A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye egyházközségei, így a debreceni Szent Anna-székesegyház is csatlakozik azon országos kezdeményezéshez, amelyben az összes Kárpát-medencei egyházközséggel és gyülekezettel együtt 2020. június 4-én,…
Pünkösd ünneplésére gyűltek össze a közösség tagjai a 9.30-kor kezdődő szentmisére, melyen Jacek Górski OP plébános házfőnök meghívására részt vett Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony, a Lengyel…
A Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök által – 2019 advent I. vasárnapján – megalapított Szent László Imaszövetség tagjai májustól a világosság rózsafüzér titkaival haladnak tovább mindennapi…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be pünkösd ünnepén, május 31-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A főpásztor homíliájában pünkösd ünnepének arról a mély mondanivalójáról…
2020. május 30., szombat 08:12

Minden életre kel

  „Ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk!" – ezt kéri Erdő Péter. A bíboros, prímás a kényszerű bezártság tanulságainak levonása mellett arról a lehetőségről beszél, amelyet…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya, Fekete Károly református püspök, és Fabiny Tamás evangélikus püspök a Szentlélek kiáradásának ünnepére fogalmazott meg közös üzenetet.…
A Megváltó Krisztustól megígért Szentlélek eljövetelének ünnepe pünkösd, amelyet — megfelelően Apostolok Cselekedetei 2,1 elbeszélésének — az értünk megfeszített Názáreti Jézus feltámadásának ünnepétől számított 50.…
Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 31-re esik. Az ünnep elnevezése az Ószövetség koráig nyúlik vissza. Palánki…
„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem…
A mai evangéliumi szakasz örömhír, mert Jézus, mielőtt felment a mennybe, küldtetést adott: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya…
„A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:…