Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei

„Az elvetett mag már dolgozik…”

 

2018. június 14-én az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt országjáró körútjának egyik állomására, Ajakra érkezett. A közel 5 méter magas kereszt Ozsvári Csaba ötvösművész csodálatos alkotása, melyben magyar szentek és boldogok ereklyéi vannak elhelyezve. Fogadására június 14-én 19:00 órakor Galsi János atya szentmisét mutatott be.

 

Másnap az iskolások és óvodások csoportokban látogattak el a római katolikus templomban elhelyezett kereszthez, ahol János atya ismertette a kereszt történetét, beszélt a szentek életéről, kiknek ereklyéi ékeskednek a motívumok között. A gyerekek együtt és külön- külön imádkozva csodálkoztak rá a gyönyörű alkotásra. Este engesztelő szentmisét mutattak be a Fatimai Szűzanya tiszteletére, majd a Rózsafűzértársulat virrasztott a Szűzanyával a kereszt alatt.

Június 16-án, szombaton imaközösségek szentségimádása volt a szent kereszt mellett, este a görögkatolikusok vecsernyéje, majd Gáspár Mátyás plébános engesztelő szentmisét mutatott be.

Június 17-én, vasárnap 15:00 órától tartották az  Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde tanévzáró szentmiséjét a kereszt előtt, melyet Felföldi László általános püspöki helynök, nyíregyházi plébános mutatott be.

Felföldi László plébános bevezető gondolataiban elmondta, egy iskolai tanévzárón megfogalmazott hálaadásra üzenetként az evangélium válaszol. Felföldi atya hangsúlyozta, az elvetett mag, ha bekerül a földbe, magától kezd fejlődni, növekedni. Már mindegy, hogy aki ültette alszik, nyári szünetre megy, pihen, a mag akkor is dolgozik. A szívekben ott vannak a jó magvak, de a világ teleszórja ugyanazt a szívet gyommal, a mi feladatunk pedig, hogy vigyázzunk erre a magra, óvjuk, és mindig tudjuk, mi az, amit védeni, vagy kizárni kell az életünkből.

Felföldi atyának a tanárokhoz, szülőkhöz is volt pár kedves gondolata:

„Mikor lehet jó szívvel, nyugodt szívvel indítani és elengedni a diákot? Ha a közte lévő időben sikerült egy eszmét felállítani a szívében, ami ha megfogan, akkor abból erő, gazdagság lesz, teljessé teszi az életét. Ezért adunk most hálát, és mondunk köszönetet, hogy átadhattunk gondolatot, üzenetet, nevelést, célt, eszmét, ami elkezd bennük növekedni.”

A prédikáció végén a nyolcadikos diákoknak útravalóul ezeket a szavakat mondta:

„A felnőtteknek el kell fogadni, hogy lejárt az idő, amit lehetett elmondtak és megtanítottak. Az iskolapadból kilépve a diák az lesz, amivé önmagát teszi. A jövőben lesznek nevelők, tanárok, szülők, papok, de már csak segíteni tudnak abban, amiben a gyermek lépni, elindulni akar.

A mag, a mustármag kicsi, de ha felnő, akkor fává terebélyesedik. A mag, azok az emberek, akik mellett megtaláljuk életünk biztonságát és örömét. Keressétek meg ezeket az embereket, nevelőket, tanárokat, akik mellett a szívetek gazdagabb, több lesz!”

A szentmisén Gáspár Mátyás atya, az Ajaki Római Katolikus Egyházközség képviselő testülete nevében Békési Sándor-díjat adományozott Lippainé Balogh Erzsébet és Ragány Zsuzsanna nevelők részére.

Az ünnepi szentmise befejeztével a végzős diákok egy fát ültettek el a plébánia kertjében.

Hasulyóné Rutkai Éva

Ajak

egyházmegyei média-képzős hallgató

2018. június 19., kedd 09:24

Napközis tábor

Június 18-án vette kezdetét, és egy hétig tart a Szent Anna Főplébánia hittanos gyermekeinek napközis tábora. Közülök néhányan iskola- vagy ministránstársak, vagy egyszerűen csak ismerősök a templomból. Már ez első napot szívesen és felszabadultan töltötték el befogadó lelkületet tanúsítva egymás iránt és hitoktatóik örömére. A közös reggeli imádságot követte az egymás megismerését szolgáló ügyességi játékok, biblia- ill. hitismereti vetélkedők sorozata és nemezelés.

A tábor célkitűzése abban jelölhető meg, hogy élményszerűen közvetítse a résztvevőknek a gyermeklét, a Jézussal való barátság, az egyház közösségéhez tartozás, valamint egymás elfogadásának és megbecsülésének szépségét, örömét és áldását.

2018. június 18., hétfő 15:20

Hitoktatók találkoztak Nyíregyházán

2018. 06. 16-án az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben tanévzárásra, hálaadásra gyűltek össze a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói.

Felföldi László atya köszöntötte a megjelenteket, majd összegezte, értékelte a mögöttünk lévő tanévet, s felvázolta az előttünk álló feladatokat. Az idei tanév sok változást is hozott. Például a katekéták az egyházmegye alkalmazottai lettek, bevezetésre került a Bellarmin hitoktatás nyilvántartó rendszer.

A nap első részében három csoportban zajlottak a megbeszélések. Major Dorina, Tóthné Bakai Berta és Felföldi László atya koordinálásával a katekéta identitásáról beszélgettünk, összegeztük a mögöttünk lévő tanév sikereit, kudarcait és az ezekből eredő, előttünk álló feladatokat. Így már a következő tanév programjaira, képzéseire is előkészültünk.

Délben Palánki Ferenc püspök atya hálaadó szentmisét, Te Deum–ot mutatott be a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Szentbeszédében összefoglalta a hitoktató feladatait, ami nem csak a tananyag megtanítása, hanem a hit átadása, az öröm, szeretet, jóság növelése, és több mint óraadás. A hitoktató Isten eszköze és országának magvetője ezért magatartásában mindig a hitelességre kell, hogy törekedjen. A találkozó végén Felföldi atya megköszönte az őszinte gondolatokat, és a közösen elköltött ebéd után házi feladattal engedte útjukra a hitoktatókat, ami a következő címszavakkal foglalható össze:

- kapcsolat az Istennel (ima, szentségimádás),

- személyes kapcsolatok és jelenlét az iskolákban,

- közösségformálás.

„Hálát adunk minden hittanos gyermekért, és a tanév minden szép és nehéz pillanatáért. Add, hogy azt a jót, amit elkezdtél a gyermekekben, jó munkatársaidként teljesebbé tudjuk tenni életükben! Ámen.”

Kovácsné Török Tímea

hittanár

2018. június 18., hétfő 13:33

Úrnapja Napkoron

Az Eucharisztia ünnepe évszázadokon át az egyházi év legnagyobb ünnepei közé tartozik, ma is az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja. Az ünnep szépsége, különlegessége még a nem hívő emberek szívét is megérinti. Idén is, 2018. június 3-án a napkori emberek lelkesen készültek, a férfiak már szombaton elkészítették a sátrakat, amit aztán közös főzés, étkezés, estébe nyúló beszélgetés követett, amely erősítette egyházközségi identitástudatukat. Vasárnap reggel, mint minden évben már 5 óra körül megérkeztek a kis csapatok, akik az előző napon összegyűjtött virágözönnel gyönyörűvé varázsolják a sátrakat, az Oltáriszentség méltó fogadására.

 

Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött, amelynek végén a közég két katolikus papja (Zubály Lajos plébános és Dr. Soltész Mihály parókus) az Oltáriszentséget vitték a kezükben érintve a négy oltárt. Külön öröm volt a sok fiatal, gyermek, s kiváltképp az idei évben elsőáldozáshoz járultak népes seregének jelenléte, akik virágszirmot szórtak és a zászlókat, a Mária-szobrot vitték.

 

Egyházközségünk hálaadását és kérését másképp nem is fogalmazhatnánk meg, mint a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért való imádság szavaival:

 

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő

Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!”

Ámen.

Kovácsné Török Tímea

           hittanár - Napkor

2018. június 14., csütörtök 13:21

Úrnapját ünnepeltek Pócspetriben

 

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Ezen a napon — ebben az évben — 2018. június 3-án, Pócspetriben körmenetben tettek tanúságot hitükről a hívek. A szentmisét követően a pap Oltáriszentséggel a kezében elindult, és a település utcáin elhelyezett négy oltárt érintve körbehordozta a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust. A menet az Iskola utca, Pócsi út és a Vasvári Pál utcán haladt, közben az elsőáldozó gyerekek virágszirmokat szórtak. A gyönyörű virágokkal feldíszített sátraknál megállva jó volt látni, ahogy a hívek leborulva vallották meg hitüket, együtt énekelve és imádkozva.

Szenes István plébános a szentmise homíliájában az emlékezés fontosságát is hangsúlyozta. Éppen ezen az ünnepen volt 70 éve, hogy Pócspetriben kiálltak az igazságért és szót emeltek, demonstráltak a falu iskolájának államosítása ellen. Szenes István plébános Asztalos János atya és a falu lakosságának bátorságára irányította a figyelmet, akik 1948. június 3-án az esti litánia után a községháza elé vonultak — az iskola védelmében —, ahol a képviselő-testület az egyházi iskola megszüntetéséről tárgyalt. Néhányan megkíséreltek bejutni az ülésre, ezt két rendőr próbálta megakadályozni. A dulakodásban egy riasztólövés is eldördült, s a golyó halálra sebezte az egyik rendőrt. Az eset körülményei ma sem tisztázottak, valószínű, hogy baleset történt.

Ezt követően a rögtönítélő bíróság Asztalos János plébánost szándékos emberölés bűntettében való felbujtói bűnrészesség miatt, Királyfalvi (Kremper) Miklós községi segédjegyzőt szándékos emberölés bűntette miatt halálra ítélte. Som István tanító életfogytiglani, Kremper Ferenc napszámos 12 évi, Vitéz Gábor földműves 10 évi fegyházat kapott. A segédjegyzőt még aznap kivégezték, az akasztásra már kivezetett plébános halálbüntetését pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatták, ezt 1956 szeptemberében 15 évi börtönbüntetésre szállították le, így Asztalos atya nyolc és fél év után szabadult.

Elődeink, Asztalos János volt pócspetrisi plébános hite, bátorsága példaként áll előttünk. Adja Isten, hogy tiszteletünket kifejezve a hit és a bátorság szülessen meg bennünk is.

 Holp Andrea

Pócspetri, egyházmegyei média-képzős hallgató

 

 

Kisvárdára érkezett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keresztje

„Az ereklyetartók olyanok, mint egy-egy szem.

Mintha a szentek néznének ránk és azt kérdeznék:

a te életednek mi a gyümölcse?”

 

2018. június 11-én délelőtt 11 órától a kisvárdai római katolikus templomban Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében köszöntötte a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulói és pedagógusai részvételével a missziós keresztet.

Püspök atya ünnepi beszédében elmondta, hogy 2017. november 20-án, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai római tartózkodása során Ferenc pápa megáldotta a missziós kerezstet.

„Mondhatjuk, hogy amikor ide érkezett a kereszt, akkor a Szentatya áldását is hozta. A kereszt 2000 év óta áldást hordoz,az Isten szeretetének a jele. Jézus Krisztus keresztje Isten mérhetetlen szeretetét közvetíti számunkra. Megölhették, megölhettük a bűneinkkel, de egy dolgot nem tudtunk elérni, hogy Ő ne szeressen bennünket. Ő végtelenül szeret és mindent odaad értünk. Jézus nem szenvedni szeretne, a kereszténység nem a szenvedés, a zsugorodás vallása, a kereszténység a megújulás, az élet, az öröm, a boldogság, a növekedés vallása” — fogalmazott a megyéspüspök, majd tudatosította bennünk, hogy a kereszténység a szeretet növekedésének a vallása. Tudnunk kell, hogy mindent közösségben kell megélnünk, de mindenkinek saját felelőssége, hogy vállalja -e, elfogadja -e a kegyelmet, a keresztjét, és nap mint nap követi – e Jézust.

Majd így folytatta beszédét: „Szent Ágoston gondolata, hogy az az Isten, aki téged megteremtett, létre, életre hívott a megkérdezésed nélkül, az az Isten nem fog téged üdvözíteni a megkérdezésed nélkül. Meg fog kérdezni, és meg fogja kérdezni, hogy akarsz e ember lenni, jó ember lenni? Mert az embernek akkor emberhez méltó az élete, ha Istenhez is méltó. Az ember az egyetlen olyan létező, aki felül is tudja múlni önmagát, és Isteni életben tud részesedni.”

Ezután a szentté válásra hívta fel figyelmünket: „Néha azt gondoljuk, hogy a szentek azok, akik arra születtek, hogy szentek legyenek. Úgy vélhetjük, hogy könnyű volt az életük, hiszen őket Isten kiválasztotta, nekik minden sikerült. Ügyesek voltak, tudtak böjtölni, éjszakánként imádkozni, de mi, egyszerű halandó emberek, nem tudjuk őket követni. Ez nem így van hiszen a szenteknek is bűnük, áteredő bűn és személyes bűn, mégis szentek lehettek, mert a keresztre tekintettek, és az a szeretetre hívta őket.

Püspök atya röviden elmesélte a diákoknak és pedagógusoknak Ozsvári Csaba ötvösművész életének utolsó mozzanatát, aki nagyon fiatalon halt meg. Amikor feleségével felajánlották életüket a Szűzanya szolgálatára, abban a pillanatban, amikor kimondta a művész a felajánló imádságot, rosszul lett és meghalt. Temetését örömünnepként, mennyei születésnapként élték meg és már szó van arról, hogy elindítják a boldoggá avatását. Hősies fokon gyakorolta az erényeket, teljesen odaadta magát Isten szolgálatára.

„A művész megalkotta ezt a gyönyörű keresztet”, folytatta beszédét püspök atya: „középen ott van a szent kereszt ereklye, valamint 18 Magyarország területén született szentnek az ereklyéje. Ezek az ereklyék mutatják, hogy minden szent - nem csak azok, akiknek az ereklyéje itt van – a megváltottság a gyümölcse. A szent emberek a megváltottak, akik megélték a megváltottságukat.”

Püspök atya felhívta a figyelmünket, hogy nem mondhatjuk azt, hogy én még fiatal vagyok, és még ráérek gyümölcsöt teremni. Hiszen keresztény vagyok, és nekünk már most kell a szeretetnek a gyümölcseit megteremni. Küldötteknek kell lennünk, apostolkodnunk kell.

Befejező gondolatként azt kérte mindannyiunktól: „Amikor majd ide jöttök a kereszthez, kérjétek Jézust, hogy adja meg nektek is azt a kegyelmet, hogy az életetek gyümölcsöző legyen, a szeretetnek a gyümölcsét tudja teremni már a mai napon. Amikor kilépsz a templomból és ahogyan viszonyulsz az osztálytársaidhoz, tanáraidhoz, az embertársaidhoz, családtagjaidhoz, ahogyan szót fogadsz, és fölveszed nap mint nap a keresztedet: a Te életed is gyümölcsöző lesz.

Végezetül ezzel a „szójátékkal” zárta ünnepi beszédét egyházmegyénk püspöke: „Aki keresztet vet, az örök életet arat.”

Borus Lászlóné

egyházmegyei média-képzős hallgató

Fotó: Pálinkás Tamás - tanuló

A hagyományokhoz híven az Ajaki Római Katolikus Egyházközség pünkösdvasárnap után két héttel, az idén 2018. június 3-án úrnapi körmenetet tartott.

 

A korai nyári melegre és a nagy érdeklődésre való tekintettel a templom nyári oltára előtt Gáspár Mátyás plébános atya által celebrált ünnepi szentmisén a helyi görögkatolikus egyház hívei is részt vettek. A szertartás körmenettel folytatódott a zöld ágakkal díszített Nagyboldogasszony-templom utcáján, ahol a házak ablakaiban virágokkal köszöntik az Oltáriszentséget. A menet élén vitték a keresztet, a férfiak és asszonyok tartották a zászlókat, amelyek a gyenge széltől finoman lengedeztek a négy égtáj felé. A szépséges Máriás-lányok ajaki népviseletben haladtak, vállukon a Mária-szoborral, őket követték a rózsafüzért vivő asszonyok. A friss elsőáldozó ”kismenyasszonyok” fehér ruhában, ragyogó arccal, boldogan szórták a karjukon vitt kosarakból a színes és illatos rózsaszirmokat. A helyi egyházak vezetői és plébánosai az Oltáriszentséggel már virágszőnyegen vonultak a szép számban megjelent római és görögkatolikus hívők kíséretében a virágokkal ékesített négy oltárhoz. Ajakon régi hagyomány, hogy a családok saját házuknál állítják, berendezik, díszítik az ünnepi sátrakat, abban a hitben, hogy az áldás az otthonukra is kiterjed.

