Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség ahol az idő nemcsak eltelik, hanem megtelik
„Minden életszakasznak van sajátossága, és minden korszak új kihívásokat, addig ismeretlen élethelyz...
A debreceni Szent Anna-székesegyház elé is kihelyezték az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust hírdető molinót
Finisben vannak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi feladatai. Már csak néhány...
Farsangi mulatságot tartottak a Seregély István Papi Szociális Otthonban
Télbúcsúztató, tavaszváró farsangi mulatságot rendeztünk a Seregély István Papi Szociális Otthonban....
Mi magyarok úgy várjuk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mint a karácsonyt – Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja tartott előadást a kongresszusról Debrecenben
Mi magyarok úgy várjuk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus...
Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség ahol az idő nemcsak eltelik, hanem megtelik
Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség ahol az idő...
A debreceni Szent Anna-székesegyház elé is kihelyezték az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust hírdető molinót
A debreceni Szent Anna-székesegyház elé is kihelyezték az...
Farsangi mulatságot tartottak a Seregély István Papi Szociális Otthonban
Farsangi mulatságot tartottak a Seregély István Papi Szociális...
február 2020

Hitből fakadó öröm tölti el a szívünket, készülve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, mint amikor várjuk a karácsonyt. Mi magyar katolikusok évek óta az eseményeken való aktív részvétellel várjuk a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszust, ennek kézzel fogható módja az is, hogy templomainkban a vasárnapi szentmisék elején, vagy végén imádkozunk a nagy egyházi ünnepség sikeréért – kezdte prezentációs előadását dr. Dolhai Lajos, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, aki a 2020. szeptember 13-20-ig Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus céljáról, az előkészület folyamatáról és főbb eseményeiről beszélt február 19-én, Debrecenben, a Kölcsey Központban.

Az előadás – amelyet a KÉSZ debreceni csoportja szervezte –, tartalmi szempontból három részből állt. Előadónk először magáról a kongresszusról, majd az előkészület folyamatáról, legfontosabb elemeiről beszélt, végül a legfőbb várható eseményekre hívta fel a jelenlévők figyelmét.

A bevezető gondolatok után Dolhai atya a kongresszus logóját, szimbólumát mutatta be, amely már talán mindenki számára ismert. A sárga színű kör és kehely az Oltáriszentségre emlékeztet bennünket, az ostyában lévő piros színű kereszt Jézus megváltó áldozatára, a négy függőlegesen lefelé forduló hullám a kongresszus alapgondolatára, jelszavára utal: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). A szimbólumon láthatjuk, hogy a hullámok nemcsak lefelé irányulnak. A vízszintes vonalak, a helyszínt, Budapestet juttatják az eszünkbe, amelyet a Duna szel ketté, ugyanakkor Közép Európa népeit is összeköti. Magyarországra utal még a piros, fehér, zöld nemzeti szín is.

Majd az előadó magát a kongresszus kifejezést magyarázta, amely latin eredőjének megfelelően összejövetelt jelent. Ez esetben mi a világ katolikus keresztényei találkozunk, hogy együtt ünnepeljük az Eucharisztiában köztünk lévő megváltó Jézust. Olyan lesz ez az esemény, mint egy nagy, térben és időben kitágított úrnapi szentmise és körmenet, amely alkalom arra, hogy egy héten keresztül együtt tegyünk tanúságot keresztény hitünkről és Jézus Krisztusba vetett reménységünkről.

Ez történt az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson is, amely az ezeréves Magyar Katolikus Egyház talán legemlékezetesebb, legnagyszerűbb eseménye volt. Különböző tárgyi emlékek, jelvények, kiadványok emlékeztetnek bennünket erre – tekintett vissza a nagy eseményre előadásában rektor atya, amelynek szintén az egyik fő helyszíne a Hősök tere volt. Az akkori kezdetleges közlekedési körülmények ellenére több millióan megfordultak Budapesten, és mintegy ötszázezren vettek részt a kongresszus szentmiséin. A rendezvény nagyságára utalt az is, hogy először pompázott díszkivilágításban a Lánchíd, középen a kongresszus jelvényével. A Parlament előtti téren is volt ünnepi szentmise, ahol a fotókon is látható az 1038-1938-as évszám, ez Szent István király halálának 900. évfordulójára Magyarország nagy jubileumi ünnepére utalt.

A teológiai bizottság tagja a nemzetközi eucharisztikus kongresszusok hivatalos definícióját is bemutatta, amely szerint: a közel 150 éves hagyományra visszatekintő egyházi ünnepségsorozatok középpontjában az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus áll. A kongresszusok célja, hogy a világ számos országából összegyűlt keresztények közösségében, s főként a rendező részegyház híveiben tudatosítsa, hogy az Egyház életének és küldetésének forrása és csúcspontja az Eucharisztia. Klasszikus megnyilvánulásai a szentmisék, körmenetek, szentségimádások, valamint katekézisek, tanúságtételek és kulturális rendezvények.

Az NEK Teológiai Bizottsága többek között a hívek számára megfogalmazott egy négyrészes hitvallást arról, hogy mit is hiszünk és vallunk mi, katolikus keresztények az Oltáriszentségről.

Dolhai Lajos atya felhívta a figyelmet arra is, hogy a hitvallásnak minden egyes szava nagy jelentőséggel bír.
• Hiszem és vallom, hogy az Eucharisztiában Isten igéje és a Szentlélek ereje által, a pap szolgálata révén, valóságosan jelen van a feltámadt, élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát.
• Hiszem, hogy minden szentmise áldozat, amelyben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata.
• Hiszem, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Jézus Krisztus az örök Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel.
• Hiszem, hogy az Eucharisztia, a szeretet szentsége, keresztény életünk forrása és csúcspontja.

Előadónk a továbbiakban az előkészület folyamatának fontosabb dátumaira hívta fel a figyelmet.

Ferenc pápa 2016. január 31-én, a Fülöp-szigeteki Cebu városában, az akkori kongresszus ünnepi záró szentmiséje végén videó üzenetben jelentette be a következő eucharisztikus kongresszus helyszínét, vagyis a budapesti helyszínt. Ezután elkezdődött az előkészítés folyamata.
2016. május 26–28 között az Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága látogatott el Budapestre Piero Marini érsek vezetésével. Ők akkor elmondták a kongresszussal kapcsolatos vatikáni elvárásokat, és átadták a jelenlévőknek azt a forgatókönyvet, amelyet a felkészülés folyamatában is követni kell. Ez évekre, hónapokra lebontva pontosan meghatározza, hogy az eddigi eucharisztikus kongresszusok tapasztalatai alapján mikor, milyen határidős eseményt kell megvalósítani. Ehhez igazodva Erdő Péter bíboros létrehozta a kongresszus általános titkárságát és a központi irodát különböző előkészítő bizottságokkal. A titkárság vezetésével Fábry Kornél kaposvári egyházmegyés papot bízta meg, aki egyházmegyénkbe is már több alkalommal ellátogatott.

Elsőként a Teológiai Bizottság jött létre, amelynek három feladata volt. Meghatározták a kongresszus jelszavát, alapgondolatát. Majd miután a Vatikán ezt elfogadta, a bizottság azt egy dokumentumban kifejtette és magyarázta, amely segíti az előkészületben a papokat és a hitoktatókat is. Végül az a feladatuk, hogy a kongresszus kezdete előtt egy nemzetközi tudományos konferenciát rendezzenek Esztergomban a világ különböző országai neves teológusainak közreműködésével. A konferencia nyelve az angol, olasz és magyar lesz, szinkrontolmács ok segítségével. Erre 2020. szeptember 10-e és 12-e között kerül sor, amelynek programja és a részletek a kongresszus honlapján, a többnyelvű www.iec.2020.hu oldalon olvashatók. Ott minden hasznos információt, regisztrációs lehetőséget megtalálunk.

A Szentatya 2017. április 21-én hagyta jóvá és hirdette ki a kongresszus jelszavát: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ezt követően került sor a logó elkészítésére. Sajnálatos módon a 2020-as eucharisztikus kongresszusnak nem lesz új himnusza, mert a bíráló bizottság a beérkezett pályaművek között nem talált megfelelőt. Ezért az 1938-as kongresszus himnusza lesz a mostani kongresszusnak is a himnusza („Győzelemről énekeljen…”).

2018 júniusában jóváhagyták az alapdokumentumot, majd novemberben egy magyar egyházi küldöttség utazott Rómába a Pápai Bizottság plenáris ülésére, ahol 82 ország küldöttei jelentek meg, akiknek bemutatták a kongresszus alapdokumentumát, a várható eseményeket, programokat. 2019 májusában a nemzeti delegátusok érkeztek Budapestre, hogy megismerkedjenek a helyszínnel és a várható eseményekkel. Az eucharisztikus kongresszusnak minden katolikus országban van egy megbízottja, delegátusa, aki a kongresszus ügyét képviseli.

Az előkészületi eseményekhez tartozik, hogy éppen most, februárban megkezdik az önkéntesek kiképzését. Intenzív munka folyik e téren is.

Eddig több alkalommal országos szentségimádással is felívták a figyelmet erre a közelgő eseményre. Az egész világot mozgósító szentségimádás volt 2017 novemberében, a Krisztus Király ünnepe előtti szombaton, amikor 18 országban 840 helyszínen 30 000 hívő imádkozott, míg 2018 június 2-án, Úrnapja szombatján 45 ország 907 helyszínén 40 000 imádkozó volt. 2019. június 22-én, Úrnapja előestéjén és november 23-án, Krisztus Király ünnepe előestéjén is országos szentségimádáson imádkoztak a kongresszus sikeréért.

Itt kell megemlíteni a Forráspont programot is, amelyet 2018 szeptemberében és 2019
novemberében a magyar katolikus fiataloknak szerveztek a Budapesti Sportcsarnokban,
hogy őket is megfelelően mozgósították a kongresszusra.

2018. november 27-e és 29-e között tudományos teológiai konferenciát tartottak Esztergomban.

A missziós kereszt is járja az országot, és az egyes egyházmegyék nagyobb városaiban szentmiséket, szentségimádásokat, előadásokat tartanak, így hívják fel a vidéki katolikusok figyelmét a kongresszus fontosságára.

Elindult továbbá a NEK instagramm, facebook, youtube csatornája, a magyar posta is ad ki bélyeget, valamint megtörténik az ilyenkor szokásos éremkibocsájtás is.
Dolhai Lajos rektor atya mindezen előkészületi programok mellett a legfontosabbra, arra is felhívta a figyelmet, hogy mit kell tennünk azért, hogy mi magunk és az egyházközségeink megfelelően fel tudjanak készülni a nagy ünnepségsorozatra. A prédikációk, katekézisek, előadások az Eucharisztiáról, a szentmiséken való buzgóbb részvétel, egyéni és közös szentségimádások segítenek ebben. Igyekezzünk gyarapítani ismereteinket, tudásunkat az Oltáriszentséggel kapcsolatban, hogy egyre jobban értékeljük azt, és belássuk, mennyire nélkülözhetetlen a Krisztust követő keresztény életében az Oltáriszentség és a szentmise. A hátralévő időszakban tudatosabban, buzgóbban vegyünk részt a szentmiséken. Az előkészület konkrét látható formája, hogy az egyházközségekben újra megjelentek a közös szentségimádások, a papok buzdítják a híveket az egyéni adorációk fontosságára is.

A kongresszus dokumentumában az a szempont is megjelenik, hogy hitünket és az Oltáriszentséggel kapcsolatos hitbeli tapasztalatainkat olyan formában is megmutathatjuk, hogy az Eucharisztia a diakóniának, a hitből fakadó szeretetszolgálatnak, a keresztény testvériségnek is a forrása. A kongresszus alatt és az előkészület utolsó fázisában is nem csak közös imádságok, különféle liturgiák lesznek, hanem nagy karitatív rendezvények is, a szegények, rászorulók megsegítésének formájában, amivel ki akarjuk fejezni, hogy mint keresztény életünknek, ennek a nagy ünnepségnek van társadalmi vonatkozása is.

A rektor atya a prezentáció befejező részében az Eucharisztikus Kongresszus programjairól, helyszíneiről beszélt.

Elmondta, hogy a kongresszus nyitányaként szeptember 10-12-ig háromnapos teológiai szimpózium lesz az esztergomi Adalbertinumban.

Az ünnepségsorozatnak három fő eseménye lesz: szeptember 13-án, vasárnap délután 15 órától nyitó program, majd 16 órától a nyitó szentmise lesz az új Puskás Ferenc Stadionban, amelyen az ország különböző részeiből érkező 4-5000 gyermek járul először az Eucharisztiához.

A második fő esemény szeptember 19-én, szombaton 17 órakor kezdődik a Parlament előtti szentmise, utána pedig fáklyás, gyertyás szentségi körmenet lesz a Hősök teréig az Andrássy úton keresztül. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszuson több mint 500 ezer ember vett részt ezen a körmeneten. Erre a nagy eseményre is várják a vidéki katolikusokat is

A záró ünnepi szentmise pedig szeptember 20-án, vasárnap 11 órától lesz a Hősök terén.

A kongresszus hetében a főbb események mellett nagyon sok rendezvény, kiállítás, előadások, szentmisék, katekézisek, tanulságtételek, szentségimádások, fakultációk lesznek, amelynek helyszíne sok esetben a Hungexpo (a régi BMV) területe lesz.
Az egy hetes ünnepségsorozaton főleg a külföldi zarándokok számára számtalan gazdag kulturális és egyházi jellegű rendezvény mutatja be hazánkat, a magyar katolikus egyházat. Koncertezik a Csík Zenekar, megismerkedhetnek a 100 Tagú Cigányzenekarral, a világhírű Moszkvai Patriarchátus Kórussal, a fiatalok Ákos koncertjén is szórakozhatnak, valamint a külföldi zarándokok egy esztergomi kiránduláson is részt vehetnek.
Dolhai Lajos atya itt említette meg azt a bizánci rítusú liturgiát is, amely a Szent István Bazilikában lesz, várhatóan 50 püspök részvételével és Jusszef Abszi melkita görögkatolikus pátriárka főcelebrálásával.
A szervezők igyekeznek bevonni az ünneplésbe a katolikus fiatalokat is, éppen ezért főleg a 17-20 éves korú egyházi iskolák diákjai részére lesz egy (péntek esti) Ifjúsági est a Papp László Sportarénában. Külön megemlítendő, hogy szeptember 19-én, Családi napot tartanak a Margit-szigeten.
A programok részleteiről az Eucharisztiskus KOngresszus honlapján https://www.iec2020.hu/hu/program tájékozódhatunk.

Dolhai Lajos rektor, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja előadásának a végén a résztvevők kérdéseire válaszolt, amelyet dr. Krakomperger Zoltán plébános moderált.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 

„Minden életszakasznak van sajátossága, és minden korszak új kihívásokat, addig ismeretlen élethelyzeteket hoz magával. Ilyen időszak a hallgatói élet is. Hogyan lehet ebbe beemelni Istent? Van-e helye egyáltalán valamilyen természetfelettinek az ember életében? Az egyetemi lelkészség feladata pontosan ebben áll: újra és újra megtalálni azokat a mozzanatokat és területeket, ahol be lehet lépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi, ahol jelen akar lenni az Isten. Ezt a jelenlétet igyekszünk közösen felfedezni és kiaknázni.”

Törő András atya 2018 augusztusától a Debreceni római Katolikus Egyetemi Lelkészség vezetőjeként kapcsolódik be az egyetemi hallgatók életébe. Egyetemi lelkészként kiemelt feladata, hogy a fiatalokat kísérje, és élővé tegye a Krisztus-követést az egyetemista mindennapokban. Ennek ereje a jelenlétben rejlik: jelen lenni a fiatalok között, hiszen a találkozás, a közösség olyan mozgatórugó, amelyre minden embernek szüksége van. Hogyan valósul ez meg? Lépések és belépések, egymásra hangolódások és kapcsolódási pontok. Az egyetemi lelkészség szervezésében zajló programok, az élet kérdéseit megvilágító beszélgetések és kötetlen találkozások lehetőséget adnak az egyetemisták számára, hogy Istent a hétköznapok fókuszába helyezzék. Mindezek élményt nyújtanak, amely által a fiatalok otthon érezhetik magukat az Egyházban, és innen erőt merítve tudnak útjukra indulni, hogy a hétköznapok küzdelmeit megvívják, csodáit pedig megéljék. A lelkészség munkáját nemcsak a szervezett programok és alkalmak építik fel, hanem hozzá tartozik a folyamatos jelenlét. Ezeknek a spontán találkozásoknak a Debreceni szent László Katolikus szak-kollégium és a Megtestesülés Plébánia biztosít helyet, ahol a hallgatók bátran fordulhatnak az egyetemi lelkészséghez bármilyen témában. Célunk, hogy minél közelebb kerüljünk a fiatalok mindennapjaihoz, amelyben iránytűként szolgálunk, és életvezetésükben kísérjük őket. A kollégium épülete azon találkozások színtereként is szolgál, amely a hallgatók hitéleti növekedéséhez járul hozzá. A lelkészség 2019 márciusától új küldetést vállalt: szentmisére hívják az egyetem hallgatóit! Egyetem közeli helyszínen, a Megtestesülés templomban, hallgatóbarát időpontban várják (nem csak) a fiatalokat, hogy együtt tapasztalják meg a találkozást Istennel, önmagukkal és társaikkal. A szentmise fiatalos lelkülete, a közös szolgálat és az utána következő kötetlen beszélgetés az örömteli Krisztus-követésre és a hit életszerű gyakorlására bátorítja az egyetemistákat.

Hogyan érhetsz el bennünket?

Egyetemi lelkész: Törő András, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Munkatársak: Szilágyi Eszter és Bíró István, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. rendszeres találkozásaink helyszíne: Megtestesülés Plébánia (4032 Debrecen, Borbíró tér 9.)
Szentmise: szerdánként 18:00 órától, 19:00 órától találkozás és beszélgetés, vasárnaponként 19:30-kor ifjúsági szentmise.

A lelkészség számos egyéb lelki, közösségi, hitéleti és szakmai programra is hív benneteket, amelyekről aktuálisan a delelkes.dnyem.hu vagy a facebook.com/delelkes oldalakon tájékozódhattok. A hétköznapokban elérhetőek vagyunk a Debreceni Szent László Katolikus szakkollégiumban (4028 Debrecen, Simonyi út 38.), ahol bármikor örömmel várunk egy személyes találkozásra, beszélgetésre, kikapcsolódásra! Keress minket bátran!

Szilágyi Eszter/Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

Forrás: Egyetemi Élet

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Finisben vannak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi feladatai. Már csak néhány hónap van hátra és 2020. szeptember 13-20-ig a budapesti eseményeken keresztül nemzetek ünneplik majd az Oltáriszentséget. Addig is számtalan program, egyházmegyei, egyházközségi rendezvények, előadások segítik a híveket a ráhangolódásra.
Hirdetik ezt az ország római katolikus templomai elé kihelyezett óriásplakátok, molinók is, amelyek a mi egyházközségeinkbe, így Debrecenbe is megérkeztek.

A legutolsó debreceni programunkon február 19-én, a Kölcsey Központban dr. Dolhai Lajos, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, az Egri Hittudományi Főiskola rektora tartott érdekes prezentációs előadást az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról, az előkészület folyamatairól és főbb eseményeiről. Erről szóló tudósításunk hamarosan olvasható.

A közeljövőben pedig május 9-én, Nyíregyházán, a Continental Arénában megrendezésre kerülő egyházmegyei nagyrendezvényen A MI NAPUNK – egyházmegyei közösségi napon ünnepelhetjük együtt az Eucharisztiát, amire ezúton is várunk mindenkit szeretettel. A rendezvény részleteiről hamarosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjai megtekinthető a következő oldalon: https://www.iec2020.hu/hu/program

Regisztrálni lehet: https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio

Kovács Ágnes/Örömhír sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Télbúcsúztató, tavaszváró farsangi mulatságot rendeztünk a Seregély István Papi Szociális Otthonban.

Az ünnepség alkalmával maskarába bújtak az intézmény lakói és dolgozói. A nevezetes ünnep alkalmával farsangi műsorral, és jelmezbemutatóval örvendeztették meg a lakók egymást. A farsangi szereplők között találkozhattunk a virágárus lánytól kezdve Mekk Elekkel és még sok-sok mesefigurával. A legnagyobb népszerűségnek azonban a cigány házaspár örvendhetett, akik bevezették a közönséget az autentikus cigányzene világába.

Az ünnepi műsort tombolasorsolás és táncos farsangi mulatság követte, az ebédhez farsangi fánkot fogyaszthattak a résztvevők.

Kéningerné Ignácz Ibolya
intézményvezető

Biztosan sokan emlékeznek még arra a felajánlásra, amelyet a 2019-ben pappá szentelt Sziklai Dávid, jelenlegi rakamazi káplán atya tett június 29-én, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott első szentmiséjén. A hagyomány szerint az első szentmise perselyadományával az újonnan felszentelt papot támogatják, így Dávid atya megtehette, hogy azt a papnevelés céljára ajánlja fel.
Az adomány célba ért, amely a kispapok testi-lelki növekedését szolgálta, szolgálja, mert a rakamazi káplán atya volt papnövendék társait azóta is segíti, támogatja. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendékei a közelmúltban köszönetük jeléül meglátogatták jótevőjüket, Sziklai Dávid atyát szolgálati helyén, a rakamazi plébánián. Az alábbiakban Szabó Gábor írását olvashatjuk.

De vajon, ha valamit szeretetből kapsz, nemde szeretettel adod vissza? Mi is így cselekedtünk. Egyházmegyés közösségünk a nagylelkű felajánlást megköszönve látogatást tett Sziklai Dávidnál, a lelkes káplán atyánál. Egy nagyon szép napot tölthettünk el a rakamazi egyházközségben, ahol Takács János plébános is örömmel és finom ebéddel fogadott bennünket. Közösen jártuk be a filiáikat (Tímár, Szabolcs, Tiszaeszlár-Bashalom, Tiszanagyfalu), megtekintve azok különlegességeit, látnivalóit. A szeretettel teli együttlétbe bekapcsolódtak a hívek és a plébánia hűséges ministránsai is a közös szentmisén, illetve utána a kötetlen találkozás során.

Dávid atyával a szemináriumban együtt töltött évek alatt is jó kapcsolatban voltunk, így e találkozásnak, látogatásnak örömmel tettünk eleget. Ez egy egyszerű látogatás volt, aminek az alapját, a jó kapcsolatot még Dávid atya indította el a szemináriumban. Örömünkre szolgál, hogy viszonozhatjuk a nagylelkű szeretetét, és biztos vagyok abban is, hogy nem ez volt az utolsó találkozásunk.

Ezzel a beszámolóval a megbecsülésre szeretném felhívni a figyelmet. Mindannyian találkozhatunk olyan személyekkel, akik valamilyen formában gondoskodást, törődést, szeretetet nyújtanak számunkra. A kérdés az, hogy észrevesszük-e őket, és ha igen, akkor tudunk-e hálás szívvel köszönetet mondani a felajánlott szeretetért, mert „Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet fektetünk az adásba” . (Kalkuttai Szent Teréz)

Kedves Dávid atya!
Ezúton is hálásan köszönjük az adományaidat és mindenekelőtt nagylelkű szeretetedet!

Szabó Gábor papnövendék
Fotó: Nyeste Tamás papnövendék

Közel egy évvel ezelőtt 2019. április14-én kezdődött a Szentlélek szeminárium a debreceni Szent László-templomban. A kilenc alkalmas karizmatikus lelkigyakorlaton 150 hívő vett részt. Közülük sokan vannak, akiknek a szeminárium gyökeres változást hozott az életében és elmondásuk szerint azóta is Krisztussal a legnagyobb kalandot élik meg, aminek nem lesz vége.

A zárást követően alakult egy dicsőítő csoport a templomban, ami azóta is működik, és ennek az első nyitott alkalmát – amelyre nemcsak a szeminárium résztvevőit, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak –, a héten, február 20-án, csütörtökön este 6 órától tartják a Szent László-templomban. A találkozó szentmisével kezdődik, majd szentségimádással és gitáros dicsőítéssel folytatódik.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2020. február 17-én óvodai szakmai tanácskozást tartott a Püspöki Hivatalban. A megbeszélésen jelen voltak az egyházmegyei óvodai intézményegységek vezetői, valamint Nyírbátorban 2020. szeptember 1-jétől induló új építésű óvoda intézményvezetője is.

Molnár Katalin EKIF főigazgató nyitotta meg az egyházmegyei óvodai tanácskozást közös imával, a résztvevők köszöntésével és Palánki Ferenc megyéspüspök úr szeretetteljes üdvözletének átadásával .

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2020. szeptember 1-jétől óvodai intézményegységgel bővül; Rácz Tiborné intézményvezető asszony bemutatta Kissné Hajósi Anikó óvodavezető asszonyt a közösségnek.

A szakmai napon egyeztetésre került az óvodai szabályzatokkal kapcsolatos valamennyi dokumentum, ezek egységesítése, bővítése, amely munkálatban Imre Lászlóné óvodavezető (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola) segített.

A Katolikus Pedagógiai Intézet félévi értekezletén hallottak és az abból adódó feladatok közös értelmezése, megbeszélése után az új pályázati lehetőségekről, valamint az óvodai tanfelügyeleti tapasztalatokról Tárkányiné Budai Éva óvodavezető (Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda) nyújtott tájékoztatást a résztvevő magasabb vezetőknek.

A résztvevők az óvodai felvételekről, a kormányhivatalok és az OH feladatairól is egyeztettek.

A jó hangulatú, örömteli tanácskozás aktuális felvetésekkel zárult. A közös ebéd alatt az óvodavezetők közötti beszélgetésekre, szakmai egyeztetésekre is lehetőség adódott.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

80 millió Ft értékű pelenkát adományozott a DM az országos Katolikus Karitász számára, amelyből egyházmegyénkben is több száz rászoruló kisgyermekes család részesült. Az adományokat az egyházmegye nagyobb városaiban kapták meg a karitász csoportok vezetői, akik településeiken keresik fel a nehéz sorsban élőket.

Mészáros László egyházmegyei karitászigazgató elmondta, minden rászorulót szeretnének támogatni a DM adományából, ennek következtében egy-egy családnak kevesebb jut belőle.

A DM Kft már évek óta támogatja a nehéz körülmények között élő embereket. Ennek hatására a cég munkatársai közül egyre többen csatlakoznak a karitatív szervezet önkéntes munkájához, és vállalnak szolgálatot a betegek, idősek gondozásában, csomagosztásban, vagy éppen a cégen keresztül adódó lehetőségek során – tájékoztatott bennünket örömmel a karitászvezető.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, az Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban és a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnáziumban működő Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetének vezetői – Csernyus Enikő, Rubóczki Béla, Smidné Hetey Rita és Tamás István – a trianoni emlékév nyitányaként „Szeressük vissza Magyarországot!” felhívással közös megemlékezést szerveztek 2020. február 12-én.

Ebből az alkalomból Szőke Zoltán, a Turul Csapat vezetője és Józsa Róbert, a Trianon-menet csapatának tagja tartottak előadást a Szent Imre Gimnázium kápolnájában. Az evangélikus és a görögkatolikus iskolákból érkező diákok gimnazistáinkkal együtt interaktív élménybeszámolót hallhattak és láthattak arról a közel 1700 km-es, 46 napos zarándokútról, amelyet Csíksomlyótól Versailles-ig tett meg néhány elkötelezett hazafi, hogy felhívja Európa figyelmét arra a tragédiára, amely hazánkat 100 évvel ezelőtt érte.

Az érdekes és mély tiszteletet kiváltó előadás után a három intézmény lelki vezetője – Nagy Csaba római katolikus, Bozorády Ildikó evangélikus és Sivadó László görögkatolikus iskolalelkészek – közösen megáldották azt a trianoni zászlót, amelyet Simay Zsolt tervezett és készített. A zászlón a régi Magyarország térképének körvonalát fekete színnel ábrázolták, háttérben pedig az elcsatolt, illetve a jelenlegi települések nevei olvashatóak. Ezek a lobogók a három intézményben emlékeztetnek mindenkit Trianon fájdalmára és az összetartozás fontosságára.

A közös megemlékezést megtisztelte Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csizmadia Anna, a szövetség elnöki kabinetvezetője, Dalmay Árpád, a felnőtt Rákóczi Szövetség elnöke, Buday Barnabás evangélikus esperes, a Magyar Cserkészszövetség korábbi elnöke, Turányi Szilárd, a IX. Észak-alföldi Cserkészkerület elnöke, valamint az iskolák vezetői, a szervezet összekötői, vezetői.

Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást, és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek” – idézte Tormássiné Kapitány Ágotha intéz-ményvezető asszony köszöntőjében Wass Albert szavait.
Ezen gondolatokkal és megemlékezéssel vette kezdetét trianoni ünnepségsorozatunk.

Rubóczkiné Pekó Brigitta intézményvezető-helyettes

 

A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében éppen 25 éve alakult meg a Cursillo mozgalom. Ezt ünnepelve a cursillisták az egész évet visszaemlékezéssel és ünnepléssel töltik. Az eseménysorozat legelső nyitóalkalma 2020. február 15-én volt a debreceni Megtestesülés-templomban.

Az ultreyán megjelenteket Zsirosné Seres Judit, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye cursillós közösségének világi elnöke köszöntötte, majd arról beszélt, hogy az életében milyen fontos szerepe van az apostolkodásnak. Az elmúlt húsz évben munkatársként, a grémium tagjaként és világi vezetőként segíti az egyházmegyei cursillóban folyó munkát, amelyet örömmel és odaadással végez.

Ezt követően Zsirosné Judit a grémium által jóváhagyott éves programot is ismertette. Három nagy területre bontották a szervezők az ünnepségsorozatot. Több alkalommal találkozhatnak a végzett cursillósok egymással, hogy újra felidézzék a három nap élményét, emlékét. Az ultreyák alkalmával elmondhatják majd egymásnak, hogyan élik meg az örök negyedik napot, hogyan apostolkodnak az egyházközségekben és milyen örömmel dolgoznak a plébániákon a közösségekben. Minden hónapban előkészített programmal várják majd az érdeklődőket. A programterv illeszkedik az egyházmegyei programokhoz és az Európai Ultreya programjához is.

A jubileumi év középpontjában a hálaadás áll. Hálát adunk a 25 év minden ajándékáért, kegyelméért, és mindenért, amit a cursillón keresztül adott nekünk a szerető Isten - mondta elmélkedésében Tóth László atya, a Megtestesülés-templom plébánosa, aki három éve vett részt először ezen a hétvégén. Majd hivatkozott Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség című versében megfogalmazott érzésekre. Kosztolányi felekezeti hovatartozását tekintve római katolikus volt, de nem gyakorolta a vallását, de az élete végén, amikor már betegeskedett egyre többet gondolt arra, hogy mi lesz azután. Kései utolsó verseiben egyre jobban megnyilvánul valami nagyon szelíd, rejtett vágyakozás arról, hogy ő vissza szeretne térni az atyai házba.
A versét így fejezi be:

„Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.”

Kosztolányi utolsó verssorában a nagy igazságot fogalmazza meg: mindnyájan Isten vendégei vagyunk itt a földön, annak, Aki szeretetében megosztja velünk azt, amije van. A papok számára a vízkereszt utáni időszak egy nagyon értékes és áldott időszak, mert sokat járnak vendégségbe, házat szentelni. Itt találkoznak a család szeretetével, ahogyan megosztják velük azt, amijük van. Isten vendégei vagyunk nap mint nap. A Szentírás is tele van a vendéglátás leírásával, amelyben Jézus tanítást ad a vendégvárásról. Az üdvösségtörténet két vendégség között zajlik. A Teremtés könyvében Ábrahám történetében, a Jelenések könyvéhez lapozva pedig ezt olvashatjuk: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” A vendéglátás csúcsán ott találjuk Jézust, aki meghívta az utolsó lakomára a tanítványait. Jézus megosztja velünk önmagát, mert a kenyér a testévé, a bor a vérévé válik – fogalmazott László atya.
Ha visszagondolunk a Cursillós hétvégére, azt is úgy éljük meg, mint egy csodálatos vendégséget. Isten vendégei voltunk. Megosztotta velünk a szeretetét, a közösséget a kegyelmi élet mélységeit és annak örömeit, az életvezetési gondolatokat, útmutatását. Olyan tapasztalatot adott, amelyet nem tudunk és nem is szabad magunkba zárni. Van miért hálát adni – tette hozzá az előadó.

A hálaadás mellett feladatot is kaptunk: meg kell osztanunk ennek a vendégségnek az örömét, beszélnünk kell a vendéglátónkról, az ajándékokról, majd meg kell hívni másokat is. Az elmélkedést követően kiscsoportos beszélgetés, majd közös szentségimádás következett.

Zsirosné Judit megköszönte Tóth László atyának, hogy elfogadta a felkérést, jó házigazdaként vendégül látta az ide érkező cursillósokat, és tartalmas programot állított össze a résztvevőknek. Majd köszönetet mondott dr. Papp Imréné Marcsinak odaadó szervező munkájáért, is és minden résztvevőt megajándékozott egy emléklappal a debreceni egyházmegyei ultreya emlékére.

Elmondta, hogy számára ajándék volt az itt eltöltött idő, és a közösségben megélt tartalmas délután megerősítette őt abban, hogy szükség van arra, hogy a cursillósok gyakran találkozzanak egymással. Mert az örök negyedik nap megélésében segítségükre van, hogy időnként tartalmas elmélkedést halljanak, és az egymással folytatott kötetlen beszélgetések után feltöltődve újra apostolkodjanak környezetükben, mert „Krisztus Számit Rájuk”.
Az alkalmat szeretetvendégség zárta.

Geréné Sárga Monika
sajtóapostol

Free Joomla templates by L.THEME