Elemek szűrése dátum szerint: február 2017
2017. február 28., kedd 14:24

Hamvazószerda, nagyböjt kezdete

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutat be 2017. március 1-én, hamvazószerdán este 6 órakor a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

Ez a nap a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja. E negyven nap a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap.

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.

Nagyböjti készület

Az idei nagyböjtben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébániáin is lelkigyakorlatot tartanak a hívek számára, hogy lelkileg felkészüljenek a húsvéti ünnepekre.           

A készülethez hozzátartozik a böjti fegyelem, amely a mértékletesség erényének cselekedete, célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűnbánat kifejezése. A böjt minden vallás törvényei között szerepel.

A böjt és hústól való megtartóztatás gyakorlatával — a katolikus vallásban a nagyböjtre vonatkozóan — Hamvazószerdán és Nagypénteken találkozunk. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.

Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein is a betöltött 14 éves kortól.

Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.

Sajtóiroda, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Dr Békési Sándor gyászjelentés page 001 Dr. Békési Sándor címzetes apát, címzetes főesperes, nyugalmazott plébános, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papságának nestora (legidősebb tagja) volt. Hosszú papi évei alatt minden szolgálati helyén megbecsülést szerzett. 2017. február 25-én életének 96., áldozópapságának 73. évében szentségekkel megerősítve hazatért Urához és Istenéhez a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban.

Békési Sándor 1921-ben Nagykállóban iparos családban született. A mindennapi ministrálás élménye, az imádságos, vallásos öt gyermekes családi élet már hétéves korára kimondatta vele a papi hivatás iránti vágyat.  Nagykállói tanulmányai után az egri ciszterci gimnáziumban tanult 1936-40-ig.

„Áldom az Istent, hogy megismerhettem őket, mert amikor ‘36-ban édesapám meghalt, a tanárok szinte gondomat viselték.  5-en voltunk testvérek.”

1940-ben leérettségizett, és Budapesten végezte el teológiai tanulmányait. „1946-ig voltam Pesten, ott ért a háború is, a szemináriumban tanuló 70-80 papnövendéknek az óvóhelyen tartották az előadásokat.”

1944-ben az orosz hadsereg közeledése miatt december 24-én pappá szentelték Budapesten. Először Kisvárdára került hitoktatónak, majd ’48-ban Miskolcra. 

„1948 a fordulat éve volt, az idős emberek ezt jól tudják. Akkor még hatezer katolikus papja volt az országnak most csak kettőezer. A tizenegyezer szerzetesi hivatásból ezer-ezerötszáz maradt. Államosították az iskolákat, feloszlatták a szerzetesrendeket. Miskolcon az egyik hittanórán tett ártatlan kijelentésemért demokrácia- és államellenességgel vádoltak, és elhelyeztek közel húsz évre egy távol eső helyre, Kékcsére. Akartam hinni azt, hogy „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,10). Soha nem zúgolódtam. A püspök úrnak engedelmességet ígértem; ott volt jó, ahová küldött. Következő állomásom Kállósemjén volt, és végül Ajakra kerültem. Ajakon 28 évet töltöttem. Innen Győrbe, majd a nyugdíjas éveimben Budapestre mentem, ahol aktív lelkipásztori szolgálatot végzek.”

20 kg prédikáció

Békési Sándor atya legfontosabb feladatának tartotta a prédikálást, a hitoktatást és a hívekkel való személyes kapcsolatot.

1971-ben, amikor Ajakra kerültem, abban a papszegény világban az egyházközség az elsők között állt. A 2500 lelkes katolikus közösség 60 év alatt 13 papot adott. A papnak fel kell tennie a kérdést: Hiteles pap-e? Meg van-e elégedve vele Jézus, a főpásztor? Legfőbb kötelességem mindig a prédikálás volt. Prédikációim  súlya 20 kg.  Soha nem álltam ki a hívek elé felkészületlenül. A második legfontosabb feladatomnak a hitoktatást tartottam. Legalább 100 prédikációt intéztem a hívekhez arról, hogy miért fontos a hitoktatás, és rendszeresen beszámoltam, hogy milyen munka folyik ott.  A papnak ennél fontosabb munkája nincsen.”

Jobban ismerte a híveit, mint ők egymást. Házszenteléskor december végétől február első hetéig minden házba bement, és elbeszélgetett az emberekkel. A szobája falára ki volt függesztve, ki melyik utcában lakik, és kik járnak a templomba.

Az Isten a tenyerén hordott engem, mert sok mindentől megmentett. 1939-ben az orvosom azt mondta, annyira gyenge a szívem, hogy nem javasolja a papi hivatást.  De én pap akartam lenni, és lám, a vasmisémet végzem. Optimista vagyok? Igen! Rövid távú? Nem, hosszú távú. A pokol kapui nem vesznek erőt az egyházon! Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.  Tessék ezt elhinni! Sok mindent kibírt már a magyar nép, a jó Isten továbbra is velünk lesz.” (Elhangzott: Ajakon, 2009. szeptember 20-án, szolgálatának 65 évéért mondott hálaadó szentmiséjén.)

 

Temetése március 18-án, szombaton lesz Budapesten a Szent Vince templomban (IX. kerület Haller utca Mester utca kereszteződése; GPS: 47.475693 N, 19.078348 E). 11:00-kor mutatjuk be érte az engesztelő szentmisét, majd hamvait a templom urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomra a feltámadás hitében. Nyugodjon békében!

 

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola felvételi előkészítő tábort szervez.

17–20 éves fiatalokat várunk, akik az alábbi szakok iránt érdeklődnek:

 • hittanár-nevelőtanár – erkölcstan- és etikatanár
 • hittanár-nevelőtanár – ELTE közismereti tanár
 • teológia osztatlan mesterképzés
 • katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak

Időpont: 2017. március 24. 17:00 - március 26. 13:00

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1.

Jelentkezés: A kitöltött jelentkezési lapot (lásd melléklet) a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Jelentkezési határidő: 2017. március 10.


Ízelítő a háromnapos tábor programjából:

 • Vendégváró - információkkal és még ezzel-azzal;
 • „Aki kincseiből régit és újat hoz elő” – valakik Máté szerint, valakik szerint Máté (képek Máté evangéliumából, Máté evangéliumáról);
 • Messiási műhely, ahol az evangéliumok születésének körülményei mellett messiási próféciák után nyomozunk, ill. követjük nyomon sorsukat, átalakulásukat;
 • Miért tanuljunk teológiát? – A hitről való gondolkodás szerepe a leli életben;
 • „Társteremtsünk embert Isten képmására!”, avagy Én és az erkölcs;
 • Egyháztörténeti séták a belvárosban, ahol egy-egy emlék, egy-egy helyszín kapcsán korszakok, események elevenednek meg.
 • A liturgiáról – avagy kalandozás egy római bérpalotában
 • és más játékos programok a főiskola hallgatóival.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2017. február 23., csütörtök 09:15

„ÉLET AZ EGYHÁZBAN!”

Ezzel a címmel hirdetett hittanversenyt a debreceni Szent Anna Főplébánia és a debreceni Szent József Gimnázium, Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye területén működő egyházi általános iskolák és gimnáziumok gyermekei, tanulói részére.

A verseny témái:

1-2. osztályosoknak: Jézus csodái

3.4. osztályosoknak: Jézus példabeszédei

5-8. osztályosoknak: Az ősegyház élete

9-12. osztályosoknak: Pál apostol élete és munkássága voltak.

A csapatversenyekhez kapcsolódóan több vizuális feladatot is kaptak a résztvevők. Ezek közül rendkívül látványos volt az ötödik és hatodik évfolyam mozaikkészítő pályázata, a hetedik és nyolcadik évfolyam képregényei, és nagyon népszerű volt a kilenc-tizenkettedik évfolyam videó pályázata, ahol Szent Pál életének jeleneteit kellett rövidfilmen megjeleníteniük.

A verseny szervezői: Bancsi Zoltán iskolalelkész, Feketéné Nagy Magdolna és Szalontainé Virágh Viktória hitoktatók, valamint a Szent József Gimnázium munkatársai voltak. Köszönjük áldozatos munkájukat!

„100 éves Fatima” rajzpályázat

Lakatosné Virág Gabriella tanárnő beszámolója szerint: Nagy népszerűségnek örvendett az egyházmegyei hittanverseny keretében meghirdetett rajzpályázat is. A verseny a „100 éves Fatima” címet viselte, és négy korcsoport csodaszép rajzaiból választhattuk ki a legjobbakat.

Több mint háromszázötven rajz érkezett, korosztályonként négy pályamunkát díjaztunk, de a nagyszámú jelentkező miatt, több megosztott helyezést is ki kellett adnunk.

Minden pályázónak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk a gyönyörű alkotásokhoz.

Molnár Katalin

EKIF főigazgató

Végeken szolgálók találkozása - Ez is lehetett volna a címe, a Szent József Plébánia jubileumi készületéhez tartozó előadássorozat második alkalmának 2017. február 15-én. Heidelsperger István atya a keleti végekről, Mátészalkáról érkezett az egyházmegye legnyugatibb településére, Egyekre, hogy megtartsa előadását a Rózsafüzér társulat hivatásáról. Megosztotta saját közössége tapasztalatait, hagyományait, kegyelmi ajándékokat termő imagyakorlatait.

Az Egyeki Szent József Plébánia közösségi terme most még inkább teleház volt, mint egy hónappal korábban. István atya kedves emlékeket idézett a gerendás, fehérre meszelt közösségi terembe lépve. Párhuzamot vont közte és a nagymamája tiszta szobája között, melyben az első rózsafüzér imádságot hallotta tőle. Személyes hangú, közvetlen előadásában Szent II. János Pál pápa és Bellon Gellért gondolatait idézte. Több saját élményt tárt a találkozón részt vevők elé a rózsafüzér imádságról, melynek szerinte nem érhetünk a végére, csak abbahagyhatjuk. „A rózsafüzér imádság végzése során együtt szemléljük a napként tündöklő Jézus arcot a szemlélődés ősképével, a boldogságos Szűzanyával. Az ő tekintetén keresztül emlékezünk Krisztus misztériumára, s kerülünk harmóniába azzal, amit Mária szemlél, az ő Szent Fiával.”

Ezután István atya öt pontban sorolta fel az ellenérveket, melyet a rózsafüzér imádság gyakorlásával szemben szoktak felvonultatni. Ezeket mind, rendre visszafordította és annak áldásos pozitívumait mutatta be.

Záró gondolataiban arra hívta fel figyelmünket, hogy jubileumi ünnepségeink során ne felejtsük el megerősíteni rózsafüzér közösségeinket.

Az Üdvözlégy Mária kezdetű imádság után szeretetvendégség keretében cseréltük ki gondolatainkat, s lélekben már készülünk a tavaszi, harmadik találkozásra.

Papp Ágoston

Akkreditálták a Magyarországi Billings Központot

Lezárult az a másfél évig tartó akkreditációs folyamat, amelynek eredményeként az egyházmegyénkben működő Magyarországi Billings Központ 2017-től teljes jogú tagszervezete lett a Nemzetközi Billings Szervezetnek (WOOMB International - World Organization Ovulation Method Billings).
Európai tagszervezetek működnek még: Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Skóciában, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Horvátországban. A WOOMB International Ausztráliában működik, melbourne-i székhellyel világszerte nyolc igazgatóval és egy spirituális tanácsadóval.
A Magyarországi Billings Központot továbbra is a Pócspetri székhelyű Fília Alapítvány működteti, melynek fő célkitűzései között szerepel a fiatalok keresztény nevelése, a családok támogatása valamint a természetes családtervezés Billings Ovulációs Módszerének terjesztése.
A központ akkreditált oktatói plébániai jegyesoktatáson, családos közösségek találkozóin és iskolai „családi életre nevelés” órákon tanítják a módszert. Meghívásra, előzetes egyeztetés alapján egyházi és világi intézményekben, különböző rendezvényeken ismertetik, oktatják az érdeklődőket vagy igény szerint egyéni konzultációs alkalmak keretében.

A módszert egy ausztrál orvos házaspár, Evelyn és John Billings fedezte fel 1953-ban. Egy klinikai és kutató orvosokból álló nemzetközi csoport több évtizedes munkájának köszönhetően a módszer tudományos bizonyítást nyert. Az Egészségügyi Világszervezet 1971-ben indított több országra kiterjedő átfogó vizsgálata alapján került sor hivatalos elismerésére valamint a „Billings Ovulációs Módszer” név felvételére. Megbízhatóságát és szilárd tudományos alapjait az is bizonyítja, hogy belőle nőtt ki egy új reprodukciós tudomány, a Szent II. János Pál pápa által is támogatott Creighton Módszer (NaProTechnológia – Natural Procreative Technology), melyet Thomas Hilgers szülész-nőgyógyász professzor dolgozott ki az Egyesült Államokban az 1970-es évektől kezdve. Ez a módszer a meddőségkezelésnek a leghatékonyabb, az egyház által is támogatott formája - a 80%-os sikerességi arány messze felülmúlja a mesterséges reprodukciós eljárásokét.

„A Billings Módszert a XX. század egyik legnagyobb felfedezéseként fogják számon tartani az orvoslás történetében” (Prof. T. Hilgers, VI Pál Pápa Intézet alapító igazgatója). Könnyű megtanulni és alkalmazni. Ingyenes, semmilyen eszközt, gyógyszert vagy belső vizsgálatot nem igényel. Minden kultúra és vallás részéről elfogadható. Nem véletlen, hogy ez a módszer terjedt el az egész világon: több mint 100 országban oktatják, használják.

A Billings Módszer alapja az önmegfigyelés. A női szervezetben lévő, a termékenységre utaló egyetlen specifikus jelnek, a méhnyak által termelt nyák változásainak a figyelemmel kísérését és ennek az ismeretnek a ciklus különböző szakaszaiban történő alkalmazását jelenti, mely képzett oktató segítségével könnyen elsajátítható.

Elérhetőség:
Magyarországi Billings Központ
4405 Nyíregyháza, Pásztor u. 5
Internet: www.billings.hu

www.billings.life

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel. 30 422 9889
Fília Alapítvány
4327 Pócspetri, Iskola u. 21
Tel. 30 456 4553
Adószám: 18030129-1-15

Lukács Krisztina és László
vezetők
Magyarországi Billings Központ

2017. február 16., csütörtök 13:20

Elhunyt Dióssi Géza Kornél OP

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy rendtársunk, 

Dióssi Géza Kornél OP

 domonkos szerzetespap, életének 75. évében, szerzetesi fogadalmas életének 53. évében, papságának 51. évében 2017. február 10-én hazatért a Mennyei Atya házába.

Temetése 2017. február 22-én, szerdán, 14.00 órakor lesz a budapesti Új Köztemetőben.

 Engesztelő szentmisét mutatunk be temetése napján déli 12 órakor a budapesti Rózsafüzér Királynéja Templomban.

Dióssi Géza Kornél atya 1942. május 15-én született Kolozsváron. Esztergomi szemináriumi évei során ismerte meg az akkor illegalitásba kényszerített Rendet. 1964. július 5-én tett egyszerű fogadalmat. Papszentelésére 1966. július 5-én került sor Egerben. Örökfogadalmát 1967. július 5-én tette le.

1966-tól 1970-ig káplánként működött Salgótarjánban. 1970 és 1978 között Zabaron és Szilaspogonyban volt plébános. 1978 és 1986 között Karancslapujtőn, Karancsalján és Karancsberényben látott el plébánosi feladatokat. 1986-tól 1989-ig esperes volt Putnokon.

A Rend 1989-es visszaállítása után Kárpátalján, Munkácson végzett lelkipásztori munkát. 1995-tól 1996-ig a soproni rendház tagja volt. 1996-ban először néhány hónapra Makkosmáriára került, majd Debrecenben folytatta szerzetesi életét és szolgálatát, ahol 2000-ig házfőnök és plébános volt. 2000-től 2005-ig Budapesten a domonkosok Thököly úti plébániáján volt plébános, illetve a budapesti domonkos rendház főnöke. 2005-től haláláig a soproni domonkos közösségben folytatta lelkipásztori szolgálatát.  

Kornél atya különféle állomáshelyein igyekezett hűségesen helytállni és sokat fáradozott azért, hogy a Rend újjáalakulhasson Magyarországon. Utolsó leheletéig kitartott szerzetesi életében és lelkipásztori szolgálatában. Nagyon szerette a zsolozsmát és igen buzgó volt a hívek gyóntatásában. Hisszük, kiengesztelődve, életét egészen Isten kezébe téve lépett át az Örök Hazába. 

A boldog feltámadás és viszontlátás reményében búcsúznak tőle: a magyar domonkos testvérek, a magyarországi domonkos család tagjai, testvérei: Erzsébet és Csaba, rokonai, ismerősei és azok, akik betegségében gondozták, ápolták.

Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 4.

2017. február 16., csütörtök 11:35

Országos tábort szerveznek az egyeki plébánián

2017. július 24-29. között, hétfőtől szombatig Egyeken kerül megrendezésre a Juventutem Közösség nyári tábora, a Nyári Zsolozsmás Tábor, amelyre az ország minden pontjáról várják az érdeklődőket. Erről tárgyalt Kiss Bertalan, a Nemzetközi Juventutem Mozgalom elnöke Papp László plébánossal 2017. február 10-én, Egyeken. A plébánia képviselő testületével történt egyeztetés során világossá vált, hogy teljes mértékű támogatással bír az idei tábor Egyekre helyezése, valamint rendkívül nagylelkű segítségre számíthatnak a helyiektől.

 

Másnap, február 11.-én Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök fogadta hivatalában Kiss Bertalant és Papp Lászlót, akitől megkapták az engedélyt a tábor szervezésére, sőt a püspök úr ígéretet tett arra, hogy személyesen is részt fog venni a tábor egyik napján, ahol előadást tart és bekapcsolódik a közös zsolozsmába is.

A tábor programja a tavalyiéhoz lesz hasonló, a teljes nappali zsolozsma éneklése mellett, ünnepélyes szentmisével kezdenek minden napot a római rítus rendkívüli formájában, délelőtt és délután pedig egy-egy meghívott vendégelőadó fog beszélni különböző témákban. A héten egy teljes napot a Hortobágy megismerésére fognak szánni.

Szállás és étkezés szervezése folyamatban van, ahogy a további előadók meghívásai is, mindezekről a későbbiekben, legkésőbb húsvét után közlünk részletes programot.

………………………………

Röviden a magyarországi Juventutem Mozgalom kezdeteiről:

2004. február 28-án Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem egyházzenész hallgatói először énekeltek régi esztergomi rítusú virrasztó zsolozsmát, matutínumot. A matutínumok rendszeressé válásával született meg a gondolata egy világi társulásnak, amely a székesegyházi káptalanok mintájára a teljes liturgia végzésére alakult, bár laikusokból. Megalakul a Szent Mihály Laikus Káptalan (Capitulum Laicorum Sancti Michaelis Archangeli – röviden CLSMA)

Kezdeti gondolat egy nemzetközi szervezetről 2004-ben Franciaországban született meg.  Az eredeti Juventutem francia alapítással jött létre. A nemzetközi szövetség gondolata 2006-ban született az FSSP (Szent Péter Papi Testvérület) bábáskodásával Svájcban. 2006. május 24-én Bernben aláírásra kerül az alapító okirat.

Aláíró alapító tagországok: Oroszország, Németország, Ausztrália, Olaszország, Kína, Írország, Brazília, Nagy-Britannia, Franciaország, USA, Svájc, Kenya, Spanyolország, Hollandia, Ausztria és Magyarország.

2015-től a nemzetközi elnökség Magyarországon található. (Kiss Bertalan elnökletével). Jelenleg a Juventutem Mozgalom 13 országban 36 csoportban tevékenykedik. 2004-től 2007-ig a Summorum Pontificum kezdetű motu proprioig havi egy régi rítusú szentmise volt FSSP celebránssal a Jáki Kápolnában. 2004-től évi 12 ünnepélyes matutínum latin nyelven, a régi esztergomi rítus szerint. 2007-től a Summorum Pontificum motu proprio után a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templomban elindulnak a rendszeres vasárnapi régi rítusú szentmisék délután 15:30-as kezdettel. Eleinte a káptalan tagsága alkotja a hívek csoportját, majd három év alatt 50-60 főre duzzad a miséken résztvevők száma. 2010. november 20-tól a szentmisék időpontja 12:00-ra kerül, így a plébánia miserendjében kap helyet. A hívek száma ugrásszerűen megnő, immár 100-120 fő jár rendszeresen. A zsolozsmázó közösség és a szentmisékre járók elkezdenek markánsan differenciálódni.

2009-től kezdődően éves zarándoklatot szerveznek Szentkútra, régi rítusú püspöki misével. 2011-től kezdve éves régi rítusú zarándoklat Rómába. Ugyanettől az évtől kezdve régi rítusú Szent Háromnap előbb Gyömrőn, majd 2016-tól Budapesten. 2015. január 6-tól a CLSMA-tól az önállósuló Juventutem Magyarország veszi át a közösség szervezésének feladatát. A CLSMA visszatér eredeti zsolozsmás lelkiségéhez. Megalakul az Introibo Alapítvány, amely a budapesti és országos régi rítusú kezdeményezéseket hívatott támogatni. 2004-től 2015-ig minden évben július utolsó hetén un. Latin-tábor egyházzenészeknek, latinosoknak, CLSMA tagságnak. 2015-től azonos szellemben Juventutem Nyári Tábor fiataloknak, érdeklődőknek, teljes templomba járó közösségnek, nem csak Budapestről. A tábor programja a teljes nappali zsolozsma közös végzése, régi rítusú szentmise minden nap, délelőtti és délutáni meghívott előadók, teológiai, társadalmi, művészeti témákban, közös élet és közös gyarapodás, mind imádságban, mind ismeretekben.

 

Kiss Bertalan

A Nemzetközi Juventutem Mozgalom elnöke

Fotó: Papp Ágoston 

2017. február 16., csütörtök 11:13

Házaspárok útját áldották meg Nyíregyházán

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegyével karöltve házasságban élők és házasságra készülők számára szervez programokat az országos „Házasság hete” programsorozathoz kapcsolódva 2017.  február 12-19 között.

A programsorozatot a január 23-ától induló szerelmes kalandtúra nyitotta meg, amely a hirdetés szerint ifjú pároknak ötletet, kisgyerekeseknek „alibit”, kirepülő gyerekeseknek emlékeztetőt, idős pároknak pedig reneszánsz hangulatot jelent. Ezt követően 11-én, a Görögkatolikus Farsangi Bál várta a családosokat, az azt követő vasárnap pedig a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szentmise keretében áldották meg a jubiláló házaspárokat, majd Szocska A. Ábel OSBM apostoli kormányzó ünnepi beszédében szólt a résztvevőkhöz a Szent Miklós–székesegyházban vecsernye keretében.

Házasság Világnapján, 14-én adták át és áldották meg a Nyíregyháza Sóstó-gyógyfürdő sétányán felállított „Házaspárok útját” a testvéregyházak részvételével. A 16 stációból álló út a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jeleníti meg. A rendezvényen Tóth László nyíregyházi plébános köszöntötte az egybegyűlteket, amelyen részt vettek: Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Szocska Ábel görögkatolikus apostoli kormányzó, dr. Gál Sándor református esperes, dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, Dicső Péter, a Nyírvédő Kft csoportvezetője és a stációk örökbefogadói. 

Ezután Zsatkuné Szabó Mónika a projekt megvalósítója bemutatta a házaspárok útját, beszámolt a megvalósulás körülményeiről és nem utolsó sorban tanúságtételével gazdagította a résztvevőket. Mónika elmondta, örömére szolgált, hogy a gondviselés a stációk örökbefogadóit már az állomások elkészülése alatt megszólította. Ők nemcsak annak megvalósulásában segítettek, hanem a későbbiekben imáikkal is kísérik a családokat. Ezután személyes életéből osztott meg néhány momentumot a jelenlévőkkel. Mónika és férje 26 éve boldog házasságban élnek, két felnőtt gyermekük van, és ő felnőtt korban nehéz élethelyzetben tért meg, majd szentségekhez járult.  Családjával a „Hálát adnunk” című 15. stációt fogadták örökbe, mert mint mondta, minden nap van miért hálát adniuk.

A megtérése után megváltozott az élete és munkája is más irányt vett.  Esküvői kiállítás szervezőként számtalan ifjú párral találkozott, akik boldogan készültek a házasságkötésükre. Ugyanakkor szembesülnie kellett azzal is, hogy nőtt a válások száma, sőt, ma már egyre kevesebben vállalják az elköteleződést. Ez indította őt arra, hogy képességeit, adottságait kamatoztassa, gyümölcsözővé tegye és felajánlotta a segítségét a nyíregyházi római katolikus egyházközség szolgálatába azzal a reménnyel, hogy programok szervezésével tehet valamit, amelyek felhívják a figyelmet a házasság szerepére, a családban élés fontosságára.

Terveit — a Házaspárok útja szellemi tulajdonosa  — a Magyar Schönstatti Családok a Családokért egyesület örömmel fogadta és segítette a kezdeményezését, amelyet a nyíregyházi önkormányzat is támogatott mert megengedték, hogy közterületen  felállítsák a házasélet legfontosabb élethelyzeteire utaló 16 stációt. A Házaspárok útjára a jelen lévő felekezetek képviselői áldást mondtak, majd Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya megáldotta és megszentelte azt.

Az esemény végén Tóth László plébános külön köszönetet mondott azoknak a családoknak, házaspároknak, baráti társaságoknak, oktatási intézménynek, szervezeteknek, akik örökbe fogadták a stációkat.

A házaspárok útjának állomásai:

A Házasság Hete további nyíregyházi programjai:

15-én, szerdán 18.00 órakor „Veled kiteljesedve” címmel, beszélgetéssel egybekötött előadásra várják a Görögkatolikus Parókia hittantermébe a házaspárokat.

16-án, csütörtökön 18.00 órától éjfélig a Magyarok Nagyasszonya Plébánia dísztermében Szentségimádás lesz házaspárok számára.

17-én, pénteken 18.00 órától Házasság Műhely előadás várja Nyíregyháza-Jósaváros Görögkatolikus Parókia közösségi termében az érdeklődőket.

18-án, szombaton 18.00 órától Házasok vacsoraestje keretében nosztalgiázhatnak a házaspárok a Római Katolikus Plébánia szervezésében.

19-én, 10.30-kor a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a Szerelmesek miséje és a  vasárnapi egyházközségi szent liturgia keretében a görögkatolikusok  jubiláló házaspárjainak  megáldása zárja a nagyszabású rendezvénysorozatot.

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 

A házaspárok útjának állomásai:

 1. Egymásra találtunk - életre szólóan: örökbefogadója (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola)
 2. Az otthonunk a mi birodalmunk: akiknek pl. különösen fontos a meleg, befogadó, elfogadó családi fészek (lehetőleg családi ház :) megteremtése, ahol a Jóisten, a Szüzanya is otthonra talál ( Bartók család: Károly, Rita, Donát, Csaba,Tünde, Lili)
 3. Életet adunk, életet kapunk: akiknek pl. különösen fontos az életvédelem, hogy a tervezett és a megfogant életek megszülethessenek, a gyermeket áldásnak tartsák és szerető családban növekedjenek (Fekete Sándor és Riedel Rita)
 4. A szeretet fájhat: akiknek pl. különösen fontos a nagylelkű, áldozatvállalásra is kész szeretet (Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség családjai)
 5. A nehézségek által növekszünk: akiknek pl. különösen fontos, hogy életünk próbatételei ne törjenek össze, hanem lássuk meg bennük Isten faragószerszámát, aki formál minket az örök életre ( Három család adománya)
 6. Erős gyermekeket nevelünk: akiknek pl. különösen fontos, hogy gyermekeinket az életre neveljük, hogy szeretni tudó, erős, dönteni képes, akár a jég hátán is megélő emberekké váljanak (AVINAD Családközösség)
 7. Az emberélet útjának felén: akiknek pl. különösen fontos, hogy válsághelyzetekben (különösen az életközép krízis idején), félelmeiket, korlátaikat megtapasztalva a házaspárok a Jóistentől kérjenek segítséget, ne futamodjanak meg a problémák elöl más kapcsolatba menekülve, hanem társukba kapaszkodva vívják meg harcukat (Kovács Szabó Gagus)
 8. Másokkal együtt erősebbek vagyunk: akiknek pl. különösen fontos az erőt és életet adó közösség ( Magyarok Nagyasszonya Főplébánia)
 9. Küldetésünk van! akiknek pl. különösen fontos, hogy fényt gyújtsunk, hogy az emberek megtalálják az Istenhez, az igazi boldogsághoz vezető utat, hirdessük a Jóisten örömhírét nem csak szavainkkal, hanem elsősorban életünkkel ( Péntek 8:05 Bt)
 10. Hűek maradunk: akiknek pl. különösen fontos a hűség Istenhez, Egyházunkhoz, közösségünkhöz, Alapítónkhoz, a számunkra fontosnak tartott értékekhez és nem utolsó sorban házastársunkhoz, akivel nap mint törekszünk arra, hogy kapcsolatunkat ápoljuk, elmélyítsük (Fokoláre lelkiség)
 11. Elengedjük gyermekeinket: akiknek pl. különösen fontos, hogy fiataljainkat ne tekintsük saját tulajdonunknak, hanem segítsük őket a szárnybontogatásban, hogy megtalálják hitüket, hivatásukat, társukat, hogy ne féljenek vállalni a rájuk váró kihívásokat (Egy nyíregyházi Cursillo-s kiscsoport)
 12. Együtt időseinkkel: akiknek pl. különösen fontos, hogy meglássuk az erőben talán fogyatkozó testben is a kincset, az értéket, és támogatni tudjuk őket, hogy méltóságukat megőrizzék, hogy értékesnek érezzék létüket(Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete)
 13. Megöregszünk, aratunk: akiknek pl. különösen fontos, hogy az időskor felé közeledve merjük, tudjuk átadni a kincseket, amiket gyűjtöttünk, hogy ebben az életszakaszban is szeretetet sugározzunk (Groska Tibor és Groska Tibomé)
 14. Mindennek értelme van: akiknek pl. különösen fontos, hogy életünk minden eseménye, nem csak az örömök, hanem a nehézségek mögött is meglássuk Isten gondviselő jóságát, hogy állítja számunkra a váltót, hogy minél közelebb vezessen minket magához ( Dr.Angyalné Dr. Sátorhegyi Éva)
 15. Hálát adunk: akiknek pl. különösen fontos a derűs, bizakodó, hálás szív, aki nem a rosszra, a negatívumokra fókuszál, hanem nyitott szemmel igyekszik megtalálni a mindennapok apró örömeit, Isten kis „prófétáit", ajándékait (Zsatku család: László,Mónika, Gergely, Bettina)
 16. Otthon a mennyei Atyánál: akiknek különösen fontos, hogy szivünkbe őrizzük és imáinkkal kísérjük szeretett halottainkat (Tervey Zoltán és felesége Hadnagy Ágnes)

Naptár

« Február 2017 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300 Máriapócsi búcsúk 2016 2 0  szbap
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
 • 2017. december 15. – Péntek (Mt 11,16-19)
  Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik;...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk