június 2018
2018. június 14., csütörtök 13:21

Úrnapját ünnepeltek Pócspetriben

 

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Ezen a napon — ebben az évben — 2018. június 3-án, Pócspetriben körmenetben tettek tanúságot hitükről a hívek. A szentmisét követően a pap Oltáriszentséggel a kezében elindult, és a település utcáin elhelyezett négy oltárt érintve körbehordozta a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust. A menet az Iskola utca, Pócsi út és a Vasvári Pál utcán haladt, közben az elsőáldozó gyerekek virágszirmokat szórtak. A gyönyörű virágokkal feldíszített sátraknál megállva jó volt látni, ahogy a hívek leborulva vallották meg hitüket, együtt énekelve és imádkozva.

Szenes István plébános a szentmise homíliájában az emlékezés fontosságát is hangsúlyozta. Éppen ezen az ünnepen volt 70 éve, hogy Pócspetriben kiálltak az igazságért és szót emeltek, demonstráltak a falu iskolájának államosítása ellen. Szenes István plébános Asztalos János atya és a falu lakosságának bátorságára irányította a figyelmet, akik 1948. június 3-án az esti litánia után a községháza elé vonultak — az iskola védelmében —, ahol a képviselő-testület az egyházi iskola megszüntetéséről tárgyalt. Néhányan megkíséreltek bejutni az ülésre, ezt két rendőr próbálta megakadályozni. A dulakodásban egy riasztólövés is eldördült, s a golyó halálra sebezte az egyik rendőrt. Az eset körülményei ma sem tisztázottak, valószínű, hogy baleset történt.

Ezt követően a rögtönítélő bíróság Asztalos János plébánost szándékos emberölés bűntettében való felbujtói bűnrészesség miatt, Királyfalvi (Kremper) Miklós községi segédjegyzőt szándékos emberölés bűntette miatt halálra ítélte. Som István tanító életfogytiglani, Kremper Ferenc napszámos 12 évi, Vitéz Gábor földműves 10 évi fegyházat kapott. A segédjegyzőt még aznap kivégezték, az akasztásra már kivezetett plébános halálbüntetését pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatták, ezt 1956 szeptemberében 15 évi börtönbüntetésre szállították le, így Asztalos atya nyolc és fél év után szabadult.

Elődeink, Asztalos János volt pócspetrisi plébános hite, bátorsága példaként áll előttünk. Adja Isten, hogy tiszteletünket kifejezve a hit és a bátorság szülessen meg bennünk is.

 Holp Andrea

Pócspetri, egyházmegyei média-képzős hallgató

 

 

 • P1030341(1)-1
 • P1030341-1
 • P1030343-1
 • P1030347-1
 • P1030348-1
 • P1030350-1
 • P1030354-1
 • P1030356-1
 • P1030357-1
 • P1030359-1
 • P1030364-1
 • P1030366-1
 • P1030370-1
 • P1030373-1
 • P1030380-1

Kisvárdára érkezett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keresztje

„Az ereklyetartók olyanok, mint egy-egy szem.

Mintha a szentek néznének ránk és azt kérdeznék:

a te életednek mi a gyümölcse?”

 

2018. június 11-én délelőtt 11 órától a kisvárdai római katolikus templomban Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében köszöntötte a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulói és pedagógusai részvételével a missziós keresztet.

Püspök atya ünnepi beszédében elmondta, hogy 2017. november 20-án, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai római tartózkodása során Ferenc pápa megáldotta a missziós kerezstet.

„Mondhatjuk, hogy amikor ide érkezett a kereszt, akkor a Szentatya áldását is hozta. A kereszt 2000 év óta áldást hordoz,az Isten szeretetének a jele. Jézus Krisztus keresztje Isten mérhetetlen szeretetét közvetíti számunkra. Megölhették, megölhettük a bűneinkkel, de egy dolgot nem tudtunk elérni, hogy Ő ne szeressen bennünket. Ő végtelenül szeret és mindent odaad értünk. Jézus nem szenvedni szeretne, a kereszténység nem a szenvedés, a zsugorodás vallása, a kereszténység a megújulás, az élet, az öröm, a boldogság, a növekedés vallása” — fogalmazott a megyéspüspök, majd tudatosította bennünk, hogy a kereszténység a szeretet növekedésének a vallása. Tudnunk kell, hogy mindent közösségben kell megélnünk, de mindenkinek saját felelőssége, hogy vállalja -e, elfogadja -e a kegyelmet, a keresztjét, és nap mint nap követi – e Jézust.

Majd így folytatta beszédét: „Szent Ágoston gondolata, hogy az az Isten, aki téged megteremtett, létre, életre hívott a megkérdezésed nélkül, az az Isten nem fog téged üdvözíteni a megkérdezésed nélkül. Meg fog kérdezni, és meg fogja kérdezni, hogy akarsz e ember lenni, jó ember lenni? Mert az embernek akkor emberhez méltó az élete, ha Istenhez is méltó. Az ember az egyetlen olyan létező, aki felül is tudja múlni önmagát, és Isteni életben tud részesedni.”

Ezután a szentté válásra hívta fel figyelmünket: „Néha azt gondoljuk, hogy a szentek azok, akik arra születtek, hogy szentek legyenek. Úgy vélhetjük, hogy könnyű volt az életük, hiszen őket Isten kiválasztotta, nekik minden sikerült. Ügyesek voltak, tudtak böjtölni, éjszakánként imádkozni, de mi, egyszerű halandó emberek, nem tudjuk őket követni. Ez nem így van hiszen a szenteknek is bűnük, áteredő bűn és személyes bűn, mégis szentek lehettek, mert a keresztre tekintettek, és az a szeretetre hívta őket.

Püspök atya röviden elmesélte a diákoknak és pedagógusoknak Ozsvári Csaba ötvösművész életének utolsó mozzanatát, aki nagyon fiatalon halt meg. Amikor feleségével felajánlották életüket a Szűzanya szolgálatára, abban a pillanatban, amikor kimondta a művész a felajánló imádságot, rosszul lett és meghalt. Temetését örömünnepként, mennyei születésnapként élték meg és már szó van arról, hogy elindítják a boldoggá avatását. Hősies fokon gyakorolta az erényeket, teljesen odaadta magát Isten szolgálatára.

„A művész megalkotta ezt a gyönyörű keresztet”, folytatta beszédét püspök atya: „középen ott van a szent kereszt ereklye, valamint 18 Magyarország területén született szentnek az ereklyéje. Ezek az ereklyék mutatják, hogy minden szent - nem csak azok, akiknek az ereklyéje itt van – a megváltottság a gyümölcse. A szent emberek a megváltottak, akik megélték a megváltottságukat.”

Püspök atya felhívta a figyelmünket, hogy nem mondhatjuk azt, hogy én még fiatal vagyok, és még ráérek gyümölcsöt teremni. Hiszen keresztény vagyok, és nekünk már most kell a szeretetnek a gyümölcseit megteremni. Küldötteknek kell lennünk, apostolkodnunk kell.

Befejező gondolatként azt kérte mindannyiunktól: „Amikor majd ide jöttök a kereszthez, kérjétek Jézust, hogy adja meg nektek is azt a kegyelmet, hogy az életetek gyümölcsöző legyen, a szeretetnek a gyümölcsét tudja teremni már a mai napon. Amikor kilépsz a templomból és ahogyan viszonyulsz az osztálytársaidhoz, tanáraidhoz, az embertársaidhoz, családtagjaidhoz, ahogyan szót fogadsz, és fölveszed nap mint nap a keresztedet: a Te életed is gyümölcsöző lesz.

Végezetül ezzel a „szójátékkal” zárta ünnepi beszédét egyházmegyénk püspöke: „Aki keresztet vet, az örök életet arat.”

Borus Lászlóné

egyházmegyei média-képzős hallgató

Fotó: Pálinkás Tamás - tanuló

A hagyományokhoz híven az Ajaki Római Katolikus Egyházközség pünkösdvasárnap után két héttel, az idén 2018. június 3-án úrnapi körmenetet tartott.

 

A korai nyári melegre és a nagy érdeklődésre való tekintettel a templom nyári oltára előtt Gáspár Mátyás plébános atya által celebrált ünnepi szentmisén a helyi görögkatolikus egyház hívei is részt vettek. A szertartás körmenettel folytatódott a zöld ágakkal díszített Nagyboldogasszony-templom utcáján, ahol a házak ablakaiban virágokkal köszöntik az Oltáriszentséget. A menet élén vitték a keresztet, a férfiak és asszonyok tartották a zászlókat, amelyek a gyenge széltől finoman lengedeztek a négy égtáj felé. A szépséges Máriás-lányok ajaki népviseletben haladtak, vállukon a Mária-szoborral, őket követték a rózsafüzért vivő asszonyok. A friss elsőáldozó ”kismenyasszonyok” fehér ruhában, ragyogó arccal, boldogan szórták a karjukon vitt kosarakból a színes és illatos rózsaszirmokat. A helyi egyházak vezetői és plébánosai az Oltáriszentséggel már virágszőnyegen vonultak a szép számban megjelent római és görögkatolikus hívők kíséretében a virágokkal ékesített négy oltárhoz. Ajakon régi hagyomány, hogy a családok saját házuknál állítják, berendezik, díszítik az ünnepi sátrakat, abban a hitben, hogy az áldás az otthonukra is kiterjed.

 

A körmenet résztvevői áhítattal imádkozva, énekelve kérték a Jóistent, őrizzen meg mindenkit a gonosztól, betegségtől, természeti csapásoktól. Átszellemülve, elmélyülve követték az útvonalat az oltárokhoz, ahol felolvastak egy-egy szentírási részt, majd a pap szentségi áldást adott. Az lombsátrakból hazavitt ágacskát, virágszálat pedig mindenki kitűzi a házában áldás várva az otthonukra.

 

Hasúlyóné Rutkai Éva

Ajak

egyházmegyei médai-képzős hallgató

Püspöki szentmise volt Mátészalkán a missziós kereszt jelenlétében

Nézz a keresztre, nézz a megfeszített Krisztusra, onnan érkezik hozzád a remény, amely sosem szűnik meg, hanem tart az örök életig. És ez a remény épp a szeretet erejéből sarjad ki: mert a szeretet, mely „mindent remél, mindent elvisel” (1Kor 13,7), a szeretet, mely Isten élete, mindent megújított, amit csak elért.” (Ferenc pápa) A Szentatya gondolataival, versekkel köszöntötték a mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános iskola diákjai, a Szent József-templomba érkezett a missziós keresztet 2018. június 9-én.

Már két hete, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje által az Úr kegyelmi ajándékokkal halmozza el a megalapításának 25. évfordulóját ünneplő Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye híveit. Mátészalkán június 7-11-ig járultak hálaadó, kérő imáikkal a Szatmári esperesi kerület egyházközségeinek hívei, lelkiségi mozgalmak tagjai a helyi katolikus iskola diákjai, tanárai. Mindezeken túl az egyházmegyei köznevelési intézmény a ballagási ünnepségét is a kereszt jelenlétében tartotta, kérve Isten áldását a végzős diákok és szüleik életére. Június 9-én, szombaton este pedig püspöki szentmisén vettek részt, amelyen a diákok is együtt imádkoztak a főpásztorral. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök kíséri a missziós keresztet az egyházmegye templomaiba, ahol szentmiséket mutat be.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájában Isten és az ember szeretetkapcsolatáról beszélt, amelyet a bűn szakít meg. A püspök atya hangsúlyozta, a gonosz célja, hogy az ember Isten nélkül valósítsa meg életét. A bűn tehát nem egy rossz cselekedet, hanem Isten nélküli állapot, amelyből következnek a bűnös tettek. Amikor szeretet nélkül éljük az életünket abból szeretetlen cselekedetek következnek. Az első emberpár egyetlen fa gyümölcséről nem ehetett, emlékeztette a jelen lévő gyermekeket bibliai tudásukra a püspök atya. A másik fa, a kereszt-fa gyümölcse viszont táplálja Isten és az ember szeretetkapcsolatát.

„E fának a gyümölcsei azok a magyar szentek és boldogok, akik ereklyéi, mint egy-egy gyöngyszem ékesítik a missziós keresztet. Hisszük azt, hogy azok is, akik bár nincsenek szentté avatva, de a szeretet szerint élnek, a megváltás gyümölcsei” — állította a hívek elé példaként a szenteket a megyéspüspök.

„A kereszt arra is figyelmeztet bennünket, hogy hol tartunk az életünkben. Mint ahogyan Ádámot, bennünket is megkérdez Isten: Hol vagyunk, mik az életünk gyümölcsei. A szentek is azt kérdezik tőlünk, amikor ránk néznek, hogy milyen az istenkapcsolatunk. Az igazi szeretetre Jézus tanított meg bennünket, aki a kereszten életét adta értünk. Egy közös Atyának gyermekeiként, Jézus testvéreiként, a Szentlélek által mindannyian a szeretet gyümölcsét teremjük. Most ránézünk e keresztre és így fohászkodunk: Üdvözlégy Szent kereszt, egyetlen reménységünk, taníts meg bennünket, hogyan kell szeretni, hogy az életünk gyümölcsöző legyen és örök életet teremjen számunkra és szeretteink számára” — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Czine Árpád

Mátészalkára érkezett a missziós kereszt

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyei jelenléte is hatalmas kegyelmi ajándékokkal gazdagítja a híveket. Debrecen és Nyíregyháza után a szatmári hívekhez is eljutott a magyar szentek és boldogok ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. 2018. június 6-án délután a mátészalkai Szent József plébániatemplom hívei rózsafüzér imádkozással üdvözölték a keresztet, majd görögkatolikus Szent liturgián vettek részt.

 

Másnap a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói osztályonként járultak a kereszthez, Heidelsperger István plébános fogadta a gyermekeket, és katekézist tartott a kereszt üzenetéről, valamint a rajta elhelyezett ereklyékről. Este ismét rózsafüzért imádkoztak a hívek, majd Heidelsperger István plébános Jézus Szentséges Szívének tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be.

Heidelsperger István plébános homíliájában a keresztről és az Oltáriszentségről, mint Jézus szeretetének két ajándékáról elmélkedett. Mindenekelőtt kiemelte, a missziós kereszt minden ágát a szentek el nem hervadó virágai ékesítik, amelynek középpontjában a Szent Kereszt-ereklye található. Ezután a plébános bemutatta és felsorolta a kereszten található szentek neveit. A kereszt-ereklye fölött Szent Márton, Szent István, Szent László, Szent Gizella ereklyéje található. A bal oldali ágon Szent Hedvig, Boldog IV. Károly, Szent Imre herceg, Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Szent Gellért ereklyéje, jobb ágán Szent Adalbert, Szent András és Benedek vértanúk, Boldog Romzsa Tódor, Apor Vilmos, Meszlényi Zoltán és Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéje, a kereszt alsó ágán pedig Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Margit és Boldog Salkaházi Sára ereklyéje található. A plébános hozzátette, lelkünkben folytatódik a sor a nemrég boldoggá avatott Brenner János vértanúságának virágával is. István atya arra is felhívta a figyelmet, hogy a keresztfa vízszintes ága a halálra, a függőleges pedig az életre emlékeztet bennünket. Ennek metszéspontjában van elhelyezve a kereszt ereklye, hogy figyelmeztessen, Jézus Krisztus a kereszten elszenvedett halálával és feltámadásával új életet adott nekünk.

A plébános folytatta: „A keresztáldozat és az Eukarisztia azonosak, hiszen a szentmisében nem csak felidézzük a keresztáldozatot, hanem Jézus Krisztus áldozata újra megismétlődik az Eukarisztiában, amely Jézus gondolatában már az utolsó vacsorán, az Oltáriszentség alapításakor megtörtént, kimondva a szavakat: „Ez az én testem, ez az én vérem.” (lásd: Lk 22,19-21) Ebben Jézus az Ő testét és vérét a kenyér és a bor színe mögé rejti. Az utolsó vacsora tehát elővételezi a kálvária áldozatát.”

István atya ezután hangsúlyozta, az oltáron ugyanaz történik, mint a kálvárián. A pap kimondott, átváltoztatott szavai Krisztus szavai, Ő az, aki imádkozik, könyörög a pap által. Jézus Krisztus áll az oltárnál, Ő a fölajánló és fölajánlott, Ő az áldozatot bemutató és az áldozat.

Majd a plébános hozzátette, a kereszt jelzi az oltáron az áldozatbemutatást, az ehhez használt liturgikus tárgyak is magukon viselik a kereszt jelét, és áldozatbemutatáskor a pap kereszt alakban tárja ki karjait.

Másnap 8-án, szombaton a szatmári esperesi kerület egyházközségeinek híveit várták a templomba a mátészalkai hívek, valamint este Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét (erről külön tudósítás készül)

10-én vasárnap Reggel 8 órától szentmise lesz, majd ½ 10-től 11 óráig rózsafűzért imádkoznak.

Ezt követően 11 órától a máltai szeretetszolgálat, 12 órától a karitász, 13 órától a cursilló mozgalom helyi csoportjai vezetik a szentségimádást, amely 14 órától csendes elmélkedéssel folytatódik. 16 órától a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak balagását tartják a templomban.

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. június 08., péntek 12:08

A kereszt igazodási pont

Keresztényként biztonságot jelent számomra, hogy minden reggel a házunktól néhány méterre álló templom kupoláját díszítő keresztre esik a tekintetem. Lelkem ilyenkor megnyugszik, látom a torony tetején eget és földet összekötő keresztet. Egyszerűen szép, ha a Nap sugarai megcsillannak az aranyozott felületen, vagy különleges alkalmakkor szivárvány feszül fölötte. Még ködbe burkolózva, vagy az sűrű esőben is kivehető a körvonala.

A feljövő vagy lebukó Nap más-más színezetet ad neki. Földre vetett árnyéka időnként körberajzolható és ilyenkor a föld porában érinthető. Még ha az éjszaka sötétségbe burkolja, a körvonala így is jól sejthető.

Távolabbról nézve biztos tájékozódási pont a messzeséget kémlelőknek, a biztonságot keresőknek a hazatérőknek. A múltban és ma is az utazóknak, a vándoroknak a távolba tekintő szemeknek igazodási hely a templomtorony.

A kereszt lüktető valóság, biztonság

A kereszt nem csak szimbólum számomra, hanem lüktető valóság, biztonság, amely tartást ad a lelkemnek. Mikor belépek Isten házába, elsőként a keresztre szegeződik tekintetem, s emlékeztet az értem hozott áldozatra. Arra késztet, hogy alázattal térdet és fejet hajtsak előtte. Szívesen imádkozom, elmélkedem egyedül csendben a kereszt előtt. Rövidebb, hosszabb pillanatok ezek, amikor a szent helyen meg tudom nyitni a lelkemet.

Az évek során már számos magyarázatot hallottam és olvastam a keresztről. A hozzám legközelebb álló megfogalmazás szerint a kereszt függőlegese az Isten és ember viszonyát, kapcsolatát jelenti. Lelkiismeretemmel szabályozható hol rövidebb, hol hosszabb öröm és fájdalom skáláján mozgatható kötelék.

A kereszt vízszintes része az Isten, Jézus ölelését szimbolizálja. Ő mindég képes szeretni. Rajtam múlik, hogy engedem-e, akarom-e, szeretném-e ezt a biztonságot adó ölelést.

A vízszintes és a függőleges metszéspontjában van a Lélek, és annak a szabadsága. A kereszt rugalmas anyaga mindent megenged, lelkem halmazállapotának változása határozza meg a szabadságom.

Fontos számomra az élet értelmét adó megfogalmazás: Isten és ember, szeretet, ölelés, lélek és szabadság, rajtam múlik, hogyan teremtem meg ebben az Istenhez kapcsolódó, ölelő szeretetben a saját lelkem egyensúlyát.

Volt, hogy fájdalmat hozott, de ma már nem adnám oda semmiért

Megtiszteltetés számomra, ha valaki megajándékoz egy-egy különleges kereszttel. Féltve őrzöm ezeket az ajándékokat.

Ezeket a kereszteket Isten adta tehetséggel megáldott emberek készítették. Van tűzben edzett fém keresztem, halmazállapot változások során nyerte el a végleges formáját, izzó elcsöppenő vörösből hideg tapintású fémmé kovácsolták. Van cseppfolyós formálható üvegből áttetsző, fényt törő leheletfinomságú csoda is. Gondos kezek készítette keresztemet valaki fából, a forgácsokat milliméter pontossággal kimetszve, alkotta. Úgy hántotta le a felesleget, bontotta ki a faragó, hogy rátalált a Megváltóra. Vagy öltések, tűszúrások sokaságával, színes fonalakkal varrták az anyagra a vízszintes és függőleges metszéspontot. Néhol már feslik a hímzés, de még gyönyörű. Az agyagból készült kemencében égetett keresztemet messziről Erdélyből hozták. Óvom és védem, meg ne pattanjon rajta a gyönyörű kézzel festett díszítés.

Van olyan, amely nagyon sok örömöt hozott az életembe, de olyan is akad, ami szenvedést és fájdalmat. Ezeket is elfogadtam, bár nem akartam, viszont ma már magaménak vallom, és nem adnám oda semmiért.

Istennel együtt alakítjuk

Különleges adomány, hogy Isten és Én együtt alakítjuk a keresztemet. Nap mint nap gyúrjuk, formáljuk, izzítjuk, égetjük, véssük, megmetsszük, virágba borítjuk, díszítjük és gyógyítjuk. Míg élek, van rajta alakítani való.

A keresztem hol cipelem, hol vonszolom és hálás vagyok érte, ha könnyebb a teher. Aztán pehelykönnyűvé válik és akkor tollpihe könnyedséggel emelem magasba. Majd újra érzem a súlyát.

Van olyan keresztem is, amely gyökeresen megváltoztatta az életem, olyan, amely egy közösséghez jelent elköteleződést. Kezembe tették, szembesítettek a változással, Krisztussal. Sokszor veszem még a kezembe a maroknyi feszületet. Kissé már elszíneződött, de a korpusz mélyen a keresztbe van vésve.

Szeretetünk jele, hogy a keresztet nem elvesszük gyermekinktől, hanem továbbadjuk nekik

Különleges alkalom volt, amikor gyermekeim szobájába, ágyuk fölé helyeztem az első kis keresztet. Első jelét adva, hogy a férjemmel együtt továbbadjuk Istenbe vetett hitünket. Nagyobbak lettek és olyan iskolákban tanultak, ahol egyértelmű volt a kereszt a falon.

Szembe jönnek velem a keresztek az útkereszteződésekben, a körmeneteken, a temetőkben, a zarándokutakon. Van, amelynek felhívó jellege van, vagy belesimul a környezetébe és évszázadok alatt még nem enyészett el. Van olyan is amely egyszerűséget sugall, vagy elvont művészi álmot valósít meg.

Olvasok a keresztről a költészetben, a szépirodalomban, hallom a zene hangján keresztül, látom a képzőművészeten belül, a festészetben a képek sokaságán fedezem fel, majd köbe vésve, bronzba öntve és változatos kifejező eszközökkel megvalósítva. Öltöztetik aranyba vagy lecsupaszítják, színdarabot építenek köré. Örök téma marad.

Mit jelent a kereszt egy kisgyereknek számára?

Különleges lehetőség adatott számomra, hogy hívatásomból adódóan gyermekrajzokat elemezve tanulmányozhattam az egyházi óvodába járó gyerekek vallási témájú rajzait és azt, hogy alkotásaikon hogyan jelenik meg a kereszt.

A keresztek Krisztus szenvedésének és keresztjének vállalását szimbolizálják. A szent tér behatárolásán túl az emlékezés parancsát hordozzák, amely emlékezés mindenkoron a megerősödést szolgálja. Az út menti keresztek rendeltetésük igazi hordozóivá akkor válnak, amikor felszentelik őket, kivonják őket a profán térből és az Istennel való kapcsolatteremtés sajátos tárgyaivá, helyeivé, alkalmaivá avatják őket. A kereszt már óvodáskortól a hithez tartozó fontos szimbólumként reprezentálódik. Az alábbi rajzokon a keresztábrázolás a rajzi tér nagyon hangsúlyos eleme. Krisztus szenvedéstörténete egy óvodás, vagy kisiskolás számára nehezebb érzésminőségeket hordoz. Egy kisebb gyermek a maga mélységében és teljességében még nem érti, csupán sejti Krisztus áldozatának értékét és jelentőségét. A kereszthalálhoz tartozó szorongás rajzi elaborációs jelzéseként a sötét kereszttel szembeállítódik a teremtett világ szépsége (színes alakok, virág, pillangó), így előbbi a gyermek által teremtett rajzi környezetben mintegy „megszelídül.”

Valamennyi életkorban erős vallási szimbólum a templom és a kereszt, az óvodások számára pedig az angyalok is. A rajzok tanulsága szerint a közösségi, különösen a családi imádság hiteles élménye, már a legfiatalabb gyermekek számára is erőforrás, a szülők jó példája pedig közvetíti a hiteles spiritualitást.

Gyermeki szemmel és lélekkel ilyennek látják a keresztet a kisgyerekek.

Én felnőttként megtapasztaltam a kereszt igazságát az életemben, ezért nézek fel a keresztre a maga szépségéért és tudatosítom magamban Ferenc pápa szavait: A kereszt nem egy csapatjelvény, hanem Isten jele, aki szeretetből bűnné lett.

Zsirosné Seres Judit

2018. június 08., péntek 11:55

„Giotto és én”

Kiállítás az egyházmegyei nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

Az előzmény „Van Gogh és én” című 2017-es iskolai rajzpályázat és kiállítás volt, amely nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. Már akkor elhatároztam, hogy a következő tanévben folytatom ezt a munkát. A feladat az aktuális kép megértése és átdolgozása volt, a tanítványaim által kiválasztott technikával. Intézményünk a 2017/2018. tanévtől a Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevet kapta az új fenntartónktól, és ennek tiszteletére egy olyan festőt szerettem volna bemutatni a gyerekeknek, aki vallással kapcsolatos témákkal és az ábrázolás titkaival ismerteti meg őket.

Választásom Giotto di Bondone olasz festőre esett, aki egyike volt azon művészeknek, akik falfestményeiken a perspektívát már jól felismerhetően ábrázolták.

A Padovában található Giotto freskósorozatból, a „Menekülés Egyiptomba” című alkotás nagyon megtetszett a gyerekeknek. Óráinkon elindítottuk a beszélgetéseket, elemzéseket, kompozíciós vázlatok készítését. Ceruzarajzok, színkeverések és színvázlatok születtek, majd a végleges munkák is kialakultak. Több rajz órát is eltöltöttünk „Giottoval”. A felső tagozatos korosztálynak ez egy nehéz feladat volt, hiszen egy angyal, hét ember és egy szamár is szerepel a festményen. Érdekes kérdések hangzottak el a gyerekektől, érzelmi megnyilvánulások a festménnyel, az ábrázolt képpel és az alkotással kapcsolatban.

A kiállítás megnyitója egyben eredményhirdetés is volt, amely ünnepélyes keretek között zajlott. Horváth-Bócsi Irén intézményvezető nyitotta meg május 31-én, az iskolai énekkarból - Barizs Tünde ének szaktanár vezetésével két ötödikes tanuló furulyázott, majd visszaemlékeztünk arra, hogyan vélekedett az utókor Giotto művészetéről.

Leonardo da Vinci a következőképpen: „…a firenzei Giotto, aki nem érte be azzal, hogy mesterét, Cimabuét utánozza, hanem lévén a magányos hegyvidék szülötte, rajzolni kezdett… s temérdek tanulás után túlszárnyalta nemcsak saját korának mestereit, hanem sok elmúlt évszázad minden mesterét.” (Atlasz-kódex 1500 k)

A kiállított rajzokat érdemes alaposan szemügyre venni, mert az emberábrázolások a gyerekek őszinte szeretetéről, és mély érzéseiről tanúskodnak. Mosolygós angyalaik mindenkit jobb kedvre derítenek!

A pályázat díjazottjai:

 1. helyezés: Kövér Alexandra 8.b
 2. helyezés: Bondár Zsófia 7.a
 3. helyezés: Mészáros Regina 6.a és Lakatos Tamara 5.a

A kiállítás június 15-éig megtekinthető.

 

Zagyva Klára, rajz szaktanár

Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Nyírtelek

egyházmegyei média-képzős hallgató

2018. június 08., péntek 11:36

Nyírteleki diákok a debreceni moziban

A nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulói is részt vettek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 25. évfordulóján rendezett programokon, és tizennégyen 2018. május 29-én útra keltek, hogy Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya életéről szóló filmet megnézzék Debrecenben, az Apolló Moziban.

A diákok között olyanok is részt vettek a közös programon, akik még soha nem jártak ebben a városban. Utunk során természetesen megcsodáltuk a Szent Anna-székesegyházat, még a plébánossal, dr. Krakomperger Zoltán atyával is találkoztunk, aki végigvezetett bennünket a székesegyházon, majd folytattuk utunkat a moziba, és az ünnepélyes megnyitó után megtekintettük a filmet. A vetítés díszvendége Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke volt.

A portréfilm gyönyörűen ismertette azt az utat, melyen Bosák Nándor elindult szülőhelyéről, hogy később mindannyiunk megyéspüspökévé váljon. Önvallomását egyedi módon fotografált képek, szép helyszínek kísérték, melyben kitértek életének legfőbb állomásaira. Jelmondatává a következő idézet vált, melyet a film címének is választott a rendező: „Törd meg az éhezőknek...” (Iz 58,7)

A püspök atya hit mélységét és Isten szeretetét már kisgyerek korában megtapasztalhatta, ez segítette őt a nehézségek leküzdésében is.

A filmvetítés záró akkordjaként beszéd hangzott el, melyben méltatták Bosák Nándor püspök életének fontos tanításait.

Ezek után a gyerekek találkozhattak Palánki Ferenc megyéspüspök atyával, és személyesen is válthattak vele néhány szót.

Köszönjük szépen ezt a nem mindennapi élményt!

 

Zagyva Klára

tanár

egyházmegyei média-képzős hallgató

2018. június 08., péntek 11:23

„ Világítani fogok...”

Iskolai kápolna fogadta be a Missziós keresztet

Nagy megtiszteltetés érte a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI közösségét június 7-én, mert kápolnájában fogadhatta az országjáró körútján lévő Missziós Keresztet.

Bákonyi János atya, az iskola lelki vezetője, azét tartotta fontosnak, hogy az oktatási intézmény legyen a 2020-as, Budapesten megrendezendő, 52. Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbólumának egyik befogadója, mert meggyőződése, hogy az Anyaszentegyház jövőjét a diákok generációja jelenti majd. Az esemény különös jelentőséggel bírt a „szentimrések” számára, hiszen a díszes ereklyetartó, a felbecsülhetetlen értékű Szent Kereszt-ereklye mellett, az intézmény névadójának, Szent Imre hercegnek az ereklyéjét is hordozza.

Az iskolai közösség délelőtt 9:15-kor fogadta a Missziós Keresztet, majd a diákok és tanárok igeliturgián vettek részt. Ezután a fiatalok csoportos és egyéni imádságaikkal járulhattak az ereklyetartó elé. 11 órától Bákonyi atya szentmisét mutatott be, délben pedig a gyerekek, a jósavárosi hívekkel közösen, szentségimádást végeztek. Ezt 14 órakor egy Jézus-Szíve litánia követte, a nyíregyházi kamilliánus nővérek közreműködésével.

A nap az alsó tagozatosok énekével zárult, akik lelkesen dalolták a kereszt előtt állva, hogy „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok!”

Adja Isten, hogy ez így legyen!

Rubóczkiné Kiss Hajnalka

tanár, egyházmegyei média-képzős hallgató

2018. június 07., csütörtök 10:50

Egyházmegyei főzőversenyt rendeztek Debrecenben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 25. évfordulóján nem maradhatott el a kulináris élvezetekben, kulturális programokban bővelkedő egyházmegyei főzőverseny, amelyet a debreceni Szent Erzsébet Idősek Otthonának munkatársai rendeztek 2018. június 5-én, a Kerekes-telepi strandfürdő területén. A programokban gazdag ünnepi hét után a főzőverseny a maga vidám, önfeledt hangulatával mintegy átmenetként szolgált a hétköznapokba. A „fakanálforgatásra” az egyházmegye köznevelési és szociális intézményeiből 11 csapat neveztek be.

A közös főzés és az együtt étkezés közösséget teremt. A főzőverseny már 4. éve ad lehetőséget az egyházmegye intézményeinek arra, hogy a kötetlen, jókedvű, hangulatos találkozón közelebbről is megismerjék egymás közösségeit.

Finomabbnál, finomabb ételek, ínycsiklandozó falatok, hagyományos ízek kavalkádja elérte a várt hatást. A különleges ételeket — csülkös pacal velővel, marhapörkölt, pandúrleves, áfonya lekváros őzpörkölt, csülök pékné módra, harcsahalászlé, palacsinta — a zsűrin kívül bárki megkóstolhatta, és természetesen nem maradhatott el a Szent Imre intézmény csapatának borzas-lapcsánkája sem. Az illatoktól időnként elterelve a figyelmet a kulturális programok kavalkádja szórakoztatta a jelenlévőket, amelyeket szintén a részt vevő intézmények érkező diákjai, tanárai szolgáltattak.

A zsűri tagjai, Ferenczi Richárd Gávavencsellő plébánosa, Madarász Mátyás, a Mátyás Sütő Kft. ügyvezető igazgatója, Lieli János, a Szent Erzsébet Otthon intézményvezető helyettese voltak. Ők a főzés kezdetétől látogatták a csapatokat, és tájékoztatták a főzésben résztvevőket az értékelés szempontjairól. A fűszerezést, alapanyagok kiválasztását, az elkészítés módjait és a stílszerű terítést is pontozták. Mindezen kritériumoknak a legjobban a nyírbátori intézmény felelt meg az erdélyi tengeris töltött káposzta étellel.

A résztvevő intézmények: a nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium; a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI; az egyeki Szent János Katolikus Óvoda és Általános Iskola; a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda; a debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium; a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iksola, Gimnázium és Kollégium; a mátészalkai Széchelyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola; a balkányi Szent Antal Idősek Otthona; a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthon; a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala „Püspök-falatja” csapata és a házigazda Szent Erzsébet Otthon.

Kovács Ágnes

Öröm-Hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Free Joomla templates by L.THEME