Otthont a Kisdednek! – Betlehem-készítők kiállítását rendezték meg Egyeken
„Otthont a Kisdednek” című pályázat során született pályamunkák kiállítására került sor 2019. decemb...
Nem mindennapi feladatra vállalkoztak a debreceni Szent József Gimnázium diákjai – Egyedi színházi műfajban közösségi problémát dolgoztak fel
A debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium önkéntes diákjai in...
„Ferenc pápa – Egy hiteles ember” a debreceni adventi filmes délutánokon
A Debreceni Apolló Moziban – hasonlóan az év többi ünnepi alkalmaihoz – ingyenesen látogatható filmv...
A kórházlelkészség munkatársai a betegekkel együtt készülnek karácsonyra
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Kórházlelkészség munkatársai hagyományteremtő céllal gyújtották ...
Otthont a Kisdednek! – Betlehem-készítők kiállítását rendezték meg Egyeken
Otthont a Kisdednek! – Betlehem-készítők kiállítását rendezték meg...
Nem mindennapi feladatra vállalkoztak a debreceni Szent József Gimnázium diákjai – Egyedi színházi műfajban közösségi problémát dolgoztak fel
Nem mindennapi feladatra vállalkoztak a debreceni Szent József...
„Ferenc pápa – Egy hiteles ember” a debreceni adventi filmes délutánokon
„Ferenc pápa – Egy hiteles ember” a debreceni...
A kórházlelkészség munkatársai a betegekkel együtt készülnek karácsonyra
A kórházlelkészség munkatársai a betegekkel együtt készülnek karácsonyra...
Elemek szűrése dátum szerint: május 2018

Dr. Berkes László mezőkövesdi plébános emlékezése

Az Egyekről Egyekre című jubileumi előadássorozatunk szívében, annak közepén járunk 2018. május 16-án. Dr. Berkes László pápai prelátus, a Mezőkövesdi Jézus Szíve templom plébánosa előadó vendégünk a Szent József plébánián. Mesél az életéről és szolgálatáról, emlékezik és emlékeztet.

Előadásának gondolatmenetében vezérfonal volt az idő és a hely. „Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom.”- fogalmazta meg bölcsen Hippói Szent Ágoston. Bevezető gondolatai között Berkes atya az időt, mint megfoghatatlant, az ember kezéből kifolyó, gyorsan elszállót állította szembe a hellyel, amely állandó, rögzített dolog az életünkben. Különösen igaz ez az állandóság szülőhelyünkkel kapcsolatosan. A wikiszótár szerint a szülőhely az a hely, ahol valaki a világra jött.

Berkes atya itt, Egyeken jött a világra. Ahogy maga fogalmazta: „paptermő” vidék ez, hiszen akkoriban vele együtt, nem kevesebb, mint hat pap termett Egyek földjén, gyökerezett-e talajban. László atya hivatása is innen ered, itt pergett a magvetés, a hit csirái itt fakadtak, s növekedtek benne. Az első meghívása tizenéves korában történt, amikor is először mondott határozott igent Dr. Lóczy Károly akkori plébános azon kérdésére, hogy: „- Mondd meg, pap akarsz lenni?!” Hivatásának gondozásában, irányultságainak alakulásában meghatározó szerepe volt Szabó Imre Dávid akkori káplán példájának, szolgálatának és emberségének. Pappá szentelése után László atya kilométerekben mérve is nagy távolságra került szülőhelyétől, Egyektől, de amíg édesanyja itt élt mindig ide járt haza: „  mert a hely mindig tart, a szülőföld nem  megváltoztatható” – mondta. Berkes atya örül, hogy ebből a helyből, Egyekből nőtt ki, innen erednek gyökerei, itt szerezte meg a biztos alapokat. Az iskolában, kisdiák korában egy dolgozatot írtak magyarból, hogy mi lesz 2000-ben. Ő akkor a világ közepének képzelte Egyeket, ahol az autópályák összeérnek. Volt olyan társa, aki azt fogalmazta, hogy talán már nem is létezik akkor ez a település.

Most 2018-ban, Berkes atya örömmel állapította meg, hogy Egyek él és virul településként és egyházilag is. Különös örömét fejezte ki a „változatos fiatalság” láttán, akik az előadásán szép számmal jelen voltak és érdeklődéssel vele együtt a múltba utaztak, hogy aztán megérkezzenek a közösségi ház otthonos derűjébe, s a szeretetvendégség bősége mellett folytassák a személyes beszélgetést falujuk nagy szülöttével.

Berkes atya sokszor repült már életében átvitt és valós értelemben is. Útjai során az erőteljes, gondviselő Isten mindig mellette volt. „Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod”

A 91. zsoltár általa idézett soraival köszönjük meg az ő szolgálatait. „Kívánjuk, hogy a fa mely itt gyökerezett sokáig, sok jó gyümölcsöt hozzon”- szavak kíséretében köszönte meg Papp László plébánosunk,   településünk szülöttének a jubileumi találkozást.

Farkas Éva tanító/képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston

2018. május 15., kedd 09:53

Örömünk oka

Fatimai engesztelő imaestet tartottak Mátészalkán

Közel ötszáz zarándok vett részt a Szűzanya első fatimai jelenésének napján, május 13-án rendezett engesztelő imaesten Mátészalkán, a Ráczkerti Szűz Mária Szeplőtlen Szíve-templomban. A hagyomány szerint májustól októberig minden hónap 13. napján érkeznek a környező településekről hívek, hogy közel 4 órán keresztül a Szűzanyához imádkozzanak.

Az engesztelő imaest első részét Heidelsperger István mátészalkai plébános vezeti, amely a lorettói litániával kezdődik, majd a hívek más litániákat, népi imádságokat mondanak, Mária-énekeket énekelnek, és ennek utolsó mozzanata a paraklisz (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához). Ezt követően a rózsafüzért imádkozzák a jelen lévő papok vezetésével. Az imaalkalom koronája pedig a szentmise, amely éjszakába nyúló gyertyafényes, énekes körmenettel zárul.

Ez a hagyomány 23 éves Mátészalkán. A Fatimai Mária kegyszobor — vándor­szobor — másolatát 1947-ben készítették el, amely az­óta többször is körbejárta a vi­lágot, útját csodák, megtérések kísérték. A volt szocialista országokba azonban 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlováki­ában fogadhatták a hívek szá­zezrei, majd még abban az évben hazánkba is eljutott. A „Család-éve” tiszteletére megtartott Fatimai gyermekzarándoklaton Magyarországról 120 ifjú vett részt, ők hozták el dr. Seregély Ist­ván egri érsek kíséretében a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i meg­érkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köz­tük Mátészalka városába is.

A vándorszobor fogadása után egy Fatimai Szűzanya-szobrot helyeztek el a város Ráczkerti-templomában, majd az akkori plébános, a néhai Miklós Dezső megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket. Azóta is ezeken az alkalmakon több száz hívő ember fohásza tölti meg a templomot és emeli fel a szíveket Mátészalkán.

Az engesztelő imaestek első alkalmán a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke is részt vesz. Palánki Ferenc megyéspüspök a rózsafüzér imádkozásba is bekapcsolódott, majd szentmisét mutatott be a jelen lévő papokkal.

A főpásztor a szentmise homíliájában a keresztény örömről beszélt. Tudunk e örülni igazán? — tette fel a kérdést a püspök, majd kifejtette, a keresztény öröm nem olyan, mint az evilági örömök, nem zárja ki a szenvedés keresztjét, vagy éppen a fájdalmat, szomorúságot. Mégis azért öröm, mert az életében jelen van Isten, aki az öröm forrása, ezért mondhatjuk, hogy a keresztény öröm a szívből fakadó erővel legyőzött szomorúság.

A megyéspüspök ezután hangsúlyozta, Jézus Krisztus szenvedett a kereszten, de ettől még tudott ajándékozni, szeretettel fordulni édesanyjához és a szeretet tanítványhoz, rajtuk keresztül pedig minden emberhez. Ő azért jött el a világba, hogy mindannyian szeretett tanítványok és Mária örökbe fogadott gyermekei lehessünk. A lorettói litániáról egy hónapon keresztül is lehetne elmélkedéseket tartani, amiben szerepel az „Örömünk oka” elnevezés is.

A homília további részében Palánki püspök bővebben kifejtette, hogyan is tekintsünk a Szűzanyára. Mária, az örömük oka, hiszen rajta keresztül kaptuk Jézus Krisztust, a Megváltót, Isten fiát. Ő igaz szívvel befogadta Isten igéjét. Cselekedeteivel, gesztusaival példát ad nekünk, hogyan tudjuk befogadni a Szentlélek által Isten igéjét és rajtunk keresztül, hogyan jelenhet meg Isten szeretete a földön. Nekünk is mintegy világra kell hoznunk Isten szeretetét.

„Örömünk oka az is, hogy: „nem vagyunk árvák, van édesanyánk”, aki gondoskodik rólunk, örömre hív a fájdalom, nehézség, gyász ellenére is, hiszen Mária a kereszt mellett állva vállalta az isteni szeretet végakaratát, örökbefogadott minden embert.” — folytatta a püspök atya gondolatait, majd hozzátette, Mária anyai szeretetével segíti a zarándok egyházat. Amikor az apostolok a megígért Szentlelket várták, Mária is velük imádkozott, így lett az imádkozó egyház példaképe, együtt imádkozva velünk is, erősítve bennünk a szeretetet, elköteleződést.

„Mária közbenjár, segít, hogy el ne feledkezzünk az igazi örömről, amely nem más, mint a megváltottságunk. A Mennyei Atya haza vár bennünket, ahol Jézus Krisztus helyet készít nekünk. Mert bármilyen fájdalmas is a szeretteink elvesztése, a halál számunkra az a kapu, amelyen keresztül haza érkezünk. Nem mindegy hogyan élünk, mert ha a szeretet határozza meg napjainkat, már itt a földön átélhetjük a mennyei öröm valóságát és az életünk egy nagy mennybemenetel lesz” — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Művészeti gálát tartottak a mátészalkai katolikus iskolában

7. éve kerül sor annak a nagyszabású művészeti gálának a megrendezésére a mátészalkai Széchenyi Katolikus Iskolában, amely többszáz fellépő gyereket és vendéget mozgat meg. A művelődési központ színpadán felcsendültek a népdalénekesek előadásában ecsedi dallamok, vidám lagziba hívták a közönséget az elsősök, de volt botolós-, üveges-, társas- és moderntánc is.

Dienes Béla az iskola igazgatója a következő gondolatokkal nyitotta meg a rendezvényt: „Márai Sándor így ír a művészetekről: A természet csodáján túl van még valami, ami többlet. Az ember adott a természethez még valamit; csak ő, az ember, megtetézte az Alkotást alkotással, melynek gyűjtőneve a művészet. Bármely művészeti ág művelése nélkül szegényebb és sivárabb lenne életünk. Vidám és szomorú pillanatainkban ott van a zene, az ének, a tánc. Iskolánk tanulói a mai alkalommal az élet vidám perceit idézik elénk népdalokkal, népi és modern táncokkal. Amikor a gyerekeket a színpadon látjuk, mindig büszkék vagyunk arra, hogy olyan tanítványoknak tapsolhatunk, akik nem csak az iskolapadban teljesítenek képességeikhez, tudásukhoz mérten a legjobban, hanem felhőtlen örömmel, nagy igyekezettel tudják átadni magukat az éneknek, a táncnak.”

A tánccsoportok műsorának összeállításában közreműködtek a Széchenyi valamint a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusai.

Kapturné Bíró Beáta igazgató helyettes

Fotó: Czine Árpád

2018. május 14., hétfő 10:20

Egyházmegyei Gyereknap

Az idei esztendőben május 12-én rendezték meg Nagykálló-Harangodon az Egyházmegyei Gyereknapot.

A jó adottságú, szép környezetben fekvő táborhelyen az eddigieknél is színesebb játék lehetőségekkel vártuk a több mint harminc településről érkező mintegy 500 gyermeket. A programok lebonyolításában 80 nyíregyházi fiatal munkatárs vett részt, köztük a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola cserkészei, a leveleki plébánia stábja a kisvárdai fiatalokkal és Debrecenből a Máltai játszóház.

