaéletet. Segítséget kíván adni, hogy a résztvevő hatékonyabban, nagyobb örömmel tudjon imádkozni. A Szent József Plébánia közösségi termében öt alkalomból álló ima iskolát szerveztünk, melyben megismerkedünk és gyakoroljuk a különféle imaformákat, és próbálunk az imádság szívéhez eljutni, a saját szívünket egészen kinyitva az Isten előtt. Az ima iskola időpontjai: október 25., november 22., november 29., december 6., december 13. Minden alkalom 17 órától kezdődik.

Kiss Menyhárt Éva tanárnő, rózsafüzér társulat vezető

 Fotó: Papp Ágoston

1942. október 11-én érkeztek a városba a ferences és a domonkos szerzetesek, és e napon történt meg a Szent István Király Plébánia és az akkori nevén Szent Lászlóról nevezett Dominikánus Plébánia alapítása.

A katolikusoknak Debrecenbe való visszatérése idejétől 1942-ig a Szent Anna Plébánia volt az egyetlen plébániája a városnak, mely az időközben egyre gyarapodó lakosok száma miatt már nem tudta kellően ellátni az igényeket és feladatokat. Ezért került sor 1942. október 11-én a két új plébánia, a Szent István Király Plébánia és a Szent László Domonkos Plébánia alapítására. Lindenberger János apostoli kormányzó a városban korábban jelenlévő ferences és domonkos szerzetesek visszahívására gondolt, akiket Scheffler János szatmári püspök, nagyváradi apostoli kormányzó telepítette le a városba 1942. október 11-én.

A Szent László Domonkos Plébánia ezen esemény megünneplésére hívta az egyházközség tagjait és minden érdeklődőt. Először a plébánia történetéről hallhattunk előadást. Havas Lászlóné felvázolta a 75 év történetét, mely nagyon sok gonddal, küszködéssel volt tele. Az első nyolc évben a letelepedés nehézségei, s az, hogy nehezen fogadta be a város a szerzeteseket. Majd a háború, a bombázások okozta károk, melyek lehetetlenné tették a szerzetesek és a plébánia életét, utána pedig az új rendszer a maga pusztításával, s végül 1950-ben a szerzetesek szétszórása, menekülés. A plébánia a következő 40 éven át, 1990-ig, a Csanádi, majd későbbi nevén a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozott. Nagy próbatétel volt ez az időszak is a lelkészek és a hívek számára, de 1983-ban felépült a mai templom. A domonkos szerzetesek 1990. szeptember 1-jén jöttek vissza Debrecenbe, 27 éve szolgálnak itt és vezetik a plébániát, létrehozva az új rendházat és a közösségi teret.

Az ünnepi alkalomra a plébánia reprint kiadásban megjelentette az 1943 júniusában kiadott, sajtótörténeti ritkaságnak számító Tudósítót, mely a domonkosok debreceni letelepedésének folyamatát örökíti meg.

A délután során érdekes visszaemlékezéseket, tanúságtételeket hallhattunk egyházközségünk idős tagjaitól, majd a jelenlegi közösségeink mutatkoztak be.

A hálaadó szentmisén az ünnepi szónok, Tokodi László OP atya volt, aki az évközi 28. vasárnap evangéliumából (Mt 22,1-14) kiindulva elmondta, hogy Isten kedveskedik és személyes megívást küld mindannyiunknak egy teljesen ingyenes lakomára.

Ma, a plébánia napján, emlékezzünk arra – folytatta László atya –, hogy a plébánia, a templom az a ház, ahova Isten meghív minket a lakomára, a szentmisére. Gyertek Fiam menyegzőjére! – mondja Isten. A szentírási történetben viszont elutasítással találkozunk. Vajon miért? Esetleg nem szeretnek ünnepelni a meghívottak? Nem erről van szó. Van fontosabb dolguk! Az ÉN földem, az ÉN üzletem a fontos, a tiéd nem kell még ingyen sem.

A plébániai nap a karizmák ünnepe – magyarázta László atya. A karizma a görög kharidzesztai, 'kedvesnek lenni' szóból ered. Egy karizmatikus ember jóindulatú ember. A karizmáinkat mások javára, mások szolgálatára kaptuk azért, hogy olyanná legyünk, mint Isten, olyan kedvesek, jóindulatúak és bőkezűek.

De amikor a karizmáink gyakorlása közben, olyan akadályba ütközünk, hogy elutasítanak minket, és erre nem is számítunk, ez nagyon fájdalmas. Hányszor hallunk vagy tapasztalunk ilyet: tőled nem kell! Ekkor nem marad más hátra, mint azok felé fordulni, akiknek kell a szolgálatunk, akik a kedvességünket nem utasítják vissza, hanem elfogadják és örülnek neki. A plébániai napra nem jöttek el túl sokan, még elférnénk bőségesen – jegyezte meg László atya –, de ha a meghívottaknak nem kell az előkészített lakoma, ki kell mennünk az útkereszteződésekre, a környéken található panelházak lakóihoz, akik éheznek a kedvességre. Ők majd eljönnek, és hívó szavunkra megtelik velük a templom. Ők azok, akik a példabeszéd szerint a választottak! Akik még nem tagjai közösségünknek, de azok lesznek! – fejezte be László atya szentbeszédét.

A szentmisét követő vacsorára és közös együttlétre invitált mindenkit Górski Jacek OP plébános atya. Szinte mindenki betért a közösségi terembe, így az meg is telt. A főfogást, a lengyel módra készített igen ízletes húsoskáposztát, a bigoszt Bécsi Géza remekelte, melyet jó hangulatú beszélgetés közben fogyasztottunk el.

Akik részt vettek a kedves megemlékező programon és a szentmisén, bizonyára erőt és lendületet kaptak ahhoz, hogy induljanak el bátran megkeresni a kedvességre, jó szóra éhezőket, és arra, hogy behívják őket a templomba, Isten terített asztalához.

Plébániánkon 1944. október 1-én megalakult hivatalosan is a Rózsafüzér Társulat, s azóta megszakítás nélkül vannak imádkozóink, jelenleg 160-an 6tagjai a társulatnak. Évente kétszer tartunk találkozót, melyre meghívjuk a város és a környék híveit is. Október 22-én Tokodi László OP atya elmélkedését hallgattuk meg a rózsafüzér imádkozásáról, aki azt tanácsolta, hogy ne passzív résztvevői legyünk az ima eseményeinek, hanem vonatkoztassuk magunkra is azokat, s gondoljuk végig, hogy ami Máriával megtörtént, velünk is meg kell történnie. Az Örvendetes rózsafüzér titkai imádkozása közben például ilyen ajándékokon elmélkedhetünk:

1. Keresztségünkkor a Szentháromság nevét kimondják felettünk, attól kezdve Jézus bennünk megfogan. Ha úgy találjuk, hogy nincs bennünk, kérjük a Szentlélek segítségét.

2. Kérjük Máriát, hogy imádkozzon értünk, hogy Krisztushordozók legyünk a világban.

3. Meg kell, hogy szülessen Jézus erre a világra általunk, beszélnünk kell a világnak Jézusról.

4. Szívünk templomában ajánljuk fel szüntelen Jézust Istennek, önmagunkért, a világért.

5. Hogy van jelen életünkben Krisztus? Ha időnként nem találjuk, keressük őt. És váljunk szentté, mint Mária.

Az Üdvözlégy Mária imádság legfontosabb szava: Jézus. „Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” Erzsébet nem mondja ki a Jézus szót, de mi az imádságban igen. Jézusban nyert értelemet múltunk, visszatekinthetünk életünkre: mikor üdvözölt minket Jézus, mit adott nekünk, s esetleg mikor utasítottuk vissza. Ne feledjük, velünk és általunk is nagy dolgokat akar tenni Isten. Mária legfontosabb feladata minket Jézushoz vinni, életünket pedig Mária mintájára kell élnünk, akinek nem volt könnyű az élete, és nekünk sem volt vagy lesz az. De kérjük őt, hogy legyen velünk mindig, most és halálunk óráján is. És ha kértük, velünk lesz – fejezte be gondolatait László atya.

D. Gy.

Szent László Plébánia, Debrecen

Az idén tizedik alkalommal rendezték meg a 72 óra kompromisszum nélkül nevet viselő rendezvényt, melyhez idén örömmel csatlakozott Kisvárda is. Városunkban a Római Katolikus Egyház hitoktatói koordinálták ezt az összefogást, melyhez két Gimnázium is csatlakozott: Szent László Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium és  Várday Kata Református Gimnázium.

Iskoláink 4 projektje a következő volt:

  1. A szőlőhegyen lévő kis kápolnánk környezetének rendbetétele
  2. A helyi hajléktalan szálló lakóinak megvendégelése
  3. Iskolánk parkjainak téliesítése
  4. A Szent József Segítőház udvarának gondozása

Önkénteseink teremtésvédelmi akciónk keretében gereblyét, metszőollót, lombseprűt ragadtak, hogy a Szent László Katolikus Intézmény udvarát, parkjait rendezetté tegyék. Vidám jókedvvel metszették a rózsát, seperték és szállították a faleveleket, szedték a szemetet. Így a nap végére iskolánk belső udvarán kialakított zöld-szigetek talajtakaró növényzete és az udvar is megújult. A program keretében eljutottunk a helyi hajléktalan szállóra, ahol egy kis csipet-csapat feldíszítette a szálló közös használatban lévő helységeit, palacsintát sütöttek a lakóknak és egy diáklány saját készítésű süteményekkel ajándékozta meg őket. A szépséges dekorációt iskolánk ötödik és hatodik évfolyamos tanulói készítették. A szállóra és a kápolna udvarának szépítésére elkísértek az Orsolyita nővérek is. A Szent József Segítőház udvarát, előkertjét is sikerült gondozottá, szebbé varázsolni vidám középiskolásainkkal.

Elmondhatom hogy fiataljaink szíve helyén van, készek rá, hogy áldozatot hozzanak másokért, lemondjanak saját kényelmükről, csak meg kell szólítani őket és rá kell irányítani figyelmüket ennek szükségességére és lehetőségeire.

Kedves Fiatalok! Öröm volt veletek és köztetek lenni! Jövőre ismét! Mert Több vagy, ha adsz!

Votykuné Aradi Angéla

Poncsákné Dolhai Csilla

Rubóczkiné Országh Erzsébet

Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte 2017. október 20-án a kisvárdai Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda. Az ünnepség kezdetén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutatott be a Szent László templomban, majd az ünnepség a helyi Művészetek Házában folytatódott. 
Az évforduló alkalmat adott arra is, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Nemzetközi Együttműködésért Felelős Államtitkárság, Mikola István államtitkár megbízásából Szent László-emlékérmet adományozzon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek és Kerezsi Bélának, a kisvárdai Szent László intézmény igazgatójának. Az érmet Tari Zsolt, a külügyminisztérium vallásdiplomáciai osztályának vezetője adta át. 
Az ünnepségen továbbá részt vettek Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere, Linzenbold József kisvárdai plébános, a Szent Orsolya rend nővérei, az ünnepelt iskola tantestülete, diákjai, Molnár Katalin EKIF főigazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye közoktatási intézményeinek vezetői.

A Művészetek Házában Tari Zsolt osztályvezető az emlékérem átadáshoz kapcsolódó gondolataiban elmondta, a város szülötteként örömmel tesz eleget feladatának ezen az évfordulón, amely éppen Szent László évére esik. 
A magyar uralkodó trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulóján a külgazdasági és külügyminisztérium idén májusban konferenciát szervezett, amelynek a mottója: Múltunk alapja a jövőnk oszlopa — Keresztény értékek Szent László uralkodói gyakorlatában. Tari Zsolt visszatekintve a konferenciára úgy fogalmazott, Szent Lászlót ünnepelve nemcsak visszaemlékezünk a régmúlt dicső időkre, hanem úgy tekintünk a magyar uralkodóra, aki a jelen korunkra is tud útmutatást adni. Zűrzavaros, nehéz időkben adta az Isten az ő kezébe az ország kormányzását és nemcsak a magyar, hanem európai nemzeteket a jó útra irányított, egységbe fogott. Szent László király tisztelete különös erővel bírt egészen a késő középkori Európában is. Tari Zsolt ezután Erdő Péter bíboros az említett konferencián elhangzott gondolatára utalt, amelyben az egyházfő megjegyezte, a magyar nép különösen is a szívében hordozza Mátyás királyt, akire azt mondjuk: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság.” Szent László király nagysága felülmúlja ezt, mert miután Ő meghalt egész Európából zarándokoltak a sírjához, hogy esküt tegyenek az igazságra. Az osztályvezető hozzáétette, e zarándoklat megújításában oroszlánrészt vállal a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, amelynek és számos templomának, köztük Debrecen egyik legelső templomának a védőszentje Szent László, továbbá a Szabolcsi Zsinat helyszíne is ezen a vidéken van. Sok szálon kötődik így a magyar uralkodóhoz az egyházmegye.

Isten győz

Végül Palánki Ferenc püspök homíliájában elhangzott „Isten győz” gondolatára utalva Tari Zsolt kisvárdai hittanos éveire emlékezett, amikor — Szent Orsolya Rend által alapított, majd az államosítás után 1949-1989-ig a rendszerváltásig teljesen más nevet és szellemiséget képviselő iskolában — nem nézték jó szemmel, ha diákok hittanórára járnak. De „Isten győzött” tette hozzá a minisztérium munkatársa, hiszen most, néhány évtizeddel később Szent László gimnáziumát ünnepeljük, ahová az orsolyita nővérek is visszatértek.

A Szent László emlékérem címlapján a Győri Szent László herma portréja ritkaságszámba menő szép ábrázolása látható, hátoldalon pedig a Közép-Kelet Európai régión, amelyet Szent László uralkodása egybefogott.

Leleszi Tibor polgármester beszédében megfogalmazta, mérföldkőhöz érkezett Kisvárda, mert olyan intézmény fennállását ünnepli, ahol a megbecsülés, hit és az egység óriási erővel van jelen, és isteni szeretettel, gyermek centrikus neveléssel büszkélkedhet. Mint mondta, ezt fogalmazza meg Pestalozzi, a svájci pedagógus is, aki szerint a nevelés példa, azon kívül semmi más, csak szeretet. 
„A város büszke az iskolára, amely alappillére Szent László küzdelmének követése. Küzdeni és remélni, bátornak lenni és büszke öntudattal élni, ezen tulajdonságok tükrözik a szent király nagyságát, és példává kell, hogy váljanak ma is — fogalmazott a polgármester.

Kerezsi Béla igazgató köszöntő beszédét ahhoz az érzéshez igazította, amelyet az iskola óvodásai, diákjai által adott ünnepi műsor főpróbáján megtapasztalt. A fesztiválhangulatot teremtő óvodások tánca a középiskolák diákok „A három fa legendája” című mese átdolgozásából született meghatódottságig lenyűgöző, felemelő darab megtekintése után Palánki Ferenc megyéspüspök is úgy fogalmazott: a mennyországban érezhettük magunkat. Kerezsi Béla igazgató mindezt már az előző napi főpróbán megtapasztalhatta ezért arról beszélt mit jelent neki Szent László. 
Mint mondta, elsősorban az iskolát, majd nagymamája egyetlen könnycseppjét, amikor megtudta, hogy 1993-tól unokája a gimnázium tanára lesz. Nagymamája az orsolyitákhoz járt iskolába, de szegénysége miatt nem tudta tanulmányait befejezni. Édesanyja is az intézmény diákja volt, de az államosítás ott is közbeszólt. Amikor az igazgató tanárként az iskolához került, nagymamája csak ennyit mondott: „Jól becsüld meg magad” 
Az igazgató folytatva gondolatait elmondta, Szent László egy kézilabdacsapatot is jelent számára, amely Franciaországba egy nemzetközi bajnokságra is kijutott, de előtte a csapattagok keményen dolgoztak, hogy az utazáshoz összeszedjék a pénzt. Innen 1 kupát hazahoztak, majd itthon az oltárra helyezve hálát adtak érte Istennek. Szent Lászlóról egy lelki gyakorlat is eszébe jut Kerezsi Bélának, ahol megerősödött feladatában. Vezetőként diákjai jutnak eszébe, akik lélekben és emberségben is nagyok. Majd visszaemlékezett a Köln-i fotó-videó kiállításra, amelyen részt vett az a diák is, akit felvételi nélkül felvettek az ELTE-re. Ez a diák hazatérve megköszönte, hogy egyszerű szabolcsi gyerekként eljuthatott a kiállításra. Az igazgató azon kollegáira is gondolt, akik gyakran világmegváltó terveikkel kopognak be hozzá, valamint a két korosztályos magyar válogatott diákra a kézilabda sportágban. De elismerést érdemelnek az évek óta szakmai tankönyv nélkül tanító tanárok, és az összefogást, az erőt, a másokért élő szolgálatot mutatja az a pedagógus is, aki 10 órakor még tanít, 11 órakor megműtik a kórházba és három nap múlva újra az iskolában van, mert a műsort be kell mutatni. A Szent László iskola egy nagy család, végzett és majd végzős diákok, tanárok, szülők és az orsolyita nővérekkel. „Szőjétek tehát tovább szép mintát, tartós értékeket és csodákat az élet fonalába” — fejezte be gondolatait Kerezsi Béla igazgató.

Kovács Ágnes
Sajtóiroda — Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Naptár

« Október 2017 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300   Máriapócsi búcsúk 2016 2 0
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
  • 2017. november 22. – Szerda (Lk 19,11-28)
    Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk