április 2018

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (rövidítve: KÉSZ) egyesületi formában működő keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik összefogni. Minden egészséges társadalomnak szükséges van értelmiségi rétegre, mely az „írástudók felelősségével” vezeti azt. Különösképpen érvényes ez a keresztény értelmiségre, amelyet kötelez az Úr Jézus Krisztus missziós parancsa. A keresztény jelző a Szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez, mely a századfordulón megjelent a protestáns egyházakban, a II. Vatikáni Zsinat után a Szentlélek működése révén pedig hangsúlyt kapott a Katolikus Egyházban is. Keresztény, azaz krisztusi ember mindenki, aki Krisztusban él és Krisztus őbenne (Krisztus-hívők közössége). Az Egyesület célja a keresztény, keresztyén evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalása az ökumené szellemében és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. Előadássorozatok, szabadegyetemek, koncertek, kiállítások, fórumok, konferenciák, kongresszusok, lelkigyakorlatok szervezésével segíti elő a világiak evangelizációs tevékenységét.

A KÉSZ Budapesten 1989. január 20-án alakult meg, a debreceni csoport pedig
28 évvel ezelőtt, 1990. március 25-én, mely rövid szünetelés után újraszerveződött 2018. április 24-én. Az alakuló ülésen a korábbi és a leendő KÉSZ-tagokon kívül megjelent Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Palánki Ferenc római katolikus püspök nevében dr. Krakomperger Zoltán, a Szent Anna-székesegyház plébánosa, Fekete Károly református püspök nevében Derencsény István lelkészi főjegyző, valamint más egyházi képviselők.
Az ülést Keresztes Dénes, a KÉSZ országos vezetőségének alelnöke a négy történelmi egyház köszöntésével nyitotta meg, ezzel egyben utalva a szervezet ökumenikus elhivatottságára. Ezután Kocsis Fülöp érsek-metropolita üdvözlő és bátorító szavait hallottuk, aki elmondta, hogy ő személyesen elkötelezett a KÉSZ-ben, hiszen a gondolkodó, Istentől talentumokkal megáldott embereknek nagy a felelőssége. Bár különfélék vagyunk és különféle a kapott gazdagságunk, ez nem akadály, sőt ez előny. A magyarokat a széthúzás jellemzi, de ha nagy a baj, össze tudunk fogni. A keresztények üldözése vagy háttérbe szorítása ellenére legyünk bátor hirdetői Krisztus evangéliumának. Debrecen városában erre hangot és teret kap a KÉSZ-szervezet, melynek tagjai legyenek készek – ami a szervezet betűszavának köznévi ételme – a tanúságtételre, melyre ma nagy szükség van. Végül Isten áldását kérte Kocsis Fülöp érsek-metropolita az összefogásra.
Derencsény István lelkészi főjegyző az írástudók közismert felelősségét hangsúlyozta és azt, hogy a felekezeti különbözőségeink nem szétválasztanak, hanem egymást erősítik. Mi a fény színeit képviseljük külön-külön – mondta. Az értelmiségi társadalom rendkívül heterogén, de Krisztus nem kerülhet ki életünk mindennapjaiból. A keresztény értelmiségi minden cselekedetében látszódnia kell istentudatának. A keresztény egzisztencia a másokért való élés – és nemcsak önbecsülés, hanem Isten színe előtt élés.
Dr. Krakomperger Zoltán plébános Palánki Ferenc püspök üzenetét tolmácsolta: egyrészt köszönetét a debreceni csoport előző évtizedekben végzett munkájáért, másrészt áldását a további munkájára. Majd arról szólt a plébános, hogy II János Pál pápa 20 éve jelentette meg a Fides et ratio (Hit és ész) kezdetű enciklikáját, mely nemcsak a katolikusoknak, hanem minden kereszténynek szól. Célja többek között az volt vele, hogy Európát ráébressze annak tudatára, hogy lássa meg, mi van a világban az ideológiák terén A keresztények számára meghirdetett program mindig ugyanaz marad, de a megvalósítása korszakfüggő. Olyan ez, mint amikor a gazda régit és újat vesz elő kincseiből. A legfontosabb feladat, hogy a hit és az értelem egységben legyen, s mi hittünkkel vezetve, értelmünket használva. munkálkodjunk ezen.

Ezután dr. Galgóczy Gábor országos társelnök ismertette a KÉSZ szervezeti felépítését, történetét, a 29 évi munka fő irányvonalait. Jelenleg ezek a következők: keresztény lelkiség, közéletiség, ökumené, határon túli kapcsolatok és a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra készülés. A határon túli kapcsolatok terén külön kiemelte a debreceni csoport korábbi tevékenységét a gyimesfelsőloki zarándokház és az Árpádházi Szent Erzsébet líceum
létrehozása terén, mely gyémánt értékű kapcsolat.
Az újraalakult debreceni csoport vezetőségének megválasztása után Bódor Edit megválasztott elnök, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy Debrecen kulturális életének, valamint a szüleitől és a várostól örökölt szellemiségnek jegyében szeretné irányítani a csoportot, és a város vezetőségével és az egyházakkal együttműködve létrehozni egy személyes jellegű városi KÉSZ-csoportot, hogy az megtalálja helyét a város nagy palettáján. Ehhez kérte a segítséget, erősítést és a megvalósítható programok ajánlását. A most újraalakult csoporttal együtt jelenleg 73 önálló csoport működik az országban.
A rendezvény második felében került sor a KÉSZ kiadásában megjelent „Kárpát-medencei népénekgyűjtemény” című kötet bemutatására sok helyszín után Debrecenben is. A kötet összeállításának az volt a célja, hogy a magyarság öt régiójának (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Anyaország) nagyrészt katolikus népénekeiből készült válogatást kézbe lehessen adni, hogy ezáltal ki-ki megismerhesse más tájak énekeit, melyek jórészt nem szerepelnek a templomi használatban, hanem egy-egy adott közösség énekei. Ez abban is segíthet, hogy például zarándoklatokon, ifjúsági találkozókon, konferenciáinkon tudjunk együtt énekelni, imádkozni, s ezzel is erősítsük a magyar-magyar kapcsolatokat. Három énekkar és egy szólista mutatott be énekeket, melyeket Keresztes Dénes fogott össze magyarázatokkal. Az énekegyütteseket az ökumené jegyében hívták meg. Fellépett a Debreceni Kollégiumi Kántus kamarakórusa Arany János karnagy vezetésével, a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói Deli Gabriella irányításával, a Svetits Általános Iskola 7. osztályosainak kamarakórusa dr. Subáné Dombovári Etelka vezényletével, valamint Varga Anna, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója, aki Magyarkanizsáról érkezett, s így autentikus előadásban halhattunk délvidéki énekeket.
A KÉSZ-csoport a programjairól rendszeresen fog tájékoztatást adni és vár újabb jelentkezőket.

Havas Lászlóné KÉSZ-tag

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda intézményében több éve él egy olyan hagyomány, melyet kilencedikes diákként most éltem át először. Megemlékezést tartunk a nárciszkert körül, beszélünk az emberi méltóságról, imádkozunk. Különleges volt számomra, hogy ezek a szemet gyönyörködtető kis virágok ilyen komoly jelentőséggel bírnak, hiszen a hospice szimbólumai.

Fontos, hogy mi, diákok is elgondolkodjunk az egymás iránt érzett felelősségvállalás jelentőségén, és mindezt tetteink is tükrözzék nem csak egyszer egy évben, hanem minden nap. Tiszteletkört tettünk kocogva az iskola körül, és ezentúl a nárcisz, mint szimbólum, mindig eszünkbe fogja juttatni az egymásról való gondoskodás jelentőségét.

Tomasovszky Fruzsina 9.a

A Képmás zenekar a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye emblematikus csapata, akik az egyházmegye gyermek és ifjúsági pasztorációs programjai mellett, aktív résztvevői és formálói az északkeleti régió kulturális életének.

A nyíregyházi együttes nemrégiben jelentette meg legújabb klipjét, amely a MINDEN MIT ELLOPTÁL című dalukhoz készült.

- Egy szerelmes, lírai dalról van szó, ami egy duett, amelyet barátunkkal és állandó vendégművészünkkel a Mandala Dalszínház színésznőjével, Cserjési Bettivel éneklünk közösen. A rendező Kondás Kristóf, akivel 2016 óta dolgozunk együtt és eddigi munkásságunk legösszetettebb forgatásán vagyunk túl. A klip jeleneteit három helyszínen forgattuk: Bodrogkeresztúron, a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium dísztermében és Nyíregyháza belvárosában, ahol városunk arculatának meghatározó elemei is feltűnnek. Fontos megemlíteni a történet két főhősét akiket Fabu Csenge és Rozsályi Márk alakít, hiszen az ő karakterük drámája mozgatja a klip cselekményét – mondta el Bolega László a Képmás zenekar énekese.

A klipben feltűnik a trió másik két tagja Halhóber Gábor (basszusgitár) és Kardos György (ütőhangszerek) is valamint Kostyál András szólógitáros.
A Minden mit elloptál című dal zenéjét Bolega László jegyzi, míg a dalszöveget a Képmás állandó szövegírója Tamaskovics „Bobek” Róbert írta.

A tavaszi időszak első helyszíne Bököny, ahol április 22-én, húsvét negyedik vasárnapján a nemrégiben felújított Rózsafűzér királynője templomban végzett zenei szolgálatot a zenekar.
Májusban pedig a 13. alkalommal megrendezésre kerülő Egyházmegyei-Harangodi Gyereknapon és a nyíregyházi Nagyarok Nagyasszonya Egyházközség Családi Napján működik közre a csapat a tábori hálaadó szentmisében.
Június 2-án, Homrogdon az Eucharisztikus készület jegyében a Krisztus Teste és Vére plébánia szervezésében megrendezésre kerülő Eucharisztikus Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlaton mutatja be soron következő koncertjét az együttes és végez majd zenei szolgálatot az érseki szentmisén.

A Magyar Katolikus Egyház április 24-én ünnepli Szent Györgyöt, aki a középkorban az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő segítőszent volt. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében egy templom viseli Szent György nevét, ahol az április 22-én megtartott búcsúünnepen emlékeztek a hívek templomuk névadó szentjére. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Varga János nyugalmazott szabolcsi főesperes, címzetes apát volt. Hagyomány, hogy a templombúcsú alkalmából adják át a Debrecenben található egyházközség Szent György-díját is.

Szent György tisztelete hazánkban a kereszténység felvételét követően terjedt el. A Szent István királyról szóló legenda szerint Koppány lázadását Márton püspök és György zászlaja alatt verték le, akinek képe látható a Szent Korona alsó, bizánci részének egyik zománcképén is. A Károly Róbert által 1326-ban alapított első, nem egyházi lovagrend, a Szent György Lovagrend szintén a vértanú szentről kapta nevét.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a 2015-ben felszentelt debrecen-józsai templom viseli Szent György nevét. Fennmaradt okiratok már a XIII. században említést tesznek a mai Debrecen-Józsa település Szent György-templomáról, melynek emléke előtt tisztelegve választotta az utókor a mai templom névadó- és védőszentjének is Szent Györgyöt.

A templom búcsúünnepén április 22-én megtartott ünnepi szentmisén Varga János nyugalmazott szabolcsi főesperes, címzetes apát prédikációjában Szent György tiszteletének történetét emelte ki, amely Európában a középkorban volt a legjelentősebb: a lovagok oltalmazójaként, a zarándokok védőszentjeként és egyúttal az egész nép segítőszentjeként tisztelték. Noha a sárkányölő hős motívuma csak a későbbi évszázadokban került a György-legendába, kifejezi azt a keresztény meggyőződést, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi.

Györgynek a naptárban elfoglalt helye (április 24.) adta azt a feladatkört, hogy a tavaszkezdet számos ősi népszokását ,,megkeresztelje”. Így lett György a parasztok, lovaik és állatállományuk védőszentje, de az ő pártfogását keresték a zsoldoskatonák és fegyverszállítóik, a puskaművesek és a páncélkovácsok is. De mint olyan szentnek, aki oltalmába fogadott lovagokat, katonákat és parasztokat egyaránt, nemcsak a harcokban kérték közbenjárását és segítségét, hanem különféle korabeli fertőző betegségeknél is.

Hagyomány, hogy a Szent György-templom búcsúja alkalmából adják át a Szent György-díjat is, melyet 2018-ban Ferenczi Györgynének ítélt oda az egyházközség képviselő-testülete, akinek Dr. Bedő Zoltán világi elnök és Tóth László atya, a Szent György-templom plébánosa adta át a díjat, egy, a Szűzanyát ábrázoló rézkarc alkotást. Ferenczi Györgyné, vagy ahogy az egyházközségben mindenki nevezi, Piroska néni gyermekkora óta az egyházközség tagja, melynek régi templomában évtizedeken át aktív segítőként tevékenykedett. A képviselő-testület választott tagja és több mint tíz éve a helyi Rózsafüzér Társulat vezetőjeként a szentmisék előtti imáival segíti a közösség életét.

A búcsúünnep záróalkalma az április 28-án megrendezendő, szintén hagyományos Szent György-napi bál lesz.

Papp Erika

Szent György-díjban részesültek:
2016 - Felföldi László atya, a Szent György-templom első plébánosa
2017 - Gáll Mihály gondnok
2018 - Ferenczi Györgyné
Posztumusz díjazott:
2017 - Juráskó István

II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén kelt „Hungarorum gens” kezdetű bullájával megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését és megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. A pápai bulla rendelkezéseit hivatalosan Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius 1993. június 1-én ismertette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ugyanezen a napon kelt pásztorlevelében tájékoztatta a híveket, amelyet a kézhezvétel utáni vasárnapon minden misén felolvastak.

II. János Pál pápa az egyházmegye megalapításával egyidejűleg, 1993. május 31-én püspökké nevezte ki Bosák Nándort, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát. A püspökszentelést 1993. június 15-én tartották a székesegyházi rangra emelkedő debreceni Szent Anna-templomban.

Az egyházmegye fennállásának 25. évfordulójára Debrecenben a következő jubileumi ünnepségsorozattal készülnek.

2018. május 28-án, hétfőn este 7 órai kezdettel kerekasztal beszélgetést tartanak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalakulásának körülményeiről, a debreceni Szent József Gimnázium dísztermében. A beszélgetésen részt vesz dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Gyulai Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök és Fodor András debrecen-nyíregyházi püspöki helynök.

Május 29-én, kedden este 7 órai kezdettel filmvetítés lesz a debreceni Apolló Moziban, ahol „Törd meg az éhezőknek...” (Iz 58,7) címmel Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi megyéspüspökről szóló portréfilmet mutatják be. A film megtekintése ingyenes, a korlátozott férőhelyre való tekintettel előzetes regisztráció szükséges.

Május 30-án, szerdán délután 3 órakor lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének ünnepélyes fogadása a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Dr. Krakompreger Zoltán, a székesegyház plébánosa köszöntője után a hívek eléneklik az irgalmasság rózsafüzérét, amelyet csendes áhítat és rövid igeliturgia követ. Ezután a debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai tanáraikkal együtt tekintik meg a keresztet rövid elmélkedés keretében.

Május 31-én, csütörtökön este 6 órától Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök püspökké szentelésének 25. évfordulóján ünnepi ezüstpüspöki hálaadó szentmisét mutat be a Szent Anna-székesegyházban.

Június 1-én, pénteken a missziós kereszt előtt délelőtt 9 órától egész napos csöndes, zenés, elmélkedéses imaórákat vezetnek Debrecen hat római katolikus plébániáinak közösségei és a Boldogasszony Iskolanővérek Rend tagjai.

Június 2-án, szombaton a jubileumi ünnepségsorozat központi rendezvényét tartják. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz, amelyen részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a határon túli magyar egyházmegyék főpásztorai, további meghívott egyházi és világi méltóságok, az egyházmegye papjai és hívő közössége, szerzetesrendek tagjai, valamint az egyházmegyei intézmények vezetői. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz.

Öröm-hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

GYÁSZJELENTÉS

Marosi János atya,

egykori plébánosunk

2018. április 19-én, 87 éves korában

visszatért Teremtőjéhez.

Temetése április 26-án, csütörtökön 11.00 órakor lesz

szülőhelyén, Madarason.

Lelki üdvéért a gyászmise 28-án, szombaton 10.00 órakor lesz

Makón a Csanád vezér téri Fájdalmas Szűz Anya-templomban,

ahol haláláig szolgált.

Megköszönjük Istennek János atya szolgálatát, a debreceni lelkipásztori éveit,

és azt, hogy templomunkat az igen nehéz időben felépítette.

Kérjük Szűz Máriát, akit János atya nagyon szeretett:

járjon közben Szent Fiánál,

hogy ölelje János atyát Szent Szívére az örökkévalóságban.

A DEBRECENI SZENT LÁSZLÓ-TEMPLOMBAN

ÁPRILIS 26-ÁN 18.00 ÓRAKOR LESZ GYÁSZMISE,

MELYRE MIDNEKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

2018. április 24., kedd 10:08

A Jó Pásztor vasárnapján

Ez év Húsvét negyedik vasárnapján is ima szállt a papi és a szerzetesi hivatások szentségéért. Aki a hivatásválasztáskor is hallgat Isten örömre hívására, annak megadatik, hogy – a gyümölcsöző tehetségén keresztül- a világ üdvösség eszközévé váljon, és ez által elnyerje boldogsága teljességét.

Ferenc pápa a Hivatások 55. világnapjára szóló üzenetében három fontos lépcsőfokban fogalmazza meg a személyes és az egyházi hivatások ugyanazon lényegét: „meghallani, megfontolni és megélni” az Igét.

Az Úr hívását csak a nyitott lelkűek fogják meghallani, ehhez - a zajos hétköznapjainkban szükséges a megállás, s elengedhetetlen a csend, melyben lelkünkbe mélyedve figyelhetünk az igazi hangra.

Ne elégedjünk meg a hamis nyugalmunkkal, engedjük azt felbolygatni mélyről áradó lelkiismeretünk szavával! Törjük át a közöny szürke falát, lépjük át szokásainkat, nyissuk ki szívünket, s fedezzük fel a számunkra megalkotott személyes hívást! Útválasztás előtt jól megfontolandó, hogy melyik lépésünk vezet az Ő ígérete felé, hiszen Istentől kapott szabadságunk felett mi határozhatunk. Döntéseink helyességét sokszor nehéz megítélni, - az első, benső, fenső hangot elnyomhatja a zajos környezetünk,- ezért ki kell fejlesztenünk magunkban azt a képességet, amellyel Isten sugallatára egyre érzékenyebbek lehetünk, ezáltal a határtalan bizalommal átadhatjuk magunkat a gyöngéd, és gondoskodó Útbaigazítónak!

„Jézus a jelen pillanat újdonságát hirdeti.” Mindig a mai napra fektessük a hangsúlyt, mindig éljük meg a mai nap ajándékát, nem állhatunk tehetetlenül a holnapra várakozva. Mi keresztények felelősséggel tartozunk embertársaink iránt, fontos, hogy tanúságtevő magatartásunkon keresztül Istennek tetsző, jó példát adjunk mások számára. Megmutatva nekik az élet isteni szépségét, és hogy felkeltsük bennük is a vágyakozást a jó irány iránt. Oszlassuk el az útkeresők fölül a tévhitet, ne valami elérhetetlen bűvkörként tekintsenek a keresztények életére! Velünk együtt ők is meghallva, megfontolva, s megélve fedezhessék fel a személyes küldetésüket az Istentől kapott, Istennel töltött mában élve.

Ferenc pápa szavaival: „Az Úr arra hív bennünket, hogy éljünk Ővele, kövessük Őt egy egészen közeli kapcsolatban, közvetlenül szolgálva Neki. És ha tudtunkra adja, hogy arra hív, szenteljük magunkat teljesen az Ő országának, ettől sem szabad megijednünk. Ez szép és nagy kegyelem, ha teljesen és örökre Istennek és testvéreink szolgálatára szentelhetjük magunkat.”

Ezt a kegyelmet őrizve, s megbecsülve, szerető tekintettel fordul hívei felé Papp László egyeki plébános is, aki elérhető tanúságtételével tanítja Isten irgalmasságát. A hivatásában szerepet játszó közössége, a hívek családja ez alkalomból is imacsokorral köszöntötte Laci atyát. Plébánosunk immár ajándékként hordhatja a hortobágyi egy pár csizmáját is, ezzel - kiegészítve az előző évek népviseletre jellemző darabjait- s méltón öltheti magára a teljes pásztorviseletet. Büszkén mondhatjuk Laci atyánkra, hogy olyan, mint a jó pásztor, aki arra kapott meghívást, hogy juhaiért szeretetével ő is odaadja életét.

Pappné Fekete Mónika képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston

A jubileumi évét ünneplő egyeki Szent József Plébánián Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina nővér ereklyéjét 2018. április 8-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján helyezték el a templomban elkészült Irgalmasság Oltárnál. A Lengyelországból három héttel korábban érkező ereklyéket Papp László plébános atya megőrzésre átadta a mi plébániánknak, hogy e két szent relikviájának jelenlétében készülhessünk fel a húsvéti ünnepekre és az Irgalmasság vasárnapjára. Köszönjük plébános atyának nemes gesztusát!

Templomunkban az ereklyék vasárnaponként az oltárra kitéve voltak láthatók. Közös imával, imaórák tartásával tisztelgett a plébánia közössége a két szent ereklyéje előtt.

A két szent plébániánkhoz szorosan kötődik, hiszen a közösségi termünk a szent pápa nevét viseli 2007 óta, az Isteni Irgalmasság és Fausztina nővér tisztelete pedig még az 1980-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a Jézus Szíve-templom egy közössége a mi templomunkban kezdte el imaóráit, imádkozva azért is, hogy a papság is vállalja fel az Isteni Irgalmasság tiszteletét. 1996-ban Górski Jacek OP atya Fausztina nővér képét ajándékozta a plébániának. 2002-ben Krakkóba zarándokoltunk, hogy részt vegyünk az Isteni Irgalmasság-bazilika felszentelésének felemelő eseményeiben. Majd 2010. október 9-én regionális Isteni Irgalmasság konferencia került megrendezésre plébániánkon. Ezen alkalommal lett megáldva templomunk Isteni Irgalmasság-oltára.

És természetesen imáinkban gyakran fordulunk az Isteni Irgalmassághoz. Híveink szeretik imádkozni az irgalmasság-rózsafüzért egyénileg és közösen is, például a délutáni szentségimádások kezdetén. Nagypénteken, régi szokásunkhoz híven, közösen kezdtük el Jacek atya vezetésével az Irgalmasság-kilencedet az Irgalmas Jézus oltáránál a két szent ereklyéinek jelenlétében. Az Irgalmasság vasárnapján délután, hosszú évek szokását követve, imaórára gyűltünk össze, hogy Leszkovszky Pál atya vezetésével dicsőítsük Isten irgalmasságát és kérjük irgalmát hazánkra, népünkre, nemzetükre, Európára, az egész világra.

Pál atya elmélkedésében arról szólt, hogy Isten szerető szívvel hajol le hozzánk, az emberhez, de mi is szomjazunk az éltető nedvre, mely Istenből folyamokban árad, de nekünk innunk kell ebből a kegyelemből. Egy érdekes hasonlatot hallhattunk: a régebbi időkben, amikor még nem voltak megfelelő gyógyszerek, a veszettséget elkapó ember nagyon sokat szenvedett, szomjúság gyötörte, ugyanakkor víziszonya volt, nem tudott inni, mert görcsbe fordult a víztől. A bűnben megragadt ember elpusztul, ha nem iszik a kegyem vizéből, mely patakokban árad, s melyet Isten felkínál. Igyunk belőle és higgyük, nem fogunk görcsökben szenvedni. De ugyanakkor Istennel szemben nem engedhetünk meg semmi rosszat, bánjuk meg vétkeinket, hogy az isteni kegyelem gyógyíthasson minket.

A II. világháború alatt a kilátástalan és váratlan helyzetek miatt XII. Piusz pápa teljes búcsút engedélyezett azok számára, akik bízó lélekkel ki tudták mondani: Jézusom, irgalom!

Nem feltétlenül kell elmennünk hosszú zarándoklatara, hogy mi is ki tudjuk mondani e két szót, csak hittel és tisztulni vágyó lélekkel kérjük: Jézusom, irgalom – buzdított mindenkit Pál atya.

Imaóránk befejeztével megkoszorúztuk Szent II. János Pál pápa domborművét a közösségi termünk falán, imáinkkal kérve közbenjárását az egész világért. Majd Jacek atya, aki időközben hazaérkezett Egyekről, elmesélte élményeit az ottani eseményekről.

Végezetül olvassuk el és vegyük fontolóra Jézus szavát Fausztina nővérhez:

„A bűnösökért szálltam a Földre és ontottam véremet. Szent vagyok, és a legkisebb bűn is elborzaszt engem. De amikor a bűnösök megbánják vétkeiket, irántuk való irgalmam nem ismer határokat. Minél nagyobb bűnben és szükségben vannak, annál nagyobb a joguk az én irgalmamhoz..."

Havas Lászlóné – Szent László Plébánia, Debrecen

„Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta” — énekelte a Szűz Mária tiszteletére szentelt máriapócsi templom kórusa, amikor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök elsőként lépte át az eredeti formájában pompázó 600 éves templom küszöbét. 2018. április 22-én történelmi jelentőségű eseményt ünnepeltek a Pócspetri plébániájához tartozó hívek, hiszen fíliájukban, Máriapócson a mindenki előtt csak „kistemplom”-ként ismert Isten háza visszanyerte eredeti formáját. A felújított templomnak a bérmálással egybekötött újraszentelésén részt vettek Szocska Ábel kinevezett nyíregyházi megyéspüspök, Szenes István, a templom plébánosa, Pásztor Károly nyugalmazott plébános, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Papp Bertalan, Máriapócs- és Tamás György, Pócspetri polgármestere, további megjelent egyházi és világi méltóságok, helyi és környékbeli görög és római katolikus hívek.

Mint ahogy azt a szabolcs megyei napilap hír-előzetesében is olvashattuk, kinyílt egy ékszerdoboz Máriapócson, hiszen a 15. századi templom ennél szebb újkorában sem volt, teljes felújítása után visszanyerte eredeti formáját. Különlegessége, hogy a régi stílusú épületben modern berendezési elemeket alkalmaztak, amelyek csak emelik, finomabbá teszik az épület hangulatát.

Wittinger Zoltán építész-tervező az ünnepségen elmondta, a templomot több fázisban sikerült felújítani. A pápai tizedjegyzék Máriapócson már 1332-ban említ egy András nevű papot, a most felújított templom pedig az 1430-as években épült. A település közel 600 éven keresztül megőrizte e szent helyet, amely a 19-20. században elvesztette eredeti gótikus formáját. Jelenlegi felújításakor Alberto Cabello régész feltárta azokat a részleteket, amelyek megmutatták a templom középkori eredetét. A szakmai megvalósításért külön köszönet jár Szenes István helyi plébánosnak, Zombor Szabolcs projektvezetőnek, Mihálka Gyögy festőművésznek, Mészárosné Tar Erzsébet műemléki felügyelőnek, Pintér Attila festő restaurátornak, Wittinger Zoltán építésznek és dr. Németh Péter régésznek.

A bérmálással egybekötött templomszentelési szentmise homíliájában Palánki Ferenc megyéspüspök a szeretet hatalmáról beszélt. Kiemelte, Jézus odaadta értünk az életét azért, mert hatalma van erre az áldozatra. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Ezzel megmutatta mennyire szeret bennünket, milyen fontos számára mindenki.

„Amikor a kőből épült templomot felújítjuk, a jövőre, Isten szeretetére és a lelkek templomára is gondolunk. A bűnbeesés előtt templom volt az egész világ, de a bűn ezt megszentségtelenítette, az emberek között megtört a harmónia, és elkezdték egymást gyűlölni” — mondta a megyéspüspök, majd hozzátette, Jézus Krisztus azért jött el, hogy az embereket megmentse, felszentelje a megszentségtelenített világot. Ezért meghívott minden embert, hogy válaszoljon erre a szeretetre, és adja oda az életét mások szolgálatára. A szeretet hatalmát nekünk is átadja, hatalmunk van arra, hogy másokért éljünk, ne legyünk önzőek.

Ezután a megyéspüspök a hivatások vasárnapjára irányította a figyelmet. Elmondta, ezen a napon a hivatásokért is imádkozunk, azokért akik már igent mondtak, és azokért is akik még nem tették ezt meg. Majd kiemelte, fontos, hogy az ember megtalálja azt a hivatását, amire meghívta Isten. Keresztségünk által a Szentlélek templomai vagyunk, vagyis mindannyian meg vagyunk szentelve, hogy szeretetben élhessünk, és életünk hivatás, küldetés legyen. Minden megkeresztelt ember, mint a Szentlélek temploma meghívott, és ahogyan megéli ezt, abban az életállapotban amiben él, felszentelt családanyaként, papként orvosként stb., keresztényként, az általános papságot éli meg és a világ számára meghívóvá válik.

A főpásztor végül a bérmálkozókhoz fordulva hangsúlyozta: „Isten azt akarja, hogy boldog emberek legyetek. Ha szeretetben megéljük hivatásunkat, boldogok leszünk. Járjatok a szeretet útján jussatok el az igazi boldogságra, az élet teljességére. Kezetekben van a közösség, a magyarság jövője, és olyan lesz a világ, amilyenné formáljátok” — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hittanversenyt rendeztek a debreceni Szent József Gimnáziumban

,,Az egyház az Eucharisztiából él” címmel egyházmegyei hittanversenyt rendeztek 2018. április 19-én a debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolákból — kísérő tanárokkal, hitoktatókkal együtt — közel 500 fő vett részt a megmérettetésen.

A rendezvényt Molnár Katalin az EKIF főigazgatója nyitotta meg, köszöntő gondolataiban elmondta, egy élményből született meg benne a pedagógus hivatás iránti vágya. Kisiskolás gyermekként, az első szavalóversenyén első helyezettként döntötte el, hogy tanárnő szeretne lenni. Azt kívánta a versenyző gyerekeknek, a részvétel, a közösség, a sikerélmény az ő szívüket is érintse meg és erősödjön bennük az Isten iránti szeretet vágya.

A hagyományteremtő céllal rendezett megmérettetés főszervezője Bancsi Zoltán plébános, a házigazda intézmény lelkivezetője kérdésünkre elmondta, az egynapos versenyen 1-12-ig osztályos gyermekek korcsoportonként 4 fős csapatokban versengtek, és adtak számot tudásukról. Minden évben megrendezésre kerül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye illetve a Szent József intézmény által megszervezett egyházmegyei hittanverseny. A vetélkedő során életkori sajátosságaiknak megfelelő elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg, ahol kreativitásukról is tanúskodtak. Központi téma volt az Oltáriszentség ismerete, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 25. évfordulója, a feladatokat a játékos formák: puzzle, keresztrejtvény, totó és az egyre nehezebb kérdések tették színessé.

A versengés mellett az is fontos volt, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, megismerkedjenek a más egyházmegyei iskolában tanulókkal.

A verseny eredményének kihirdetésén mindenki kapott emléklapot, a korcsoportonkénti első három helyezett csapat és a különdíjasok pedig oklevéllel és ajándékokkal térhettek haza. A résztvevőknek és természetesen a győzteseknek Dr. Bódis Zoltán a Szent József intézmény vezetője és Bancsi Zoltán atya gratuláltak és adták át a megérdemelt könyvjutalmakat, emléklapokat.

Versenyeredmények:

1-2. osztály

1. helyezett: Talentum Keresők Tagjai: Harsányi Bercel, Majtényi Brúnó, Axmann Anna, Kozma Frida

Mai Tanítványok Tagjai: Kozma Csaba, Harsányi Máté, Hegymegi Nándor, Sári Aisa

2. helyezett: Örökmozgók Tagjai: Nagy Kasztor, Vincze Boglárka, Pogácsás Máté, Veres Vivien

3. helyezett: Jézus első csodája Tagjai: Gencsi Jázmin Olívia, Linzenbold Diána, Szabó Alexandra Nikolett, Treszkai Marcell

Isten gyermekei Tagjai. Hollósy Kinga, Ilonczai Zsuzsanna, Tatár Veronika, Mátyás Márk

 

3-4. osztály

1. helyezett: Ferenc kistestvérek Tagjai: Béres Annamária, Ilonczai Julianna, Rubóczki Bence, Stilman Kata

2. helyezett: Isten angyalai Tagjai: Molnár Dóra, Pekola Réka, Göncz Leonóra, Poncsák Réka

3. helyezett: Oltáriszentség védelmezői Tagjai: Szamosvári Lilla, Mihók Lotti, Keczán Dorottya, Szakács Lili

 

5-8. osztály

1. helyezett: A mennyből alászállottal egyesülők Tagjai: Forrási Réka, Mizsák Vivien, Piermatteo Piero

2. helyezett: Jónások Tagjai: Bálint Lili, Dombrádi Panna, Lukács Klára, Németh Kristóf

3. helyezett: Falusi szentek Tagjai: Ilosvai Bálint, Krajecz András, Kvetkó Máté, Varga Csanád

 

9-12. osztály

1. helyezett: Németh István tanoncai Tagjai: Béres István, Cziva Fruzsina, Kovács Bence, Treszkai Lili

2. helyezett: A remény csillagai Tagjai: Bákonyi Marianna, Szabó Gergő, Kerekes Nikoletta

3. helyezett: Szent Imre katonái Tagjai: Kovács Milán, Nagy Lilla Zsófia, Pápai Rita, Patai Dóra

 

Különdíj: Nyerő Csillámpónik Tagjai: Juhász Barbara, Bacsó Petra, Kovács Alexandra, Soós Boglárka

 

Bohán Judit

Iskolatitkár, médiaképzős hallgató