 

A körmenet résztvevői áhítattal imádkozva, énekelve kérték a Jóistent, őrizzen meg mindenkit a gonosztól, betegségtől, természeti csapásoktól. Átszellemülve, elmélyülve követték az útvonalat az oltárokhoz, ahol felolvastak egy-egy szentírási részt, majd a pap szentségi áldást adott. Az lombsátrakból hazavitt ágacskát, virágszálat pedig mindenki kitűzi a házában áldás várva az otthonukra.

 

Hasúlyóné Rutkai Éva

Ajak

egyházmegyei médai-képzős hallgató

Püspöki szentmise volt Mátészalkán a missziós kereszt jelenlétében

Nézz a keresztre, nézz a megfeszített Krisztusra, onnan érkezik hozzád a remény, amely sosem szűnik meg, hanem tart az örök életig. És ez a remény épp a szeretet erejéből sarjad ki: mert a szeretet, mely „mindent remél, mindent elvisel” (1Kor 13,7), a szeretet, mely Isten élete, mindent megújított, amit csak elért.” (Ferenc pápa) A Szentatya gondolataival, versekkel köszöntötték a mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános iskola diákjai, a Szent József-templomba érkezett a missziós keresztet 2018. június 9-én.

Már két hete, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje által az Úr kegyelmi ajándékokkal halmozza el a megalapításának 25. évfordulóját ünneplő Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye híveit. Mátészalkán június 7-11-ig járultak hálaadó, kérő imáikkal a Szatmári esperesi kerület egyházközségeinek hívei, lelkiségi mozgalmak tagjai a helyi katolikus iskola diákjai, tanárai. Mindezeken túl az egyházmegyei köznevelési intézmény a ballagási ünnepségét is a kereszt jelenlétében tartotta, kérve Isten áldását a végzős diákok és szüleik életére. Június 9-én, szombaton este pedig püspöki szentmisén vettek részt, amelyen a diákok is együtt imádkoztak a főpásztorral. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök kíséri a missziós keresztet az egyházmegye templomaiba, ahol szentmiséket mutat be.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájában Isten és az ember szeretetkapcsolatáról beszélt, amelyet a bűn szakít meg. A püspök atya hangsúlyozta, a gonosz célja, hogy az ember Isten nélkül valósítsa meg életét. A bűn tehát nem egy rossz cselekedet, hanem Isten nélküli állapot, amelyből következnek a bűnös tettek. Amikor szeretet nélkül éljük az életünket abból szeretetlen cselekedetek következnek. Az első emberpár egyetlen fa gyümölcséről nem ehetett, emlékeztette a jelen lévő gyermekeket bibliai tudásukra a püspök atya. A másik fa, a kereszt-fa gyümölcse viszont táplálja Isten és az ember szeretetkapcsolatát.

„E fának a gyümölcsei azok a magyar szentek és boldogok, akik ereklyéi, mint egy-egy gyöngyszem ékesítik a missziós keresztet. Hisszük azt, hogy azok is, akik bár nincsenek szentté avatva, de a szeretet szerint élnek, a megváltás gyümölcsei” — állította a hívek elé példaként a szenteket a megyéspüspök.

„A kereszt arra is figyelmeztet bennünket, hogy hol tartunk az életünkben. Mint ahogyan Ádámot, bennünket is megkérdez Isten: Hol vagyunk, mik az életünk gyümölcsei. A szentek is azt kérdezik tőlünk, amikor ránk néznek, hogy milyen az istenkapcsolatunk. Az igazi szeretetre Jézus tanított meg bennünket, aki a kereszten életét adta értünk. Egy közös Atyának gyermekeiként, Jézus testvéreiként, a Szentlélek által mindannyian a szeretet gyümölcsét teremjük. Most ránézünk e keresztre és így fohászkodunk: Üdvözlégy Szent kereszt, egyetlen reménységünk, taníts meg bennünket, hogyan kell szeretni, hogy az életünk gyümölcsöző legyen és örök életet teremjen számunkra és szeretteink számára” — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Czine Árpád

Mátészalkára érkezett a missziós kereszt

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyei jelenléte is hatalmas kegyelmi ajándékokkal gazdagítja a híveket. Debrecen és Nyíregyháza után a szatmári hívekhez is eljutott a magyar szentek és boldogok ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. 2018. június 6-án délután a mátészalkai Szent József plébániatemplom hívei rózsafüzér imádkozással üdvözölték a keresztet, majd görögkatolikus Szent liturgián vettek részt.

 

Másnap a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói osztályonként járultak a kereszthez, Heidelsperger István plébános fogadta a gyermekeket, és katekézist tartott a kereszt üzenetéről, valamint a rajta elhelyezett ereklyékről. Este ismét rózsafüzért imádkoztak a hívek, majd Heidelsperger István plébános Jézus Szentséges Szívének tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be.

Heidelsperger István plébános homíliájában a keresztről és az Oltáriszentségről, mint Jézus szeretetének két ajándékáról elmélkedett. Mindenekelőtt kiemelte, a missziós kereszt minden ágát a szentek el nem hervadó virágai ékesítik, amelynek középpontjában a Szent Kereszt-ereklye található. Ezután a plébános bemutatta és felsorolta a kereszten található szentek neveit. A kereszt-ereklye fölött Szent Márton, Szent István, Szent László, Szent Gizella ereklyéje található. A bal oldali ágon Szent Hedvig, Boldog IV. Károly, Szent Imre herceg, Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Szent Gellért ereklyéje, jobb ágán Szent Adalbert, Szent András és Benedek vértanúk, Boldog Romzsa Tódor, Apor Vilmos, Meszlényi Zoltán és Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéje, a kereszt alsó ágán pedig Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Margit és Boldog Salkaházi Sára ereklyéje található. A plébános hozzátette, lelkünkben folytatódik a sor a nemrég boldoggá avatott Brenner János vértanúságának virágával is. István atya arra is felhívta a figyelmet, hogy a keresztfa vízszintes ága a halálra, a függőleges pedig az életre emlékeztet bennünket. Ennek metszéspontjában van elhelyezve a kereszt ereklye, hogy figyelmeztessen, Jézus Krisztus a kereszten elszenvedett halálával és feltámadásával új életet adott nekünk.

A plébános folytatta: „A keresztáldozat és az Eukarisztia azonosak, hiszen a szentmisében nem csak felidézzük a keresztáldozatot, hanem Jézus Krisztus áldozata újra megismétlődik az Eukarisztiában, amely Jézus gondolatában már az utolsó vacsorán, az Oltáriszentség alapításakor megtörtént, kimondva a szavakat: „Ez az én testem, ez az én vérem.” (lásd: Lk 22,19-21) Ebben Jézus az Ő testét és vérét a kenyér és a bor színe mögé rejti. Az utolsó vacsora tehát elővételezi a kálvária áldozatát.”

István atya ezután hangsúlyozta, az oltáron ugyanaz történik, mint a kálvárián. A pap kimondott, átváltoztatott szavai Krisztus szavai, Ő az, aki imádkozik, könyörög a pap által. Jézus Krisztus áll az oltárnál, Ő a fölajánló és fölajánlott, Ő az áldozatot bemutató és az áldozat.

Majd a plébános hozzátette, a kereszt jelzi az oltáron az áldozatbemutatást, az ehhez használt liturgikus tárgyak is magukon viselik a kereszt jelét, és áldozatbemutatáskor a pap kereszt alakban tárja ki karjait.

Másnap 8-án, szombaton a szatmári esperesi kerület egyházközségeinek híveit várták a templomba a mátészalkai hívek, valamint este Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét (erről külön tudósítás készül)

10-én vasárnap Reggel 8 órától szentmise lesz, majd ½ 10-től 11 óráig rózsafűzért imádkoznak.

Ezt követően 11 órától a máltai szeretetszolgálat, 12 órától a karitász, 13 órától a cursilló mozgalom helyi csoportjai vezetik a szentségimádást, amely 14 órától csendes elmélkedéssel folytatódik. 16 órától a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak balagását tartják a templomban.

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. június 08., péntek 12:08

A kereszt igazodási pont

Keresztényként biztonságot jelent számomra, hogy minden reggel a házunktól néhány méterre álló templom kupoláját díszítő keresztre esik a tekintetem. Lelkem ilyenkor megnyugszik, látom a torony tetején eget és földet összekötő keresztet. Egyszerűen szép, ha a Nap sugarai megcsillannak az aranyozott felületen, vagy különleges alkalmakkor szivárvány feszül fölötte. Még ködbe burkolózva, vagy az sűrű esőben is kivehető a körvonala.

A feljövő vagy lebukó Nap más-más színezetet ad neki. Földre vetett árnyéka időnként körberajzolható és ilyenkor a föld porában érinthető. Még ha az éjszaka sötétségbe burkolja, a körvonala így is jól sejthető.

Távolabbról nézve biztos tájékozódási pont a messzeséget kémlelőknek, a biztonságot keresőknek a hazatérőknek. A múltban és ma is az utazóknak, a vándoroknak a távolba tekintő szemeknek igazodási hely a templomtorony.

A kereszt lüktető valóság, biztonság

A kereszt nem csak szimbólum számomra, hanem lüktető valóság, biztonság, amely tartást ad a lelkemnek. Mikor belépek Isten házába, elsőként a keresztre szegeződik tekintetem, s emlékeztet az értem hozott áldozatra. Arra késztet, hogy alázattal térdet és fejet hajtsak előtte. Szívesen imádkozom, elmélkedem egyedül csendben a kereszt előtt. Rövidebb, hosszabb pillanatok ezek, amikor a szent helyen meg tudom nyitni a lelkemet.

Az évek során már számos magyarázatot hallottam és olvastam a keresztről. A hozzám legközelebb álló megfogalmazás szerint a kereszt függőlegese az Isten és ember viszonyát, kapcsolatát jelenti. Lelkiismeretemmel szabályozható hol rövidebb, hol hosszabb öröm és fájdalom skáláján mozgatható kötelék.

A kereszt vízszintes része az Isten, Jézus ölelését szimbolizálja. Ő mindég képes szeretni. Rajtam múlik, hogy engedem-e, akarom-e, szeretném-e ezt a biztonságot adó ölelést.

A vízszintes és a függőleges metszéspontjában van a Lélek, és annak a szabadsága. A kereszt rugalmas anyaga mindent megenged, lelkem halmazállapotának változása határozza meg a szabadságom.

Fontos számomra az élet értelmét adó megfogalmazás: Isten és ember, szeretet, ölelés, lélek és szabadság, rajtam múlik, hogyan teremtem meg ebben az Istenhez kapcsolódó, ölelő szeretetben a saját lelkem egyensúlyát.

Volt, hogy fájdalmat hozott, de ma már nem adnám oda semmiért

Megtiszteltetés számomra, ha valaki megajándékoz egy-egy különleges kereszttel. Féltve őrzöm ezeket az ajándékokat.

Ezeket a kereszteket Isten adta tehetséggel megáldott emberek készítették. Van tűzben edzett fém keresztem, halmazállapot változások során nyerte el a végleges formáját, izzó elcsöppenő vörösből hideg tapintású fémmé kovácsolták. Van cseppfolyós formálható üvegből áttetsző, fényt törő leheletfinomságú csoda is. Gondos kezek készítette keresztemet valaki fából, a forgácsokat milliméter pontossággal kimetszve, alkotta. Úgy hántotta le a felesleget, bontotta ki a faragó, hogy rátalált a Megváltóra. Vagy öltések, tűszúrások sokaságával, színes fonalakkal varrták az anyagra a vízszintes és függőleges metszéspontot. Néhol már feslik a hímzés, de még gyönyörű. Az agyagból készült kemencében égetett keresztemet messziről Erdélyből hozták. Óvom és védem, meg ne pattanjon rajta a gyönyörű kézzel festett díszítés.

Van olyan, amely nagyon sok örömöt hozott az életembe, de olyan is akad, ami szenvedést és fájdalmat. Ezeket is elfogadtam, bár nem akartam, viszont ma már magaménak vallom, és nem adnám oda semmiért.

Istennel együtt alakítjuk

Különleges adomány, hogy Isten és Én együtt alakítjuk a keresztemet. Nap mint nap gyúrjuk, formáljuk, izzítjuk, égetjük, véssük, megmetsszük, virágba borítjuk, díszítjük és gyógyítjuk. Míg élek, van rajta alakítani való.

A keresztem hol cipelem, hol vonszolom és hálás vagyok érte, ha könnyebb a teher. Aztán pehelykönnyűvé válik és akkor tollpihe könnyedséggel emelem magasba. Majd újra érzem a súlyát.

Van olyan keresztem is, amely gyökeresen megváltoztatta az életem, olyan, amely egy közösséghez jelent elköteleződést. Kezembe tették, szembesítettek a változással, Krisztussal. Sokszor veszem még a kezembe a maroknyi feszületet. Kissé már elszíneződött, de a korpusz mélyen a keresztbe van vésve.

Szeretetünk jele, hogy a keresztet nem elvesszük gyermekinktől, hanem továbbadjuk nekik

Különleges alkalom volt, amikor gyermekeim szobájába, ágyuk fölé helyeztem az első kis keresztet. Első jelét adva, hogy a férjemmel együtt továbbadjuk Istenbe vetett hitünket. Nagyobbak lettek és olyan iskolákban tanultak, ahol egyértelmű volt a kereszt a falon.

Szembe jönnek velem a keresztek az útkereszteződésekben, a körmeneteken, a temetőkben, a zarándokutakon. Van, amelynek felhívó jellege van, vagy belesimul a környezetébe és évszázadok alatt még nem enyészett el. Van olyan is amely egyszerűséget sugall, vagy elvont művészi álmot valósít meg.

Olvasok a keresztről a költészetben, a szépirodalomban, hallom a zene hangján keresztül, látom a képzőművészeten belül, a festészetben a képek sokaságán fedezem fel, majd köbe vésve, bronzba öntve és változatos kifejező eszközökkel megvalósítva. Öltöztetik aranyba vagy lecsupaszítják, színdarabot építenek köré. Örök téma marad.

Mit jelent a kereszt egy kisgyereknek számára?

Különleges lehetőség adatott számomra, hogy hívatásomból adódóan gyermekrajzokat elemezve tanulmányozhattam az egyházi óvodába járó gyerekek vallási témájú rajzait és azt, hogy alkotásaikon hogyan jelenik meg a kereszt.

A keresztek Krisztus szenvedésének és keresztjének vállalását szimbolizálják. A szent tér behatárolásán túl az emlékezés parancsát hordozzák, amely emlékezés mindenkoron a megerősödést szolgálja. Az út menti keresztek rendeltetésük igazi hordozóivá akkor válnak, amikor felszentelik őket, kivonják őket a profán térből és az Istennel való kapcsolatteremtés sajátos tárgyaivá, helyeivé, alkalmaivá avatják őket. A kereszt már óvodáskortól a hithez tartozó fontos szimbólumként reprezentálódik. Az alábbi rajzokon a keresztábrázolás a rajzi tér nagyon hangsúlyos eleme. Krisztus szenvedéstörténete egy óvodás, vagy kisiskolás számára nehezebb érzésminőségeket hordoz. Egy kisebb gyermek a maga mélységében és teljességében még nem érti, csupán sejti Krisztus áldozatának értékét és jelentőségét. A kereszthalálhoz tartozó szorongás rajzi elaborációs jelzéseként a sötét kereszttel szembeállítódik a teremtett világ szépsége (színes alakok, virág, pillangó), így előbbi a gyermek által teremtett rajzi környezetben mintegy „megszelídül.”

Valamennyi életkorban erős vallási szimbólum a templom és a kereszt, az óvodások számára pedig az angyalok is. A rajzok tanulsága szerint a közösségi, különösen a családi imádság hiteles élménye, már a legfiatalabb gyermekek számára is erőforrás, a szülők jó példája pedig közvetíti a hiteles spiritualitást.

Gyermeki szemmel és lélekkel ilyennek látják a keresztet a kisgyerekek.

Én felnőttként megtapasztaltam a kereszt igazságát az életemben, ezért nézek fel a keresztre a maga szépségéért és tudatosítom magamban Ferenc pápa szavait: A kereszt nem egy csapatjelvény, hanem Isten jele, aki szeretetből bűnné lett.

Zsirosné Seres Judit


Szent Anna Székesegyház programsorozatai:

Idősek akadémiája

Mediációs alkalmak

Katolikus Karitász adományvonal

Naptár

« Június 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
LOGO PORTAL2
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300 Máriapócsi búcsúk 2016 2 0  szbap
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
  • 2018. június 21. – Csütörtök (Mt 6,7-15)
    Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk