július 2018

Egyházközségünk gyermek és családos tábora július 16-21. között került megrendezésre Nagyvisnyó gyönyörű, hegyekkel és erdővel ölelt Boróka táborhelyén. A környezet, mely festői szépségű közel 110 kicsit és nagyot vonzott.

Felföldi László helynök, plébános vezetésével a hitoktatókkal és a segítőkkel egy olyan tábor valósult meg, melyben a játékok, a pihenés, a szórakozás és a túrázások alkalmával nemcsak közösségben voltak a résztvevők, hanem keresztény magatartásuk is formálódott. A napi szentmisék és kiscsoportos foglalkozások, a lelki nap, a dédesi várrom felfedezése, az akadályversenyek és a péntek esti fesztivál mind - mind egy nagy keresztény közösséggé formálták a társzékesegyházhoz tartozókat.
Mi is fejezhetné ki legjobban számunkra a héten szerzett élményeket? Nem más, mint a gyerekek szavai, melyek mögött igazi őszinteség húzódik:
- „Hálás vagyok, hogy itt lehettem.”
- „A táborban sok új kalandot szereztem.”
- „Nagyon tetszik a tábor, szeretnék még maradni.”
- „ A táborban nagyon sokat tanultam másoktól.”
- „Sok baráttal ismerkedtem meg. Itt nagyon kedves mindenki.”
- „Annak örülök, hogy jó a közösség és a kis csapatok.”
A tábort 22-én, vasárnap a 9 órai szentmise keretében zártuk, mely egyben Németh István atya egyházközségünkben bemutatott újmiséje is volt. A szertartás végén a tábor résztvevői a jelenlévő híveknek két, a héten tanult éneket mutattak be, felüdítve vele a szülők, nagyszülők lelkét.

Gerhes József
hittanár

Fotó: Gerhes József,

Stefán Szilvia egyházmegyei média-képzős hallgató

Emanuela Marinelli, a római La Sapienza egyetem professzora, világhírű lepelkutató szerint minden tudományos alapot nélkülöz az a vizsgálatsor, amely hamisnak találta a Jézus halotti leplén található vérfoltok felét.A professzor úgy véli, ideológiai csoportok fizetik az előre eldöntött eredményekre vezető kutatásokat, melyek célja, hogy bebizonyítsák a torinói lepel hamisságát.

Nemrég robbant a nemzetközi sajtóban a hír: a Jézus halotti leplén található vérfoltok közül néhány – elhelyezkedése okán - nem származhat egy keresztre feszített ember testéből. Látszólag bombahírről van szó, a Liverpooli Egyetem publikálta a Journal of Forensic Sciences törvényszéki tudományos lapban.
Egy új vizsgálat szerint hamisítvány a torinói lepel
A legnagyobb valószínűség szerint középkori hamisítvány a Krisztus halotti lepleként számon tartott torinói lepel, amelyet ezúttal törvényszéki vizsgálatnak vetettek alá a kutatók, kizárólag a vérnyomoknak vélt vörös foltokra koncentrálva a relikvián – adta hírül az MTI.
Az egyebek között vérnyomelemzést alkalmazó, valamint egy önkéntes és egy próbababa bevonásával végzett nyomozás eredményeit a Journal of Forensic Sciences című folyóiratban publikálták.
A torinói lepel néven híressé vált ereklye a legenda szerint Názáreti Jézus halotti leple: az evangéliumok tudósítása szerint Krisztus testét gyolcsba csavarták az után, hogy levették a keresztről, majd ebben is temették el. A 4,37 méter hosszú és 1,1 méter széles, halszálkamintásan szőtt lenvásznon egy körülbelül 1,75 méter magas, szakállas férfi testének lenyomata rajzolódik ki, akit láthatóan megkínoztak: erre utalnak a fején, a kezén és a lábfején található sérülések, valamint egy szúrt seb a szív tájékán.
Az ereklye eredetiségét mindazonáltal eddig nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani, a tudósok a mai napig vitáznak róla. Az mára biztossá vált, hogy nem festmény a lenyomat, az azonban továbbra is kérdéses, hogy pontosan mely korból származik. A Római Katolikus Egyház nem foglalt hivatalosan állást a relikvia eredetiségét illetően.

1898. május 25-én Secondo Pia torinói ügyvéd és hobbifotós lefényképezte a leplet. A fénykép előhívásakor a negatív lemezen kivehetővé vált egy emberi arc.
A szkeptikusok szerint a vászon egy mesterien kivitelezett középkori hamisítvány. Az 1988-ban elvégzett szénizotópos kormeghatározás szerint 1260 és 1390 közöttről származik, ám sokan megkérdőjelezik ezen eredmények pontosságát.
A mostani vizsgálat kizárólag azokra a vérnyomoknak vélt vörös foltokra koncentrált, amelyek az áldozat bal kezén és alkarjain lévő sebekből, valamint a Biblia szerint egy lándzsa okozta oldalsó sérülésből származhatnak.
A vizsgálat során az önkéntes csuklójára illesztett apró cső segítségével szimulálták a keresztre feszítésnél használt szög okozta sebből csepegő vért. A lándzsa okozta oldalsó sérülésből származó vér folyási irányát pedig a próbababán vizsgálták.
A különböző eszközökkel végzett elemzések azt mutatták, hogy a sebekből eredő vér folyási iránya nem egyezik meg a lepelről készített nagyfelbontású képeken látható foltokkal, hiába vett fel különböző fekvő pozíciókat az önkéntes.
Az amerikai, nagy-britanniai és svájci egyetemek kutatói által elvégzett 1988-as tesztek eredményét a hívők egy része megkérdőjelezi, arra hivatkozva, hogy a leplen végzett helyreállítási munkálatok az elmúlt évszázadokban befolyásolhatták az eredményeket.
Az olaszok által „La Sacra Sindone”-ként (szent lepel) emlegetett leplet a torinói Keresztelő Szent János-székesegyházban őrzik és csak különleges alkalmakkor tárják a nyilvánosság elé.
Két olasz kutató – Matteo Borrini a Liverpooli Egyetemről, illetve Luigi Garlaschelli az Áltudományokat Ellenőrző Olasz Bizottságtól – a törvényszéki orvoslás módszerét egy tesztbábun szimulálta. Egy lepelre helyezték a bábut, hogy modellezzék a vérfolyást, az eredmény azonban nem egyezett meg a torinói leplen található vérfoltokkal. Ezután kürtölték szét a hírt: nem igaziak a vérfoltok.

Amikor Marinelli professzor, a világszerte elismert lepelszakértő fülébe jutott a hír, egyáltalán nem ugrott föl ültéből. Sőt, a Vatikáni Rádiónak adott interjúban sem izgatott, hanem inkább méltatlankodó hangon beszélt. „A kutatás összegzéséből kiderül, hogy abban nincs semmi tudományos. Vagy tudományosnak tartható az, ha valaki kivesz a kirakatból egy próbababát, majd egy fadarabra erősített szivacsot művérbe áztat, és azt a bábu jobb oldalára nyomja, hogy megnézze, hova hullanak a vércseppek? Ez köszönőviszonyban sincs azokkal a szigorú vizsgálatokkal, amelyeket negyven éve végeztek olyan férfiak holttestén, akik haemopericardium (vérömleny a szívburokban) miatt haltak meg – ami valószínűleg Jézus halálát is okozta. A holttesteket függőlegesen tartva szikét szúrtak az ötödik és hatodik borda közé, ahogy azt a római katona tette. Ezek a vizsgálatok más eredményre jutottak, mint most Borrini és Garlaschelli” – sorolta egy szuszra a tudós.

Fölmerül tehát a kérdés, miképpen lehet, hogy egy ilyen neves egyetem úgy dönt, hogy előbb hitelesnek tart, majd aztán publikál is egy olyan kutatást, amely alapvető módszertani kételyeket vet föl – aláásva az egész vizsgálat hitelességét. A lepelkutató szerint ideológiai csoportok pénzelik ezeket az előre eldöntött eredményeket produkáló kutatásokat, melyek célja, hogy hamisnak nyilvánítsák a torinói leplet. „Elég, ha az ember a zsebébe nyúl és máris akad, aki elvégzi a vizsgálatokat, és olyan is, aki közzéteszi azok eredményét. Tagadhatatlan, hogy ezek mögött érdekcsoportok húzódnak meg.”

