A Megváltó Krisztustól megígért Szentlélek eljövetelének ünnepe pünkösd, amelyet — megfelelően Apostolok Cselekedetei 2,1 elbeszélésének — az értünk megfeszített Názáreti Jézus feltámadásának ünnepétől számított 50.…
Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 31-re esik. Az ünnep elnevezése az Ószövetség koráig nyúlik vissza. Palánki…
„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem…
A mai evangéliumi szakasz örömhír, mert Jézus, mielőtt felment a mennybe, küldtetést adott: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya…
„A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:…
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 21-én megjelent közleményét az alábbiakban olvashatják. A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél ötkor szólaljanak meg…
„Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója.…
Tekintettel a Magyar Kormány oktató-nevelő munkát érintő döntésére – miszerint: „a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, az óvodák és…
A debreceni Szent László Domonkos Plébánián működik a Szent II. János Pál Intézet Egyesület, s mint ennek elnöke is szólt a hívekhez Tokodi László OP…
„…mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája: (…) az igazság hirdetésében kitartva, az Isten erejével, (…) mint akiket halálra szántak, mégis élnek, mint megkínzottak, de belé…
A csíksomlyói Mária-kegyhely őrei, az erdélyi ferencesek közleményben tájékoztatnak az idei csíksomlyói búcsúval kapcsolatos döntésekről, amit az alábbiakban közreadunk. Az idei évet az Eucharisztia jegyében…