Az Egyházmegyei Szavalóverseny nagykállói fordulójának eredményei
Egyházmegyei Szavalóverseny újabb elődöntőjét rendezték február 16-án, amikor a Nagykállói Esperesi ...
Vezetőségi váltás a Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkárságában
A Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkársága értekezletet tartott, 2019. február 15-16-a között Mária...
„A világosság a sötétben világít.” - Magánimádság Mindszenty József hercegprímás boldoggá avatásáért (2019.02.15.KVI)
Mint ahogy Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek közleményében olvashattuk: „Ferenc ...
Vendégségben a Lourdes-i Szűzanyánál
Már messziről feltűnik Lourdes vára a magasból, hívogatva az oda érkező turistákat, zarándokokat, mi...
Az Egyházmegyei Szavalóverseny nagykállói fordulójának eredményei
Az Egyházmegyei Szavalóverseny nagykállói fordulójának eredményei
Vezetőségi váltás a Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkárságában
Vezetőségi váltás a Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkárságában
„A világosság a sötétben világít.” - Magánimádság Mindszenty József hercegprímás boldoggá avatásáért (2019.02.15.KVI)
„A világosság a sötétben világít.” - Magánimádság Mindszenty...
Vendégségben a Lourdes-i Szűzanyánál
Vendégségben a Lourdes-i Szűzanyánál
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei

Egyházmegyei Szavalóverseny újabb elődöntőjét rendezték február 16-án, amikor a Nagykállói Esperesi Kerület általános iskolásai verseltek a nagykállói plébánia hittantermében.

“A verseny elhangzott költemények Istent dicsőítették. A rendezvényt az együttlétlét felett érzett őszinte öröm, a barátkozás, a közös imádság és a szeretet hangulata járta át, ahol kicsik és nagyok, fiúk és lányok nagyon komoly felkészültségről, elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot a kéttagú zsűri előtt” – jellemezte a verseny hangulatát Simon Szabolcs, nagykállói hitoktató, a szavalóverseny egyik szervezője.

A forduló végeredménye:

1-2. évfolyam:

Arany fokozat: Kristóf Kinga (Újfehértó)

Ezüst fokozat: Angel Zoé (Nyírbátor)

Bronz fokozat: Tóth Anna (Téglás)

 

3-4. évfolyam:

Arany fokozat: Barna Vanda (Újfehértó)

Ezüst fokozat: Katona György (Újfehértó)

Bronz fokozat: Tisza Kitti (Nagykálló)

5-6. évfolyam:

Arany fokozat: Simon Sámuel Torda (Nagykálló)

Ezüst fokozat: Katona Vanda (Kállósemjén)

Bronz fokozat: Dolhai Marcell (Nagykálló)

7-8. évfolyam:

Arany fokozat: Pocsai Dávid (Nyírbátor)

Ezüst fokozat: Kusnyér Zsófia (Nyírbátor)

A verseny szervezői ezúton fejezik ki köszönetüket a résztvevő gyermekeknek, szüleiknek, a felkészítőknek és a kísérőknek! Folytatás március 30-án, Nyíregyházán, a szavalóverseny döntőjén.

 

Egyházmegyei Hitoktatási Iroda

Fotó: Simon Szabolcs

A Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkársága értekezletet tartott, 2019. február 15-16-a között Máriabesnyőn. Az egyházmegyék cursillos közösségeinek lelkivezetői és világi vezetői találkoztak a Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Házban. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye cursillós Közösségét, Linzenbold József kisvárdai plébános, lelkivezető és Zsirosné Seres Judit világi vezető képviselte.

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Nemzeti Titkárság (NT) lelkivezetője, gondolataival kezdetét vette az értekezlet: Hálát adunk, hogy újra együtt lehetünk, áldást, nyitott szívet és halló fület kérünk a mai napra. Majd körbe adta a kezében tartott keresztet, és kérte, mindenki mondjon a jelenlévők közül egy szót, gondolatot, fohászt a cursilloért. Azt követően a résztvevők P. Josef G. Cascales, „Hiszek a szeretetben” imáját mondták el.

Az imádság után püspök atya négy tanulságos történetet osztott meg a szeretetről, az odafigyelésről, a toleranciáról vagy ezek hiányáról.

Az első történet szerint az USA-ban 1928-ban egy idős ember hűvös időben a mólón sétált, megbotlott egy kötélben és belecsúszott az óceánba. Nem tudott úszni, kétségbeesetten elkezdett kiáltozni. A mólon, a padon egy életerős fiatalember ült, aki végignézte az öregember fuldoklását, de nem segített rajta. A család később megtudta ezt, és emiatt pert indítottak ellene, de két ízben is elveszítetté a pert. Az amerikai bíróság kimondta, hogy életmentésre senki sem kötelezhető. A mai világunkban az tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább individuálisabbak és önmagukba zárkóznak.

Majd a püspök atya a francia iskolákban a napokban bevezetett törvényt említette, miszerint hivatalosan az apa vagy anya szót nem lehet kimondani, azért, hogy ne diszkrimináljunk egy normál, illetve egy másfajta családot. Csak azt szabad mondani, hogy egyes számú vagy kettes számú szülő.

New York államban törvénybe iktatták, hogy kilenc hónapos korig lehet az abortuszt végrehajtani. A vita során voltak olyan képviselők, akik azt is javasolták, hogy miért állunk meg itt, az újszülött öntudatlan, legyen tehát lehetséges még szüléskor is végrehajtani az abortuszt.

Székely János püspök olvasott egy fiatal doktornőről, aki a korház folyosóján meglátott egy áldott állapotban levő fiatalasszonyt, aki láthatóan nagyon kétségbe volt esve. Megkérdezte, hogy miben segíthet. A fiatalasszony elmondta, sokat vitáznak a férjével, eléggé szegények és úgy gondolja, el kell vetetni a gyermeket. A doktornő próbálta bátorítani, erősíteni a fiatalasszonyt. A fiatalasszony elment és egy félév múlva kopogtatott az doktornő ajtaján. Kérte jöjjön ki a folyosóra, ahol egy babakocsiban a kislánya feküdt. Boldogan mondta az asszony, hogy hála Istennek, világra hozta gyermekét. Az asszony oda hajolt a kislányához és azt mondta neki: Nézd, ez a te második édesanyád — és rámutatott a doktornőre.

A püspök atya a fenti történetekkel arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy egyre inkább önzővé válik a világ. Hangsúlyozta, hogy a cursillo pontosan az ellenkezőjéért küzd, hiszen e lelkiségi mozgalomban azon van a hangsúly, hogy felelős vagyok a másikért emberért. Az Isten Apostolnak, testvérnek és barátnak akar küldeni bennünket.

A cursillo alapirodalmában Bonin is azt hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt egy keresztény, jó barátok közössége vagyunk, illetve szellemi műhely, ahogyan Bonin szerette hívni. Az a feladata a közösségnek, az NT-nek, hogy pezsdítse, erősítse, vezesse az országban meglevő cursillo mozgalmat.

A püspök atya lelkivezetőként vázolta a cursillo jelenlegi helyzetét, összefoglalta az NT elmúlt négy évi munkájának eredményét. Nagy öröm mondta, hogy fiatal, de életerős cursillós közösségek jöttek létre az elmúlt időszakban. Új színfolt a börtön-cursillo, a cigány-cursillo elindulása is. Megfogalmazta, hogy az európai országok cursillói között a magyar mozgalom nagy megbecsülésnek örvend, hiszen felkértek bennünket a 2020-as európai ultreya megrendezésére. Ebben az évben lesz Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.

Székely János püspök úgy gondolja, hogy négy fő területen kell majd a következő időszakban a Nemzeti Titkárságnak tevékenykedni.

1. Az első az országos programoknak, tevékenységeknek az összehangolása szervezése.
2. A második terület a nemzetközi kapcsolatok, amely nagyon gazdagító lesz, és nagyon sokat tanulhatunk majd más országok cursillójától.
3. A harmadik terület az eredeti karizmához való hűség megőrzése, illetve az egység erősítése egymás között a magyar nyelvű cursillók között.
4. Negyedik feladata a Nemzeti Titkárságnak, hogy lelkesítse, látogassa, tanáccsal lássa el az egyes egyházmegyei cursillókat.

A Nemzeti Titkárság világi elnöke, Fabók Györgyné Ildikó is beszámolt az elmúlt időszakról.

Rövid összefoglalót adott a cursillo magyarországi elterjedéséről, valamint a Nemzeti Titkárság megalakulásáról. Felsorolta az előző négy évben elvégzett feladatokat. Kilenc titkárság munkájának köszönhetően az országban vannak cursillók és ultreyák. Minden évben két alkalommal az Álandó Tanács is ülésezett, és évente egyszer a Nemzeti Titkárság összehívta közös értekezletre az egyházmegyék képviselőit. Minden évben rendeztek Országos Ultreyát a két országos ultreya közötti időszaknak volt mindig volt egy tematikája. Így lett az utócursillo, előcursillo, apostolság és közösség éve. A tematikák megvalósítása segítette az egyházmegyékben folyó cursillós munkát. A témák azért kerültek középpontba, mert a keresztény ember küldetése az evangelizáció igy nagyobb hangsúlyt kapott a közösségek életében.

Választástással folytatódott az értekezlet. Az érvényben lévő szabályzat szerint lejárt az Országos lelkivezető és az Országos világi elnök mandátuma. Ennek értelmében először Székely János megyéspüspök mandátumára szavaztak a résztvevők, amelyet az NT megerősített. Világi vezetőnek pedig Várdai Juditot találták alkalmasnak a szavazók. Az Állandó Tanács tagjaira történt ezután a voksolás. Az operatív lelkivezető Szűcs Imre atya a nemzetközi ügyek felelőse Csibi Tamás lett. Várdai Judit megkérte Palya János atyát, hogy mint a verbita ág képviselője és jelöltje, vállalja el az Álandó Tanács tagságot, aki erre igent mondott. Ezek után még négy jelöltet kellet állítani a kilenc fős ÁT-be. Szavazni lehetett az összes jelenlévő világi vezetőre. Ennek eredményeként Debreceni Csaba, Pálfi Péter, Vidra Árpád, és Hamar Lászlóné került a testületbe. Ezt követően a cursillo Nemzetközi ügyeiről és az Európa Ultreya szervezésével kapcsolatban egyeztettek a jelenlévők.

A Nemzeti Titkárság világi elnöke, Fabók Györgyné Ildikó négy évig szívvel és lélekkel nagy odaadással szolgálta a cursillót. A jelenlévők köszönetet mondtak a munkájáért és áldást kértek a további életére.

Négy évvel ezelőtt Székely János püspök atya, Fabókné Ildikót kinevezésekor egy különleges kereszttel ajándékozta meg, ezt a keresztet ezen a napon Ildikó, az újonnan világi vezetővé választott Várdai Juditnak adta át jelképesen, hogy Krisztus és cursillosok négy éven keresztül számítanak a munkájára!

 

Hiszek a szeretetben” ima szerzője P. Josef Garcia-Cascales CMF (Születési dátum: 1928. augusztus 9., Xàtiva, Spanyolország. Meghalt: 2012. szeptember 8., Bécs, Ausztria) spanyol születésű, de hosszú ideig Ausztriában dolgozott. 1953-ban szentelték pappá. 1960-ban honosította meg, és vezette - német nyelvterületen - a cursillo-mozgalmat. 1969-ben az osztrák püspöki konferencia kinevezte a mozgalom országos titkárságának vezetőjévé. Számtalan a cursilloval foglalkozó könyv szerzője és az Ausztriában megjelenő folyóirat szerkesztője. Kétségkívül karizmatikus egyéniség volt, aki az emberekben fel tudta kelteni a lelkesedést Jézus és az evangéliumi életgyakorlat iránt. Eligazítást ad könyveiben a kereső embernek, miként valósítsa meg a szeretet légkörében az örömteli evangéliumi életgyakorlatot.

Hiszek a szeretetben.
Hiszek Istenben, aki a Szeretet.
Hiszek Jézus Krisztusban, aki Istenünk láthatóvá lett jósága.
Hiszek a Szentlélekben, aki a szívünkből szól: „Abba! Atyám!”
Hiszem, hogy az Atya Krisztusban, a Szentlélek által gyermekeivé fogadott bennünket.
Hiszem az Egyházat, az Eucharisztia Szeretetközösségét.
Hiszem az evangéliumot, amely a végtelen Szeretet örömteli üzenete.
Hiszek az emberekben, akiket még át kell hasson a szeretet.
Hiszem az új világot, amelyben a keresztény szeretet a békét szabadságban valósítja meg.
Hiszem a Szeretet örök életét, mert az örökkévaló Isten a Szeretet.

Zsirosné Seres Judit
A fotó: Baksay Gábor

Mint ahogy Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek közleményében olvashattuk: „Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.
Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.
Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.”


E hír hallatára született meg egy magánimádság, amelyet szeretettel ajánlunk a kedves olvasók figyelmébe:

Jézus Krisztus, Világ Világossága!

A te példaadásod erejéből viselte el Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása, a megaláztatásokat és a testi-lelki szenvedéseket a kommunizmus idején.
Neki is, mint neked, osztályrészéül adatott övéi árulása, amikor nemcsak a megtévesztett honfitársai, hanem szeretett egyházának vezetői sem álltak ki mellette. Következetesen küzdött az igazságért, de az ellenséges hatalom a végsőkig megszégyenítette. Ezt is engedelmesen viselte, és imádkozott kínzóiért is.
Bár keserűség és fájdalom töltötte el lelkét, mégis mindvégig hű maradt egyházadhoz és a magyarsághoz. Minden szorongatásában Te voltál menedéke, és szenvedésedből erőt merítve kereste mindhalálig az isten- és emberszolgálat lehetőségét.
Add, hogy érdemeiért a katolikus egyház hivatalosan is szentjei között tisztelhesse, és mielőbb megtörténjék boldoggá avatása, hiszen te tanítottad: „boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,10).

Amen.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. február 20., szerda 14:10

Vendégségben a Lourdes-i Szűzanyánál

Már messziről feltűnik Lourdes vára a magasból, hívogatva az oda érkező turistákat, zarándokokat, mintha csak azt akarná mondani: Itt álljatok meg, mert megérkeztetek a lourdes-i Mária vendégségébe! – Így érkeztünk meg mi is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyéből zarándoklatra e kegyelmes helyre, a lourdes-i jelenéseknek éppen 160. jubileumi évében, 2018 őszén. Többek között Nyíregyházáról, Újfehértóról, Baktalórántházáról, Pátroháról, Nyírjákóról, Petneházáról, Miskolcról és még több környező településről, Felföldi László püspöki helynök atya és Juhász Imre plébános atya vezetésével. De más egyházi személyek lelki vezetésével több keresztény zarándok csoport is érkezett, ki repülővel, ki távolsági turista busszal.

Ám még mielőtt felfedeznénk a mai élő, lüktető várost, a történelmi múlt megismerése is izgatja fantáziánkat.

Rózsát jelent e szent hely neve, mely az arab Louerda szóból származik. Franciaországban, a Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg a spanyol határ mentén, közel a Földközi-tengerhez, légvonalban innen több mint 1600 km távolságra. Egyébként a város nevének és címerének keletkezése, története egy külön érdekes fejezetet is megérdemelne dicső múltja felidézésének emlékére.

A Hautes-Pyrénées megye délnyugati részén, végtelen zöld erdők között, a Lavedan régió hét völgye torkolatánál fekvő városka így földrajzi helyzete és védelmi adottságai miatt a múltban is jelentős szerepet játszott. Történelmi távlataiban múltja szorosan kapcsolódik fellegvárának történetéhez, amelynek falai alatt neves történelmi hadvezérek vonultak el, és hadjáratokat folytattak. A várerőd eredete az ókorig nyúlik vissza, számos legenda fűződik hozzá és az alatta húzódó barlangokhoz. Ám Lourdes ókori, kora középkori jelentőségét elveszítve, a 18. század közepén, 160 évvel ezelőtt egy kis szegény település volt, négyezer lakosával együtt. Az itt élők főként kemény mezei, földműves munkából, vagy kő és pala kifejtéséből éltek, amit egy beszűkült kereskedelmi forgalom egészített ki a lourdes-i laktanyában állomásozó katonai osztagok élelemmel való ellátására, illetve az ott áthaladó postakocsik élénkítették még személyforgalmát.

És akkor, 160 évvel ezelőtt csoda történt! Csoda, amellyel mi, zarándokok is csak itt szembesültünk igazán! Más a könyvekből olvasni, képen látni Lourdes csodáját, és más a saját szemünkkel látni és megélni, átélni a szinte minden órában ránk váró kegyelmi meglepetéseket, amelyek szinte belénk hasítottak. Merthogy a szállodából szinte azonnal kiindulva hamar fel is fedezzük a kis városka, de legfőképp a kegyhely látnivalóit. Bernadett lábnyomában járhatunk, a kék nyom vezet minket, el sem lehet téveszteni, a vár, és a Gave folyó is jó tájékozódási pont. Úgy, mint az utcán a véges végig helyet foglaló kegyhely-árusok, akik portékáikat kínálják. Ám a kanyargós, és dimbes-dombos utcái miatt mégis könnyen elkeveredhet a nem idevalósi ember, mint ahogy velünk is megesett.

A városnak a kegyhellyel ellentétes, túlsó oldalán is hatalmas hegy emelkedik, a Pic du Jer, amelyre kábelvasút közlekedik. A csúcson egy hatalmas kereszt áll, melyet esténként kivilágítanak, csodálatos a panoráma, mint ahogy a hegyről is csodálatos kilátás van a völgyre és az egész környékre.

Kedves látványossága Lourdes-nak a város szívében Bernadett szülőháza, a Boly malom. Nem hagyjuk ki a zárkát, vagyis a börtönt, ahol a család két évig élt, és ahonnan Bernadett indult a barlanghoz, ahol 18-szor találkozott a Szent Szűzzel. Az ukrán templomot sem lehet kihagyni. A városka közepén áll a plébániatemplom, az akkori plébános szobrával, a kriptában a sírjával. A harang alatt Bernadett szobrát csodálhatjuk meg. A templomban látható az a keresztelőkút, ahol Bernadettet keresztelték. Felfedezzük a szent körzettől néhány méterre lévő Szent Bernadett Múzeumot, mely feleleveníti a Szent Szűz életét, a lourdes-i üzenetet, valamint a szent körzet építését.

Azonnal megértettük, miért véste bele magát végérvényesen a katolikus világ történelmébe e bájos francia kis városka! Akkor, 1858-ban, egy februári téli napon, 11-én, minden visszavonhatatlanul megváltozott. Mert a csendes életet élő kis település felbolydult: egy helybeli parasztlány, Bernadette Soubirous a Gave du Pau patak mellett lévő barlangnál egy fehér fénybe burkolózó női alakot látott, aki egy szót sem szólt, csak mosolygott rá. A jelenés asszonya természetfölötti fénytől övezve, gyönyörű fehér ruhában tűnt fel. Sarutlan lábait, amelyek egy vadrózsabokor ágait érintették, egy-egy aranyrózsa díszítette, derekát pedig kék öv fonta körül. Fejéről dús fátyol hullott alá. A Szűz imádságra kulcsolt keze hófehér rózsafüzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe. A jelenések júliusig ismétlődtek, Bernadettnek összesen 18-szor jelent meg Szűz Mária. A barlangból a jelenések helyén forrás tört fel. Kerestük a forrást, a kutakat. A zarándokok áradata meg akarja tapasztalni a forrás csodás gyógyító erejét, melynek összetételében a kutatók semmi különlegeset nem fedeztek fel, mégis csodás, emberi ésszel fel nem fogható, orvosilag meg nem magyarázható gyógyulások történtek. Emberek kígyózó sora várakozik a barlang előtt, nap, mint nap, hogy igyanak a forrás vizéből és megtöltsék palackjaikat. Nem számít, hogy a tudomány semmit sem igazolt a csodákból. Lourdes a tudományos tényeknél jóval többet, hitet és reményt ad nekünk, akik elzarándokoltunk ide. A váratlan csodák következtében Lourdes a test és a lélek gyógyulásának helye lett, és mi hiszünk azoknak, akik gyógyultan tértek innen haza! Azóta hetven elismert csodát tartanak nyilván, a hetvenediket éppen 2018-ban ismerték el, jóllehet, az elmúlt kb.130 év alatt Lourdes-ban 6-7 ezer ember gyógyult meg.

A jelenések során később Szűz Mária megszólította a lányt, és azt mondta neki, menjen a paphoz, beszéljen neki a történtekről, a forráshoz pedig emeljenek templomot, mely váljon zarándokhellyé. Bernadett így tett, de sokáig senki nem hitt neki. Aztán később voltak, akik mégis hittek, mert itt áll a templom, a bazilika, égbe nyúlóan, csodás tornyaival. És Mária kérése nem lett hiábavaló: ahogy kérte, zarándokhellyé vált a település.

Így Lourdes idegenforgalmi központtá is vált, a 15 ezerre nőtt lakosságával, a környéken lévő 270 szállodával, számtalan kempingjével Franciaország harmadik legjelentősebb vendéglátó városává nőtte ki magát.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a keresztény zarándoklatok egyik világközpontja! Lourdes hívó szava messze hallik. Egyedülálló találkozóhely. Nekünk, keresztényeknek a hitünk megújítását jelenti, a betegeknek a gyógyulás reményét, a szomorú szívűeknek pedig megvigasztalódást, reményt ad. Folyamatosan fedezzük fel Mária kegyelmei színhelyeit, és napról napra jobbak, szentebbek, segítőbbek leszünk egymás iránt.

Zuhogó esőben, kora reggeli szürkületben, hat órára a Massabielle sziklához, a 9,5 méter mély barlanghoz igyekeztünk, ahol csoportunk magyar misén vett részt. Imre atya beszéde és a mi buzgó felolvasó szolgálatunk segített abban, hogy Lourdes-ban is megtaláltuk magyarságunkat. Mária ott áll a sziklabarlang oldalában, a jelenések szobraként. Ezt a fehér szobrot, kék stólával, 1864-ben állították, talapzatán ezzel a felirattal: „QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU”, vagyis: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.” Ezt Szűz Mária 1858. március 25-én nyilatkozta ki. Alul, lent a nagy, körben álló gyertyatartókban állandóan égnek a messzire világító gyertyák. A barlang mélyén az oltár bal oldalán található a forrás, amelyet a Szent Szűz kérése szerint Bernadett fakasztott kezével.

És a templomok! A barlang körül három főtemplom van, melyeket megillet a bazilika rang. 1871–76 között épült a kegytemplom, melyet IX. Piusz pápa emelt bazilika rangra. 1883–904 között épült meg a bazilika alatti Rózsafüzér Királynője-templom, amely szorosan illeszkedik a lourdes-i szent körzet kiterjedt kompozíciójába. Ez a bazilika Lourdes képének egyik legmeghatározóbb eleme az elliptikus formájú két nagy lépcsőkorláttal az előtérben. A két feljáró az Atya két kitárt karját jelképezi. A kupolák, kápolnák díszítése lenyűgöző. Innen lehet eljutni a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikába, mely a barlang felett található. A templom hajója kilenc egyenlő oszlopközre van osztva, gótikus stílusban épült, 1871-ben áldották meg, és 1876-ban szentelték fel. 1908-ban két kis harangtorony lett hozzáépítve, mely összeköti a Rózsafüzér Bazilikával. Üvegmozaikja a szeplőtelen fogantatás témakörét ábrázolja Szűz Mária történetétől kezdve egészen a IX. Piusz pápa által 1854-ben kihirdetett hittételig és az 1858-as lourdes-i jelenésig. IX. Piusz alakja a kripta bejárata felett található medálon is megjelenik. A kripta a Massabielle sziklánál, a Szeplőtelen Fogantatás Bazilika és a Rózsafüzér Bazilika között található. 1866-ban avatták fel.

A már modern stílusban épített Szent Bernadett-templom a barlanggal szemben épült, 1988-ban avatták fel a Gave folyó túloldalán, azon a helyen, ahol a leány utoljára látta Máriát 1858. július 16-án. A mozdítható válaszfalakkal ellátott kegyhely óriási Oltáriszentsége egyből megigéz bennünket! A folyó ugyanezen oldalára épült a magyar származású szobrásznő, Maria de Faykod világhírű alkotása. Az egyedülálló műalkotás tizenhét monumentális szoborból áll, melynek megalkotására öt évet szentelt a művésznő. Carrarai márványból faragta ki Krisztus szenvedésének és feltámadásának misztériumát. A kálvária 2008-ra készült el. Szobrai a spirituális tisztaságot közvetítik, mélyen megérintettek bennünket, újabb megerősítést kaptunk hitünkben, visszaadták reményünket.

Már alább hagyott az égi áldás, amikor a kegytemplom mögötti hegyen lévő keresztút állomásait kezdtük végigjárni imádkozva, énekelve. Magyar koszorúra lettünk figyelmesek a keresztút tízedik állomásán, az ott elhelyezett tábla mutatja: ezt az állomást Magyarország adományozta 1912-ben. Újból büszkeség töltötte el szívünket, magyarságunkat illetően. Megilletődöttségünkben, akaratlanul is a Himnusz, aztán pedig a Boldogasszony Anyánk sorait kezdtük énekelni.

A Mária-körmenet este kilenc órakor kezdődött a jelenések barlangjával szemben, a Gave folyó túlpartján levő területről indulva. A Svájci Gárda vezette fel a körmenetet, majd a résztvevő nemzetek csoportjai indultak el – köztük mi, magyarok is –, hogy országuk zászlai alatt, a kezükben égő gyertyával, a szentolvasót különböző nyelveken imádkozva, egy nagy kört bejárva a Szent Mihály kapun visszatérjenek a szent körzetbe a Rózsafüzér Bazilika elé.

Ahogy vonulunk a gyertyás körmenet libegő fényében, a gyertyák fénylenek, a zászlók lobognak, a hívek énekelnek, ki-ki a saját anyanyelvén, saját nemzeti öltözékében, kit tolókocsiban tolnak, ki mankóval, mert sánta, vagy csak fél lába van, vakok, nyomorultak, betegek. Hány könyörgés, ima, fohász indult el már innen a lourdes-i Máriától az ég felé? Hányszor, honnan és hány millióan jöttek ide a zarándokok, megnyugvást, gyógyulást keresve? Remélnek, ami máshol nem remélhető. Mária előtt eggyé válik magyar, francia, spanyol, afrikai és mindenki más. Mint ahogy ott, a hatalmas, cet alakú földalatti templomban, ahol 25 ezer keresztény, több mint ötven nyelven mondta a Miatyánkot a francia nyelvű misén, majd adott békejobbot egymásnak a testvériség jegyében. Egyek voltunk a fohászban, a reménységben. Mária összehozza a népeket, Ő, a minden népnek Asszonya! A bazilika újabb tanújele annak: legyünk szinte bárhol a világban, mindenütt van magyar, akire büszkék lehetünk. Ezt, a cethal alakú földalatti templomot, a X. Szent Piusz bazilikát, a magyar származású, Pierre Vágó (Vágó Péter) építész tervezte, és a jelenések 100. évére épült fel, 1958-ban. XXIII. János pápa szentelt fel. Szentek freskói és üvegmozaikok díszítik.

A jelenések után Bernadett intézetbe, kolostorba került, 13 évig élt szerzetesként. Sokat szenvedett, 1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. 1925-ben, boldoggá avatásakor exhumálták, és holttestét 46 év után épségben találták. Ma a Saint Gildard-kolostorban látható. Aranyozott kristálykoporsóban várja a feltámadást. 1933-ban szentté avatták. A Római Katolikus Egyház Lourdes-i Szent Bernadett néven emelte a szentek sorába. Az első jelenések napján, február 11-én van a Betegek Világnapja, melyet Szent II. János Pál pápa rendelt el 1992-ben.

A Pireneusoknak ebben a sarkában a szépséges, elbűvölő kilátások, a legkülönfélébb természeti látványok egyesülnek, és tárják szemünk elé a világnak ezt az egyik leginkább lenyűgöző festői táját. Lourdes-ot nem lehet elmagyarázni, leírni, Lourdes-ot csak megnézni, megcsodálni lehet! És ezt tette a mi csoportunk is, kegyelmeket szerezve, lelki gazdagsággal hazatérve, feledve a hosszú úttal járó fáradalmakat. A zarándoklatra lélekben elhoztuk magunkkal azokat is, akiknek most nem lehetett része ebben az örök boldogságot adó élményben, de mégis itt voltak velünk, mert a szeretet nem ismeri a távolságot.

Némethné Csubák Éva, sajtóapostol

A 2018/2019. tanévben ismét meghirdetette országos Bölcs- Ész Tanulmányi Versenyét a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem, mely egy igen nagy megmérettetést jelent diáknak, tanárnak egyaránt. A gimnázium 11. D osztályából vállalkoztak arra tanulóink, hogy próbára teszik tudásukat történelemből.

Idén az ókor témakört jelölte ki az egyetem, és hűen az eddig megszokottakhoz a szóbeli döntőt egy két fordulóból álló online feladatlap kitöltése előzte meg. A 2. forduló közel félszáz versenyzője közül a legjobb 10 tanuló juthatott be a meghirdetett szekciók legjobbjai közé.

Történelemből, Farkas Panna Lilla írásbeli pontjai ennek eleget tettek. A verseny szóbeli fordulójára egy 12 perces prezentációval kellett készülni, egy előre kiválasztott témában. Panna Aquincum bemutatását választotta.
A feladat nem volt könnyű, óriási munka, kutatás, gyakorlás előzte meg a versenyt. Azonban a befektetett energia meghozta a gyümölcsét. Méltán lehetünk büszkék arra a tanulóra, aki a négytagú zsűri különdíját nyerte el ezen az országos versenyen, neves budapesti iskolák tanulóit is megelőzve.
A verseny, Panna előadása, a különdíj elnyerése, mind- mind azt bizonyítja, hogy ebben a kisvárosi gimnáziumban igazi kincsek rejlenek, és ha tanár és diák összefog, bármit képesek közös erővel, befektetett energiával, kellő alázattal elérni.

Köszönjük a lehetőséget, a támogatást! Jövőre folytatjuk!

Csonka Éva
magyar nyelv és irodalom-történelem szakos pedagógus

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség 27. alkalommal szervezi meg a Nők Ökumenikus Világimanapját Debrecenben, amelyet évente más-más felekezet tart.
Idén a római katolikusok nevében a debreceni Szent Anna Egyházközség és a Svetits Intézet vállalja a házigazda szerepet. Az imaalkalom március 1-én, pénteken délután 5 órakor kezdődik a Svetits Intézet Szent Kereszt-kápolnájában, amely után szerény agapéra várják a kedves résztvevőket a Szent József Gimnázium Kollégiumának ebédlőjébe.

Az imaóra imádságait idén a szlovéniai testvérek állították össze, vezérgondolata: „Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lk 14,17)
A perselyadománnyal idén a Magyar Pünkösdi Egyház Hajlék Missziós Gyülekezetét támogatják.

A fotón Rezka Arnuš festménye látható, amelyen két téma jelenik meg egyidejűleg: Szlovénia országa és az istentisztelet alapjául szolgáló bibliai történet. A kép felső részén szlovén népviseletbe öltözött, mozgásban levő nőalakok láthatóak; fejükön csipke kalappal vagy sapkával, nyakukban sállal.
A szegélyén végigfutó, szlovén népi hímzéssel díszített félkörív egy tányért vagy asztalt szimbolizál, közepén a szlovén nemzeti édességgel – a poticával. A szőlők Szlovénia különböző borvidékeit szimbolizálják. Jellegzetes szlovén szuvenír és egyben a szeretet jelképe az asztal közepén elhelyezett mézeskalács, amely szlovén szegfű motívummal díszített és a Carniola-ban őshonos méhek mézéből készül.
Az asztal alatti részen a társadalom perifériájára szorult gyermekek láthatóak. Ők is értesültek a meghívásról. Egy hajléktalan asszony karjában gyermekét tartja; egy vak asszony, előre nyújtott karjával tapogatózva készül megtenni egy lépést; a süket a fejének elfordításával válaszol; egy spasztikus lány önkéntelen izomrángásaival fejezi ki, hogy örömmel fogadja el a meghívást a lakomára.
A szlovén népművészet jellegzetes színeit használta a művésznő – vöröset és fehéret. A háttér zöld színe a szlovén tájat, az erdőket és a mezőket jelképezi. A gyermekalakoknál használt meleg tónusok a meghívás felett érzett őszinte örömüket fejezik ki.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Szent László Domonkos Plébánián várakozáson felüli az érdeklődés a február 14-én elindult kilenc alkalmas karizmatikus lelkigyakorlat iránt. A következő hetekben mintegy 130 résztvevő lelkében teljesedik be a megújulás iránti vágy, közülük többen az utolsó napokban jelentkeztek, hogy ők se maradjanak le arról a csodáról, amelyről a szeminárium kapcsán hallottak. A találkozót Górski Jacek OP plébános kezdeményezésére Szentesi Csaba görögkatolikus parókus atya vezeti. Az alkalmak dicsőítéssel kezdődnek, amelyen Tokodi László OP tart rövid elmélkedéseket, majd tanítással folytatódnak, és kiscsoportos beszélgetésekkel zárulnak.

Az első alkalmon Szentesi Csaba atya bevezető gondolataiban azt hangsúlyozta, mindenkinek a szívében él a vágy Isten után. Ez az ember alapvető természetéhez tartozik, hiszen Teremtője, Atyja után vágyakozik. Ehhez a Szentlélek szemináriumon ajándékokat kapunk, amelyekkel Isten dicsőségére majd egymást is szolgáljuk.
Csaba atya két olyan személy — Farkas András volt debreceni plébános, és a fiatalon elhunyt Ferenczi Éva — közbenjáró segítségét is kérte, akik már Isten boldogító színe látásában dicsőítik Őt.

Mi történik a Szentlélek szemináriumon? Csaba atya „A szamáriaiak megtérése” című szentírási szakaszból idézett: „Fülöp Szamária városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból – hangosan kiáltozva – kiment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban. ... Hittek Fülöpnek, aki Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről beszélt nekik, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. ... Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária elfogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket. Mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket” (ApCsel 8, 5-17).

A szamariaiak tehát elnyerték a Szentlelket, kiderült számukra, hogy a Lélek megtapasztalható. Ez vár ránk a Szentlélek szemináriumon, hangsúlyozta Szentesi atya, majd folytatta: Jézus azt akarja, hogy öntudatos követői legyünk, ne legyen bennünk félelem, gyengeség, harag, szeretetben és bátorságban tudjuk élni az életünket, és eggyé váljunk Istennel.

Az ember az egyetlen, aki tud egyesülni Istennel. A szívünk automatikusan kinyílik a zene, dicsőítés hatására is, és képesek vagyunk befogadni Isten Szentlelkét. Ennek fényében, mint ahogyan az apostolok is, mi is mindent másként fogunk látni. Csaba atya hangsúlyozta, tegyük félre az elmúlt 2000 évet, hiszen ma is befogadhatjuk Isten Szentlelkét, csak nyitottnak kell lennünk.

Amikor az apostolok megkapták a Szentlelket, örömükben kimentek az utcára, nyelveken beszéltek, és mindenki azt kérdezte tőlük, mit kell tenniük, hogy ők is olyanok legyenek.

Ezt az örömöt akarja az Úr nekünk adni ezen alkalmakon, amely után mások is vágyni fognak, hogy teljesebb legyen az életük. Megszabadulhatunk a bűneinktől, fájdalmainktól, és mindez olyan észrevétlenül, kedvesen, fájdalommentesen történik majd. Átjár bennünket a Szentlélek, meggyógyítja a szívünket, mert erre csak maga az Isten képes, senki más. Sebeink megmaradnak ugyan, de már nem fognak fájni, mert begyógyultak. Emlékezni fogunk arra is, aki megbántott bennünket, de már gyógyultan, és ez nagy különbség. Így a világot is tudjuk gyógyítani. Mennyire egyszerű és óriási dolog ez. Az Ő gyógyító erejével fogunk rendelkezni, hiszen Isten gyermekei vagyunk.

Ezután Csaba atya a bátorságról beszélt, amely szükséges ahhoz, hogy a hit erejét továbbadjuk. Pünkösd után az apostolok tanúságot tettek a feltámadt Krisztusról. Nem tudtak hallgatni róla, bármilyen veszélyes is volt erről beszélniük. Bátrak, és így hitelesek is voltak, ezért elhitték nekik, hogy Krisztus feltámadt.

A szeretet Isten lényege az embernek tulajdonsága. Nem mindegy, ki és mi tölti be a lelkünket. Ez a tulajdonságunk arra indít bennünket, hogy egyre jobban hasonlítsunk Istenre, hiszen Ő saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Az ember igazi arca olyan, mint Isten arca, hasonlítunk Rá. A Szentlélek segít bennünket, hogy megkapjuk az igazi arcunkat és egyre jobban hasonlítsunk a Teremtőnkre. Szent Pál apostol remekül megfogalmazta a Galatákhoz írt levelében, hogy az igazi arcunk a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, önmegtartóztatás, vagyis a Lélek gyümölcsei. Az igazi arcunkkal sem világi hatalom, sem a gonosz nem tud mit kezdeni.

„Uram, Jézus Krisztus, jöjj el közénk, add áldásodat mindazokra, akik eljöttek a Szentlélek szemináriumra. Adj szívükbe szomjúságot Szentlelked iránt, szabadítsd meg őket minden fölösleges köteléktől, félelemtől, bűntől, hogy felismerjék a keresztény élet szépségét és azt a gazdagságot, amit adni akarsz nekünk. Köszönjük, hogy meghívtál és meghallgatod kéréseinket.”

A Szentlélek szemináriumról részletesebben olvashatunk a Szentesi Csaba atyával készült interjúban:  http://www.dnyem.hu/index.php/item/2231-eletunk-legnagyobb-kalandjat-elhetjuk-at-szentesi-csaba-atyaval-beszelgettunk-a-szentlelek-szeminariumrol

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nagy eseményre készülnek Pócspetri hívei, hiszen először köszönthetnek bíborost a templomukban. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 2019. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján szentmisét mutat be, ezt követően megkoszorúzza Asztalos János plébános emléktábláját, majd részt vesz a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskolában a megemlékező ünnepségen, ahol ünnepi beszédet tart, prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, köszöntőt mond: Tamás György, Pócspetri polgármestere, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár, a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés elnöke.

Ez a különleges alkalom része a 2018-as emléknapnak, amikor 70. évfordulóját tartották a pócspetri eseményeknek. Ehhez kapcsolódott az elmúlt év őszi szintén nagy esemény, amikor megáldották Pócspetri fíliájában, a máriapócsi római katolikus templom előtti téren elhelyezett Mindszenty József bíboros, esztergomi érseket ábrázoló szobrot.
Éppen ezért Erdő Péter bíboros először Máriapócsra látogat, ott megkoszorúzza a Mindszenty alkotást, majd imádkozik a kommunizmus áldozataiért a kegytemplomban. Ezután veszt részt Pócspetriben a 4 órakor kezdődő megemlékezésen.

P. Szenes István SFV, Pócspetri jelenlegi plébánosa kiemelten fontosnak tartja elődjének, Asztalos János plébános emlékének az ápolását, a történelmi hűség fényében. 70 éven keresztül élt az emberek tudatában az a hamis vád, hogy a 48-as pócspetri események kirobbanásáért a pap volt a felelős, mert szembeszállt az államhatalommal. A megfélemlítésük okán ezt kellett mondaniuk a plébános honfitársainak is, akik szintén elszenvedték a bebörtönzés szenvedéseit.

Asztalos János plébános, kanonok, pápai káplán, 1945-ben lett Pócspetri plébánosa. Három évig szolgált a faluban. 1948-ban a kommunista hatalom vallásüldözésének egyik eleme volt az egyházi iskolák államosítása, és már akkor elkezdték üldözni a kommunista párt és az államosítás ellen tiltakozó Mindszenty József hercegprímást. Pócspetriben június 3-án, Asztalos János plébános kezdeményezésére nagygyűlésen tiltakoztak a hívők az iskola államosítása ellen. A kivezényelt két rendőr egyikének kezében elsült a kibiztosított fegyver, és saját testébe fúródott. A környékbeli rendőrök megérkezése után a tüntetés általános lövöldözéssé fajult. Alig nyolc nappal a véres események után koncepciós perben a budapesti statáriális bíróság Asztalos János atyát mint felbujtót, és Királyfalvi Miklóst, a falu jegyzőjét halálra ítélte. Az utóbbin a halálos ítéletet végre is hajtották, míg a plébános ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Nyolc évet ült börtönben, a legkegyetlenebb kínzásoknak vetették alá, és egyszerre szabadult Mindszenty Józseffel.
Királyfalvi Miklós a végtisztességet csak 2017-ben kapta meg. Az 1948-as események jelentősége miatt, a kormány a Pócspetri Polgármesteri Hivatal épületét (egykori Irinyi-kúria) történelmi emlékhelyé nyilvánította.

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: MTI, Asztalos János a bíróság előtt

2019. február 14., csütörtök 16:19

Az egyeki vándorbölcső üzenete

Az egyeki római katolikus egyházközségben a 2018-as jubileumi évben egy kereszttel ékesített vándorbölcső indult útjára, amely kezdeményezés Tóthné Varga Gizella három gyermekes édesanyának köszönhető. A bölcsőt Ferencz Mihály és Mucza Flórián asztalosok készítették a Pappszauna Kft. és a Szent Ferenc karitászcsoport felajánlásából. A ringató immár az egyházközség „házi” bölcsője lett. Célja a régi kor hagyományának felelevenítése, amikor a kisbabákat még bölcsőben ringatták, és a kicsik ringatója több nemzedéken keresztül családról családra járt. A bölcső tehát Egyeken is megkezdte vándorlását, hogy hirdesse az új élet tiszteletét, és nyugalmat adjon a gyermekeknek, szeretetet, örömöt a családoknak.

A vándorbölcső útját napló kíséri, ebbe írják a családok a gyermekük ringatózásának ideje alatt szerzett életüket gazdagító tapasztalataikat, élményeiket. Olvashatjuk benne a gyermekek születési adatait, családtagjaik nevét, a keresztelés pontos helyét és dátumát, valamint a szentséget kiszolgáltató pap nevét.

Tóth Anna Janka édesanyja még azt is papírra vetette, hogy a kis Janka Billings baba (a Billings módszert alkalmazva fogant meg), így életét a Gondviselésnek köszönhetik. Majd azt is megfogalmazta, hogy a bölcső kifejezetten pozitív hatással volt Jankára. Könnyedén elaltatták benne és egyszerre  többen is bekapcsolódhattak a ringatásba, gyönyörködve, a két fénylő szempárban.
„Hiszen te formáltad a bensőm, s anyám méhében te szőtted a testem.
Dicsőítelek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, s tudom jól, milyen csodálatos minden műved.
Létem nem volt titokban előtted, amikor a föld ölén rejtve formálódtam.
Még alakot sem nyertek tagjaim és szemed már látott engem.
Könyvedben már minden fel volt jegyezve rólam: napjaim már eltervezted, mielőtt egy is eltelt volna belőlük.” (Zsolt 139, 13-16)

A vándorbölcső második lakója, használója Bodnár Károly volt, aki már a VI. Károly a családban. A Károly régi magyar személynév, a török eredetű karul, karvaly madárnévből származik. Már a középkorban azonosították azonban a germán eredetű német Karl névvel. Jelentése: szabad (férfi) legény. Női párja Karola.
Károly szülei így fogalmazták meg örömüket: „Azért mert szerettek, jöttem a világra. S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. Szeressetek engem igaz szeretettel! A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember.”
Károly édesanyja szerint a bölcső az egész családra jó hatást gyakorolt. Anyaként is nagyon jó, szívmelengető érzés volt a bölcsőben ringatni a gyermeket: Azt kívánjuk, mások is éljék át a bölcső adta szívmelengető érzéseket, hozzon az ő kisbabájuknak is békés álmokat!

Kirilla Léna szülei azt mondták, ez egy különleges bölcső, hiszen meg van szentelve, és már sok kicsi gyermeket ringatott álomba.

Hajas Pálhoz is megérkezett a várva várt ringató, amely, mint elődeit, őt is nagyon mély alváshoz segítette. „Kezdő szülőként nagy vágyakat dédelgetünk a gyerekeinkkel kapcsolatban: legyen sikeres, népszerű, zseniális. Aztán ahogy múlnak az évek, ezek az igények valami jóval mélyebb vággyá alakulnak. Legyen boldog.” (Keith Stuart)— írták a naplóba szülei.

A bölcső tovább folytatja útját, újabb és újabb életnek örvendezve, ringatózva. Jelenléte mosolyt csal az arcokra, szeretetet és jó kapcsolatot teremt a családok között.

Pappné Fekete Mónika
Fotó: Magánarchívum

A mai napon a Szenttéavatási Kongregáció dekrétumban tette közzé Isten Szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és Magyarország prímása hősies erényeinek elismerését, miután Ferenc pápa előző nap kihallgatáson fogadta Angelo Becciu bíboros urat, a Kongregáció prefektusát. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága örömmel továbbítja Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek közleményét:

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.

Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.

Róma, 2019. február 13.

+ Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek,
Magyarország prímása


NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Február 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28