Emanuela Marinelli példaként említette A lepel éjszakája című dokumentumfilmet. „Ezt soha nem vetítette le a RAI olasz állami televízió, mert egy olyan állítást tartalmaz, ami talán valakinek szúrja a szemét. Arról a mondatról van szó, amelyet Anastasio Ballestrero torinói bíboros – még a lepel őrzőjeként – írt egy levélben a szénizotópos kormeghatározás idején a tudományos tanácsadónak, Luigi Gonellának. Határozottan állította: a szabadkőművesek keze volt a dologban, akik mindenáron ki akarták mutatni, hogy a lepel középkori eredetű. Akárhogy is, a torinói lepel zavarja azokat, akik nemcsak Krisztust, hanem a feltámadást is tagadni akarják. Ahogy Giacomo Biffi bíboros fogalmazott: egy katolikus számára, ha kiderül a lepelről, hogy hamis, nem változik semmi. Minden megváltozik azonban az ateista számára. És talán ettől fél az, aki mindenáron be akarja bizonyítani a lepel hamisságát.”

A Torinói Lepel hiteles másolatát a lepel tiszteletének erősítése céljából 2011. június 1-én helyezték el a debreceni Szent Anna székesegyházba, ahol Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök ünnepi szentmise keretében megáldotta.
A szentmise előtt Pályi Gyula, a Modenai Egyetem professzora, lepel-kutató, az Olasz Tudományos Akadémia tagja tartott előadást a Torinói Lepelről. A professzorral készült interjú itt olvasható:
http://www.dnyem.hu/images/SitePics/OromhirUjsag/2011/oromhir_VII_2.pdf  (7-9.oldal) 

Forrás: Magyar Kurír
Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Dr. Cserháti Istvánra emlékezem
halálának (2015. július 12) 3. évfordulóján

10 gyermekes családban született 1923. december 26-án, (a 4 szerzetest, 11 papot és 3 püspököt adó) Túrterebesen. Iskoláit is itt kezdte, majd a szatmári Kir. Kat. Főgimnázium növendéke lett, 1942 karácsonyán pedig magára ölthette a kispapok kék reverendáját és a püspöki miséken ministrált. Főpásztora már előre látta a háború kimenetelét, ezért Budapestre, a központi szemináriumba küldte azzal a szándékkal, hogy majd Rómában folytassa tanulmányait. Kovács Vince püspök úr 1950. április 16-án pappá szentelte a Szatmári Egyházmegye szolgálatára.

Rómába akkor nem mehetett, így papi működését az egyházmegye magyarországi részén kezdte. Káplán volt Mérken (kétszer is) és Fehérgyarmaton összesen 4 éven át. Aztán állami segítséggel mehetett volna Rómába, de a rá szabott feltételeket nem vállalta. Ezért a megyéből is távoznia kellett, és csak kisegítő lelkész lehetett Sátoraljaújhelyen és Hernádnémetiben. Később adminisztrátor volt Ömbölyön és Tiszaszalkán, egészen 1967-ig, amikor végre Vásárosnaményban plébános lehetett és ott maradt nyugdíjazásáig. 1999-től haláláig a Papi Otthonban lakott Nyíregyházán. 1967-től kerületi esperes volt, 1982-ben kanonok (Eger), 1996-ban sárvári címzetes apát, 2008-ban pedig címzetes prépost lett a Szatmári Egyházmegyében.

A mártír szatmári püspök emléke és életáldozata, a szentelésére írt buzdítása egész életének iránymutatója lett: „Ápoljátok szívetekben az első naptól kezdve a szeretetet.” Hűséges volt a kevésben, elégedett a szegénységben és boldog a paptestvéri közösségben.
Varga János

A tematikus találkozók következő alkalmán 2018. augusztus 4-én, szombaton a templomi szolgálattevőkhöz: kántorokhoz, sekrestyésekhez, harangozókhoz is szólnak az előadók, Maga László plébános és Tirpák Attila.

Nagyjából 800 nap van hátra a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig (NEK). A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye „NEK-tek Veletek” központi programsorozata egy éven keresztül minden hónap első szombatján az irgalmasság órájában találkoznak a hívek, az Oltáriszentség előtt eléneklik az irgalmasság rózsafüzérét, előadáson, kötetlen beszélgetésen, mAajd tanúságtételeken vesznek részt, végül közel egy órás szentségimádás készíti fel őket a legszentebb áldozatra, a szentmisére. A lélekemelő találkozások Boldog Brenner János csontereklyéje jelenlétében zajlanak.

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet, azon egyetemista fiú hallgatók részére, akik elhivatottak a kereszténység szellemében olyan értelmiségivé válni, hogy később hasznos tagjai legyenek a társadalmunknak és ezt az üzenetet továbbítsák az emberek felé.
A Szent László Kollégium 1916-ban nyitotta meg kapuit a debreceni egyetemista ifjak előtt. Azóta több átszervezés, átépítés is történt a kollégiumban. Jelenlegi formáját 2013 őszén nyerte el. Debrecen szívében, a Nagyerdőn található villát korszerűsítették, kibővítették, mely minden tekintetben igyekszik megfelelni a mai kor igényeinek.
A kollégiumban két emeletén összesen 30 férőhely található. Az elhelyezés két és háromágyas szobákban, szobánként külön zuhanyzóval biztosítva. Közös konyha található a kollégiumban, amely a főzéseknek és a jóízű beszélgetéseknek is helyet ad.
Ha szeretnél egy dinamikus, keresztény értékeken alapuló közösséghez tartozni az egyetemi éveid alatt, jelentkezz hozzánk! Várjuk a jelentkezésed!
További részletek és jelentkezés a következő linken található:
http://www.szentlaszlokollegium.hu/index.php/jelentkezesi-informaciok

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, felvételizőt!

A kollégiumi közösség nevében: Törő András, igazgató

Július 28. és augusztus 4. között rendezik meg a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklatot. Csiszár Klára pasztorálteológust, a Nemzetközi Ministránsszövetség (CIM) alelnökét, a rendezvény egyik főszervezőjét kérdeztük a zarándoklat üzenetéről és a programokról.

– Ez már a 12. nemzetközi ministránszarándoklat. Mikor és hogyan indult e találkozók története? A kezdetektől a CIM szervezi e zarándokaltokat?
– A nemzetközi ministránszarándoklatok története majdnem olyan hosszú időre tekinthet vissza, mint maga a Nemzetközi Ministránsszövetség (Coetus Internationalis Ministrantium) – az a nemzetközi szervezet, mely egybefogja és összeköti a ministránspasztorációban dolgozókat. A CIM-et 1960-ban alapították, tehát még a II. vatikáni zsinat előtt. Az első nemzetközi ministránszarándoklatot 1962-ben tartották Rómában. Azóta általában ötévente szervezik meg.
Megváltozott a részt vevő országok összetétele, nyilvánvaló okokból az 1990-es évektől kezdődően. A kelet-európai országok közül Magyarország volt az első, amelyik csatlakozott a CIM-hez, azután csatlakozott Románia, majd Szerbia és Horvátország, végül pedig Szlovákia. Az CIM archívumában található dokumentumok szerint eddig mind a tizenkét nemzetközi zarándoklat résztvevői találkozhattak a Szentatyával.
– Milyen értékeket közvetít a ministránsok felé ez a nemzetközi zarándoklat? Miért fontos, hogy a ministránsok ellátogathatnak az Egyház központjába?
– Az értékeket meg kell valósítani ahhoz, hogy – a szó szoros, de akár spirituális teológiai értelemben is – értékké váljanak. Amit a ministránsok Rómában megélhetnek, az a sokszínű Egyház egysége. Ez az Egyház egyik nagy értéke, mely állandóan megvalósul, és ott lüktet. Annak ellenére, hogy különféle országokból érkezünk a zarándoklatra, más-más a bőrszínünk, más nyelvet beszélünk, számtalan lehetőség van arra, hogy találkozzunk egymással, közösen imádkozzunk, szentmisén vegyünk részt, megnyissuk egymás előtt nemzeti templomainkat, megosszuk egymással elérhetőségünket, közösen örüljünk, és ünnepeljünk Jézus Krisztusban.

A béke megvalósítása kicsiben kezdődik: azzal, hogy becsülöm és értékelem a mást, a tőlem különbözőt, és keresem vele a párbeszédet, mert hiszem azt, hogy ő is Isten terve szerint van itt, a földön, és együtt tartunk az üdvösség felé. Egymás különbözőségének, másságának megbecsülése nélkül nincs béke sem a családban, sem szűkebb környezetünkben, sem a világban. Apró lépéseit gyakorolhatjuk majd Rómában annak, hogyan lehetünk és maradhatunk – különösen ministránsként – hazatérve, a mindennapok útvesztőiben a béke eszközei. Én hiszem azt, hogy a Szentatyával való találkozás is megerősít majd mindannyiunkat abban, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása, melynek napról napra vagy hétről hétre ministránsként egész közelről részesei és tanúi vagyunk, nem egy elvont tanítás, hanem hús-vér valóság, melynek ma is van aktualitása az életben. És Krisztus rajtunk keresztül akarja megtapasztalhatóvá tenni a világban a halálból, az elhagyatottságból, a kilátástalanságból életre hívó és átalakító isteni szeretetet.
– Hány ország képviselteti magát az idei zarándoklaton? Magyarországról, illetve a határon túlról hány magyar fiatal vesz részt rajta? A magyar püspökök közül kik kísérik őket?
– Tizennyolc ország jelezte részvételét a zarándoklaton: a Karibi-térségből Antigua és Barbuda, valamint Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg, Svájc, az Egyesült Királyság, Magyarország, Horvátország, Olaszország, Ausztria, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Csehország, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok.

A magyar nyelvcsoport ez alkalommal is a második legnagyobb a németül beszélők után. A magyar ministránsok száma Magyarországról és Magyarország határain túlról mintegy 1700 főre tehető. Magyarországról Ternyák Csaba egri érsek, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK A Papság és a Megszentelt Élet Bizottsága elnöke, a hivatásgondozás és a ministránsmunka felelőse, valamint Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök lesznek ott Rómában a ministránsaikkal. Elkíséri a ministránsokat még Böcskei László nagyváradi megyéspüspök és hivatalból a Nemzetközi Ministránsszövetség elnöke, a zarándoklat felelős püspöke, Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök is. További huszonhét püspök vesz részt a zarándoklaton Németországból, de jönnek még Ausztriából, Portugáliából, Belgiumból, Luxemburgból is püspökök.
– Lehet tudni, hogy milyen korosztályhoz tartoznak a zarándokok?
– Ez elég különböző, hiszen különbözőek az országokban a ministrálás hagyományai, helyi lehetőségei. Körülbelül 14 és 25 év közöttiek a résztvevők.

– Hogyan áll össze a központi program? Kifejezetten a magyar zarándokoknak lesz valamilyen közös esemény?
– A zarándoklat központi eseménye július 31-én, Szent Ignác napján a pápai audiencia és a közös esti ima a Szentatyával. Az audienciát megelőző nemzetközi fesztivál színes programot tartogat a résztvevők számára. A programot magyar nyelven Pindroch Csaba magyar színművész moderálja majd. Igyekszünk színessé, feledhetetlenné tenni ezt a nemzetközi fesztivált a ministránsok számára, és próbáljuk majd őket bekapcsolni mindabba, ami történik. Ezt a célt szolgálja már az is, hogy a zarándoklat himnusza, köszönhetően a müncheni magyar missziónak, magyar nyelven is elérhető, és a himnusz a jelbeszéd segítségével, bármilyen nyelven énekeljék is azt, megmozgat majd mindenkit a Szent Péter téren.
A magyar résztvevők számára lesz egy közös szentmise augusztus 1-jén 18 órakor a San Ignazio-templomban, Ternyák Csaba egri érsek főcelebrálásával és 1700 magyar fiatal részvételével öt országból.
Érdekessége a mostani zarándoklatnak, hogy külön erre az alkalomra fejlesztettünk ki egy okostelefon-alkalmazást: a goRome!-ot. Ez egy olyan hibrid alkalmazás, amely összeköti a digitális kommunikációt a ministránsszolgálattal. A goRome! már elérhető a résztvevők számára az ismert boltokban, öt nyelven, közöttük magyarul is.

Az alkalmazáson belül két felület van: egy oktató- és kalandjáték Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje körül, illetve egy gyakorlati felület ismeretterjesztő anyagokkal és lelki ösztönzőkkel, valamint információkkal. Egyes részek csak a zarándoklat előtt, alatt vagy után érhetők el. Az alkalmazás segíti a ráhangolódást, a lelki előkészületeket, a zarándoklat alatti találkozásokat, valamint a zarándoklat fenntarthatóságát.
– A zarándoklat mottója: „Keresd a békét, és járj a nyomában”. Mit üzen ez a mondat ma a fiataloknak, akik az oltár körül szolgálnak?
– A zarándoklat mottója a 34. zsoltárból kölcsönzött mondat: „Suche Frieden und jage ihm nach” – „Poursuis la paix, recherche-la” – „Procura a paz e segue os seus passos” – „Keresd a békét és járj a nyomában” – „Seek peace and pursue it” – „Cerca la pace e perseguila” – „Inquire pacem et persequere eam” (Zsolt 34,15). Arra hív, hogy keresd a békét fáradhatatlanul, és teljes erődből cselekedj érte; fordíts hátat a gonosznak – ahogyan a zsoltár előző sora mondja –, és cselekedd a jót.

A mottó beleillik a jelenlegi politikai és társadalmi kontextusba, illetve a nemzetközi ministránszarándoklat történetébe – ismét a német ministránsokkal közösen zarándokolunk Rómába, hiszen a 2015-ös zarándoklaton ők nem voltak jelen. Tükrözi ez a mottó ugyanakkor a hit és a közösségi értékek megvalósításának fontosságát, hiszen mindaz, amit megélünk a ministránsszolgálatban, nem marad a templomban, hanem kihat az életbe, és apró, konkrét lépésekkel olyan békét teremt, amely több mint csupán a háború hiánya. Olyan békét, amely az egész világban tanúságot tesz Jézus Krisztusról. A mottó meghívás, amelyet Isten intéz felénk, és döntés, amely a dicsőítésben és a szolgálatban ölt általunk újra és újra testet.
A zarándoklat logóját Gabriel Dörner (Weimar) egykori ministráns tervezte. A részt vevő országok a logót egyedi módon alkalmazzák: minden ország más színnel, amit a nemzeti lobogókról kölcsönöztek. Így majd – kis fantáziával – beazonosítható lesz, hogy melyik csoport melyik országból érkezett. Németországból különösen sok résztvevő jön Rómába, ezért minden német egyházmegyének lesz saját színű sálja.

A logó formája egyszerű, kerek. A központi, „nemzetközi” logó színe sötétkék, ami a világra és a teremtésre emlékeztet, a tengerre és az életre, a megkeresztelkedésünkre és a szenteltvízre, az erőre és a víz általi megtisztulásra. Ezt a harmonikus köralakot töri meg a kézzel rajzolt türkizkék szárny, amely aszimmetrikusan, a kör jobb felében helyezkedik el. Lendületet sugall, mintha a madár épp kirepülne a képből, a szárny alakja pedig erőteljes csapkodásra emlékeztet – a békére való „vadászat” értelmében. A szárny frissebb árnyalata nem csupán esztétikai célt szolgál, hanem emlékeztet minket a reménnyel és bizalommal teljes feladatunkra: a béke keresésére, valamint a béketeremtés szükségességére, amit fáradhatatlanul, minden erőnkkel végeznünk kell. Ezáltal a logó egy indító mozzanatot ábrázol: a ministránsok arra vannak meghíva a szolgálatuk által, hogy a Krisztussal való találkozásban megtapasztalt isteni szeretettel elinduljanak a világba, és keressék a békét, amelyről a zsoltár beszél.
Forrás: Magyar Kurír

Les Petits Chanteurs de Saint Louis francia gyermekkórus ad koncertet 2018. június 21-én, szombaton 19 órától a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

A részvétel ingyenes.

Öröm-Hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Zenekísérettel és fényjátékkal kísért tárlatvezetéssel várják a látogatókat július 18-tól Debrecenbe a Déry Múzeum Munkácsy termébe.

A bibliai szövegeket, az evangéliumi párbeszédeket és ezek magyarázatát kísérő fényjáték segít megérteni azokat a szimbólumokat, amelyek a realista ábrázolás mögött felfedezhetők. Ezek világítják meg a szenvedéstörténet mélyebb értelmét és Munkácsy hitének fejlődését. A Krisztus-trilógia a festmények szemlélőit is beavatja Jézus küldetésébe.

Zenekísérettel egybekötött fényjáték
A zenével kombinált fény- és hangjáték előadásban népszerű, ismert zeneművek hallhatók. Johann Sebastian Bach Máté passiójának nyitótétele, gregorián ének, melyet a gyermekhangok tisztasága hat át, Bartók Béla Allegro barbaro című zongoradarabja, Mozart Requiemjének Lacrimosa tétele, Kodály Zoltán Stabat materje és Igor Sztravinszkij Zsoltárszimfóniájának 3. tétele csendül fel.
A Déri Múzeum célja a Trilógia darabjainak újabb értelmezése a fénytechnika alkalmazásával.

Állandó időpontok:
kedd 11.00 - Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés
kedd 16.30 - Zenekísérettel egybekötött fényjáték
csütörtök 11.00 - Zenekísérettel egybekötött fényjáték
csütörtök 16.30 - Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés
szombat 11.00 - Zenekísérettel egybekötött fényjáték
szombat 16.00 - Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés
vasárnap 11.00 - Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés
vasárnap 16.00 - Zenekísérettel egybekötött fényjáték

Jegyárak:
Felnőtt: 1800 Ft (teljes áru belépő) + 200 Ft
Kedvezményes belépő: 900 Ft + 200 Ft
Családi belépő: 3500 Ft + minden személy után plusz 200 Ft
Hetven év felett és hat év alatt egységesen 200 Ft a fényjátékra a jegyek ára.

A tárlatvezetés – előzetes egyeztetéssel, min. 10 résztvevő esetén a meghirdetetteken túl – egyedi időpontokban is igénybe vehető.
Jelentkezni a 06/52/322-207/139-es melléken lehet.

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Forrás: www.derimuzeum.hu

2018. július 16., hétfő 15:58

HEPE tábort rendeztek Pócspetriben

„Olyan mély hitet tapasztaltam meg a héten, amit nem akarok elengedni.” — Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat fogalmaztak meg fiatalok a „Legyetek Isten szent és kedves kiválasztottjai” (Kol 3,12) mottóval július 3. és 8. között Pócspetriben, a Fília Vendégházban rendezett táborban. A HEPE fantázianévvel ellátott (Hitet, Erőt Pakolunk Egymásba) vidám nyaraláson mintegy harminc fiatal vett részt. Minden napnak volt egy-egy témája, ami köré az események épültek: lenni, együtt, szívesen, elköteleződve, küldve, amelyek átszőtték az egész hetet, a közösségi játékokat, kirándulást, szentmiséket, tábortüzet, komoly beszélgetéseket, kézműveskedést.


Néhány vélemény teszünk közzé, amelyeket a táborozók fogalmaztak meg:
„Én úgy jöttem ide, hogy hívtak, bár nem szerettem volna jönni, de amit itt, a közösségtől kaptam, nagyon pozitív élményt jelentett számomra. Szeretném, ha legközelebb is jöhetnék.” Balázs

„Nekem ezen a héten a legjobban Magdi nővér tükrös története tetszett, amit csukott szemmel csak magunkra figyelve hallgathattunk meg és közben ajándékokat kaptunk. Amikor megláttam, hogy mi van a kezemben, nagyon boldog volt a szívem. Köszönöm mindenki kedvességét, figyelmességét és szeretetét.” (anonim)

„Részemről már volt néhány küzdelem, próbálkozás, hogy egy közösség részese lehessek. De eddig csak hánykolódtam, itt-ott megfordultam, és sehol sem éreztem azt, amit Szenes István atya, a tábor lelkivezetője mondott közösségről, az összetartozásról, arról, hogy szívesen, együtt, Jézusban és Jézussal mennyi mindent lehet tenni. Ezen a héten a Szentségimádás volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy ebben a közösségben itthon vagyok.” Adrien

„Elképesztően tetszett a tábor. Szeretném, ha lenne folytatása akár az őszi hónapokban HEPE-hétvégeken. Minden egyes nap jó volt, de nekem a péntek volt a kedvencem (a telefonbeszedés ellenére).” Lili

„Örülök, hogy itt lehettem és remélem, hogy LESZEK még itt. Nagyon jó volt a közösség, úgy érzem, hogy lelkileg fejlődtem, gyarapodtam.” Gyöngyi

„Az elmúlt pár nap egy lelki felüdülés volt nekem. Egy zuhanást éltem meg a végére azzal a tudattal, hogy lent valami fantasztikus vár. Szeretnék még ilyen alkalmat évközben is. Külön köszönet az értelmes és stílusos prédikációkért István atyának.” Misi

„Én nagyon szeretném, ha ez a közösség megmaradna, mert szerintem ez alatt az egy hét alatt is sokat formáltunk egymáson, és aki engedte, közelebb kerülhetett Istenhez. Olyan mély hitet tapasztaltam meg a héten, amit nem akarok elengedni.” Ivett

Szerintem nagyon jó volt a tábor, sokat segített. Megfogalmazódott bennem, hogy a szüzességem a házasságomig nem vesztem el és a hitem is nagyon-nagyon megerősödött. Szerintem minden hétvégén legyen Hepe, hogy egy nagy család legyünk, ahol mindenki tesó.” egy 16 éves fiú

„Nagyon tetszett minden, ennél jobban el sem tudtam volna képzelni ezt a hetet. Igaz, hogy sok embert ismerek a suliból, de úgy érzem, hogy sokkal jobb lett a kapcsolatunk.” Annamária

Köszönjük Tomka Magdolna nővérnek, Szenes István atyának és a többi Vianney testvérnek, Tündik Ildikó hitoktatónak és Beliczáné Ildikónak, a Fília Alapítvány elnökének, hogy szolgálatukkal és szeretetükkel lehetővé tették számunkra ezt a csodás hetet!

Bálint Lili és Lukács Klára

A napkori egyházközség életében már nem új keletű a táborozás/táboroztatás. Lázár István atya 26 évvel ezelőtt kezdeményezte a játékkal, élménnyel tarkított nyári szabadidő együtt megélését, amelyek a kezdeti években sátoros, nomád jellegűek voltak. Az egészen apróktól az idősebbeken át minden korosztály képviseltette magát ezeken a heteken. Nagyon szerettük járni az erdőt, és a testi fáradtság mellett mindig lelki feltöltődést jelentett számunkra ez a pár nap. A közös szentmisék, imák, játékok, túrák, beszélgetések közösséggé formáltak bennünket. Amikor Zubály Lajos atya lett Napkor új plébánosa, nagy örömünkre ő is csatlakozott hozzánk és átvette a tábor vezetését, ami az évek során kissé átalakult. A ministránsok az egész éves hűséges oltárszolgálatukért jutalomként vehetnek részt a kiránduláson.
A jubileumi (25.) családos és ministráns tábort június 30. és július 3. között idén is Károlyfalva határában szerveztük meg 70 fő részvételével. A négy nap alatt nagyon sokat játszottunk, vetélkedtünk és nevettünk. A lelki programok, közös imák, szentmisék, beszélgetések mellett a testi erőt és kitartást próbáló kisebb-nagyobb túrák vízibomba–célbadobás, aszfaltrajz, trambulinozás, csapatversenyek, társasjátékok, tánc, egyéni viaskodások, fürdőzés, mindennapos reggeli torna és foci, foci, foci tarkította a napokat.
Az idei tábor csúcspontját jelentette az a szentmise, amelyet a jeles évforduló alkalmából Lajos atya Lázár István atyával mutatott be, akit „meglepetés vendégként” hívott el hozzánk. Természetesen az est folyamán, ezt a jeles évfordulót pezsgővel, süteménnyel, és a régi tábori élmények, történtek, események felidézésével ünnepeltünk. Így kapcsolódott össze a múlt és a jelen a napkoriak idei táborában, s mutatott egy reményteli jövő felé.

Kovácsné Török Tímea
hittanár

Free Joomla templates by L.THEME