A programok a közös kezdés után akadályversennyel és sorversennyel folytatódtak, melyen a gyerekek plébániai csapatukkal vettek részt, majd délután sok lehetőség között választhattak: a cserkészek ötletes saját készítésű fa játékai, táncház, lovaglás, pónifogat, állatsimogató, kézműves ház, labdajátékok, a Máltai játszóház programjai: óriás társas, arcfestés, origami, kreatív foglalkozás. Közben hatalmas mennyiségben fogyott a helyszínen kemencében sütött kenyérlángos.

A nap csúcsa a záró szentmise volt, amelyet Nagy Zsolt egyházmegyei ifjúság-referens atya mutatott be, közreműködött a Képmás zenekar.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a gyereknap megvalósulásához!

Kardos György

szervező

A plébániai csapatversenyek helyezettjei:

I. Nyírkarász I.

II. Rakamaz

III. Kisvárda I. plébániák csapata.

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke közös gondolkodásra hívta az egyházmegye fenntartása alatt álló 10 oktatási nevelési intézmény római katolikus lelkivezetőit 2018. május 9-én Debrecenbe, a püspöki hivatalba.
A megyéspüspök köszöntőjében hangsúlyozta, a kiegyensúlyozott oktató-nevelő munkához elengedhetetlen a pedagógusok és az iskolalelkészek harmonikus együttműködése. A főpásztor évente több alkalommal találkozik az egyházmegye iskoláinak vezetőivel is, amikor kötetlen beszélgetéseken tájékozódik az iskola helyzetéről, fejlődéséről, felmerülő nehézségeiről. A találkozón a lelkivezetők beszámoltak munkájukról, iskolájuk hitéleti lehetőségeiről, hagyományaikról, és arról, milyen az együttműködésük az iskola vezetőivel.
Az egyházmegye köznevelési intézményei a következők:
Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda – Kisvárda
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola – Nyíregyháza
Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium – Debrecen
Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola – Mátészalka
Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és AMI – Egyek
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium – Nyírbátor
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola – Fülöp
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola – Geszteréd
Tamási Áron Katolikus Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde - Ajak
Szent Anna Katolikus Általános Iskola - Nyírtelek

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az egyházmegye megalapításának 25. évfordulójára Debrecenben május 26-június 2-ig tartó egy hetes ünnepségsorozattal készülnek. Ezen a héten érkezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje is Debrecenbe, majd innen a keresztet továbbviszik az egyházmegye nagyobb településeinek templomaiba.

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, közel öt méter magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel.

De a kereszt nemcsak egy - a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi ötvösmunka, hanem a Szent Kereszt-ereklye mellett húsz magyar szent ereklyéjét is tartalmazza. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert - Boldog Salkaházi Sára - Boldog Batthyány-Strattman László - Szent Gellért - Szent Imre - Szent István király - Szent László király - Szent Margit - Szent Erzsébet - Kassai vértanúk - Boldog IV. Károly király - Szent Hedvig - Zoborhegyi Szent Zoerard-András - Zoborhegyi Szent Benedek - Szent Márton - Boldog Gizella - Boldog Apor Vilmos - Boldog Romzsa Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán - Becket Szent Tamás

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós keresztjét.

A Missziós kereszt alkotója: Ozsvári Csaba

Ozsvári Csaba 1963-ban született Budapesten. 1982-től 1987-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékének hallgatója, diplomamunkája a csempeszkopácsi templom bronzkapuja volt. Főiskolai tanulmányai befejeztével az egyházművészet területén kezdett dolgozni, maradandót alkotva a liturgikus és szakrális művészetben. Munkáját hivatásként élte meg: alkotásaival akarta közelebb segíteni az embert Istenhez.

1993-1995 között a Váci Egyházmegye megrendelésére készített liturgikus ötvöstárgyakat, majd 1996-ban Paskai László bíboros számára misekönyvet. 1997-ben tíz év munkáiból Officium címmel rendezett kiállítást a Budavári Mátyás-templomban.

Apor Vilmos boldoggáavatása alkalmából (1997) domborművet készített II. János Pál pápának, az alkotás címe: Vir Dolorum.

Joseph Ratzinger bíboros egyik püspöki mellkeresztje is Ozsvári Csaba alkotása 1998-ból. Ugyanebben az évben részt vett a Mai egyházművészet kiállításon a Római Magyar Akadémián. A következő évben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius rendelt tőle liturgikus tárgyakat.

Legismertebb művei közé tartozik az a domborművekkel díszített misekönyv, a magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából alkotott. A misekönyvet jelenleg Ferenc pápa is használja. Ugyancsak sokan láthatták a budapesti városmisszió során a Szent István-bazilika előtt felállított mintegy három méter magas keresztjét, illetve a felújított máriapócsi kegykép alakjait is az ő koronái (glóriái) díszítik.

A magyar főpásztorok 2008-as ad limina látogatásuk alkalmával egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a Szentatyának. XVI. Benedek pápát személyesen is köszönthette 2009. április 1-jén, az általános kihallgatás keretében, és átadhatott neki - a magyarországi Schönstatt Mozgalom tagjai nevében - egy általa készített feszületet, amelyen az egyházat jelképezve a Szűzanya is látható.

Az ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja családja és barátai körében 2009. július 9-én Óbudaváron váratlanul elhunyt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Ozsvári Csaba ötvösművésznek. A kitüntetéssel a testület Ozsvári Csaba az egyházművészet területén maradandót jelentő liturgikus és szakrális művészi alkotásait, valamint küldetésként megélt munkásságát kívánja elismerni.

MissziosKereszt

misszosKereszt

kisvarda plakat

2018. május 11., péntek 10:02

25 éves a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén kelt „Hungarorum gens” kezdetű bullájával megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését és megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét az egri érsekség keleti és a szeged-csanádi püspökség északi területeiből, így az új egyházmegye a Hajdú-Bihar Megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe is egyben.
A pápai bulla rendelkezéseit hivatalosan Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius 1993. június 1-én ismertette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ugyanezen a napon kelt pásztorlevelében tájékoztatta a híveket, amelyet a kézhezvétel utáni vasárnapon minden misén felolvastak.
II. János Pál pápa az egyházmegye megalapításával egyidejűleg, 1993. május 31-én püspökké nevezte ki Bosák Nándort, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát. A püspökszentelést 1993. június 15-én tartották a székesegyházi rangra emelkedő debreceni Szent Anna-templomban.
Az egyházmegye történetének másik igen jelentős eseménye az egyházmegye második püspökének kinevezése volt. Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke a CIC 401. kánon 1.§ alapján nyújtotta be lemondását, mivel 2014. december 28-án betöltötte a 75. életévét, és ezért — az egyházi gyakorlatnak megfelelően — kérte a nyugdíjazását. Ferenc pápa pápaságának harmadik évében, 2015. szeptember 21-én, Palánki Ferenc fidolomai címzetes püspököt, az egri érseki szék segédpüspökét kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé. Palánki Ferenc megyéspüspöki beiktatása 2015. november 14-én történt a debreceni Szent Anna-székesegyházban.
Az egyházmegye megalapításának 25. évfordulójára Debrecenben május 26-június 2-ig tartó egy hetes ünnepségsorozattal készülnek. Ezen a héten érkezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje is Debrecenbe, majd innen a keresztet továbbviszik az egyházmegye nagyobb településeinek templomaiba.

25efv plakat

2018. május első vasárnapján szentmise keretében Lázár István kanonok plébános atya vezetésével a hittanos gyerekek verssel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.

Az ünneplést szebbé tette egy jó kedvű adakozó ajándéka, aki a Szűzanyának az oltárra rózsaszín szegfűt, az édesanyáknak fehér szegfűt ajándékozott.

A gyerekek köszöntése után a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium tanulói: Linkecs Fruzsina és Balogh Lilla adták át a virágokat a gyerekeknek, hogy köszöntsék édesanyjukat. Az idősebb édesanyákat, nagymamákat pedig ők köszöntötték a szeretet virágaival és kívántak boldog anyák napját.

Régi szép mondás: a szeretetet és a virágot tovább kell adni, akkor szaporodik.

„Ahol szeretet egyetértés ott az Isten.”

A Szűzanyát égi édesanyánkat szép Mária énekekkel köszöntöttük, Lázár István atya gitáros kíséretével felemelő élményt nyújtott a híveknek. Köszönjük ezt a szép napot azoknak is, akik jó szóval, cselekedettel hozzájárultak ehhez a szép ünnepléshez. Adjon a JóIsten erőt, egészséget, békességet egész éven át.

Kérjük, továbbra is a Szűzanya segítségét, oltalmát hazánkra, családunkra, és vezessen el bennünket fiához Jézus Krisztushoz!

 

Kecskés Istvánné

Ramocsaháza

2018. május 09., szerda 08:55

A második tavaszi hónap Szent Józseffel

Szent József vándorszobra látogat minden héten más-más egyeki családhoz, tanítva a közös imát, egymásra figyelést, a szeretetben való megerősödét. Áprilisi vándorlását orgonaillat, napsütéses derű kísérte kedves szentünknek. Négy család életét vidámította meg és tette napjaikat ünnepivé jelenlétével.

Első héten Radicsné Marika néni otthonában a húsvéti öröm napján kezdte meg szolgálatát vándorunk.

Sikerült az első nap találkozásait még fényesebbé tenni, hiszen Marika néni egyetlen gyermeke, fr. Dávid atya is a szülői házban tartózkodott éppen, illetve kedves barátnőit is meghívta a ház asszonya, hogy az örömöket szaporítsa.

Határozott igennel válaszolta meg Marika néni az első kérdést: a valóságban is befogadta volna védőszentünket. Most a jelképes befogadást valóságként megélve, szíve teljes szeretetével fordult a vendégek felé és elhalmozta őket figyelmével.

Ajándékul hét egymás utáni vasárnapot kapott, mert minden nap ünnepnap volt, míg ott volt Szent József.

Az együtt imádkozás öröme nyugalmat, békét, szeretetet adott, közösséget teremtett, az özvegyi magányt békés családi körré szelídítette.

Szent József tarisznyájába azt adta Marika néni útravalóul, hogy visszavárja. Úgy küldte tovább, hogy szeretetét rábízta a vendégre. Kérte, hogy vigye a fiataloknak a jó hírt, mely szerint szívüggyé válik az imádság az ő megnyugtató jelenlétében. Ez a jelenlét jusson el mindenkihez, legyen hagyománnyá, folyamatossá a tiszta szeretet megnyugtató érzése a befogadó szeretet által.

Tardi Béla és kedves felesége Zsuzsa, jól megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. Ők otthonuk csendjét és békéjét osztották meg Szent Józseffel a második héten.

Nekik is feltettük a három kérdést a vizitációval kapcsoltban, ezek a válaszok hangzottak el:

- Nagyon megörült a Tardi család, mikor felvetődött annak lehetősége, hogy otthonukban ők is vendégül láthatják Szent Józsefet a gyermek Jézussal. Örömteli várakozással teltek heteik a megérkezésig.

- Ott tartózkodása alatt a nyugalom, a csend, a lelki béke hatotta át az otthonukat. Zsuzsa édesanyjától, az imádságos Nagymamától örökül kapták, hogy mindig bízzanak az ima erejében.

Mérhetetlen hála töltötte el Zsuzsa és Béla lelkét, amikor a napi munka után, az esti csendben, együtt imádkoztak. Élő és elhunyt szeretteikért, életük minden ajándékaikért mondtak köszönetet.

- Kívánják, hogy minden család életét hassa át a hit és a szeretet. A figyelem, az ima erejének mások általi megtapasztalása, a szülői szeretet segítségének jó példája legyen mind a búcsútarisznyában.

Katolikus óvodánk vezetője, Tóth Istvánné Ancika, és férje nagy szeretettel és várakozással szívükben tárták ki otthonukat és szívüket a kedves betérő előtt.

A válaszaikból átsugárzik a szeretet:

Igen, egyértelműen, tiszta szívvel, nyitottsággal vártuk és nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy otthonunkba fogadhattuk egy hétre Szent Józsefet, a Szent Család fejét, az Egyház védőszentjét.

A közös ima és gyertyagyújtás erejét, örömét, mely átjárta szívünket, lelkünket, valamint az otthonunkban eltöltött meghitt esték melegségét kaptuk ajándékba.

Kívánjuk, hogy Szent József minél több családhoz eljuthasson, vigyen melegséget, meghittséget otthonukba és mindenki képes legyen megtalálni belső harmóniáját, békéjét, az élet apró örömeit.

Negyedikként Verényi Beáta és két nagy lánya, Kármen és Tifani nyitott ajtót és fogadták családjuk fejévé a szelíd szentet egy héten át.

Jólesett lelküknek a szent józsefi béke és szeretet, melyben megmerítették minden nap lelkük korsaját.

„Igen, egyértelmű volt. Hittem benne, hogy pozitív dolgokat fog hozni a gyermekeimmel együtt megélt közös ima, felelősség.”- válaszol határozottan az édesanya az első kérdésre, majd a kapott ajándékokról így vall:

„.Fontossá vált számunkra, a mindennapi közös ima, együttlét. Csupán a jelenléte is ajándék volt nekünk. Általa kaptunk megerősítést hitünkben. Megtiszteltetésként éltük meg a bizalmát, hogy nálunk is jó helye van, hogy jó neki itt lenni. Csodás élmény volt gyermekeim mély, tiszta hitét látni s velük együtt átélni az imádságos perceket. Laci Atya látogatása, házunk szentelése, a közös imádság új erőt adott.”

Útravalóul a kedves vendég tarisznyáját, a következőkkel töltötte meg Beáta:

„Azzal a hittel indítottuk útjára, hogy más családok is megtalálják majd azokat a pozitív dolgokat általa, amit mi is ajándékként megkaptunk. A közös ima, hit, együtt töltött idő a családok számára felbecsülhetetlen érték a mai rohanó világban. Ajándékozzuk meg vele egymást!”

Mi is köszönjük az áprilisban vándorunkat befogadóknak, hogy megajándékoztak minket olvasókat szeretetélményeik közkinccsé nemesítésével.

 

Farkas Éva tanító/képviselő testületi tag

Fotó: PlebaniaTeam

"A mélységből kiáltok Hozzád...". A Mária Rádió az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye együttműködésével államalapító Szent István királyunk emlékének tiszteletére versmondó versenyt hirdetett magyarországi és határon túli magyar középiskolás diákok számára.
A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanulói közül két fő kapott esélyt arra, hogy szavalatával megcsillogtathassa tehetségét. A helyi fordulót követően, a 10. A osztály humán csoportjának tanulója, Balogh Márk, és a 10. B osztályos Csordás Ivett jutott el az országos döntőre, amelyre 2018. április 14-én került sor Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban. A verseny fővédnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom- budapesti érsek. A zsűri elnöke: Tóth Auguszta, a Nemzeti Színház művésze, Jászai Mari - díjas színművész volt.
A nagy lehetőséget, az országos döntőt alapos, lelkiismeretes munka előzte meg. Felkészítő tanáraik, Vona Éva, színész, drámapedagógus, Tanyik Józsefné és Karczub Csilla, magyar nyelv és irodalom szaktanárok elkötelezetten csiszolgatták tanítványaik próbálkozásait. Csodálatos érzés volt látni, ahogyan a kezdeti bizonytalanságok után hogyan érik meg diákjaink szívében a választott költemény, hogyan válik személyessé, igazzá, sajáttá minden kimondott szó. Izgatottan álltak ki a nagy előadóterem színpadára, ahol a félelem magabiztossággá, az izgalom szenvedéllyé vált, és iskolánk mindkét tanulójának előadása elsöprő sikert aratott mind a zsűri, mind pedig a nézőközönség körében.
A versenyen első helyezést ért el Balogh Márk (10. A) , akinek jutalma, hogy 2018. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a Szent István Bazilika előtti téren
elmondhatja díjnyertes versét. Csordás Ivett (10.B) szintén meggyőző előadásáért különdíjban részesült az I. korcsoportban (9-10. évfolyam).
Sok-sok élménnyel, tapasztalattal és örömmel hagyták el a gyerekek a verseny színhelyét, megerősítve azt az elhatározásukat, hogy mindenképpen tovább szeretnék járni ezt az utat.

Karczub Csilla
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Free Joomla templates by L.THEME