Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei

50.000 adag meleg étel, 7 tonna kenyér, 55.000 üveg ásványvíz, 30.000 alma és mandarin, 125 különjárat. Hogy kikért ezek a nagy számok? Azért a 20.000 fiatalért, akik úgy döntöttek, hogy az Óév végét és az Újév elejét Bázelben, a Taizéi Európai Ifjúsági Találkozón szeretnék eltölteni, közösségben egymással és Istennel. És ezen 20.000 fiatal között ott lehetett 32 fiatal a Debreceni-Nyíregyházi Egyházmegyéből is.  

A 2017. december 28-a és 2018. január 1-je között megrendezésre került találkozónak rendhagyó módon egyszerre három ország is otthont adott: Svájc, Németország és Franciaország. E három ország családjai, lakóközösségei, illetve egyedülálló lakosai kitárták szívüket, hogy erre a pár napra befogadják otthonukba a világ minden tájáról érkező fiatalokat; hogy otthont és közösséget nyújtsanak nekik zarándoklatukon.


A találkozó programjai a közös imák köré voltak felépítve. Délelőttönként a reggeli ima után, a különböző felekezetű közösségekben kiscsoportos beszélgetések keretében ismerhettük meg más nemzetek fiataljainak a hittel, szegénységgel, örömmel és szomorúsággal kapcsolatos tapasztalatait és nézeteit. Azt hiszem, sokat tanulhattunk egymástól.
A déli imák már a találkozó „központjában” Bázel templomaiban kerültek megrendezésre. Délutánonként különböző érdekes műhelyfoglalkozások közül lehetett választani „lelki élet”, „egyház”, „társadalom és szolidaritás” illetve „kultúra és hit” témakörökben, miközben lehetőség volt Bázel városának felfedezésére is.

 
Esténként mind a 20.000 fiatal az egymás mellett lévő Jakobscsarnokban és Jakobsarénában egy helyre gyűlt össze, hogy együtt énekeljünk, együtt imádkozzunk és együtt csendesedjünk el az Úr jelenlétében és hódoljunk előtte. Elmélyedésünket a Taizéi közösség vezetőjének, Alois Testvérnek szavai is segítették, aki újra és újra hangsúlyozta, hogy milyen fontos a keresztények egysége, a szenvedő népekkel és a rászorulókkal való szolidaritás. Hiszen nekünk, keresztény fiataloknak, felelősségünk és kötelességünk a világ jobbá tétele, a békéért és az egységért való munkálkodás.


Szilveszter késő estéjét mindenki a saját befogadó közösségében, az úgynevezett „Nemzetek Ünnepén” töltötte, ahol a különböző nációk vidám műsorokkal mutatták be magukat és országukat. És valóban, egy idő után, tényleg nem is volt fontos, hogy ki melyik ország állampolgára. A lényeg az együttlét volt, hogy együtt táncoltunk és nevettünk.
Az Újév első napját, a közös misét vagy istentiszteletet követően, mindenki a befogadó családnál töltötte, és az ünnepi ebéd után újra útra keltünk, immáron hazafelé. Hiszen mindazt, amit kaptunk és hallottunk, ki-ki a közvetlen környezetében kell, hogy megélje és továbbadja.
A földi zarándoklat itthon tovább folytatódik.

A találkozó élményei még sokáig erőt adnak nekem ezen a zarándoklaton: az egyházmegyei buszon való első ismerkedések és nagy-nagy nevetések, a megérkezéskor való izgalom, amikor megtudtuk, hogy ki melyik közösségbe kerül, a befogadó család első kedves mosolya, a csodálatos hófödte táj a szállásunk ablakából, a reggeli kicsit még álmos imák, a mély beszélgetések a más nemzetek fiataljaival és a vicces nyelvi bakik,  Bázel keskeny utcácskái, az ételkiosztáshoz való sorban állás,  a Taizéi nagykórus karmesterének földön túli vidámsága, a csodálatos napsütés és hajókázás az év utolsó napján a Rajnán, majd január elsején könnyes búcsú a német befogadó családtól.

 
És természetesen a közös esti imák. Amikor 20.000 keresztény fiatal egyszerre csendesedett el, hogy meghalljuk a találkozó főmeghívójának, főszervezőjének és fővendéglátójának hangját: a mi Urunkét. Majd a csend után felzendül az ének, és 20.000 hang énekli: „Laudato omnes gentes, laudate Dominum” – Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!


Nagy-nagy köszönet az egyházmegyei Ifjúsági Irodának a szervezésért, és a kíséretért: Gaga Zsuzsának, Németh István diakónusnak és Nagy Zsolt atyának. Külön köszönet az egyházmegyei és plébániai pénzügyi támogatásért.

A 2018-as év végi Taizéi Ifjúsági Találkozó Madridban kerül majd megrendezésre. Remélem, találkozunk fiatalok J


Kiss Edina Erzsébet


A Jubileumi évet előkészítő előadások sorát méltóképpen, Palánki Ferenc püspökatya előadásával zártuk. A 2018. évben újabb előadások megrendezésére kerül sor az Egyeki Szent József Plébánia szervezésében, melynek címe: Egyekről Egyekre.

Egyeken korábban szolgált, illetve Egyekiek által kiimádkozott, itt született papok osztják meg kilenc hónapon át tapasztalataikat, élményeiket. Minden hónap harmadik szerdáján az est látogatóit szolgálataik gyümölcseivel kínálják meg.

Január 17-én Panyi József plébános emlékezik vissza 2002 és 2010 között Egyeken és fíliáiban megélt élményeire.

Panyi atya az, aki a 2018. évi Tárkányi díj Tiszacsegei kitüntetettje. Lelkipásztori teendői nem tették lehetővé, hogy január elsején megjelenjen a díjátadón, ezért az előadás első részében most erre az ünnepélyes pillanatra is visszatértünk. Papp László atya szeretettel adta át a plakettet és tűzte fel a kitűzőt Panyi atya reverendájára.

Visszaemlékezését József atya diakónussága idejének felidézésével indította, amikor is először csodálta meg a folyási katolikus kápolna modern, impozáns épületét. Akkor még nem sejtette, hogy ő lesz ennek a „gazdája”, továbbgondolója, kereszthordozója. Egyeki papsága idején még Folyás is Egyekhez tartozott, annak fíliája volt. Nagy szeretettel, hálával emlékezik vissza minden tevékenységére, például a csatornázásra, melyet saját két kezével szerelt fel a kápolnára.

Tiszacsege fíliával kapcsolatosan kedves szavakkal mesélt arról a „legkatolikusabb református” emberről, ki akácfából faragott gerendát, melyre a sérült kezű és törött lábú öntöttvas korpuszt felhelyezték. Ebből lett aztán a tiszacsegei útszéli kereszt, mely hirdeti: „Itt Jézusnak azért nincs keze, hogy általad tegye a jót.” Egyek településsel kapcsolatosan felelevenedtek mindazok a nehézségek, melyek szolgálatának próbái voltak, hogy aztán ezeket megoldva épüljön és erősödjön általa. Nem kis feladat volt az anyagiak előteremtése az egyházközség mindennapjai vonatkozásában. A megörökölt templom felújítási kölcsön visszafizetése, az elemi csapások okozta károk kijavítása miatt keletkeztek jelentős kiadások. Súlyos teherként nehezedtek ezek a költségvetést készítő plébánosra és könyvelőre. Erőt adott e gondok megoldása során az a tudat, hogy olyan nemes előd nyomán szolgálhat, mint Tárkányi Béla József költő és bibliafordító. Méltatta Tárkányi - Zsasskovszky közös munkásságát, melyekből a Hozsanna kötetébe is bekerült. Ezek közül szeretettel idézte a számára legkedvesebbeket, meg is szólaltatva azokat. Szíve közelében volt mindig Tárkányi munkássága, ajándék számára, hogy az ő plébániáján lehetett plébános. Szűzanya tiszteletének elmélyítését is Egyeknek köszönheti Panyi atya. Kiemelte a rózsafüzér imádság Egyeki jó példáját, mely összefogást, állandóságot, biztos imahátteret jelentett. A Mária jelenések felelevenítésével arra emlékeztetett minket, hogy a Jóisten mindig a kicsinyeknek és az egyszerűeknek nyilatkoztatta ki magát. Mária tisztelete Egyeki szolgálata idején arra indította Józsi atyát, hogy őt minél jobban megismerve a zarándokok útját járja. Szemléletesen elevenítette fel ezeket a felfedezéseket, melyeknek sokszor volt lelki vezetője. Zarándokútjai során sok csodának volt tanúja és átélője. Fontos állomások voltak ezek az utak életében és szolgálatában, melyekre mindig Egyekről indult és onnan Egyekre tért vissza. Meghatározó keretet adott a település életének ebben a szakaszában a nagy utazásokhoz és a megtérésekhez. Történelmi hitelességgel előadott és a magyar szentek tiszteletéről tanúskodó beszámolóját summázva hangsúlyozta, hogy minden időben szükségünk volt, van a Szűzanya oltalmára.

Házigazdánk, Laci atya megköszönte a komplex képet, melyet Egyeki visszaemlékezésében vendégünk elénk tárt. Felidézte közös emlékeiket is. Laci atya Polgári káplánsága idején történtek ezek, melyeket az Egri Katolikus Rádió, Lámpás című virrasztó műsorát együtt szerkesztve egymást segítve, közösen éltek meg. Az egyházközség által kiadott Lelkeket keressetek című jubileumi kiadványt adta át köszönettel plébániánk nevében Laci atya Panyi atyának. A szeretetvendégség előtt áldást mondott, s kezdetét vette a kötetlen beszélgetés formájában zajló visszaemlékezés. Sokan voltak kik a személyes kézfogásra és baráti ölelésre sorban álltak.

Farkas Éva tanító/testületi tag

Fotó: Papp Ágoston

2018. január 16., kedd 10:33

3 az 1-ben Média-képzés

Az Örömhír Média Alapítvány szervezésében hamarosan elindul az INGYENES 3 az 1-ben médiaképzés”, amely egy kurzus időtartam alatt három: újságíró, fotóriporter és online felhasználásra operatőr szakmát sajátítanak el a résztvevők. A képzést a — Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával működő — Örömhír Média Alapítvány az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése” című pályázat keretében valósítja meg.

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 19.

Miért hasznos a képzés a hallgatónak?

Mindhárom szakma alapvető ismerete, és a képzés sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány a hallgatóknak lehetőséget biztosít a munkavállalásra kommunikációs, újságírói munkakörben a nyomtatott vagy elektronikus sajtó területén, önkormányzatoknál és plébániákon.

 

Miért hasznos a képzés az egyházközségnek/egyházmegyei iskolának?

A hallgatók a pályázatból finanszírozott képzés elvégzése után (önkéntes, vagy megbízásos alapon) részt vehetnek (a plébánosok jóváhagyásával) az egyházközségek kommunikációs szolgálatában (pl. éves kommunikációs terv elkészítése, rövid hírek megfogalmazása, tudósítás készítése, információs tábla frissítése, egyházközség facebook oldalának kialakítása, szerkesztése, frissítése stb).

 

Miért hasznos a képzés az egyházmegyei sajtóirodának?

A hallgatóknak a pályázatból finanszírozott képzés elvégzése után lehetőségük lesz, hogy az Öröm-Hír Szerkesztőséget tájékoztassák — az egyházközségük és a környező települések egyházközségeiben, a településen működő egyházmegyei közoktatási intézményben történő — hírértékű eseményekről, és rövid írásaikkal gazdagítsák az Öröm-Hír újság és a most készülő www.orom-hir.hu hírportált cikkek, vélemények megfogalmazásával, profi fotók és videóanyagok elkészítésével.

 

A képzés hallgatóit elsősorban az egyházmegye azon településeiről várjuk, ahol egyházmegyei fenntartású közoktatási intézmények működnek (Debrecen, Nyíregyháza, Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda, Ajak, Nyírtelek, Egyek, Geszteréd, Fülöp). Továbbá olyan frekventáltabb egyházközségekből, ahonnan könnyebben elérhetőek a kisebb települések közösségei is (pl. Rakamaz, Újfehértó, Nagykálló, Berettyóújfalu, Polgár), valamint az egyházmegye központjától távol eső településekről (pl. Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Szatmárcseke), továbbá szükséges lenne, hogy az egyházmegyei karitász szervezet is delegálna egy hallgatót. Ezen települések felsorolása nem zárja ki más településről érkező hallgatók beiskolázását. Első és legfontosabb szempont a beiskolázáshoz a hallgató alkalmassága lesz. Összesen 20 fővel indul a képzés.

 

A 3 az 1-ben Média-képzés — 2018. március 10-tól 2019. február 16-ig

 

Az Öröm-Hír Szerkesztőség az országban egyedülálló módon egy egyházmegyei tudósítói hálózatot tervez létrehozni. A 3 az 1-ben Média-képzést sikeresen elvégző újságíró szakemberek szolgálatukkal, közreműködésükkel a két sajtóorgánumon (Öröm-Hír újság, www.orom-hir.hu) keresztül a környezetükben a jelen kor emberét szólítják meg, professzionális minőségben a közösségi oldalakon megjelent fotó és videóanyagaikkal. Tudósításaikkal különböző társadalmi csoportokat érnek el, különösen a fiatal generáció tagjait, így részt vesznek az újraevangelizálásban.

A jelentkezés feltétele: elköteleződés a római katolikus egyház mellett, legalább érettségi vizsga, előnyt jelent hasonló szakirányú egyetemi, vagy főiskolai diploma, valamint számítástechnikai ismeret, internethasználat.

A képzés meghirdetésének módja: plébánosok, közoktatási intézmények vezetőinek tájékoztatása, szentmiséken résztvevők informálása a képzésről, tájékoztató elhelyezése a www.dnyem.hu oldalon a 3 az 1-ben Média-képzés menüpont alatt.

A jelentkezési lap a plébánián, illetve a helyi Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézmény igazgatójától vehető át.

 

A hallgatók kiválasztásának módja: jelentkezési lapok, önéletrajz, motivációs levél (min. 3000 karakter) beküldése, szintfelmérő, majd személyes elbeszélgetés, amelyre február 24-én, szombaton kerül sor Debrecenben, a Szent József Gimnázium épületében. A szintfelmérő célja a jelentkezők szakmai rátermettségének felmérése (a feladat: általános tájékozottsági teszt, rövid szöveg nyelvtani, stilisztikai javítása és egy fogalmazás elkészítése lesz).

Kiválasztás kritériumai: empatikus, agilis személyiség, széleskörű érdeklődés, elkötelezettség a helyi és regionális ügyek, a katolikus egyház mellett, rugalmasság, pontos és igényes munkavégzés.

A képzés helye: Debrecen, Szent József Gimnázium

A képzési idő: 1 naptári év (elmélet + gyakorlat)

A képzés 3 modulból áll: 300 óra újságírói (elmélet és szerkesztőségi gyakorlat), 100 óra fotóriporteri (elmélet és terepgyakorlat), 80 óra videó-operatőri (elmélet és terepgyakorlat) modulokból.

A képzés ütemezése: heti 1 alkalommal, szombatonként, napi 8 órában

2018. március, április, május, június hónapokban az általános, elméleti jellegű képzés mellett elkezdődik a fotóriporteri terepgyakorlat és filmkészítés gyakorlati része is.  Július, augusztusi hónapokban szerkesztőségi gyakorlatra, egyéni ütemezésben egyéb vizsgamunkák elkészítésére van lehetőség. A második félévben (2018. szeptember, október, november, december, 2019. január, február) folytatódik az elméleti és gyakorlati képzés. A képzés modul- és szakvizsgával záródik.

A képzéssel megszerezhető képzettség: újságíró, fotóriporter és video-operatőr

A képzésben résztvevők teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: modulzáró vizsgák + záró vizsga

A képzés időtartama: 480 óra 

A képzés várható kezdete és befejezése: 2018. március 10 – 2019. február 28.

Hallgatók önköltségei és a képzéshez szükséges eszközök:

számítógép vagy laptop, digitális fényképezőgép, videókamera vagy okos telefon

A tandíj- és vizsgadíj teljes költségét EFOP -1.3.7-17 pályázati forrásból az Örömhír Média Alapítvány finanszírozza.

A képzés során felmerülő utazási költségek, a tankönyvcsomag (25 000 Ft/fő) a hallgatókat terhelik

A plébánosoknak/intézményeknek lehetőségük van a delegált hallgató tankönyvszükségleteinek, a képzéshez szükséges eszközök és utazási költségeinek (a lakóhelytől a képzés helyszínéig) támogatására.

Jelentkezési határidő: 2018. február 19.

Beküldendő: plébánosi/intézményvezetői ajánlás, jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs levél (3000 karakter) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36-30/240-1482

2018. január 11-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 10 köznevelési és 3 szociális intézményének intézményvezetői és gazdaságvezetői tanácskozást tartottak az egyházmegye  Püspöki Hivatalában.

A magasabb vezetőket Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntötte, aki kiemelte az új év kapcsán, hogy a Szentatya a fiatalokra irányította a figyelmet. A világkülönböző részeiből várt fiatalok 2018. március 19. és 24. között tanácskoznak a hitről és az őket övező világról. A fiatalok bejelentett találkozója megelőzi a 2018 októberében esedékes XVI. rendes püspöki szinódust, amely a "A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás" címet kapta. A pápai bejelentést követő vatikáni közlemény szerint a fiatalok lehetőséget kapnak, hogy beszéljenek elvárásaikról és vágyaikról, valamint kétségeikről és aggályaikról a "mai világ összetett történései" közepette. Ezért az egyházmegyei köznevelési intézmények számára is különösen fontos az ifjúság nevelése, a még nagyobb odafigyelés életükre, tanulásukra, közösségi és hitélményeikre.

Béres Nándor, az egyházmegye gazdasági igazgatója megköszönte a 2017. évben végzett áldozatos munkát, az új programok bevezetésének elsajátítását, és tájékoztatta a vezetőket a 2017. évi zárási feladatok, valamint a 2018. évi költségvetés készítéséről. Bejelentette a technikai dolgozók 5 %-os béremelését. Tájékoztatást nyújtott a 2018. évi költségvetés tervezéséhez a diákok és a pedagógusok lelki gyakorlatainak egyházmegyei finanszírozásáról. A fenntartói ellenőrzések 2 intézményben már megtörténtek, várható a folytatása, a technikai lebonyolítás részleteit pontosította igazgató úr. Végül tájékoztatta a vezetőket újabb programok teszteléséről és lehetőségéről — étkezési, munkaidő nyilvántartó, iktató programról —, amelyek nagymértékben megkönnyíthetik a gazdasági munkatársak munkáját.

Az EKIF főigazgatója, Molnár Katalin az elmúlt 5 évben lezajlott törvényességi ellenőrzések tapasztalatairól és tanulságairól számolt be, majd a 2017. december 11-én megtartott KAPI fenntartói tanácskozás intézményekre vonatkozó információit osztotta meg. A 2017/2018. tanév II. félévi feladatainak — a tanév egyházmegyei helyi rendje szerint — egyeztetése következett, amelyben kiemelte, hogy a tanév végére szeretné elkészíteni a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartói stratégiáját, ehhez kéri az intézményi stratégiák alapos átgondolását, az igények megfogalmazását; valamint arra kéri a köznevelési intézmények vezetőt, hogy a tanév végére fenntartói jóváhagyásra készítsék el, aktualizálják az intézményi dokumentumokat (PP, SZMSZ, Házirend). Elkészült az új, egységes tantárgyfelosztás sablon, amely a 2018/2019. tanévtől bevezetésre kerül, s tartalmazza a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 105. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi előírásokat, valamint a képletezéssel megkönnyíti a számolást. A fenntartó képviseletében minden félévi tantestületi értekezleten jelen lesz az EKIF főigazgatója, aki azt kéri, hogy az előző tanévi eredményekkel a jelenlegi eredmények kerüljenek összehasonlításra. Megbeszélésre került továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra való odafigyelés, a fegyelmi eljárás rendje, a Honvédelmi Intézkedési Terv készítése. Ez utóbbiról a KaPI tájékoztatást fog nyújtani a februári intézményvezetői értekezleten.

A tanácskozás, amelyen szakmai és gazdasági útmutatókat kaptak a vezetők, közös ebéddel zárult.

 

Molnár Katalin

EKIF főigazgató

„A keresztény ember hite szerint Jézus Krisztus megszentelte a világot azáltal, hogy eljött közénk és közösséget vállalt velünk. Ezzel elindította a világ újra felszentelését, amelyet a bűn megszentségtelenített.

Szeretnénk, ha átéreznénk ezt a hétköznapjainkban is, hogy a környezetünk, otthonunk, munkahelyünk is megszentelt hely, mert Jézus Krisztus rajtunk keresztül is meg akarja szentelni ezt a világot, hogy a szeretet országa valósuljon meg. Ezért szenteljük meg a házainkat, eszközeinket és mindent, ami körülöttünk van, hogy az Istennek lefoglaltság mindenütt jelen legyen.” — mondta el Palánki Ferenc debrecen-nyregyházi megyéspüspök 2017. január 10-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában a házszentelési szertartás során elhangzott gondolataiban.

 

Öröm-hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A házszentelés hagyományáról

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. Mire való ez a szokás, miért jó házszentelőt tartani? A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.

A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük ebben a néhány hétben, és ilyenkor különösen is fogékonyak vagyunk arra, hogy kicsit „otthonosabban” gondoljunk Istenre: az ő hajléka akár a miénk is lehet.

Jó alkalom lehet a házszentelés a család és a plébánia (valamelyik) papjának baráti találkozására. A pap ilyenkor más emberként, „emberként” is megmutatkozhat, és ő is közelről találkozhat egy keresztény család valóságával. A lelkipásztor számára fontos érintkezési felület ez a családokkal, melyek az Egyház legalapvetőbb sejtjei, Isten szolgája pedig annak megerősítését hozza a családok számára, hogy fontos szerepe van a nagyobb közösség egészében, és az Úr szeretettel törődik az otthonnal. A családegyház kapcsolata erősödik a plébániaegyház nagyobb közösségével.

A közös ima, amelyben az erényes családi életért és a gonosz cselvetéseinek távoltartásáért is könyörgünk, már megteremti azt a légkört, hogy Isten lakást vesz, és működik közöttünk.

Azután a vízkereszti liturgiában megszentelt vizet hinti a pap vagy a családfő a ház vagy lakás minden egyes helyiségébe. Mindenki megilletődve követi a szenteltvizet hintő személyt, aki ha engedik, a ház legeldugottabb zugaiba is eljuthat ilyenkor: a hálószobába vagy a gyerekszobába, az éléskamrába és a mosdóba is – jó, ha semmi nem marad ki a kis körmenetből, amelyet közös éneklés kísérhet. A gyermekek ilyenkor kisállataikat vagy éppen karácsonyra kapott játékaikat is áldásra nyújthatják. Énekelhetjük Mária hálaénekét, a Magnificatot vagy például a 136. zsoltárt, az állandóan visszatérő refrénnel: „…mert irgalma örökkévaló!”

Mi ennek az értelme? Miért nem elég csak mondjuk a nappaliban hinteni a szenteltvizet? Egyfelől persze, hogy elég lenne. Ám azzal, hogy ilyenkor végigjárjuk a házat, átélhetjük, hogy Isten szerető figyelme az otthon minden szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, és a legelemibb szükségleteink is fontosak a számára. Ő betölti a családi hajlékot. Betölti közös életünket. Semmi sem idegen számára belőle. Hiszen emberré lett, egy lett közülünk!

Otthonainkba kérhetünk a vízkeresztkor megszentelt vízből is: a keresztségünkre, istengyermekségünkre és megtisztulásunkra emlékeztető szenteltvíz része lehet napi imáinknak, szokásainknak is. Sok régi családi hajlékban van szenteltvíztartó a falon.

Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni. Hiszen Ő nem hagy el bennünket.

(Fehérváry Jákó bencés szerzetes, teológus írása a házszentelés hagyományáról.)

Forrás: Magyar Kurír

Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján, január 6-án, vízkereszt ünnepén az egri bazilikában. Az érsekkel koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai.

A szentmise kezdetén Csizmadia István kanonok, a bazilika plébánosa jelentette be, hogy az ünnepi alkalomból Ferenc pápa is köszönti a főpásztort. A Szentatya levelét Monsignore Germano Fenemonte, a Magyarországi Apostoli Nunciatura ideiglenes ügyvivője olvasta fel, amit Ficzek László általános helynök magyar nyelven is ismertetett.


Ferenc pápa levelében nagy szeretettel fejezte ki jókívánságait Ternyák Csaba szolgálatáért. Mint írta: „Teológiai doktorként szolgálatodat az Egyház javára fordítottad, nagy jelentőségű feladatokat végezve mind a Magyar Püspöki Konferencia titkáraként, mind a Pápai Magyar Intézet rektoraként; emberi és papi tulajdonságokkal valamint ügyintézésben való jártassággal megáldva. Téged Szent II. János Pál pápa 1992 Karácsony vigíliáján esztergomi segédpüspökké és eminentianai címzetes püspökké, majd 1997-ben érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezett ki, amellyel az apostoli szék valamint az egyetemes egyház szolgálatára hívott. Érdemekben gazdagon, 2007 óta az egri egyházmegye hívőközösségének minden buzgósággal megáldott és mindmáig állhatatos pásztora vagy, aki püspöki feladataidat hozzáértő lelkülettel teljesíted, annak az okos szolgának a példájára, akit az Úr minden java fölé rendelt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál különböző feladatokat vállaltál, hogy a papok életének formálását és a papi hivatást segítsd. Ebből az odaadó tevékenységből is látjuk szolgálatoddal való »eggyéválásodat.«

Amikor tehát gratulálunk Neked, Tisztelendő Testvérünk, az Úr szőlőjében végzett tevékenységedért, kérjük, fogadd el igehirdető szolgálatodért, mindnyájunknak imáját. Amikor az Urat szólítjuk, hogy tegye évfordulód napját nagyon boldoggá, adja meg Neked, hogy az evangélium igazsága szerint hűségben járva, Krisztust jelenvalónak érezd, és a lelkek javáról imádsággal, szentbeszéddel és szeretettel gondoskodjál” – áll a pápai levélben.

Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szintén méltatta Ternyák Csaba szolgálatát. Veres András utalt rá, hogy a főpásztor püspöki címerében megörökítette a napkeleti bölcsek érkezését Jézushoz. A bölcseknek a csillag mutatta meg az utat az Üdvözítő jászolához. Mint mondta: az embereknek egyre nagyobb szükségük van arra, hogy megtalálják az Üdvözítőhöz vezető csillagjukat. Azt kívánta, hogy az ünnepelt legyen egyházmegyéjében minden papnak és általuk minden hívőnek az Üdvözítő felé mutató csillaga.

Ternyák Csabát Löffler Erzsébet, a főszékesegyház képviselőtestületének elnöke is köszöntötte; sok kegyelmet és jó egészséget kívánva további főpásztori szolgálatához.


A hálaadó szentmise kezdetén Ternyák Csaba köszönetet mondott Istennek, hogy megajándékozta a papi hivatás kegyelmével. Kifejtette, hogy hálával gondol Szent II. János Pál pápára, aki meghívta a püspöki életre. Szent II. János Pálban mindig példaképet, követendő embert, nagyszerű papi stílust ismert fel. Vonzó egyénisége olyan példa volt, amit szeretne követni. A főpásztor Benedek pápának is köszönetét fejezte ki, aki az egri érseki tisztségre kinevezte. Szintén hálásan gondolt Ferenc pápára is, hogy levéllel köszöntötte a jubileumán. 

Homíliájában Erdő Péter bíboros, prímás elmondta, hogy a II. világháború után Ternyák Csaba volt az első magyar püspök, akit maga a pápa szentelt püspökké. Mint elmondta: „Hálát adunk azért a küldetésért, amelyet Ternyák Csaba kapott a szentelésben.”

A bíboros rámutatott: Ternyák Csaba a püspöki konferencia titkáraként egész egyházi életünk újjászervezését segítette a kilencvenes években. A második pápalátogatás után egy évvel, 1997-ben kapott címzetes érseki kinevezést, ekkor lett a pápa közvetlen munkatársa, mint a papi kongregáció titkára a római kúriában. Ezután tíz év római szolgálat következett. Ternyák Csaba személyében magas beosztású főpap került a pápa környezetébe, aki ottani munkájával hasznosította hazai tapasztalatait, másrészt segítette a világegyházat.

A bíboros méltatta Ternyák érsek hitoktatás, oktatás és nevelés terén végzett tevékenységét. Ugyancsak elismeréssel szól az Egri Főegyházmegyében végzett munkájáról, az Érseki Látogatóközpont kialakításáról, a roma pasztorációról, az egyházmegyei találkozók szervezéséről. Erdő Péter beszéde végén így fogalmazott: „Kísérje Csaba érsek szolgálatát Isten áldása és szentelő püspökének, Szent II. János Pál pápának segítő közbenjárása.”

2018. január 08., hétfő 09:23

A leborulás teszi az embert igazán naggyá

 „Urunk megjelenésének ünnepe a napkeleti bölcsek hódolata a Betlehemben világra született Messiás király előtt, amely kinyilvánítja, hogy Ő minden ember megmentéséért jött” — kezdte homíliáját Krakomperger Zoltán plébános Vízkereszt ünnepén, január 6-án a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott szentmisén. Másnap, Urunk megkeresztelkedésének napjával pedig befejeződött a karácsonyi ünnepkör, és megkezdődött az évközi idő hamvazószerdáig (febr. 14-ig) tartó része.

Krakomperger Zoltán plébános bevezető gondolataiban a napkeleti bölcsek egyik művészeti ábrázolásáról beszélt, amelynél különböző életkorban, más-más bőrszínnel mutatják be a betlehembe érkező látogatókat. Ezzel az a hitbeli igazság válik szemléletessé, hogy a Názáreti Jézus Krisztus, Isten Betlehemben világra született, megtestesült Fia minden ember üdvösségét szolgálja. 

A plébános kifejtette, a bölcsek ábrázolása szerint az egyikük egészen fiatal. Ennek üzenete számunkra az, hogy gyermekeinknek, unokáinknak is szüksége van arra, hogy valaki mutassa nekik a helyes irányt, hogy életük ideje istenes tartalommal teljen meg. A második bölcs megközelítően az 50-es éveiben járhat. Amikor valaki eljut élete delelőjére, úgy gondolhatja, eddig is és ezután is tud boldogulni talán még az Isten nélkül is. „Szó sincs erről — hangsúlyozta Zoltán atya —, mert aki erejének teljében érzi önmagát és sok tapasztalatot szerzett arról, hogy előtte nincs lehetetlen, előbb-utóbb vágyakozik az után amit Jézus Krisztusban kaphat, vagyis, hogy akarati, testi és lelki erejét a jó, a szép az igaz lélekemelő és a szent szolgálatára fordítsa. Ellenkező esetben az ember ezen értékek őrzése és gyarapítása nélkül abban a téves felfogásban él, hogy legyőzhetetlen.”A plébános ezután a harmadik bölcs ábrázolásának üzenetére irányította a figyelmet, aki egy alig hajlott hátú, arcáról megnyugvást sugárzó idősebb férfi, már eljutott élete leszálló ágába, és visszanéz életútjára. Tekintete nem amiatti aggodalmaskodást, félelmet mutat, hogy élete nemsokára véget ér, hanem a célba érkezés reményéből áradó békét. Arcvonásaiban erő, meghittség és Jézusra  való ráhagyatkozás látszik, akihez hasonlóvá is válik, hiszen arca fényben áll, mert az újszülött gyermek teremtetlen ragyogása, amely emberségéből árad, őt magát is fénybe vonja.

 Zoltán atya hangsúlyozta, az ószövetségi olvasmány ezen része, mint egyetlen ujjongó himnusz is erre utal: „Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted” (Iz 60,1).  Hozzánk jön a betlehemi gyermekben teremtetlen ragyogás, amely előtt meg kell nyílnunk. Majd elmondta, Jeruzsálem, az isteni ragyogás várományosa előrehirdeti az Egyház titkát. Jeruzsálem fényessége nem alulról kiinduló fényesség, hanem az Istentől érkező világosság. Ez az Egyház ragyogásának a magyarázata. Szent Ambrus püspök egyházatya szerint az Egyház a holdhoz hasonlít. Nem saját fényétől ragyog, hanem Krisztus fényében, ragyogását az igazságosság napjától veszi.

Ezután a plébános a napkeleti bölcsek látogatásának a céljáról beszélt. Kifejtette, a bölcsek hódolatukat akarták kifejezni Isten teremtetlen világossága előtt, amely szüntelen vágyat ébresztett bennünk, hogy elinduljanak.  Amit a teremtett világban megcsodáltak — a Jupiter és a Saturnus együttállását —, az nem pusztán égi jelenség volt, mert csodálatuk arra irányult, aki megteremtette azokat.  Ettől kezdve többé nem kell egyetlen korszaknak, nemzedéknek sem tájékozódni a csillagok állása felől, hogy figyelje a Betlehemben világra születet gyermek életét, mert ez a gyermek jelölte ki a csillagok mozgásának a pályáját. Ennek értelmében, ha valaki a Jézuson való tájékozódás helyébe lépteti a teremtett világon történő tájékozódást, akkor ő ezzel a kevesebb mellé áll. Ha tájékozódási pontként önmagát adja meg, kevesebbet kap, mintha Krisztustól indulna ki és hozzá térne vissza.  Leáldozott az asztrológia ideje, mint ahogy az evangélium is hirdeti, mert Jézus Krisztus világra születésével többé nincs ideje, helye és értelme annak, hogy bárki is a csillagok állásából következtessen élete alakulására. Jézus Krisztus arra hív, hogy felülmúljuk önmagunkat, a tegnapi énünket az Ő segítségével.

Krakomperger Zoltán plébános az elméleti kereszténység veszélyeire s felhívta a figyelmet. A napkeleti bölcsek nemes lelkű emberek voltak, rászorultak idegen emberek segítségére, de tántoríthatatlanul nem hagyták önmagukat befolyásolni. Le kellett győzniük a külső ellenállást is, hiszen a főpapok és írástudók elméletben ismerték a Szentírást a gyermek születéséről, de nem csatlakoztak a bölcsekhez, hogy hódolatukat bemutassák. Ilyen a 21. század elméleti kereszténysége, amikor a keresztény igazságokkal többé-kevésbé tisztában vagyok, de nem határozza meg az életem. A hitem tartalma és életvitelem elválik egymástól és egyre nagyobb lesz a kettő között feszülő távolság. Aki így gondolkodik az világnézetben még keresztény, de életvitelében megkeresztelt pogány. Gyakran szembesülünk azzal, hogy a körülöttünk lévő világi keresztények visszahúznak bennünket, amikor szárnyalni, repülni szeretnénk a jézusi úton. Az ellenállás legyőzése szinte mindig erőfeszítést követel, de van, aki lépten-nyomon erőt ad nekünk ahhoz, hogy ne csak a külső ellenállást győzzük le, mások érdektelenségét, családtagjaink közönyét, hanem a belső ellenállásomat is, amikor szeretnék megelégedni a tegnapi önmagammal.

„A napkeleti bölcsek egyben hősök is — hangsúlyozta a plébános —, mert a küldő és a belső ellenállás legyőzésekor nem sajnálták sem az erejüket sem az idejüket és elnyerték a jutalmat, mert rátaláltak a gyermekre és hódoltak előtte. Íme, az ember nagysága, amikor ura és megváltója előtt leborul, nemcsak lélekben, hanem testben is, hogy ne essen az elméleti kereszténység áldozatául. A leborulás teszi az embert igazán naggyá.  Amikor megtagadom Jézus Krisztus iránti hódolatomat más bálványoknak, teremtett dolgoknak fogok hódolni. A birtoklási vágy, amely önmagában eszközértékkel rendelkezik, célértékké válik. Krisztusnak hódolva átéljük, hogy szabad emberek vagyunk, mert mindnyájunk nagyság az, amikor a hódolatot szabad elhatározásból tesszük” — hangsúlyozta Krakomperger Zoltán debreceni plébános, majd homíliáját Adolf Rummager-től vett idézettel fejezte be.  

„Jézusom csillagom, amelyre tekintek,

Sziklám, amelyen állok,

Vezérem, akiben bízom,

Botom amelyre támaszkodom,

Kenyerem amelyből élek,

Forrásom, amelynél megnyugszom,

Célom, amelyre törekszem és

Mindenem vagy Te Uram és Istenem”

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtószolgálat

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Vízkereszt ünnepén, 2018. január 6-án, 10.00 órai kezdettel püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét mutat be az egri bazilikában. A szentmise ünnepi szónoka Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz. A Főpásztor a szentmisére szeretettel hívja és várja az egyházmegye papjait és híveit!

Ternyák Csaba (Fertőszentmiklós, 1953. december 4.) egri érsek.

Az Egri Főegyházmegye 81. főpásztora. A győri bencés gimnáziumban érettségizett 1972-ben. Teológiai tanulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben végezte. 1984-ben teológiai doktorátust szerzett.

1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1980-tól Győrött püspöki szertartó, majd titkár. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektoraként működött. 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.

1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést kapott. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában.

Jelmondata: Ipsi gloria in saecula! („Dicsőség Neki mindörökké!”)

1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki. A Püspöki Kongregáció konzultora, a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, valamint a Kultúra Pápai Tanácsának tagja volt.

XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké. Beiktatása az egri Főszékesegyházban volt 2007. június 9-én.

Idén nyáron Eger városa díszpolgárrá választotta, majd megkapta a Heves megyéért kitüntetést is. Augusztus 20-án, a díszpolgári cím átadásakor így méltatták főpásztori tevékenységét: „Érseksége alatt számos újító, fejlesztő folyamatot indított el a köznevelés, a kultúra és a turizmus területén, melyek mind elősegítették Eger hírének, nemzetközi tekintélyének növelését. Az Egri Főegyházmegye intézményfenntartóként alap-, közép- és felsőfokú intézményekben is gondoskodik a város diákjainak képzéséről. Eger kulturális és turisztikai fejlődését segíti a tavaly megnyílt Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, amely számos kulturális rendezvénynek és programnak ad otthont. Idén megkezdődik a Bartakovics Béla Közösségi Ház teljes felújítása, amely a település kulturális és civil életének fontos helyszíne. Ternyák Csaba egri érsek a város nemzetközi hírének és tekintélyének növelése terén végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként részesült a megtisztelő díszpolgári címben”.

Forrás: Magyar Kurír

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni, mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája keleten Jézus keresztsége lett (erre emlékeztet a vízszentelés); nyugaton viszont a háromkirályok látogatása került előtérbe, mindamellett itt is megmaradt a vízszentelés szertartása.

A II. Vatikáni Zsinat óta, a zsinati rendelkezések értelmében a római katolikus egyház január 6-án a háromkirályok látogatását ünnepli vízszenteléssel egybekötve. Jézus megkeresztelkedésének ünnepét a rákövetkező vasárnapon tartják. A kánai menyegzőről, amelyen Jézus első csodáját vitte végbe a vizet borrá változtatva, egy közbeeső hétköznapon emlékezik meg az egyház.

A vízkereszt amiatt is kiemelt ünnep a katolikus egyház életében, mert ekkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat.

Január 6-án, szombaton a debreceni Szent Anna-székesegyházban reggel 7-, 8-, 10- és 18 órakor lesz szentmise. Vízszentelést a 10 órai szentmise elején végzik. Ezt követően a hívek otthonaikba vihetnek az immár megszentelt vízből, hogy feltöltsék a házi szenteltvíz-tartójukat, és imádság kíséretében meghinthetik vele otthonukat.

Vasárnap, jan. 7-én Urunk megkeresztelkedésének ünnepét tartja az Egyház. Ezzel az ünneppel befejeződik a karácsonyi ünnepkör, és megkezdődik az évközi idő hamvazószerdáig (febr. 14-ig) tartó része.

Öröm-hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Elkezdődött az egyeki plébánia jubileumi éve

 

Január első napján, délután 16 órakor sok katolikus testvért szólított meg, és hívott össze a szeretet, a többszörös ünnepre. Az Egyeki Szent József plébánia közösségi termében ismét telt házat talált a gyorsan közeledő este.

A következőket ünnepeltük:

-          Az új naptári év köszöntése szeretetközösségben

-          Tárkányi díjátadó VI. alkalma,

-          Szűz Anya, Mária Istenanyasága,

-          Jubileumi 2018. év megnyitása,

-          Könyv és új honlap bemutatója,

-          Szent József vándorszobrának kapunyitása.

Házigazdánk Papp László atya az, akinek szívében a Tárkányi díj megalapítására vonatkozó építő javaslat megszületett. A hitét példamutató módon élő testvéreknek évente odaítéli- a képviselőtestület javaslatára- e nemes díjat. Segítve ezzel a példaképállítást, szentségi életét a többiek számára követhető módon élő testvérek elismerésével a mintaadást.

Ez a hatodik éve, hogy a díj átadására összegyűlhettünk, és együtt köszönthettük kitüntetett testvéreinket.

Újszentmargita kitüntetettje Jávorszki Mihályné Szőke Margit

„Férjével együtt mindig segítette az egyházat munkával és adományozással egyaránt. Körülbelül 40 éve választották be a képviselőtestület tagjai közé és hosszú éveken keresztül aktív, tevékeny tagja volt az egyházközségnek. Segített a plébánia körüli karbantartásban, egyházi szolgálatokban, közösségi összejövetelek szervezésében. Alapító tagja volt a helyi működésű „Szeretetláng” imacsoportnak.”

Tiszacsege kitüntetettje Panyi József Nyírcsaholyi plébános

„A kereszt az ő életében igazi tény. Nem csak követte és hordozta, de állította is a kereszteket. Tiszacsegén is az ő keze munkája nyomán áll a feszület egy udvarban, hirdetve, hogy Krisztus az, akire mindenkinek fel kell néznie, ő a mennyei orvos, a hozzáfordulók segítsége.”

Egyek kitüntetettje a 2018. évben Széki Károlyné Vincze Mária

„A Rózsafüzér Társulatnak 1998 januárjától tagja, annak precíz, lelkiismeretes gondozója. 2005-ben átveszi annak vezetését, melynek névadóját is ő szervezi meg: Kis Szent Teréz Rózsafüzér társulat néven szolgálnak. Példaértékűen teszi dolgát, az imádságos hátteret szolgáltatják egyházközségünk minden szükségére és hálaadásként is a társulat tagjai.”

Posztumusz kitüntetett lett Radics Mátyás István

„Élete során megtapasztalta a család minden tagja Isten szerető jóságát, még a halálveszély idején is, a szenvedésben. A hálájának, szeretetének, jeleként kőkeresztet szeretett volna állítani. Ezt a vágyát halála után bár, de az ő emlékére, szeretettel teljesítette felesége, és egyetlen fia, Radics Dávid ferences szerzetes-pap.”

A kitüntetettek bensőséges ünnep keretében vehették át a díjat annak alapítójától. A fenti részletek a kitüntetettek életrajzából vett részletek. A laudációkat az Egyeki Szent János Katolikus Általános Iskola 6.a és 2.a osztályos tanulói ismertették.

Név szerint: Fehér Anna Sára, Homonnai Éva, Nagy Cintia, Novák Anna, Tóth Kármen, Vitéz Zsófi. Tóthné Szincsák Erika tanító készített a személyes életutak bemutatásához, a kitüntetettek fényképeiből bemutatót. A Szűzanyát a „Szent Anya Üdvözlégy!” kezdetű énekkel köszöntötte a fent felsorolt tanulók alkalmi kórusa. Az ünnepséget már hatodik éve, Farkas Réka, A Debreceni Egyetem hallgatója vezette a tőle megszokott profizmussal. Réka volt az, aki a naptári évet és a jubileumi 2018. évet szintén köszöntötte szépen hangzó énekével. Tárkányi - Zsasskovszky dallamára énekelte el a „Székely újévi köszöntő”-t.

A jubileumi év alkalmából sor került a „Lelkeket keressetek” című, könyv ünnepi bemutatójára. A kiadvány a plébánia gondozásában került kiadásra. Papp László atya szorgalmas kutatásának, buzgóságának a gyümölcse. Előszavában, méltatásában írta Palánki Ferenc püspök atya: „…az értékes leírásban megelevenednek a kövek, élővé teszik ezt a templomot”. Ettől nagyobb elismerés nem is kell nekünk Egyekieknek, hiszen mindennél jobban munkálkodunk plébánosunkkal azon, hogy a templomunk, közösségünk, hitéletünk élő és mind élőbb legyen. A könyv bemutatását Urbán Márta történész végezte, az Egri Érseki Levéltár munkatársa, aki részese volt maga is a kutatásnak, illetve segítette azt. Nagy elismeréssel beszélt Laci atya rendíthetetlen kutató munkájáról és a precízségéről. Kiemelte a könyv értékeit, elmondta személyes élményeit. Hozzáértéssel, érdeklődésünket megfelelő módon felkeltve ajánlotta szeretettel a kiadványt.

Képviselőnk, Dr. Fekete Péter Pál arról szólt, hogy milyen büszke az egyeki katolikus testvéreire, akik közül az általa megszólítottak mind szeretettel és lokálpatriótaként is támogatták a könyv kiadásának költségeit.

Ezen az estén mutatta be plébános úr a Szent József Plébánia új honlapját, melyet Papp Ágoston webfejlesztő készített. Az új weboldal letisztult stílusával, egyszerűségével és áttekinthetőségével segíteni kívánja azokat, akik érdeklődnek plébániánk iránt. A bemutató után, a szeretetvendégség közben sor kerülhetett a kiadványok megvásárlására, személyes ajánlásra a szerzőtől. www.egyekiplebania.hu

A képviselő testület döntése alapján a könyvet 2000 forintos áron kínáljuk minden érdeklődőnek. Megrendelhető a plébánia e-mail címén a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A befolyt ellenértékből a 2018. jubileumi év rendezvényeit szeretnénk finanszírozni.

A következő nyitány a Szent József vándorszobor befogadásának szertartása volt.

A plébánia közössége elimádkozta a vándorszobrot kísérő emlékkönyv imáit, ezzel indítva 52 héten át tartó vándorútjára. Első héten befogadó családja a plébánia közössége. A Szent család őre elkezdte áldásos látogatását.

Igazi évnyitó ünnepség, kapuk megnyitója volt a mai nap. Isten adja, hogy ilyen áldásos és gyümölcsöző legyen a folytatás.

Farkas Éva tanító, képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston 

Naptár

« Január 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300 Máriapócsi búcsúk 2016 2 0  szbap
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
  • 2018. január 20. – Szombat (Mk 3,20-21)
    Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék,...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk