február 2018

Szerzetesek találkoztak a debreceni székesegyházban

 

A megszentelt gyertya lángja emlékeztet a lángoló isteni szeretetre, az ember útját megvilágosító evangéliumi fényre. Amint a gyertyát nem rejtjük véka alá, úgy a szerzetesnek és mindnyájunknak láthatóan jelen kell lennünk a világban, hogy betölthessük hivatásunkat. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére 2018. február 2-ára Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök összehívta a Szent Anna-székesegyházba az egyházmegyében tevékenykedő szerzetes férfiakat és nőket, hogy együtt adjanak hálát és megújítva elköteleződésüket imádkozzanak új szerzetesi hivatásokért. A szertartás a templom bejáratánál kezdődött gyertyaszenteléssel majd ünnepélyes menetben az égő gyertyákat az oltár előtt helyezték el a szerzetesek, mint ahogyan Mária örömmel vitte gyermekét a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassa és felajánlja Őt a szövetség Istenének.

 

„Hamarosan belép szentélyébe az Úr…, de ki tudja majd elviselni jövetele napját?”  (Mal 3,1-4) — olvassuk a próféta jövendölését. Palánki Ferenc megyéspüspök Malakiás kérdésével kezdte a szentmise homíliáját, amely arra irányult, hogy az ember fél az Istennel való találkozástól, a számonkérésétől. A főpásztor hangsúlyozta, félelmünkre csodálatos választ kapunk az evangéliumból, amikor látjuk, hogy az Isten az ő templomába, szentélyébe szülei szeretetére, gondoskodására rászoruló kicsiny gyermekként, csendbe jött el, és mindössze négyen tudták, hogy ki Ő. Nem akart számon kérni, büntetni, rettegést kelteni a szívünkben.

A találkozásnál jelen lévő idős, igaz Simeon és Anna prófétanő Istennek szentelték életüket, példát adva nekünk, és a megszentelt életet élőknek is, hogy igaz emberré kell lennünk ahhoz, hogy mi is találkozhassunk Istennel. Ha soha nem hagyjuk el Isten templomát, hivatásunkat, akkor találkozhatunk vele. A megyéspüspök a szerzetesek példáját emelte ki, akikre különösen is igaz, hogy  nap mint nap, minden pillanatban figyelik a Szentlélek indíttatásait, útmutatását és akkor nem marad el a találkozás. De mindez nemcsak a szerzetesek számára tanítás, hiszen minden ember meghívást kapott az élet teljességére.

Ezután a püspök atya a találkozás ünnepére irányította a figyelmet, amely a keleti egyházban az Ó- és Újszövetség, ember és Isten találkozására irányul, megsejtve azt a felfoghatatlan titkot, hogy velünk van az Isten. Mindenkinek erről kell tanúságot tenni, különösen a keresztényeknek.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szűzanyát köszöntjük, aki elhozta a világba a világ világosságát. „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). Mindaz, aki felfogja az isteni szeretet fényét, befogadja az Ő meghívását és továbbadja a szeretetét, az örömhír rajta keresztül is beragyogja a sötét világ rejtettségét.

Végül a főpásztor hálát adott az Istennek, hogy az egyházmegyében bár nem sokan, de vannak szerzetesek, akik életük példájával megmutatják az Istennek odaadott élet lehetőségét, örömét, boldogságát. „Bárcsak minden ember eljutna Krisztushoz, az igazság világosságához és a világ, az igazság és a béke útján haladna előre” — utalt a püspök atya Ferenc pápa twitter üzenetére, majd annak felelősségére hívta fel a figyelmet, hogy általunk, keresztényeken keresztül is megtapasztalható kell, hogy legyen az örök élet távlata. A gyertya figyelmeztet bennünket, hogy a mi életünk világít e másoknak, meglátják e a szeretetünket az emberek, és bátorítást, biztatást ad, hogy soha ne adjuk fel a küzdelmet a sötétség ellen, mert egyetlen gyertya fénye is megtöri a sötétség hatalmát. — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. február 05., hétfő 09:03

Kisfilmpályázatot hirdet a Mária Rádió

A Mária Rádió, mint missziós műhely a rádiózás mellett rendezvények szervezésével és különböző pályázatok indításával is igyekszik evangelizációs küldetését teljesíteni. Kisfilm-pályázatunk kifejezetten középiskolás diákoknak és egyetemi hallgatóknak szól. A pályázat fő témája az értékek megőrzése. A Mária Rádió a pályázat a fiatalokhoz fordul, s arra kéri őket, mutassák be, számukra mit jelentenek az értékek. A videópályázat által egymásnak, s az elkövetkezendő generációknak tudnak szemléletformáló, útmutatónak tekinthető gondolatokat átadni.
A Mária Rádió olyan kisfilmek elkészítését várja, amelyek maximum 2 percben az alábbi fogalmak valamelyikét dolgozza fel:
család, testvériség, erkölcs/becsület, igazság, béke, szeretet, erőszakmentesség, függőségektől való szabadulás

A pályaművek a megadottak közül egy témát dolgozzanak fel dokumentumfilm vagy játékfilm formájában. Az alkotásokat mobiltelefonnal rögzítsék.
A pályaműveket 2018. március 31-ig tölthetik fel a www.mariaradio.hu/filmpalyazat honlapon megadott linkre.

A díjazottak nyereményei:
az első 3 helyezett kisfilmjeinek részletei levetítésre kerülnek a közszolgálati média vallási műsoraiban
- az első helyezett (fődíjas) nyereménye egy mobiltelefonhoz használható előlencse
- a nyertesek bemutatása a Mária Rádió műsoraiban és havonta megjelenő magazinjában
- a nyertes videó elhelyezése a rádió honlapján

A zsűrizés több körben zajlik. A 2018. március 31-ig beérkezett pályaművek közül a zsűri kiválasztja a legjobb 30 videót, majd ezekre a Mária Rádió Facebook oldalán lehet szavazni 2018. április 15-től május 15-ig. Az első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű közül választja ki a zsűri a 3 legjobb alkotást, s hirdeti ki május végén. A zsűri elnöke Dér András filmrendező.

2018. február 02., péntek 13:44

Balázs-áldás Szent Balázs ünnepén

Szent Balázs püspök liturgikus emléknapja február 3-án, szombaton van. Ezen a napon és a rákövetkező vasárnap, február 4-én a szentmisék végén Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek. A Balázs-áldás két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden más baj” ellen.

Szent Balázst keleten legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól, mint a a torokbajok ellen védő szentet is tisztelték.

Tisztelete a 12. századtól lett általános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, továbbá kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén fordultak hozzá. A késő középkorban a tizennégy segítő szent közé sorolták. Az orvosok, posztókereskedők, gyertyaöntők, fúvós zenészek, énekesek védőszentje, kedvező időjárásért is segítségül hívták.

A Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása a 16. században keletkezett. Babits Mihály megrendítő verse, a Balázsolás, melyben a gégerákban szenvedő költő gyermeki bizalommal fordul a szent püspökhöz, ezt a szokást idézi fel. 

Balázst a középkorban rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolták; keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a legenda szerint kínzatása alkalmával a testét tépték).

A legenda szerint egy napon rémült anya sietett Szent Balázshoz, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút (egy másik változat szerint eltávolította a szálkát), és így megmentette a haláltól.

Egy másik legenda szerint a helytartó először vízbe fojtás általi halálra ítélte a püspököt. Abba a tóba kellett volna vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneinek szobrait a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

Hallgasd meg népedet, Istenünk, amikor Szent Balázs püspök és vértanú pártfogásával könyörgünk hozzád. Add, hogy földi életünkben a te békédnek örvendjünk, és segítségeddel eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Balázs a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban  figyelemre méltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.

Szenvedéstörténete szerint Szent Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.

Azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is. A helytartó 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el. A püspök ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják, és Agricola bírói széke elé hurcolják. Nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában is csodákat tett. Vízbe fojtás általi halálra ítélték, de végül lefejezték.

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházumegye

2018. február 01., csütörtök 16:18

Brenner János boldoggá avatása

A Szombathelyi Egyházmegye és a Magyar Katolikus Egyház számára nagy öröm Brenner János boldoggá avatása. Az ünnepi eseményre 2018. május 1-én kerül sor Szombathelyen, a Székesegyház előtti téren. Az egyházmegye a szervezési munkát már elkezdte. Ennek egyik fontos lépcsője, hogy megújult a Brenner János tiszteletére indított honlapunk – www.brennerjanos.hu.  A weblapot kifejezetten az ünnepi nappal kapcsolatos fontos információk közlésére alakítottuk át. Így nem csak Brenner János életéről található írás, hanem pl. az ünnepség tervezett programjai is megtalálhatók, információk a parkolásról, később az útlezárásokról is. A honlap információi folyamatosan frissülnek. A tér korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztrációt kérünk a papoktól, zarándokoktól és a sajtó munkatársaitól, akik szeretnének az eseményen részt venni. Ehhez egy űrlapot kell kitölteni. Szeretnénk, ha a hívek elsősorban a plébániákon keresztül érkeznének. Így külön regisztrációra nekik nem lesz szükség, csak a plébánosok részéről egy pontos létszám megadására.

A regisztráció határideje: 2018. április 5.

Brenner János atya életéről, tiszteletéről, a boldoggá avatáshoz kapcsolódó hírekről,előkészületekről folyamatosan tájékoztatjuk az embereket a www. brennerjanos.hu/hirek illetve a www.facebook.com/brennerjanos oldalakon illetve az egyházmegye hivatalos weblapján: www.martinus.hu.

Free Joomla templates by L.THEME