Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei
2018. március 23., péntek 15:10

„TARTÓS SZERETET”

Rekord mennyiségű élelmiszer gyűlt össze

Közel 200 tonna élelmiszer gyűlt össze a Tartós szeretet adománygyűjtő akció során, amelyből mintegy 27 ezer csomagot állítottak össze a Karitász önkéntesei országszerte. A csomagok osztása már zajlik, az utolsó 220 csomag átadására március 28-án kerül sor Budapesten.

Március 4. és 11. között rendezték meg hazánk templomaiban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. A gyűjtés hetében a templomok mellett a Karitász 16 egyházmegyei központjában, és több gyűjtőponton is fogadták a felajánlásokat.

A beérkezett adományokból a Karitász csoportok készítettek ajándékcsomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a rászorulók számára. Az idei nagyböjti akció során ismét rekord mennyiségű adomány gyűlt össze: a mintegy 200 tonna élelmiszerből országosan több mint 27 ezer család részesül még az ünnep előtt.

Az átlagosan 8 kg-os csomagok tartalma: liszt, olaj, rizs, cukor, tészta, konzervek, tea, készétel konzervek és édesség. Az ajándékcsomagokat több helyen kiegészítették húsvéti apróságokkal is a gyermekek számára, valamint húsvéti ajándék kártyákat is készítettek mellé az önkéntesek.

A gyűjtés lezárásaként a budapesti Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársai és önkéntesei, Écsy Gábor igazgató vezetésével március 28-án, szerdán 9-12 óra között 220 rászorulót ajándékoznak meg élelmiszercsomaggal.

 

Hálásan köszönjük minden adományozó nagylelkű segítségét, akiknek köszönhetően évről-évre többeknek segíthetünk ünneppé tenni a húsvétot!

Katolikus Karitász

2018. március 23., péntek 11:03

Kezdődik a nagyhét

Virágvasárnappal - idén március 25-én - megkezdődik a nagyhét, amely a legnagyobb keresztény ünnepre, a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó, legintenzívebb időszaka. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Krisztus a Biblia tanúsága szerint a zsidó peszah előtt néhány nappal vonult be Jeruzsálembe. Három evangéliumban is szerepel, hogy Jézusnak ekkorra már országos híre volt, ezért a zarándokok egybegyűltek megérkezésekor, mert azt hitték, megkezdődött a messiási korszak, amely megszabadítja őket a római elnyomástól. A tömeg jólétet, boldogságot és nemzeti dicsőséget várt a Megváltótól. Jézus azonban, bár az ünneplést elfogadta, elvárásaiknak mégsem tett eleget: nem lépett trónra, nem koronáztatta meg magát, nem szított lázadást a római császársággal szemben. Az ünnepélyes bevonulás után a zsidóság vezetői nem vállalták a nyílt fellépést Jézussal szemben, néhány napra rá viszont elfogták és elítélték. Ezekből az eseményekből eredeztethető a kereszténység húsvéti ünnepköre.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja.

Virágvasárnap mindig Jézus szenvedéstörténete, a passió hangzik fel dramatizálva az evangéliumból. Az Egyház ezzel a liturgikus elemmel is azt jelzi, hogy a dicsőséges bevonulás csak az első lépése volt Jézus szenvedésének és halálának, amelyre a megváltáshoz elengedhetetlenül szükség volt.

Huszonöt éve a virágvasárnap egyben az ifjúság világnapja is a Katolikus Egyházban. II. János Pál pápa azért ezt az ünnepet szentelte a fiataloknak, mert a virágvasárnapi liturgiában vesznek részt leghangsúlyosabban a gyermekek. Arra is emlékezik ugyanis e napon az Egyház, hogy Jézust Jeruzsálembe való bevonulásakor a kicsinyek lelkesen köszöntötték, és pálmaágakat borítottak le eléje.

Virágvasárnap ünnepén, március 25-én, délelőtt 10 órakor Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke mutat be ünnepi szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A szentmise előtti percekben a templom főbejárata előtt barkaszentelést végez, majd az asszisztenciával ünnepélyesen bevonulnak a templomba.

 

Sajtóiroda – Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Először 1929-ben, legutóbb 1984-ben tartottak népmissziót az egyeki plébánián. Jubileumi évünkben az Isteni Ige Társasága (verbiták) szerzetesei és papjai 12 fővel kezdték el missziós szolgálatukat csütörtökön.

A missziós napok rózsafüzér imádsággal kezdődtek, minden tizedet egy-egy kontinensért, az ott élő szegény, bajban lévő, különböző bűnöktől szenvedő emberért felajánlva. 17 órakor a misszió nyitó szentmiséjével folytatódott. Ennek keretében megáldottuk a missziós keresztet, majd Magung Fransiskus indonéz pap, a közösség missziós titkára volt a főcelebráns. Igehirdetésében a hét mottójáról elmélkedett: „Minden forrásom belőled fakad.” Ezt választotta a Szent József Plébánia jubileumi évének mottójául, így a 2020-ban tartandó Eucharisztikus Kongresszus gondolatát kívánják elmélyíteni. A forrás, amiről a zsoltáros beszél első jelentésében Sion hegyét, a Szent Várost, Jeruzsálemet jelenti – mondta az atya. Nekünk, keresztényeknek ez a hegy a templom, Isten háza, ahonnan lelki életünk tápláléka származik. Az Eucharisztia, ahol Jézussal találkozhatunk. A szentmise, a vasárnapi találkozás Isten és köztem történik. De itt találkozhatunk egymással is. Sőt önmagunkra is itt találhatunk rá. Hiszen olyan sokszor nincs időnk magunkra sem, rohanunk, intézzük a dolgainkat és nem jut idő arra, hogy magunkra-magunkba tekintsünk. Egy történet szerint Afrikában, ahol nincs posta, nincs telefon, két falu között a hír úgy terjed, hogy az üzenetet rá bízzák egy gyorsan futó törzsi tagra. Ő elindul és fut a másik falu felé, hogy elvigye a hírt. De a falu határában megáll, azért hogy „bevárja a lelkét”, hisz olyan gyorsan futott, hogy lehagyta. Fransis atya hangsúlyozta, ezek a missziós napok arra is szolgálnak, hogy bevárjuk a lelkünket, hogy valóban megérkezzünk és igazán találkozzunk.

A missziós napok nyitó szentmiséje után bemutatkoztak a közösség tagjai, akik Indonéziából, Erdélyből, Kongóból, Brazíliából, Fülöp szigetekről, Magyarországról, Lengyelországból és Indiából érkeztek. Bemutatták országaikat, azok vallási helyzetét, és röviden saját magukat, családjaikat.

A 12 szerzetes testvér és Ania nővér aztán azokhoz az egyeki családokhoz mentek, akik ezekben a napokban befogadták őket, hogy ott szálljanak meg. Kérjük az imádságos támogatást, hogy ezek a napok igazi lelki megújulást hozzanak számunkra.

PlebaniaTeam

Fotó: Bódi Viktor

médiaképzős hallgató

2018. március 23., péntek 09:45

Egyedülálló kezdeményezés Debrecenben

Debrecenben évek óta hagyomány, hogy a virágvasárnapot közösen ünnepli Debrecen városa, a történelmi egyházak hívei, és elöljárói. Az ünnephez kapcsolódó barkaszentelésről, keresztútjárásról, a virágvasárnapi zenés áhítatról, az ezt kiegészítő "DOMINICA PALMARUM" programról és az egyedülálló városi és egyházi összefogásról tartottak sajtótájékoztatót 2018. március 22-én, a Régi Városházán. A sajtótájékoztató részt vettek Papp László, Debrecen polgármestere, Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája, Asztalos Richárd, a Debreceni Evangélikus Egyházközség evangélikus igazgató lelkésze, Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektor-helyettese, Sipos Barnabás, a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség parochusa és Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Papp László Debrecen polgármestere örömmel emlékezett vissza a tavalyi hagyományteremtő szándékkal elindult ökumenikus virágvasárnapi események közös megünneplésére. Házigazdaként elmondta, Debrecen számára az egyházak jelenléte kiemelten os karaktere a városnak, ez megtestesül az együtt ünneplésben is tanúságot téve az egység mellett. Szeretné, ha ez az összefogás olyan eseménnyé válna, amely hozzátartozik a húsvéti ünnepkörhöz, és arra biztatja a Debrecenieket, a környező települések lakóit, hogy csatlakozzanak a kiemelkedő virágvasárnapi programhoz.

Fekete Károly református püspök gondolataiban elmondta az a szabadlelkűség, amivel Jézus Krisztus elindult a szenvedés útjára a megváltásért os nyitány számunkra is. Ennek megélése rávezet bennünket a feltámadás ünnepére. Jézus örömujjongás kíséretében vonul be az egyház életbe. Hozsanna, arámul hosianna segélykiáltást, jézushívást jelent. 2018. évében is hívjuk Őt, amely azt az alaphangot adja meg, hogy Jézusnak kell bevonulni nem pedig nekünk felvonulni. Milyen nehéz ma a jézusi gondolatoknak bevonulni az élet azon tereire, ahol a hétköznapjainkat éljük. Jó lenen, ha ott is megtörténne, ami virágvasárnap történik, a békességadás, a szabadítás, tisztulás, olyan helyreállítás, amikor meg kell hátrálnia a gonosznak és előtérbe kell kerülnie a jézusinak.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a virágvasárnap lényegi mozzanatáról beszélt, amikor Jézus bevonul a szent városba, elindul a szenvedés útján. Ezen a vasárnapon mi is Jézus szenvedésére, passiójára emlékezünk, így ez a nap a római katolikus liturgia szerint szenvedésvasárnap is. Ahogy Jézus bevonult a szent városba mi is bevonulunk Jézus életébe a szent ünnepen azáltal, hogy végiggondoljuk Jézus szenvedésének, a szeretetének állomásait. A megyéspüspök hozzátette, külön öröm számára, hogy a megváltás, a szeretet történetét a történelmi egyházak együtt élhetik át. Amikor barkaszentelés után bemegyünk a templomba, a szent helyre, kifejezzük, hogy a hétköznapok szintjétől elemelkedünk az isteni szférába. Erre alkalmat ad a városi keresztút, hiszen a belváros utcáit is bevonjuk ebbe a megszentelt közegbe, azáltal, hogy az evangélium, Jézus szenvedéstörténete ott is elhangzik.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita a sajtótájékoztatón elmondta, felekezetük liturgiájában nincs keresztút, viszont a bizánci egyház ünneplésébe mélyen beletartozik. Olyan menetet járnak be, amit Jézus végig élt egészen a keresztre feszítésig és a kereszthalálig. Az egyházi ünnepléskor megjelenítik nemcsak Jézus 2000 évvel ezelőtti szenvedéstörténetét, hanem egy ma is élő, történő, folyamatosan jelen való eseményt. Ilyen a virágvasárnap, nagypéntek és húsvét ünnepe. Ezek felidézésekor szereplőivé válnak ennek az eseménynek.

Asztalos Richárd evangélikus lelkész elmondta, náluk sem bevett hagyomány a keresztútjárás, de szükségesnek tartják azt, hogy csatlakozzanak a hagyomány- és kapcsolatteremtésbe. Ezen alkalom jó lehetőség arra, hogy kapcsolatok épüljenek a felekezetek között is, akik a keresztény egységet nemcsak az ökumenikus imahéten, hanem a keresztény ünnepek közös megélése során is erősítik.

Bereczki Lajos baptista lelkész örömét fejezte ki a kezdeményezésért, majd gondolataiban hozzátette, az első keresztények első nagy ünnepe a húsvét volt. Ebben a menetben is átélhetjük, és újra odaszánhatjuk magunkat annak követésére és szolgálatára, hogy Jézus Krisztus keresztje összeköti a különböző felekezetek híveit, papjait, hiszen testvérek vagyunk az Ő szeretetében.

Sipos Barnabás ortodox paróchus elmondta, annak ellenére, hogy az ő vallási hagyományuk szerint egy héttel később ünneplik a virágvasárnapot illetve a húsvétvasárnapot, az egységet ők sem szeretnék megbontani, osztozni akarnak abban az örömben, ami az embereket ezen az ünnepen eltölti. Majd utalt a jeruzsálemi ortodox egyház keresztény egyházak közötti kiváltságos szerepére, hiszen ők a húsvétot és más keresztény ünnepet a történések színhelyén ünnepelhetik meg. Az ortodox húsvét, szent fény ünnepének előestéjén, nagyszombaton, a Szent Sír templomában a jeruzsálemi pátriárka imádságára a mécsesek lángja a Szent Sírban felgyullad és ez a láng nem éget. E csodás esemény minden nagyszombaton lejátszódik Jeruzsálemben, amit ugyanazzal a hittel szemlélheti a keresztény ember, mint az szent eukarisztiát.

Végül Bódor Edit ügyvezető a virágvasárnapi programot mutatta be:

A program vasárnap délután 16 órától a Csapó utcai sétálóövezetben kezdődik Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita barkaszentelési liturgiája, köszöntőt mond Fekete Károly református püspök, Asztalos Richárd evangélikus igazgató lelkész és Papp László, Debrecen polgármestere, majd Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását idézi meg az ünnepi menet. Bibliai keresztútjárás indul a Kossuth tértől: Kossuth tér (Főnix-szökőkút) – Csonkatemplom – Kormányhivatal – Szent Anna Székesegyház és Főplébánia – Csokonai Színház – Városháza – Kossuth tér (Főnix-szökőkút) útvonalon.

Az keresztút stációit az alábbi egyházközségek fogadják örökbe: Debreceni Görögkatolikus Parókia, Debrecen Kistemplomi–Ispotályi Református Egyházközség, Debreceni Evangélikus Egyházközség, Szent Anna Főplébánia, Debreceni Baptista Gyülekezet, Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség. Ahogy az előző hat évben tette, a magyar Református Szeretetszolgálat idén is virágmagokkal ajándékozza meg a jelenlévőket.

Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész olvassa fel.

18 órától a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítata kezdődik Dominica Palmarum címmel. Köszöntőt mond Fekete Károly református püspök, igét hirdet Sajtos Szilárd tábori lelkész, őrnagy, vezényel Pál István őrnagy, közreműködik az Ady Leánykar és a Nyíregyházi Egyetem kamarakórusa.

Kovács Ágnes

Sajtóiroda - Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Egyekről Egyekre című előadássorozatunk harmadik alkalmán Gáspár Mátyás Ajaki plébános emlékezett meg Egyeken eltöltött szolgálatának ajándékairól március 21-én.

Visszarévedtünk a kezdetekig, az 1768-as esztendőig, amikor is Für Imre plébános munkássága nyomán megtörtént a csoda, s a semmiből rövid időn belül katolikussá lett Egyek lakossága. Egy nemzedék alatt felépült az egyházmegye egyik legszebb temploma.

Mátyás atya jól ismerte ennek az időszaknak a történetét, hiszen maga is végzett kutatásokat e téren, Egyeki szolgálata idején. Hangsúlyozta, hogy az akkori Egyekiek hite az a nagybetűs hit, amellyel a semmiből is minden lesz.

Mátyás atya erre a találkozásra készülve elgondolkodott azon, hogy mi is nekik, papoknak a dolga, akik belépnek és kilépnek az emberek életébe. Eddigi szolgálata 10 állomáshelye közül Egyek volt az egyetlen, melyre Ő maga kérte helyezését. Oka ennek is a gondoskodás, mely szolgálatának hűséges kísérője. Mindig kapott feladatot hívatása teljesítése közben arra is, hogy legyen mellette konkrét személy, akiről saját maga gondoskodhatott: idős, hazatérni készülő szülők, árván maradt papszülők, szolgálatban elfáradt paptestvérek, otthontalan felebarátok. Sokukat már utolsó útjára is elkísért. Mindenkitől tanult valamit, és arra a megállapításra jutott, hogy az emberek életében legfontosabb az ima.

Az ima, amely az utolsó leheletekben is felsóhajt, ég és föld határán. Az ima viszi előre a nagy egész megtapasztalását kereséseink során, a teljesség keresése közben. A szív békéje nem más, mint az Istennel való szemlélődés boldogsága. Az az állapot, amikor valamit belátunk. Isten térképe a személyes kapcsolatok hálója, egy rendszer az életünkben, melyeken keresztül adunk és kapunk. Így teljesítjük be az ő isteni tervét, s válunk azzá, akivé Ő elgondolt minket. Élettel, halállal is beteljesít valamit, formál.

Nagy értékként említette, hogy a legnehezebb időkben ez a település öt papi hivatást adott. Azok, akik itt gyökereztek, szolgálatukban viszik tovább adott közösségeikbe, amit itt megtapasztaltak, adják tovább. Az boldogság, amikor ezt megértjük, értékeinkért, kapott ajándékainkért hálát mondunk és felismerjük a csodát, ahogyan Isten dolgozik. Ha a világot, a közösséget ez a csoda mozgatja, jó úton járunk. Ha azonban közösségben a mozgást a pénz határozza meg, az mozgatja a dolgokat, az nem a Jóistentől van.

A mammon, a pénz istene, belopja magát a legszeretőbb közösségekbe is, ha nem vagyunk elég óvatosak. A globalizációt Jézus Krisztus kezdte el, amikor megtette a legnagyobb ugrást: a mennyből a földre érkezett és megalapította az egyházat, melynek bárki tagja lehet. Ez az isteni globalizáció, mely nem tesz tönkre egy családot sem, hanem gazdagít. A globalizáció célját, irányát kell megvizsgálnunk, ahhoz, hogy csapdáját felismerjük: hova vezet? Amennyiben a semmibe, a káoszba, az nem az isteni terv része, hiszen Isten mindent rend, mérték és súly szerint teremtett. A papok feladata az is, hogy részt vegyenek ennek a csodálatos rendnek a fenntartásában: az Isten akaratát megsegíteni, az isteni műnek részesei lenni.

Összegezve a papok és a királyi papság feladatát is megfogalmazva, három kérdés köré csoportosította a lényeget:

- Mit hoztam ebbe a közösségbe?

- Mit találtam a közösségben és abba bele tudtam-e helyezkedni?

- Mit vittem el innen?

Mátyás atya az Egyeki 6 év tapasztalatát tudta Isten akarataként továbbvinni. A szíve gazdagodott, s ezzel a gyarapodott lélekkel szolgált tovább. „Fontos az, hogy Isten hatalmas tervébe bele tudjunk illeszkedni”- zárta elmélkedését Mátyás atya.

Az előadás, beszélgetés során a bölcsesség, derű, szelíd humor, alázat, jóság járta át a termet és a lelkeket, kik ott jelen voltunk. Mátyás atya hozott, mi kaptunk. Sugározta előadónk a lelki békét: azt, hogy jóban van Istennel, a világgal és önmagával.

Példát, jó szót, kedvességet, figyelmet, derűs, meghitt perceket adott. Isten fizesse meg!

Farkas Éva egyházközségi képviselő, tanító

Fotó: Papp Ágoston

Nagyböjti rekollekciót tartott Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2018. március 20-án, Nyíradonyban a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola dolgozóinak.

A főpásztor gondolatmenetének fő vonalául Madách Imre „Az ember tragédiája” című hallhatatlan művét hívta segítségül. Hangsúlyozta, az ember tragédiája a bűn, ami nem csak egy rossz tett, hanem Isten nélküli létezés állapota, ebből fakadóan vannak bűnös cselekedeteink. Madách prófétai műve azt is bemutatja, hogy bármilyen politikai, vallási, tudományos, társadalmi formációról is legyen szó, ha Isten nélkül van felépítve, az kudarcra van ítélve. Ez mondható el a mi életünkre is leletünk bármennyire sikeresek, gazdagok és híresek. „A siker helye az utca, a dicsőségé meg a szívedk titkos kamrája.” — idézte a püspök Hamvas Béla (1897-1968) filozófust, majd a pedagógusok munkájának sikerére utalva hozzátette, az nem a jutalom, a munka megköszönése, hanem néhány évtized év múlva a pedagógusnak köszönhetően egy gyermek jó döntése.

Éppen ezért olyan érett személyiségű felelősségteljes fiatalokat kell, hogy neveljünk, hogy az „önző” gyermeki állapotból, az életét mások szolgálatára odaadó emberekké váljanak.

Szent Pál szerint a tanítás célja a „tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet. (1Tim 1,5). Ha valaki tiszta szívű, mindenben — az élete eseményeiben, a természetben, a másik emberben — megláthatja Istent és úgy néz a másikra, önmagára, mint Isten remekművére.

A főpásztor hangsúlyozta, amikor Mária az angyallal találkozik, Istennel és önmagával találkozik. Olyan szemmel kell nézni tehát önmagunkra, ahogyan Isten lát bennünket. Az Ő szeretete feltétel nélküli, nem kiérdemelhető. Nem azért szeret, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk. Ha válaszolunk az ő szeretetére, akkor megjelenik rajtunk keresztül az Isten. Ha magunkra tekintünk ne a gyengeségeinket, korlátainkat lássuk, hanem Isten rólunk szóló álmát, vágyát. Az angyali üdvözletnél Mária mire mondott igent? Arra, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen (Lk 1,37). Az életemnek nem én vagyok a főszereplője, hanem Isten, így lesz üdvösségtörténet az életem.

A tiszta szív, tiszta látást is eredményez, amellyel a másikban meglátjuk Isten képmását. A főpásztor egy kolostorról szóló történetet mondott el, ahol csak négy idős szerzetes élt. Mivel nem születtek újabb hivatások, nem látogatta őket senki, arra az elhatározásra jutottak, hogy a kolostort bezárják. Mielőtt ezt megtették volna elzarándokoltak a bölcs emberhez, aki azt tanácsolta nekik, maradjanak a kolostorban, mert közülük valakiből szent lesz. Ettől kezdve — mivel nem tudták ki lesz a szent — Isten szemével néztek egymásra, és önmagukra. Ez megváltoztatta a kapcsolatukat, a kolostor hangulatát, és az emberek egyre többet időztek a közelükben, majd újabb hivatások is születtek. Mi hogyan nézünk a másikra, látjuk e benne a szent ajándékát, Isten remekművét?

Ezután a megyéspüspök a jó lelkiismeretről beszélt, amely nem más, mint Isten szava bennünk.

Sajnos sokan válogatnak, csak azt fogadják el tanításából, ami elnyeri tetszésüket. XVI. Benedek pápa szerint a „relativizmus diktatúrájában” élünk. Egy felmérés alapján 1000 fő 15-30 év közötti katolikusnak keresztelt fiatal 60 %-a vallotta magát vallásosnak a maga módján. Kérdés, hogy ez elegendő e. Nem nyugodhatunk meg, nagy a felelősségünk.

A lelkiismeretünket arra kell nevelnünk, hogy az Isten jelenlétében éljünk. Képviseljük mindenütt a krisztusi szeretetet, hogy aki velünk találkozik, az Krisztus feltétel nélküli szeretetével találkozzon. Ábrahám áldozatára nem Istennek volt szüksége, hanem Ábrahámnak hogy tisztába jöjjön saját magával.

Úgy neveljük gyermekeinket, hogy engedjük megszólalni a lelkiismeretüket, és ne külső erőszakkal „pofozzuk be” őket a mennyországba. Jézus szelíd szeretettel, jósággal ajándékozott meg bennünket, nekünk is eme módszerrel kell élnünk.

Végül a püspök atya az őszinte hit kérdésére terelte a figyelmet:

„Jézus a búcsú üzenete így szólt: „Tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). Adjuk át a hitet, tanítsuk meg a gyermekeket, hogy nyitottak legyenek az örök dolgokra. A tanítvány több mint a diák. A diák megtanulja a tantárgyat, de nem szükséges szeretnie a tanárt. A mester és tanítvány viszony ennél sokkal több, mert szeretetkapcsolat van köztük. Nekünk Jézus a mesterünk és mi mindannyian tanítványok vagyunk. Minden tantárgyat a lét nagy kérdéseit érintve kell tanítani, azokra keresni együtt a választ, hogy miért élek, ki vagyok, mi az élet értelme, miért kell meghalnunk, szenvednünk” — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. március 14-én ismét megtapasztalhattuk az Úr áldását. Egy csodálatos napot töltöttünk Isten közelében. Korán reggel útra keltünk, együtt, a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulói és pedagógusai, körülbelül 800-an, hogy Kassára zarándokoljunk. Nagyon is igazak voltak ránk nézve Victoria Sweet szavai: „A zarándoklattal az a helyzet, hogy nem lehet megtapasztalni, hacsak el nem indulunk az úton. Ebből a szempontból nagyon hasonlít az élethez: nem helyettesítheti, ha egy karosszékben ülve olvasunk róla, sem az, ha filmeken vagy fotókon látjuk.”

A gyönyörű kassai Dómban közösen vehettünk részt a Bosák Nándor nyugalmazott Püspök atya által celebrált misén, majd osztályonként megismertük Kassa nevezetességeit. A nap egyik fénypontja az Orsolyita-nővérek rendházának templomában töltött néhány imádságos perc volt, amelyben átérezhettük iskolánk 100 éves múltjának jelentőségét, megnézhettük honnan indultak el iskolaalapítóink.

Kerezsi Béla

intézményvezető

2018. március 19., hétfő 09:44

Jézusom Bízom Benned!

Lengyelországba zarándokoltak az egyeki plébánia hívei

Vágyakozással teli szívek közössége töltötte meg az Egyekről induló zarándokok buszát 2018. március 15-én. A telítettség oka, hogy az egyházközösségünk tagjainak gyarapítására indultunk Szent II. János Pál és Szent Fausztina személyével. Ereklyéjükért Krakkóba hívott minket az Úr.

Imádságos utazással érkeztünk meg zarándoklatunk első helyszínére, ahol abban a felemelő érzésben volt részünk, hogy a Szent II. János Pál Centrum kápolnájában lelki vezetőink Jacek Gorski atya, és Papp László, Laci atya szentmisét mutatott be az egyeki híveknek. Történelmi esemény részesei lehettünk, amikor Stanisław Dziwisz lengyel bíboros átnyújtotta részünkre Szent II. János Pál vér-ereklyéjét, melyre innentől Egyek féltve őrzött kincseként tekinthetünk, s testközelből tisztelhetjük szent pápánkat. Felejthetetlen pillanataink egyike volt, amikor bíboros atya magához hívta 45 fős csoportunk legifjabbik - összetett kézzel imádkozó- tagját, 6 éves Jankát, (kisebbik lányomat,) majd édesapját is. Megtisztelő volt mindazon testvérek számára, akiket - közénk lépve- barátságos, személyes kéznyújtással köszöntött a lengyel Bíboros.

Szent helyek felkeresésének második napján kívánkozásunk következő állomásához, az Isteni Irgalmasság Bazilikához tettünk látogatást. Női lélekként, s mint az egyeki Szent Fausztina lelki közösség vezetőjeként szívem zakatolt az oda vezető úton. Igaz tisztaságot árasztó kápolnába léptünk be, ahol érezhetően mindenki szíve megszépül. Egy kedves szerzetesnővér köszöntött minket, s az Irgalmas Jézusba vetett hitünk megerősítésére, és folyamatos megújulásunk elősegítésére nekünk ajándékozta Szent Fausztina nővér csont ereklyéjét. Őt is magunkkal hozhattuk a mi templomunkba. Ez ünnep üzenete: Irgalmas Jézus vezérelje mindennapjainkat, és Isten határtalan szeretete hassa át minden gondolatunkat, cselekedetünket. Felemelő hitbéli pillanatot élhettünk át, mélyen meghatott szívvel álltunk Előtte. Engem ért a megtiszteltetés, hogy köszönetet mondhattam az ereklyét átadó szerzetesnővérnek. Remegő gondolataim kifejezésekor a nővér szeméből sugárzó, és egyéniségéből áradó önzetlen felebaráti szeretet, derű, s kiegyensúlyozottság megnyugvással töltött el. Az Irgalmasság Anyja Nővéreinek kolostorában Szent Fausztina sírját őrző csodás kápolnában áhítatosan, néma csendben, lélekben összekapcsolódva együtt imádkozhattunk az ott élő, belső életük rendkívüli gazdagságáról tanúskodó szerzetesnőkkel. Megindító, meghívás volt ez számunkra!

Częstochowában a Jasna Góra kegyhelynél megfogalmazott, s elhelyezett imaszándékunkkal Istenbe vetett hitünk még mélyebb pontját érintette. A Bazilikában a Fekete Madonna csodatevő képe előtt, valamint a főoltár előtt könnyekig meghatódva imádkozhattunk mindazon szeretteinkért, akiket ránk bízott a Jó Isten. Köszönetet mondhattunk mindazért, amivel eddig elhalmozott minket, s kéréseinket, - a meghallgatásért esedezve- írásban is megerősíthettük. „- Akkor még „csak” kértem, és „csak” azt mondogattam magamban, hogy, „hátha” teljesül, hogy olyan jó lenne, ha... imáimat Meghallgatnád, s Teljesítenéd!” A hazafelé vezető úton pedig a „hátha”, helyébe az lépett, hogy forduljunk teljes bizalommal az Úr Jézus felé, s akkor fog teljesülni!”

Így szólt Jézus Szent Fausztinához: „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Halálunk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!”

Jézusom Bízom benned!

Boldogság, mely áthatotta a zarándoklatunk óráit, boldogság melyet az ereklyék által kapunk, boldogság, hogy mindezt - Isten ajándékából- családunkkal, barátainkkal, hittestvéreinkkel szeretetben élhettük át!

Köszönettel tartozunk a zarándokút megálmodóinak, és megvalósítóinak, hogy velük együtt ebben a felejthetetlen élményben részesülhettünk, s, hogy a templomunkba látogató hívek az ereklyék által még elérhetőbb közelségből is kapaszkodhatnak Isten jóságába. Köszönjük A Misszió Tours utazási irodának, Budai Lászlónak, valamint a busz sofőrjeinek, akik biztosították a balesetmentesen utazásunkat, idegenvezetőnknek Aranka Malkiewicz-nek, aki megismertette velünk a szent helyek jelentőségét, köszönjük Jacek Gorski domonkos atyának, aki mindvégig hozzásegített minket mind lelki, s fizikai céljaink eléréséhez, s köszönjük helyi plébánosunknak, Papp Lászlónak, Laci atyának, hogy segítségével, kicsi lépéseinkkel haladva Istennel való mind bensőségesebben egyesülhetünk! Istennek legyen hála!

Pappné Fekete Mónika

Szent Fausztina lelki közösség vezetője Egyek

Fotó: Papp Ágoston

 

Beszámoló a lengyelországi zarándoklatról

Nemzeti ünnepünk hajnalán 45 fővel elindult az Egyekiek küldöttsége Lengyelországba, hogy átvegye a jubileumi év alkalmából kért és kapott szent ereklyéket.

Papp László plébános és Gorski Jacek atya vezették a zarándokok színes csapatát, melyben a résztvevők kora 6 és 70 év között volt. Bátran mondhatjuk, hogy egyházközségünk apraja-nagyja megmozdult és útra kelt, hogy 250 éve közösségünket patronáló Szent Józsefünk mellé újabb segítőket nyerjen II: Szent János Pál és Szent Fausztina személyében. A zarándoklatra készült imafüzet imái között méltó helyet kapott az Egyekiek jubileumi fohásza is, melyet többször elimádkoztunk. Átszőtte a zarándoklat három napját a készület és hála érzése.

Kilenc órán át tartó imádságos út után Krakkó városába érve, először a Szent II. János Pál centrumban tettük tiszteletünket és mondtunk hálát szentmisével a megérkezésért. Azon a helyen térdelhettünk és rebeghettük el köszönetünket, ahol annak idején maga a szent pápa misézett. Később a belvárosban Stanislaw Dziwisz bíboros úrtól vehettük át a vérereklyét. Bíboros úr közvetlen, barátságos fogadtatása mindnyájunkat meghatott: magához hívta a legkisebb zarándokot és keblére ölelte, majd mindenki mást kézfogásával tüntetett ki. Egyházközségünk világi elnöke, Bencsik Zoltán mondott köszönetet delegációnk nevében.

A Visztula parti séta, a helyi sárkány tűzokádásának megcsodálása, a Jagelló egyetem órajátékának hallgatása, Fő téri séta, Balassi ház megkoszorúzása is része volt programunknak. Az esti vecsernye a domonkos kolostor ódon falai közt ért minket. A gregorián ének dicsőítő dallamain megpihenve, szent irigységgel csodáltuk a fiatalos, élettel teli kolostor és templombelsőt. Második nap az Isteni Irgalmasság templomába vitt utunk és készületünk. A kolostori kápolnában Szent Fausztina simogató csendjében hangoltuk ünnepire szívünket, teremtettük meg belső csendünket. Az Irgalmas Jézus oltárkép megbocsátó tekintete mellett, szentünk, József az ács oltárkép szelíd derűje is átjárta lényünket. Ilyen készülettel érkeztünk meg az Úr Szenvedése kápolnába. Itt vehettük át a szentmise előtt Szent Fausztina utódjától az ő ereklyéjét. Pappné Fekete Mónika, az Egyeki Szent Fausztina lelki közösség vezetője mondott köszönetet a küldöttségünk nevében. A magyar szót és az irgalmasság jó hírét nagy meglepetésünkre, egy hazánk szülöttétől, Hedvig nővértől is hallhattuk. Úgy éreztük magunk ettől a találkozástól is megerősítve, hogy” Uram, jó nekünk itt lenni!” A magyar kápolnában már a két szentereklye oltárra helyezett jelenléte mellett mondtuk el az irgalmasság rózsafüzérét.

Továbbutazva, néhány óra múltán megérkeztünk a Fekete Madonna földjére, Czestochowába. Mindent beborított a hó már ekkor, meglepett minket a tavaszi tél. Az esti Apel imádság alatt különleges élményben volt részünk. Több Egyeki testvér is a szentélyben élhette át azt a csodálatos, és semmihez nem hasonlítható érzést, amikor a Fekete Madonna himnuszát egy szívvel és lélekkel énekelték a különböző nemzetek képviselői. Az Üdvözlégy Mária magyar nyelven is elhangzott. Kézzel simítható, fogható erejű volt a kegyelem kiáradása. Szent fáradtsággal tértünk nyugovóra a zarándokházban.

Harmadik napunk kezdete is ajándékkal indult. Waligóra Marian perjel atya fogadott bennünket magyar nyelven köszöntve közösségünket. Mi is köszöntöttük őt és gratuláltunk a nemzeti ünnepünkön, magyar államunktól kapott kitüntetéséhez.

Mindenkit megajándékozott egy különleges, meg nem vásárolható rózsafüzérrel, plébánosunk, Jacek atya és tolmácsunk Aranka is megkapta Marian atya kitüntető külön ajándékát. A szentmise után felkerekedett megnövekedett létszámú zarándok csapatunk és elindult a télből Egyekre. Útközben az imádságok közötti szünetekben tanúságtevő beszámolókat tartottak a testvérek a közösség előtt a megélt élményeikről, érzéseikről. Bár három napon át ugyanazokon a helyeken ugyanazon eseményeknek voltunk részesei, mégsem volt két egyforma. Ami közös volt az a mély megérintettség, érzelmi túlfűtöttség.

Bár fagyos zimankóban, tomboló viharban, buszunkkal lépésben téve meg az utolsó kilométereket értünk haza, az izzó érzések heve nem engedte a csüggedést. Tomboljatok, a mi védőink már immár hárman gondoskodnak róla, hogy kőbe ne üssék lábaikat az Egyekiek!

Farkas Éva tanító, képviselő testületi tag

2018. március 17., szombat 10:22

„Amit eszel, azzá leszel!”

Katolikusok étkei

Receptkönyvbemutatót tartottak 2018. március 9-én, Hajdúnánáson, a helyi könyvtárban. A Nagymamáink receptjeiből – Válogatás az első hajdúnánási katolikusok és az újabban letelepültek ételeiből című könyv különlegessége, hogy az egyházi év minden időszakára ajánl recepteket, amelyeket a katolikus lakosság hagyományos ételeiből válogattak és gyűjtöttek össze. A kellemes hangulatú, ételkóstolással egybekötött eseményre szép számmal érkeztek érdeklődők és senki sem távozott rossz szájízzel. A könyvbemutató végén rövid interjút adott nekünk a könyv szerzője, Buczkó József, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója. Az értékes gondolatokat, tanácsokat ezúton is köszönjük.

A bemutatót Hajdúnánás polgármestere, Szólláth Tibor beszéde nyitotta meg, aki arról beszélt, miért tartja osnak, hogy a jóllakottság mellett az egészséges tápanyagbevitelre is odafigyeljünk. A magyar humuszföld elmondása szerint az utóbbi években 90%-kal csökkent, ezért is vált szükségessé a hagyományokhoz való visszatérés. Nehéz, de nem lehetetlen feladat, amiben os szerepe van nagyapáink hagyományos ételkészítési szokásainak elsajátítása és visszacitálása mindennapjainkba.

Juhász Imre címzetes kanonok, plébános atya, a könyv ajánlásának írója kedves, gyermekkori emlékekkel indította rövid beszédét. Visszaidézte Boldogkőváralján töltött gyerekkorának ízeit és elmondta, milyen os lenne visszahozni valamit a múltból, amit nagyszüleink, szüleink mellett a mindennapok részeként élhettünk meg. Kiemelte, hogy katolikus eleink egyszerűsége, nagyszerűsége és leleményessége kiemelkedő, szemben a ma túláradó kínálattal, a fogyasztói táradalom bőséges választékával, ahol kevésbé érezzük szükségesnek, hogy nagyszüleink ötleteire, hagyományaira hagyatkozzunk. Könyvtárosként tapasztalta, hogy a gyakran és sokak által olvasott könyvek hamar leamortizálódtak, így könnyen meg lehetett állapítani, mely alkotásokat tartják érdekesnek, értékesnek, s úgy látja, Hajdúnánáson különösen osnak tartják a lakosok a helyi értékek megőrzését, mindennapi használatát, a múlt értékelését.

Buczkó József, a könyv szerzője tartalmas, képes bemutatóján os információkat osztott meg a hallgatósággal. A könyv egyik érdekessége, hogy helyi hagyományok és szokások szerint elkészített ételek receptjét találjuk meg benne. Először ad receptgyűjtemény híradást egy vallási kisebbség ételkultúrájáról, s ezen recepteket a helyiek, illetve a múzeum dolgozói által elkészített éltelek ízléses fotóival színesítették. Mindemellett a füzetben fellelhető minden recept mellett ott találjuk, hogy a régi Magyarország mely vidékéről származik, s történeti, néprajzi adalékok teszik még színesebbé, még érdekesebbé a benne foglaltakat.

A könyv először egyszerűen elkészíthető, de egészséges és finom leveseket mutat be, hiszen a régiek gyakran levessel indították a napot munka előtt. A legtöbb recept böjtös, ami nem pusztán a böjti időre utalhat, hanem sokkal inkább az alapanyagok szegényességére, egyszerűségére. Csodálatos példái azon ételeknek, amelyek finomak annak ellenére is, hogy nagyon kevés hozzávalóval, egyszerűen elkészíthetők.

Miután a lelkünk számos új információval és érdekességgel gazdagodott, testünket a szerény, de nagyon finom ételekkel táplálhattuk a bemutatót és a közös imát követő ételkóstolón, ahol a receptkönyvben szereplő ételek közül nyolcféle finomságot kóstolhattak meg a jelenlévők, nevezetesen a rongyos pogácsa, a csíki csíkos, káposztás rétes, a húsvéti ínyencségnek számító sárga túró, a káposztás kunkorgó, túrós rétes, krumplis béles és a burgonyás lepény ízével ismerkedhettek meg a kedves vendégek. Az eseményen jelen voltak az ételek elkészítői is, akik szívesen megosztották a finomságok titkait az érdeklődőkkel és természetesen fogadták a bókokat a nagyon finoman elkészített ételekért, hiszen a kóstoló végére szinte minden el is fogyott.

Az ételkóstoló előtt rövid interjút adott nekünk a könyv szerzője, Buczkó József igazgató úr.

Mennyi időbe telt utánajárni a receptek hagyományos elkészítési módjának, származási helyének, illetve összegyűjteni ezeket egy kötetbe?

B. J.: Több mint egy esztendő, hiszen még 2016 karácsonya táján kezdtük a gyűjtést. Kivétel nélkül minden ételreceptet Hajdúnánáson gyűjtöttünk, hiszen az volt a célunk, hogy megmutassuk, a többségi társadalomban együtt élő görög és római katolikusság milyen ételeket fogyaszt, és legfőképpen honnan hozta azokat. Ebből állt össze az a nagyon szép kép, hogy Nagy-Magyarország egész területéről verbuválódott a hajdúnánási katolikusság. A legtávolabbi terület például Gyergyóholló vagy a Gyimesek, Székelyföld egyéb területei, Kárpátalja, Felvidék, Partium területe, a Dunántúl, tehát itt, Hajdúnánáson reprezentálja magát egész Nagy-Magyarország.

Már a bemutató közben is feltűnt, hogy Hajdúnánáson nagyon lényegesnek tartják minél többekkel megismertetni ezeket a recepteket és hagyományokat. Ön személy szerint miért tartja ezt különösen osnak?

B. J.: Ez egy nagyon os kérdés. Tudniillik, mi is a helyzet a mi ételeinkkel? Ma már egy olyan világban élünk, amelyben egészen más étel- és ízkultúra vesz bennünket körül, mint régen. Ezen ételeknek a javarésze, amelyeket mi összegyűjtöttünk, már nincsenek jelen a mindennap fogyasztott ételeink világában, hiszen nagyrészüket már csak emlékből jegyeztük le. A mi célunk az volt, hogy ezeket az ételeket visszahozzuk a felejtésből, átadjuk a jelenkornak is, hogy ne tűnjenek a felejtés ködébe végérvényesen. Ezzel együtt pedig azt a nagyon praktikus szemléletet is szeretnénk megmutatni, hogy nem szükséges tobzódni az ízek, de legfőképpen az adalékok, a felhasznált alapanyagok tekintetében, elég a legegyszerűbbeket is felhasználni, mert azok is rendelkeznek elegendő ízvilággal és ha ezeket jól rakjuk össze, varázslatos étel születik. Ha egy szóval kellene jellemeznem, milyenek ezek az ételek, azt mondanám, egyszerűek. Régen ugyanis az asszonyaink kevésből is tudtak nagyon finom, nagyon jó ízvilágú ételeket készíteni, mert egyszerűen tudtak főzni.

Van-e a receptfüzetben olyan étel, ami kedvesebb az Ön szívének, illetve mely ételek azok, amelyeket el is tud készíteni?

B. J.: A puliszkafélék mindegyikét el tudom készíteni, ezeket nagyon szeretem. Egyébként minden áldott nap fogyasztok puliszkát reggelenként. Több válfaját is kedvelem, a székely változatát és a hajdúnánási katolikusok puliszka ételét. Nagyon szeretem még tavaszidőben a csalánlevest, amely valódi vitaminbomba. A tésztafélék közül különösen nagy kedvencem a rongyos pogácsa, illetve amit a feleségem az édesanyámtól megtanult elkészíteni, a káposztás rétes. Ez egy kőttes tészta, sós ízesítéssel, amibe hordós káposzta kerül ízesítve, aztán összegöngyölítik, majd „S” betűre formázva a kemencében vagy sütőben kisütik.

Számíthatunk-e később egy bővített kiadásra, még több receptet magában foglaló gyűjteményre?

B. J.: Ez egy érdekes fölvetés, hiszen amikor lezártuk ezt a füzetet, már akkor is érkeztek be újabb receptek, tehát tulajdonképpen a helyi társadalom már megnyitott egy újabb fejezetet. Meglátjuk, mit hoz az idő és hány recept fog érkezni, legfőképpen azért, mert a célunk nem fog megváltozni. Nevezetesen az, hogy a felejtéstől mentsünk meg ételeket. Amit ma még gyakran készítenek, azt egyelőre nem veszélyezteti az idő, viszont az, amit már nem készítenek és fogyasztanak nap mint nap, könnyen elfelejtődik. Tehát arra nagyon szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy vigyázzunk, mert ha meghalnak az idősek, akkor elmegy velük ez a tudás is.

Ez nagy veszteség lenne.

Van-e bármi, amit esetleg megosztana az Örömhír olvasóival?

B. J.: Egy dolgot mindenképpen. Sokféle értéket őrzünk, illetve sokféle értéket hagyományoznak ránk elődeink, de ezek csak akkor válnak valóságosan is értékké, ha összegyűjtjük és közkinccsé tesszük őket. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mulasztottunk és hatalmas veszteség ér bennünket unokáink, dédunokáink előtt.

Gergely Klaudia

médiaképzős hallgató

Újfehértó

Beszélgetés Barsi Balázs OFM ferences szerzetessel

 

Barsi Balázs OFM 2018. március 12–14-ig Debrecenben a Szent László Domonkos Plébánián, 13-án délelőtt pedig Egyeken tartott nagyböjti lelkigyakorlatot, majd a püspöki hivatalba is ellátogatott, ahol a déli zsolozsma és elmélkedés perceit osztotta meg a hivatal dolgozóival.

 

A ferences szerzetes a közös zsolozsmázás utáni rövid elmélkedésében az imáról kifejtett gondolatában elmondta, sokan szenvednek attól, hogy nem tudnak imádkozni. Egyik alkalommal egy asszony fordult hozzá aggodalmaival:

– Balázs atya, amikor imádkozom, rövid időn belül csak a saját szenvedésemre, betegségemre tudok gondolni, és nem figyelek az imára.

– Fogja a rózsafűzért, hagyja abba az imát, és beszéljen az Úrnak a szenvedéséről! – válaszolta az asszonynak a ferences szerzetes.

E gondolatot megerősítve Balázs atya még hozzátette, az ember az életét, küzdelmeit viszi Isten elé a zsoltárokban is. Nap mint nap a szokásos imáinkat mondjuk el, de az csak előcsarnoka az Istennel való szorosabb párbeszédünknek. Ilyen meghitt kapcsolata volt a bajor családból származó Neumann Teréznek is (1898-1962 – ő a legismertebb női stigmatizált szent), aki iszonyú betegségekkel küzdött, megbénult, megvakult, testén sebek jelentek meg. Amikor Lisieux-i Szent Terézt 1923-ban boldoggá avatták, a mennyei közbenjáró megjelent a szenvedő Teréz ágya mellett, és azt mondta neki:

– Most bármit kérek a Jóistentől, meghallgatásra talál. Mondd, meg akarsz gyógyulni?

– Nem akarok! – volt a válasz.

–Tovább akarsz szenvedni?

– Nem! – mondta ismét határozottan Neumann Teréz.

– Akkor mit akarsz?

– Azt, amit Isten akar.

Ezt a gondolatmenetet folytatva Balázs atyával az Örömhír Szerkesztőségben beszélgettünk.

– Amikor az ember eljut arra a szintre, hogy már semmi mást nem akar, csak Isten akaratának érvényesülését az életében, azt hosszú szenvedés, kudarcok sorozata, és az a tapasztalat előzheti meg, hogy saját akarata folyton zsákutcába viszi. Mikor érkezik meg az ember keresztény élete fejlődésének eme pontjára? Hosszú az út, vagy egy pillanat alatt végbemenő kegyelem?

– Azt hiszem, kegyelem is. Ha egy fiatal eljut erre a szintre, az nagyon látványos, de a tapasztaltabb idős keresztény életében ezzel az ajándékkal együtt dolgozva a gyakorlat eredménye is lehet. Bármilyen megpróbáltatás éri az embert, Isten nem akarja, hogy szenvedjen, de azt sem, hogy ne szenvedjen. Akkor mit akar? Valami mást. Neumann Teréz sem tudta, én sem tudom, de azt mondom, „Atyám, legyen meg a te akaratod”. Ez a megváltásunk abszolút közepe, hiszen az Úr Jézus így imádkozott az Olajfák hegyén, „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely…” (Mt 26,39). Jézus emberi akaratából mondta ezt, 33 éves fiatalember volt, nem akart meghalni. Néha úgy mutatjuk be Őt, mintha kereste volna a szenvedést, de ez nem így van. Majd Jézus folytatta imáját: „…de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te” (Mt 26,39). Ő tudta, mi az Atya akarata, amikor szembesült azzal, hogy gyűlölői meg fogják ölni. Nagyon korán felfedezte ezt. Máté evangéliumának a csúcspontja, amikor újjáértékeli a régi törvényt, a zsidó tórát: „…szeressétek ellenségeiteket” (Mt 5,44). Jézus életével tanított: túllépett azon fájdalmán, hogy Őt gyűlölték, és ellenségei miatt aggódván arra gondolt, mi lesz velük, ha Őt megölik. Erre utal a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd is (vö. Mt 21,33-46). Jézus a Szentlélek erejével a kivégzésének szörnyű eseményén túl egészen az Atyáig nyújtja a kezét. Nekünk is megadja a Szentlelket, hogy életünkben legalább egyszer ugyanezt megtegyük. Nem a szenvedést fogadom el, nem is utasítom vissza, hanem: Atyám, egyesülök azzal az akarattal, amit te akarsz. Ezzel lehet, hogy azt akarja, fejlődjek, vagy tiszta szeretetre, mélyebb kapcsolatra jussak vele.

– Garadnay Balázs „A keskeny út öröme és járhatósága” című könyvében írja: „Isten akarata bennünk van”. Ezt az állítást jól igazolja Jézus és a vak Bartimeus között elhangzó rövid párbeszéd (vö. Mk 10,46-52). A koldus felkiált: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”, majd Jézus visszakérdez: „Mit tegyek veled?” Jézus nem teheti azt, ami Isten akarata ellen van, tehát a vak koldus válasza – „Mester, hogy lássak” – egyezik az Úr akaratával, vagyis Isten akarata bennünk van.

– Ugyanezzel találkozom, amikor fiatalok keresik a helyüket. Néha csodaszerűen várják tőlem a választ az életükre, hivatásukra vonatkozóan. Én is visszakérdezek: „Mi a vágyad, mi vonz téged? Ha valami vonz, még akkor is, ha nehézségbe ütközik, az bizonyosan Isten álma rólad.” Ez lehet akár a papi hivatás, keresztény családi hivatás, elköteleződés. A vonzás belülről jön, és mégis szabadok vagyunk. Amikor ez a világ az Úristennel érintkezik, az emberben mindig misztérium van, és ebből tudjuk, hogy az igaz Istennel van dolgunk, akinek van egy akarata, és mégis szabadok vagyunk. Ez a két szabadság, két szeretet működik együtt, és találkozásukkor egyszerre föllángol, létrejön ez a misztérium, és abban a pillanatban megtörténik a csoda. Ilyen a mi kapcsolatunk a Jóistennel.

– Palánki Ferenc megyéspüspök atya e lap vezérgondolatában az örömről ír. Egyik mondatában így fogalmaz: „A keresztény öröm nem könnyed vígság, hanem legyőzött szomorúság.” A keresztény élet fejlődésének egy másik magasabb szintje, amikor tudunk örülni megváltottságunknak annak ellenére, hogy fájdalom, szenvedés van az életünkben. Miért olyan nehéz ezt megélni?

– Nagyon mély gondolat hózódik a „legyőzött szomorúság” megfogalmazása mögött. Hiszen aki a mai világot nyitott szemmel nézi, az bizony elkeseredhet. Az elszomorodó ember realista. Ugyanakkor nem állhatunk meg itt az Úristennel való kapcsolatban, amely az események mögött van. Amikor viharba kerültek az apostolok a tengeren (vö. Mt 8,23-27), halász-tapasztalatuk szerint volt okuk az aggodalomra, Jézust fölébresztik: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” Az elveszettség mélyéről mi is hasonló módon, kétségbeesetten kiáltunk fel, kapaszkodunk Krisztusba. A legyőzött reménytelenség, szomorúság a Vele való kapcsolatban le is van győzve. Ez nem is boldogságot vagy örömöt jelent, hanem a hétköznapi értelemben vett végtelen békességet, megnyugvást. Jézus rászólt a vízre, és nagy csendesség lett. Vannak nehéz, megoldhatatlan helyzetek, és egyszer csak minden elcsöndesedik. Isten olyan szépen elrendezi, elsimítja az életünket. Néha az a megoldás, hogy ha vele kapcsolatba kerülünk, és ez mindenekfölött van. Éppen ezért az imádkozó ember el tud jutni egyfajta belső örömre, derűre, a nagy csendre a háborgó tenger után.

– Feltéve, ha tud a szenvedő ember imádkozni. Van, amikor nehéz órákban bármennyire is szeretnénk Istenhez fordulni, nem megy.

– Nem is lehet, és nem kell úgy imádkozni, ahogyan előtte tettük. Átmentem hasonló helyzeten. Amikor súlyos beteg voltam, nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy nem tudtam olvasni, a napi zsolozsmát elvégezni, ami a mi hivatásunkban nagyon fontos, de még egy Üdvözlégy Máriát sem tudtam elimádkozni, sőt mindig azt hallottam belülről: „Ne törődj vele, hagyd el!” Nehéz volt, mert nagyhéten nálunk 100 vendég van, fiatalok, kórusok, és csak azt hallottam a szívemben, hagyjam most ezeket a feladatokat. Kéthetes küzdelem volt, hogy Isten minden jót elhagyatott velem, és amikor jobban lettem, ezen elgondolkodtam. Mindig azt tartottam helyesnek, hogy amikor majd közel kerülök a halálhoz, szeretnék meggyónni, de ott akkor a betegségemben ez eszemben sem volt. A bűnöket is azért kell elhagyni, mert azzal nem lehet Istenhez odamenni. Akadályoz, de a jócselekedetektől, a műveinktől is meg kell szabadulni, mert Isten nem a jótetteinket akarja átölelni, hanem bennünket, a csupasz, minden érdemtől megfosztott, imádkozni is képtelen, de Isten után vágyó embert. Nagy kegyelem, ha az ember eljut erre a szintre és megtapasztalja az Isten utáni vágyakozás végtelenségét.

Majd visszajövünk a felszínre, és minden megy tovább, mint azelőtt, mintha meg sem történt volna, de azért meg vagyunk jelölve. Szent Pál szerint a keresztény úgy éljen a világban, mintha nem is élne, ha vásárol, mintha meg se tartaná, amit vett. Szinte játék az egész, és nem ez számít, sokkal több a lényeg, ez a „mintha” elegáns jelenléte a világban, amely maga az életszentség. „A veréb is otthont talál magának, s a fecske fészket, hogy kicsinyeit oda rejthesse” (Zsolt 84,4), mondja a zsoltáros. Ezek itthon vannak, de az ember nem. Akkor van itthon, ha nincs itthon. Ezért a legtöbbet azok tesznek, akik mindent odaadnak. Micsoda teljes önmegtagadás és teljes boldogság az életük!

Kovács Ágnes


Szent Anna Székesegyház programsorozatai:

Idősek akadémiája

Mediációs alkalmak

Szentségimádás iskolája hanganyagok

1. alkalom

2. alkalom

3. alkalom

4. alkalom

Katolikus Karitász adományvonal

Naptár

« Március 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
LOGO PORTAL2
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300 Máriapócsi búcsúk 2016 2 0  szbap
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
  • 2018. március 23. – Péntek (Jn 10,31-42)
    Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk